Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Rektörlüğümüz tarafından 31.12.2023 tarihinde ilan edilen öğretim elamanı (Arş. Gör./Öğr. Gör.) alımı sınav sonucu

Rektörlüğümüz tarafından 31.12.2023 tarihinde ilan edilen Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi alımı sınav sonuçları için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

* Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı sınav sonucu için tıklayınız.

* Hemşirelik/Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği sınav sonucu için tıklayınız.

* Hemşirelik/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği sınav sonucu için tıklayınız.

* Antrenörlük Eğitimi sınav sonucu için tıklayınız.

* Yabancı Diller sınav sonucu için tıklayınız.

BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Rektörlüğümüz tarafından 31.12.2023 tarihinde ilan edilen ve 23.01.2024 tarihinde giriş sınavı yapılan öğretim elemanı (Arş. Gör./Öğr. Gör.) alımı sınav sonucuna göre başarılı olan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 12.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler

*Atama Başvuru ve Taahhüt Formunun doldurulması. (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilecek rapor.
*Lisans/Yüksek Lisans diploması. (Aslı veya Noter Tasdikli sureti)(Araştırma Görevlisi olarak başvuran adaylardan yüksek lisansa devam edenler için yüksek lisans öğrenci belgesi)

*Doktora eğitimine devam ettiğine dair belge.(Doktoraya devam eden adaylar için)

*1 (bir) adet nüfus cüzdan fotokopisi.
*2 adet renkli fotoğraf. (Fotoğraflar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca bu yönetmelikteki esaslara uygun olmalı.) 
*Mal Bildirim Formunun doldurulması. (Arkalı-önlü doldurulacak. İmza atılacak. Sicil No kısmı boş bırakılacak.) (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)
*Lisans mezuniyetine ilişkin transkript. (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
*Yerleştirmeye esas beyan edilen ALES sonuç belgesi.
*ALES`ten muaf olanlar için; doktora eğitiminin tamamlandığına dair belge veya öğretim elemanı olarak çalışıldığına dair belge.
*Yerleştirilmeye esas beyan edilen Yabancı Dil sınav sonuç belgesi.

*Erkek adaylar için askerlik  durumunu gösterir belge.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce çalışıp ayrılmış olanlar için onaylı Hizmet Belgesi.

*Adli Sicil Kaydı

*Arşiv Araştırması Formu. (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)

*Akademik Personel Bilgi Formu.(Başvuru evraklarının teslimi sırasında ataması yapılacak kişi tarafından doldurularak birim personeli tarafında hem çıktı olarak hem de e-mail üzerinden Personel Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.)(https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)   


ETÜ Asistan Snow