Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi

Pedagojik Formasyon Eğitimi

1) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde açılacak pedagojik formasyon eğitimi derslerini sadece 3. ve 4. sınıf öğrencileri alabilecektir.

2) Birinci sınıf ve ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi derslerini açılması halinde 2022-2023 yaz okulunda ve/veya 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren alabilecektir.

3) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde açılacak pedagojik formasyon eğitimi derslerini almak isteyen Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinin son sınıf öğrencileri bu dersleri ders kayıtlarına ekletebilmeleri için 10 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar danışmanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bu fakülteler dışındaki diğer fakültelerin son sınıf öğrencilerinden pedagojik formasyon eğitimi derslerini almak isteyenlerin öncelikle ogrenci@erzurum.edu.tr e-posta adresine mail göndererek dersleri müfredatlarına tanımlatmaları ve daha sonra ders kayıtlarına ekletebilmek için danışmanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda ders alan öğrencilerden süresinden mezun olamayan birinci öğretim öğrencileri katkı payı ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretini ders kaydı yapabilmek için ödeyeceklerdir.

4) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonunda mezuniyet aşamasında olan öğrenciler yazılı olarak talep etmeleri halinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde pedagojik formasyon eğitimi derslerini almaya başlamaları kaydıyla bahar döneminde, yaz öğretiminde veya öğretmenlik uygulaması da dahil 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz döneminde bu dersleri alabileceklerdir. Bu öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde mezuniyet işlemlerini kesinlikle yapmamaları gerekmektedir.

5)  2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde pedagojik formasyon eğitimi derslerini almaya başlamış olmak kaydıyla; 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonunda mezun aşamasında olduğu halde mezuniyet işlemlerini yapmayarak pedagojik formasyon eğitimi derslerini almaya devam etmek isteyen öğrenciler 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar dönemine kadar formasyon eğitimine devam edebileceklerdir.

6) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde pedagojik formasyon eğitimi derslerini almaya başlayan ve programın mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin istemeleri halinde mezuniyetleri yapılarak diplomalarını alabileceklerdir. Bu durumda olanların formasyon eğitiminden de ilişikleri kesilecektir.

7) Pedagojik formasyon eğitimi kapsamında alınan derslerin AGNO’ya etkisi olmayacaktır. Aynı zamanda alınan bu dersler son sınıf öğrencilerinin azami ders yüküne (45 AKTS) dahil edilmeyecektir.

8) Pedagojik formasyon eğitimini başarılı olarak tamamlayan öğrencilerin diplomalarının arkasına ‘Pedagojik Formasyon Eğitimini Tamamlamıştır’ ifadesi eklenecektir.

9) Yukarıdaki 4 ve 5. maddeler sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere uygulanacaktır.

10) Pedagojik formasyon eğitimi dersleri 11 Mart 2023 Cumartesi gününden itibaren hafta sonları Blackboard sistemi üzerinden online olarak okutulacaktır. Ders programı 10 Mart 2023 Cuma günü Edebiyat fakültesinin web sitesinden ilan edilecektir.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri:          2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açılacak Dersler

PFE001 Eğitime Giriş                                          PFE001 Eğitime Giriş

PFE002 Öğretim İlke ve Yöntemleri                   PFE003 Sınıf Yönetimi

PFE003 Sınıf Yönetimi                                        PFE007 Eğitim Psikolojisi

PFE004 Özel Öğretim Yöntemleri                       PFE002 Öğretim İlke ve Yöntemleri                              

PFE005 Rehberlik ve Özel Eğitim

PFE006 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

PFE007 Eğitim Psikolojisi

PFE008 Öğretim Teknolojileri

PFE009 Öğretmenlik Uygulaması   


ETÜ Asistan Snow