Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Pandemi Dönemi Staj Uygulama Esasları

Sevgili Öğrenciler,
Pandemi döneminde zorunlu stajlar ile ilgili olarak Üniversitemiz senatosunun aldığı kararlar aşağıda verilmiştir. 
Sağlıklı günler dileriz.

  1. Mezun durumunda olan öğrencilerin; ödev/proje v.b online eğitim yoluyla stajlarını tamamlamaları, ancak staj yeri bulan öğrencilerimizin, pandemi ile ilgili alınması gereken tedbirlere azami dikkat ederek istemeleri halinde staj yapmalarına,

 

  1. Halihazırda staja başlayan ve mezun durumunda olan öğrencilerimizin de 1. maddede belirtilen imkanlardan yararlanabilmelerine,

 

  1. Mezun durumunda olmayan ve yüz yüze staj yapmak isteyen öğrencilerimizin, pandemi ile ilgili alınması gereken tedbirlere azami dikkat ederek istemeleri halinde stajlarını yapmaları, bu dönemde staj yapmak istemeyen öğrencilerimizin ise dönem arasında veya bir sonraki yaz döneminde stajlarını yapabilmelerine,

 

  1. Ödev/proje vb. online eğitim yoluyla yapılacak staj uygulamasında öğrencilerin sunmaları gereken staj dosyasının içeriğinde olması gereken bilgilerin ilgili bölüm tarafından belirlenmesi, staj dosyasının online tesliminden sonra birim staj komisyonlarınca online mülakat gerçekleştirilmesine,

 

  1. Yaz okulunda alabilecekleri 20 AKTS ders ile birlikte mezuniyet ihtimali olan (Mezuniyet Tek Ders Sınavına girme durumu da dikkate alınarak) öğrencilerin de mezun durumunda olan öğrenci kapsamında değerlendirilmesine;

 

karar verilmiştir.

 

    SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR