Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Öğrenci Konseyi Seçimleri

Öğrenci Konseyi Seçimlerine ilişkin takvim ve şartlar aşağıda belirtilmiştir.

*Seçimler Lisans öğrencileri için yapılacak olup Enstitüler için (Yüksek Lisans ve Doktora) seçim yapılmayacaktır.

*Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine göre aday olacak öğrencilerde ilgili Fakültenin en az ikinci sınıfına kayıtlı olma şartı olduğu için Sağlık Bilimleri Fakültesi için de seçim yapılmayacaktır.


Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2021-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ

 Tarih

 Etkinlik

 17 – 22 Kasım 2021

Bölüm öğrenci temsilciliği için aday başvurularının alınması (1)

 23 Kasım 2021

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 6. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan aday listelerinin ilanı (2) 

 24 Kasım 2021

Aday listelerine itiraz

 25 Kasım 2021

Bölümlerde kesin aday listelerinin ilanı

 26 – 29 Kasım 2021

Adayların tanıtım kampanyalarını yapmaları

 30 Kasım 2021

Bölüm öğrenci temsilcisi seçimi

 1 Aralık 2021

Bölüm öğrenci temsilcisi seçim sonuçlarının ilanı

 2 Aralık 2021

Bölüm öğrenci temsilcisi seçim sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi

 3 Aralık 2021

Bölüm öğrenci temsilcilerince kendi aralarından Fakülte temsilcilerinin seçilmesi

 6 Aralık 2021

Öğrenci konseyi başkanının belirlenmesi (3)

 7 Aralık 2021

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanması ile Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçilmesi (4)

 8 Aralık 2021

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından dilekçe ile Rektörlüğe bildirilmesi

Açıklamalar:

(1) Başvurular ilgili bölüm sekreterliklerine yapılacaktır.

(2) Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

a) İlgili fakültenin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.


(3) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde belirtildiği gibi; öğrenci konseyi başkanlığını, yükseköğretim kurumunun fakülte adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi iki yıl süre ile üstlenir.

(4) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. 

Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.