Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Öğrenci Affı

1) 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanların ilgili fakülteye/enstitüye Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, (07/11/2022 tarihine kadar) aşağıdaki dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecektir.

3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde kayıtları yapılacaktır.

4) Başvurusu kabul edilerek kayıtları yapılan öğrenciler 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilecektir.

5) Daha önce başarılı oldukları derslerden muafiyet başvurusu yapmak isteyenlerin de kayıt başvuruları ile birlikte muafiyet başvurularını da yapmaları gerekmektedir.

6) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen aşağıdaki uygulama ilkelerini adayların incelemeleri önem arz etmektedir.

Uygulama İlkeleri

Başvuru Dilekçesi


İletişim

Santral (444 5 388)

Bölüm sekreterliklerinin dahili numaraları:

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – Dahili No: (2151) (2166) (mmf@erzurum.edu.tr)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Dahili No: (2232) (etü.iibf@erzurum.edu.tr)

Fen Fakültesi – Dahili No: (2191) (2108) (etu.fen@erzurum.edu.tr)

Edebiyat Fakültesi – Dahili No: (2114) (2354) (edebiyat@erzurum.edu.tr)

Spor Bilimleri Fakültesi – Dahili No: (2112) (spor.bilimleri@erzurum.edu.tr)

Sağlık Bilimleri Fakültesi – Dahili No: (2346) (saglik.bilimleri@erzurum.edu.tr)

Sosyal Bilimler Enstitüsü – Dahili No: (1019) (2031) (sosyal.enst@erzurum.edu.tr)

Fen Bilimleri Enstitüsü – Dahili No: (2266) (2167) (fen.enst@erzurum.edu.tr)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Dahili No: (2559) (saglik.enst@erzurum.edu.tr)
   Diğer Haberler

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR