Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

KVKK Uzmanlık Eğitimi

Kişisel verilerin korunması hakkı gerek Anayasamız gerekse uluslararası sözleşmeler çerçevesinde temel bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede kişisel verilerin korunması Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye'nin uyması gereken dört fazda yer almaktadır. Kişisel verilerin korunmasının taşıdığı bu büyük önem devletimiz tarafından göz ardı edilmemiş olup özellikle 2016 yılında yürürlüğe konulan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ile bu alandaki düzenleme ve uyum faaliyetleri ülkemizde hız kazanmıştır. 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde kişisel veri ihlallerinin milli güvenliği tehdit edebileceği, kamu düzeninin bozulmasına sebep olabileceği vurgulanarak, kamu kurumlarında alınması gereken tedbirler, verilerin yurt içinde depolanması da dahil olmak üzere, ilkeler halinde gösterilmiştir. Son olarak Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı'nca duyurusu yapılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimine" göre önümüzdeki bir yıl içinde kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın korunması noktasında gerekli tedbirleri etkin biçimde alabilmek ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) ile daha uyumlu bir mevzuat geliştirebilmek adına çalışmaların başlatıldığı ilan edilmiştir. Geride bıraktığımız süreçte konu hakkında bilgi seviyesi ve farkındalık artmış olsa da halen kişisel verilerin korunmasına gereken önemin kurumlar ve özel şirketler nezdinde istenen seviyede olmadığı görülmektedir. Bunun en açık örneği halen pek çok veri sorumlusu kamu kurumu ve özel şirketin KVKK'ya uyum sağlayamamış oluşu ve uygulayıcıları en çok tedirgin eden ve son kayıt tarihi 31.12.2021 olarak öngörülen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün halen gereği gibi yerine getirilememesidir. İşte tüm bu sebeplerle uygulayıcıların konu hakkındaki teorik ve pratik eksikliklerini gidermek ve onları KVKK uyum süreçlerine hazırlamak için Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından "KVKK Uzmanlık Eğitimi" verilecektir. Bu eğitim neticesinde katılımcılar ister bir veri sorumlusu bünyesinde hizmet versinler isterlerse kendi başlarına bu alanda gelir getirici faaliyetlerde bulunmak istesinler fark etmeksizin, KVKK uyum süreçlerini yürütebilecek yetkinliğe kavuşacaklardır. Eğitimi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLLÜOĞLU ALTUN ile Av. Emin Hamdi UYSAL ve Av. Bilal KARAGÖZ yürütecektir. Eğitmenlerin seçiminde hem teorik hem uygulama noktasında katılımcılara en iyi deneyimi sunabilecek eğitmenler seçilmeye özen gösterilmiştir.   


ETÜ Asistan Snow