Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Haberler

Arş. Gör. Dr. Harun Can Dr. Öğr. Üyesi unvanı almıştır
Sağlık Yöneticiliği Sempozyumu Sonuç Raporu
Ombudsmanlık Topluluğu'ndan Kızılay'a Ziyaret
Fakültemizde Sağlık Yöneticiliği Sempozyumu
Arş. Gör. Harun Can doktor unvanı almıştır
Fakültemizde Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi
Dr. Öğr. Üyesi Figen Özşahin fakültemize atanmıştır
Arş. Gör. Dr. Meryem Aysin Dr. Öğr. Üyesi unvanı almıştır
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Kaplan doçent unvanı almıştır
Dr. Öğr. Üyesi Burak Başkan doçent unvanı almıştır
Arş. Gör. M. Şamil Şık, Arş. Gör. Halil Peçe ve Arş. Gör. Sefa Özdemir Dr. Öğr. Üyesi unvanı almıştır
Arş. Gör. Meryem Aysin doktor unvanı almıştır
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emirhan Kula doçent unvanı almıştır
Dr. Öğr. Üyesi İkram Yusuf Yarbaşı doçent unvanı almıştır