Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

I. UluslarasıTeknoloji Transferi Sempozyumu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 6-8 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemizde ilk kez hibrit olarak düzenlenecek ve Erzurum TTO olarak paydaş olduğumuz “Uluslararası Teknoloji Transferi Sempozyumu”na  farklı ülkelerden araştırmacılar, akademisyenler, sektör profesyonelleri, uzmanlar ve öğrenciler deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını paylaşacak, zorlukları ve üretilebilecek çözümleri tartışacaklardır.


Sempozyum web sayfasına https://itets.omu.edu.tr/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz.   


ETÜ Asistan Snow