Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

I. Erzurum Fen Liseleri Sempozyumu

Her seviyedeki eğitim ile araştırma arasındaki bağın güçlendirilmesi, Erzurum Teknik Üniversitesinin daima öncelikli hedefleri arasında olmuştur. Bu amaçla üniversitemiz Fen Fakültesi ev sahipliğinde, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 09-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 1. Erzurum Fen Liseleri Sempozyumu (EFLS 1) düzenlenecektir. Her yıl geleneksel olarak yapılması ve gelecekte Türkiye genelinde düzenlenmesi planlanan bu sempozyum kapsamında fen lisesi öğrencileri, fen alanında bilimsel bilgiye erişim, akademik dünya ile temas etme ve topluluk önünde sunum yaparak kendilerini ifade etme gibi önemli kazanımları elde edecekler. Fen liselerinde görevli öğretmenler de yıllar içerisinde biriktirdikleri tecrübeleri meslektaşları ve camia ile paylaşacaklar. Ayrıca çağrılı konuşmacılar, farklı başlıklarda sunumlar yapacaklar.

    


ETÜ Asistan Snow