Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Güç Analizi Eğitimi Hk.

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sami ÇOKSAN tarafından verilecek olan güç analizi eğitimine yönelik bilgiler aşağıdaki afişte yer almaktadır. Tüm akademik personele ve lisanüstü öğrencilere duyurulur.