Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

ERZURUM İLİ SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ 2018

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Erzurum ilinin ekonomisi genel anlamda tarım, hayvancılık ve hizmetler sektörüne dayanmaktadır. İlgili sektörler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kış turizmi son yıllarda Erzurum için önemli bir sektör konumuna gelmiştir. Palandöken Dağı kış turizmi açısından uluslararası bir önem arz etmektedir. Erzurum ili termal kaynakları ile de hem enerji ve hem de turizm sektörleri açısından yatırım olanakları sunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu ilin ekonomik ve sosyal yapısının araştırılması ve bölge içerisindeki mevcut durumunun bilinmesi önem arz etmektedir.

ETÜ- Ekonomik ve Sosyal Araştırmalara Merkezi tarafından 2018 yılında Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili araştırması gerçekleştirilmiştir. İlgili çalışmanın temel amacı; Erzurum ilinin sosyo-ekonomik yapısının durumunu belirlemek, potansiyellerini tespit etmek, ilin kalkınmasında öncelikli sektörleri ve yatırım alanlarını değerlendirerek önerilerde bulunmaktır.

 

Bu çalışmada, Erzurum ilinin TRA1 Alt Bölgesi’ndeki (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) yerini daha iyi görebilmek adına sadece Erzurum iline ait veriler değil içinde bulunulan alt bölgedeki diğer illere ilişkin veriler birlikte değerlendirilerek karşılaştırmalı bir inceleme yapılmıştır. Çalışma içerisinde ilk başta, ilin tarihsel yapısı ve turistik yerleri ortaya konularak il ve bölge illerinin nüfus ve demografik yapısı irdelenmiş ve nihayetinde ise yine il ve bölge illerinin gelir, yaşam, tüketim ve yoksulluk, eğitim-kültür, sağlık-spor, çevre koşulları vb. durumları değerlendirilerek turizm, imalat sanayi vb. sektörler bakımından ekonomik göstergeler yorumlanmış ve ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ifade edilmiştir.

 

Bu çalışmanın mevcut potansiyel yatırımcılara, politika yapıcılara, akademisyenlere, araştırmacılara ve bölgede yer alan tüm paydaşlara katkı sağlaması beklenmektedir.


ERZURUM İLİ SOSYO-EKONOMİK PROFİLİ 2018 DOSYASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ   


ETÜ Asistan Snow