Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Ders Kayıtları

- Ders kayıtları 25 Eylül – 29 Eylül 2023 tarihleri arasında Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ubys.erzurum.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.

Ders kayıtlarıyla ilgili yardım dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Ders Kaydı Yardım Kılavuzu

Ders onayı danışmanlar tarafından 25 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Danışman isimlerini ders kayıt ekranından veya ubys > öğrenci bilgi ekranı > diğer > danışman bilgileri, adımlarını takip ederek öğrenebilirsiniz.

- Ders seçimini yaparak danışman onayına gönderen öğrencilerin onay için şahsen danışmanlara müracaat etmelerine gerek yoktur. Fakat danışman onay durumunu kontrol etmeleri, aksi durumda danışmanları ile iletişime geçerek onay işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Ders kaydını onaylatmayan öğrenci ders kaydı yapmış sayılmaz ve o dönem derslere/sınavlara giremez.

- Ders kayıtlarınızı yaparken herhangi bir sorunla karşılaşmanız ve öğrenci bilgi sistemi şifrenizi unutmanız durumunda aşağıda belirtilen numaralardan, Fakültenin/Enstitünün öğrenci işlerinden sorumlu bölüm sekreterleri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

 *Yaz okulunda diğer Üniversitelerden ders alan öğrencilerin notları Fakülteler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına resmi yazı ile gönderildiğinde transkriptlere işlenecektir. Bu süreçte notu işlenmeyen öğrenciler ders kayıt süresi içinde kayıtlarını tamamlayıp ders değiştirme haftasında varsa alabilecekleri yeni dersleri ekleyebilirler. FF olduğu için sistem tarafından otomatik olarak eklenen dersler de yaz okulunda başarılmışsa ders kayıtlarından çıkarılacaktır.

İletişim

Bölüm sekreterliklerinin dahili numaraları

Eğitim-Öğretim (Ders) Başlangıcı: 2 Ekim 2023

Ders Kayıtlarına İlişkin Önemli Hususlar

- Ders değiştirme işlemleri 2 Ekim - 6 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

- Öğrenciler bir yarıyıl için ortak zorunlu dersler dahil (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) en fazla 45 AKTS ders alabilirler.

- Bulundukları yarıyıl itibarıyla müfredatında bulunan bütün derslerini almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,70 olan öğrenciler, istemeleri halinde üst yarıyıldan (Toplamda 45 AKTS’yi geçmemek üzere) ders alabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin üst yarıyıldan alacakları dersler danışmanları tarafından eklenecektir. 1.sınıf öğrencileri üst yarıyıldan ders alamazlar.

- Mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere, istemeleri halinde azami AKTS kredi saati miktarına ilaveten bir ders verilir (45 AKTS + 1 ders)Bu durumda olan öğrencilerin dilekçe ile Fakülte bölüm sekreterliğine müracaat etmesi gerekmektedir.

 

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

- Katkı payı ve öğrenim ücretleri 25 Eylül – 29 Eylül 2023 tarihleri arasında Halkbank şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden T.C. kimlik numarasıyla, ödenebilir. Katkı payı veya öğrenim ücreti borcu olan öğrenciler ders kayıtlarını katkı payı veya öğrenim ücretini ödedikten sonra yapabileceklerdir.

- Başarı bakımından bulundukları sınıfta ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri aşağıdaki tabloda belirtilen katkı payı tutarında öğrenim ücreti ödeyeceklerdir. Bu öğrenciler için indirimli ücret tanımlaması sisteme yapılmıştır. 

Başarı Sıralamaları

- Programın normal süresinde (Lisans 4 yıl / Yüksek Lisans 2 yıl / Doktora 4 yıl) mezun olamayan birinci öğretim öğrencileri, uzattıkları her dönem için öğrenci katkı payı tutarında öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

*Programın normal süresinde eğitime devam eden birinci öğretim öğrencileri katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

- Öğrencilerin aynı anda iki lisans, iki ön lisans, iki lisansüstü programında kayıt hakkı bulunmamaktadır. Ancak (lisans-yüksek lisans) (ön lisans-lisans) (açık öğretim lisans-örgün öğretim lisans) eğitimi aynı anda alınabilir. Bu şekilde iki programda kaydı bulunan birinci öğretim öğrencilerinden kayıt tarihi itibariyle ikinci kaydı Erzurum Teknik Üniversitesi olanlardan 'Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'a göre tablodaki birinci öğretim öğrencilerinden alınacak katkı payı tutarında öğrenim ücreti alınacaktır. Bu durumda olan öğrencilere öğrenim ücreti tanımlanmıştır.

 

- Şehit-Gazi yakını (eş ve çocuklarından) olan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmamaktadır. Bu durumda olan öğrencilerin ilgili belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

- Engelli raporu olan öğrencilerin, rapor ile birlikte başvurmaları halinde öğrenim ücretlerinde engellilik oranı kadar indirim yapılacaktır.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

Akademik Takvim

 


 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine ilk kez giriş yapacak öğrenciler için giriş bilgileri

Kullanıcı Adı: T.C Kimlik numarası

Şifre: T.C. Kimlik numarası

Kurumsal e-posta adresinizUbys > Hesap Ayarları menüsünden öğrenebilirsiniz. 

E-posta şifre oluşturma işlemleri için etuKimlik Hesap Yönetimi (erzurum.edu.tr) adresindeki adımları takip ediniz.

    


ETÜ Asistan Snow