Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Covid-19 Pandemisinde E-Öğrenme Kalite Algısının Akademik Performans Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri Anketi   


ETÜ Asistan Snow