Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Üniversitemizde "İş Sağlığı ve Güvenliği" Kurum İçi Eğitim Programı Tamamlandı

  6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında  Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından üç gün süren iş sağlığı ve güvenliği eğitimi tamamlandı.

  Katılımcılara eğitim sertifikası düzenlendi   SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR