Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Azami Süre Sonunda Mezun Olamayan Öğrenciler İçin Ek Sınavlar

Azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencileri, daha önce almadıkları dersler de dahil olmak üzere ek sınav hakkından yararlanabileceklerdir. Ek sınav talep edilecek dersler aşağıdaki başvuru formuna doldurulacaktır. Başvuru ilgili Fakülte bölüm sekreterliklerine yapılacaktır.

Başvuru Formu

Ek Sınav Uygulama Esasları

Ek Sınav Takvimiİletişim

Santral (444 5 388)

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi – Dahili No: (2166) (mmf@erzurum.edu.tr)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Dahili No: (2232) (etü.iibf@erzurum.edu.tr)

Fen Fakültesi – Dahili No: (2108) (2191) (etu.fen@erzurum.edu.tr)

Edebiyat Fakültesi – Dahili No: (2046) (edebiyat@erzurum.edu.tr)   


ETÜ Asistan Snow