Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Anket Çalışması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen  Bilimleri  Enstitüsü  Yazılım  Mühendisliği  Anabilim  Dalı  Yüksek  Lisans öğrencisi  Kemal  Karga  tarafından  hazırlanan  ve  aşağıdaki  linkte  yer  alan  "Covid-19  Pandemi  Sürecinin Eğitim Üzerindeki Etkilerinin Makine Öğrenme Teknikleriyle Tespit Edilmesi'' başlıklı anket çalışması 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDfb6GaxbipywyLkitBMn0sRdkLYUhHeJ-yUq9-j4I7H0X4A/viewform   


ETÜ Asistan Snow