Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri Eğitimi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından "Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri Eğitimi" verilecektir. Bu eğitim; lisansüstü düzeyde Sosyal Bilimler alanında akademik yazma ve sunum yapma becerilerini geliştirmek isteyen araştırmacılara/öğrencilere yönelik olup, eğitimi alan her bir araştırmacının/öğrencinin bilimsel araştırmasının altında yatan araştırma gündeminin geliştirilmesine, uygulanmasına ve sunulmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Söz konusu bu eğitim, üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Alpaslan ve Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Güllüoğlu Altun tarafından yürütülecektir. Bu bağlamda, eğitimin 2 farklı bilim dalından öğretim üyesi tarafından verilecek olmasının eğitimi alacak araştırmacılara/öğrencilere disiplinler arası bir yaklaşım katacağı düşünülmektedir. Ayrıca, yapılacak olan atölye çalışmasıyla araştırmacılar/öğrenciler eğitim sırasında edinmiş oldukları teorik bilgiyi pratiğe dönüştürerek uygulama yapma imkânı elde edeceklerdir. Eğitime katılım için Sosyal Bilimler alanında lisans mezunu veya lisans son sınıf öğrencisi olma ön koşulu aranmaktadır.   


ETÜ Asistan Snow