Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Duyurusu (16.05.2024)

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda; “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği” kapsamında Üniversitemiz İdari Personeline Yükseköğretim Kurulunca Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı düzenlenecektir. Yükseköğretim Kurulu Merkezi Sınav Kurulu’nun 30/04/2024 tarihli kararı çerçevesinde yazılı sınavın Yükseköğretim Öğretim Kurulunca Anadolu Üniversitesi’ne yaptırılmasına karar verilmiştir.


Not: Adaylar başvurularını 31 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına kapalı zarf içinde elden teslim etmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

                   

 

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV TAKVİMİ

 

Başvuruların Personel Dairesi Başkanlığına yapılması

15.05.2024-31.05.2024 (Mesai Bitimi)

Başvuruların Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Sınav Komisyonuna iletilerek komisyonca incelenmesi ve karara bağlanarak Personel Dairesi Başkanlığına iletilmesi

03.06.2024-21.06.2024

Komisyon Kararının İlan Edilmesi

(https://www.erzurum.edu.tr/tr/personel)

 

24.06.2024-28.06.2024

Aday listesine itirazların (İtirazlar dilekçe ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Sınav Kurulu”na iletilecektir.)

01.07.2024-05.07.2024

(Mesai Bitimi)

Aday listesine itirazların Komisyonca karara bağlanması (“Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Sınav Kurulu” tarafından karara bağlanacaktır.)

08.07.2024 – 22.07.2024

Sınava katılabilecek kesinleşen aday listesinin ilanı
(https://www.erzurum.edu.tr/tr/personel)

 

23.07.2024 – 29.07.2024

Başvuruların Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesine müteakip yazılı sınava ilişkin takvim Yükseköğretim Kurulunca açıklanacaktır.   


ETÜ Asistan Snow