Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

2024 Yılı Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi.

Müdürlüğümüz tarafından 12.02.2024 tarihinde 10.00 - 12.00 saatleri arasında “Dış Paydaş Toplantısı” gerçekleştirildi. Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Toplantı Odasında gerçekleştirilen toplantıya Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK, birim Müdürümüz Doç. Dr. İsmail Hakkı KORKMAZ, Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa KÜÇÜKLER, Erzurum KOSGEB İl Müdürü Lütfullah AKTAŞ, Ata Teknokent Genel Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi YAKUP UZUN, KUDAKA Erzurum Yatırım Destek Ofisi birim yetkilisi Dr. Serkan Timur ile DAP temsilcisi Fatih AYDOĞDU katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan birim müdürümüz Doç. Dr. İsmail Hakkı KORKMAZ toplantının amacı ve kapsamı hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda dış paydaşlarla proje destek duyuruları, proje bazlı problem çözümü için iletişim araçlarının yeterliliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi, Üniversite-sanayi etkileşiminin artırılmasına yönelik düşünceler/eylemler, Üniversitemiz 2023-2027 yıllarını kapsayan stratejik planda belirtilen hedefler doğrultusunda düşünceler/beklentiler hakkında bütün paydaşlara söz verilerek görüş, önerileri ve değerlendirmelerini paylaşmaları sağlandı.   


ETÜ Asistan Snow