Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

2024/1 Ünvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca 16 Nisan 2024 tarihinde Ünvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. 

Sınav Takvimi ve Açıklamalar için tıklayınız.

İlan Edilen Kadrolar için tıklayınız.

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız.

    


ETÜ Asistan Snow