Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

2023 Yılı Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Üniversitemiz birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilan edilen kadrolara başvuru yapan ve atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylara ait bilgiler puan sıralaması esas alınarak aşağıda belirtilmiştir

Asıl adayların 28.04.2023 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru sonucunda atanmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumu tespit edilenler, göreve başlamayan veya arşiv araştırması sonucu olumsuz olan adayların yerine puan sıralamasına göre yedek olan adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

 

Başvuru Başlama Tarihi: 17.04.2023

Başvuru Bitiş Tarihi: 28.04.2023

 

İSTENEN BELGELER:

1- Atama ve Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)

2-İkametgâh belgesi (e-devlet barkodlu)

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekkülü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır).

4-Arşiv Araştırması Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)

5-6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

6-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için boy-kilo durumunu gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alınan belgenin aslı

 

Not: Bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Sonuçlara itirazlar ve diğer farklı itirazlar 01.05.2023-05.05.2023 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan itirazlar işleme alınmayacaktır.

 

Destek Personeli-DP01 sonuçları için tıklayınız.

Destek Personeli-DP02 sonuçları için tıklayınız.

Destek Personeli-DP03 sonuçları için tıklayınız.

Destek Personeli-DP04 sonuçları için tıklayınız.

Destek Personeli-DP05 sonuçları için tıklayınız.

Destek Personeli-DP06 sonuçları için tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi-KG01 sonuçları için tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi-KG02 sonuçları için tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi-KG03 sonuçları için tıklayınız.   


ETÜ Asistan Snow