Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

2022-2023 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar

  1. 2022-2023 Bahar yarıyılında ‘Öğretmenlik Uygulaması’ haricindeki dersler Yükseköğretim Kurulunun yeni bir kararına kadar uzaktan öğretim ile yapılacaktır. 
  2. Her ders için en az 2 (iki) dönem içi değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirmeler ara sınav, tartışma, proje, ödev ve kısa süreli sınav gibi çeşitlendirilerek yapılabilecektir. 
  3. Final sınavlarının yapılış şekli süreç takip edilerek belirlenecektir.
  4. Mazeret sınav hakkı, mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi kaydıyla ara sınav ve final sınavları için geçerli olacaktır.
  5. Birinci öğretim ve ikinci öğretim dersleri, ders programlarındaki saatlerinde işlenecektir.
  6. Üniversitemize kayıtlı öğrencilerimiz bu süreçte derslikler, kütüphane, laboratuvar, atölye vb. fiziki mekânları kullanabilecek ve ihtiyaç duydukları alanda öğretim elemanlarımızdan destek alabileceklerdir.
  7. Üniversitemize kayıtlı öğrencilerimizden talep edenlere, 2022 -2023 Bahar Yarıyılında kayıt dondurma hakkı tanınacaktır. Bu süre programın azami öğrenim süresinden düşmeyecektir. 
  8. Depremden etkilenen öğrencilerimizden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde özel öğrencilik başvuruları değerlendirilecektir. Başvurular eğitim öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılmalıdır. 


   


ETÜ Asistan Snow