Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

2022-2023 Bahar Dönemi Eğitim Süreci Hakkında

ÖNEMLİ DUYURU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2023 tarihli yazısı ve Üniversitemiz Senatosunun 03.04.2023 tarihinde yapılan 08 sayılı oturumunda alınan 08/01 sayılı kararına istinaden Fakültemiz bünyesinde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak ve 10.04.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü için:

1- BES106 Jimnastik ve BES110 Futbol dersleri hem Kapalı Spor Salonumuzda yüz yüze hem de Blackboard üzerinden çevrimiçi (hibrit) olarak verilecektir. Söz konusu dersler için devam şartı aranmayacaktır.

2- Diğer tüm dersler ise mevcut ders programı içinde Blackboard üzerinden çevrimiçi olarak verilmeye devam edilecektir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü için:

1-  AEB102 kodlu Temel Jimnastik dersi hem Kapalı Spor Salonumuzda yüz yüze hem de Blackboard üzerinden çevrimiçi (hibrit) olarak verilecektir. Söz konusu ders için devam şartı aranmayacaktır.

2-  Diğer tüm dersler ise mevcut ders programı içinde Blackboard üzerinden çevrimiçi olarak verilmeye devam edilecektir.   


ETÜ Asistan Snow