Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

2020-2021 Güz Yarıyılı Online Eğitim Raporu

Erzurum Teknik Üniversitesi online eğitim teknolojilerinin eğitimde kullanımı ile ilgili olarak 2015 yılından beri başlatmış olduğu çalışmalarından birini daha başarıyla tamamladı.

Pandemi başlangıcından yaklaşık bir yıl önce online eğitim yaklaşımlarını eğitim sistemine adapte eden Erzurum Teknik Üniversitesi,  2020-2021 güz yarıyılında da tüm dersleri senkron olarak sürdürmüş ve ayrıca ders değerlendirmeleri hem senkron hem de asenkron olarak gerçekleştirmiştir.  

Erzurum Teknik Üniversitesi senatosunun,  online eğitimde aktif öğrenmeyi önceleyecek  şekilde dönem içi değerlendirme sayısının minimum 4 olacak şekilde karar alması, öğrenci etkileşimini önemli derecede artırdığı grafiklerden görülmektedir. Ayrıca derslere katılımın tüm haftalarda sabit bir oranda olduğu da görülmektedir. Online eğitimin en önemli avantajlarından biri olan senkron olarak gerçekleştirilen derslerin kayıtlarının sonradan izlenmesi, Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesindeki sistem ile sağlanmış olup güz yarıyılı boyunca etkin bir şekilde kullanıldığı belirlenmiştir.

Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, eğitimde kaliteyi daima yükseltme çabasındaki tüm personelimize göstermiş oldukları özverili çalışmadan dolayı teşekkür ederiz.    SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR