Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Psikoloji Bölümü Yayınlar

 • Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Kıskançlık ile Başa Çıkma Yöntemlerinin Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi , ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, Karakaş Ebru, Can Fatma Nur, Elmalı Esma,Journal of Literature and Humanities , 2022

 • Spouse and mother-in-law rejection and marital adjustment of Turkish women with child and adult marriage , ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, KIŞLAK ŞENNUR,Journal of Social and Personal Relationships , 2022

 • PRESENTATION, EPIDEMIOLOGY, and COGNITIVE ACCOUNTS of CHILDHOOD ANXIETY: THEORY and EMPIRICAL INVESTIGATIONS , TÜRK HÖL İLAYDA,Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2022

 • Ortak Öteki Suriyeli: Sosyal Kimlik ve Gerçekçi Çatışma Bağlamında Suriyeli Mülteci Temsili , ÇOKSAN SAMİ, ERDUGAN CANAN, ÖNER ÖZKAN BENGİ,Türk Psikoloji Dergisi , 2022

 • Investigating the Moderating Role of Positive Intergroup Contact on the Association Between Authoritarianism and Homophobia Among Heterosexual Young Adults , Şahin Aleyna, Sarı Bekir, Güler Bedel, ÇOKSAN SAMİ,Current Research in Social Sciences , 2022

 • In COVID-19 Health Messaging, Loss Framing Increases Anxiety with Little-to-No Concomitant Benefits: Experimental Evidence from 84 Countries , Charles A Dorison,Jennifer S Lerner,Blake H Heller,Alexander J Rothman,Ichiro I Kawachi,Ke Wang,Affective Science , 2022

 • İç Grup Özdeşimi ve İç Grup Yanlılığı: Grup Normlarının Rolü , ÇOKSAN SAMİ, CİNGÖZ ULU BANU, SAYILAN GÜLDEN, SOLAK ŞAHİN NEVİN,Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2022

 • Group norms moderate the effect of identification on ingroup bias , ÇOKSAN SAMİ, CİNGÖZ ULU BANU,Current Psychology , 2022

 • Gönüllü Bekarlara Yönelik Kalıpyargılar Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması , SÖNMEZ BURÇAK, KANTAR ADEM,Nesne , 2022

 • Erken Evlilik Yapan Kadınların Evli Kadın Rolünü Deneyimleme Sürecine İlişkin Nitel Bir Araştırma , ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, KIŞLAK ŞENNUR,AYNA Klinik Psikoloji Dergisi , 2022

 • Contents of stereotypes toward mental illness , SÖNMEZ BURÇAK, KARAOĞLU KÜBRA MELTEM,Current Psychology , 2022

 • Aile Danışmanlığında Etik: Ayrıcalıklı Zorluklar ve Etik İkilem Çözme Süreci , KANTAR ADEM, Yılmaz Hikmet Ezgi,Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 2022

 • A global experiment on motivating social distancing during the COVID-19 pandemic , ÇOKSAN SAMİ,Proceedings of the National Academy of Sciences , 2022

 • Yalnızlıkla İlişkili Değişkenler: Şema Alanları, Bağlanma ve Aşka İlişkin Tutumlar , ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, Say Gülen,Nesne Dergisi , 2021

 • Turkish Adaptation of Mother In-low and Father In-low Acceptance - Rejection Questionnaire Short Form , ASLAN CEVHEROĞLU BÜŞRA, KIŞLAK ŞENNUR, Say Gülen,Klinik Psikoloji Dergisi , 2021

 • Social Contact, Academic Satisfaction, COVID-19 Knowledge, and Subjective Well-being Among Students at Turkish Universities: a Nine-University Sample , ERDEN HATİCE GÜLSEN, ÖZDOĞRU ASİL, ÇOKSAN SAMİ, ÖGEL BALABAN HALE, AZAK YAKUP, DİKMEER DENİZ İLKİZ, ERGÜL TOPÇU AYSUN, YASAK YEŞİM, KIRAL UÇAR GÖZDE, OKTAY SEDA, KARACA DİNÇ PELİN, Mercan Yıldız Ezgi Didem, Eltan Selen, KUMPASOĞLU GÜLER BERİL, BAYTEMİR GÜLSEN,Applied Research in Quality of Life , 2021

 • KONTROL ODAĞI İLE DEPRESYON: STRESLE BAŞ ETME STRATEJİLERİNİN ÇOKLU ARACILIK ROLÜ , KAŞDARMA EZGİ, KANTAR ADEM,Erzurum Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi , 2021

 • Hitler Darbesi (9 Kasım 1923) , EKİNCİ OĞUZHAN,Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2021

 • GENEL OTİZM FENOTİPİNDE YÜZ İFADELERİNDEN DUYGU TANIMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ , TÜRK HÖL İLAYDA,Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2021

 • Dindarlık ile Politik Güven Arasındaki İlişkide Yetkecilik ve Sistemi Meşrulaştırmanın Aracı Rolü , SÖNMEZ BURÇAK, HASTA DERYA,Türk Psikoloji Dergisi , 2021

 • Depressive symptoms in higher education students during the first wave of the COVID-19 pandemic. An examination of the association with various social risk factors across multiple high- and middle-income countries , Van de Velde Sarah, Buffel Verlee, van der Heijde Claudia, ÇOKSAN SAMİ, Bracke Piet, Abel Thomas, Busse Heide, Zeeb Hajo, Rabiee Fatemeh, Stathopoulou Theoni, Van Hal Guido, Ladner Joel, Tavolacci Marie-Pierre, Tholen Robert, Wouters Edwin,SSM - Population Health , 2021

 • A multi-country test of brief reappraisal interventions on emotions during the COVID-19 pandemic , Wang Ke, Goldenberg Amit, Dorison Charles A., Miller Jeremy K., Uusberg Andero, Lerner Jennifer S., Gross James J., Agesin Bamikole Bamikole, Bernardo Marcia, Campos Olatz, Eudave Luis, Gerzhec Karolina, Ozery Daphna Hausman Ozery, Jackson Emily A., Garcia Elkin Oswaldo Luis, Drexler Shira Meir, Jurković Anita Penić, Rana Kafeel, Wilson John Paul, ÇOKSAN SAMİ,Nature Human Behaviour , 2021

 • The Relationship between Attachment Styles, Love Types, Emotional Expression and Life Satisfaction , ŞAHİN SEDA MERVE, ÇOKSAN SAMİ,Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi , 2020

 • Passive Facebook Use and Depression: A Study of the Roles of Upward Comparisons, Emotions, and Friendship Type , TOSUN LEMAN PINAR,KAŞDARMA EZGİ,Journal of Media Psychology , 2020

 • Kadınlarda Siber Mobbing Düzeyinin İncelenmesi: Erzurum Örneği , EKİNCİ OĞUZHAN,KAYAPALI YILDIRIM SEDA,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2020

 • Siber-Mobbing Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması , KAYAPALI YILDIRIM SEDA,EKİNCİ OĞUZHAN,Mavi Atlas , 2019

 • Psikoloji Penceresinden Erken Yaşta Evlendirilen Kız Çocukları , ASLAN BÜŞRA,Türk Psikoloji Yazıları , 2019

 • İç Grubu Kayırma ile İç ve Dış Gruba Eşit Davranmanın Nedensel Atıfları , ÇOKSAN SAMİ,Nesne Dergisi , 2019

 • Demografik Değişkenler Açısından Sağır Olmayan Yetişkinlerin Sağır Bireylere Yönelik İnanışları: Betimleyici Bir Ön Çalışma , YILDIZ ÇOKSAN Serpil,ÇOKSAN SAMİ,Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2019

 • Cognitive profile and academic achievement of children with absence epilepsy , YILDIZ ÇOKSAN SERPİL,ASLAN ASLI,ÇOKSAN SAMİ,OKUYAZ ÇETİN,EPILEPSY BEHAVIOR , 2019

 • Aman Tanrım! Beynimizi Ele Geçiriyorlar: Eşikaltı Uyaranlar Nedir, Ne Değildir? , ÇOKSAN SAMİ,PİVOLKA , 2019

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sosyo-psikolojik Unsurlar ve Sistemi Meşrulaştırma Kuramı Ekseninde Bir Analiz , KAŞDARMA EZGİ,OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 2018

 • Staat und Souveränität: Von der Antike bis zur Neuzeit - Eine Skizze [Devlet ve Egemenlik: Antik Çağ’dan Modern Zamanlara - Bir Eskiz] , EKİNCİ OĞUZHAN,Mavi Atlas , 2018

 • Naturzustand, Conditio Humana und das Problem einer Staatskonstruktion der Vernunft bei Hobbes , EKİNCİ OĞUZHAN,Mavi Atlas , 2018

 • Nasyonal-Sosyalizm Döneminde Kadınlar , EKİNCİ OĞUZHAN,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018

 • Kültürün İlhakından İlhakın Kültürüne:Almanya İle Avusturya’nın Birleşmesi (Anschluss) , EKİNCİ OĞUZHAN,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018

 • Erfolgsressourcen einer Volkspartei- Ein historischer Vergleich der deutschen CDU mit der türkischen AKP aus der Perspektive der Parteienforschung , EKİNCİ OĞUZHAN,Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi , 2018

 • Bir Lider Portresi: Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer , EKİNCİ OĞUZHAN,Mavi Atlas , 2018

 • Adorno, Habermas ve Rorty’de Toplumsal Dayanışma , EKİNCİ OĞUZHAN,İnsan Toplum Dergisi (The Journal of Human Society) , 2018

 • Kapp Darbesi: Sebepleri, Aktörleri ve Sonuçları , EKİNCİ OĞUZHAN,Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , 2017

 • Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında II. Dünya Savaşı Sonrası Alman Edebiyatı Üzerine Bir İnceleme , EKİNCİ OĞUZHAN,Folklor/Edebiyat , 2017

 • Ebeveyn Kabul/Reddi ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkide Yaşam Amaçlarının Aracı Rolü , ASLAN BÜŞRA,DURAK BATIGÜN AYŞEGÜL,Türk Psikoloji Dergisi , 2017

 • Duygusal Zeka ile İlişki Doyumu Arasında Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Romantik Kıskançlığın Aracı Rolü , AKDUR SEREL,ASLAN BÜŞRA,Nesne Psikoloji Dergisi , 2017

 • Bilişim Sosyolojisi Bağlamında Uzayın Sanallaşması: Siber Uzay , EKİNCİ OĞUZHAN,Felsefe Logos , 2017

 • KADINLARIN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLAR: TÜRKİYE VE MAKEDONYA ÖRNEKLEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , SÖNMEZ BURÇAK,ADİLLER SELDA,NESNE DERGİSİ , 2015

 • Staat und Staatlichkeit Historische Semantiken einer universalen Kategorieim systemtheoretischen Ansatz Niklas Luhmanns Zum 15 Todestag des großen Systemtheoretikers Im Gedenken [Devlet ve Devletlilik Niklas Luhmann nın Sistem Kuramı Temelinde Evrensel Bir Kategorinin Tarihsel Semantiği- Büyük Sistem Kuramcısının 15. Ölüm Yıl Dönümü Anısına , EKİNCİ OĞUZHAN,Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmalar Dergisi , 2014

 • İkinci Dünya Savaşı Öncesi Beklenmeyen Gelişme: 23 Ağustos 1939 Tarihli Alman Rus Paktı , ÖNCÜ ALİ SERVET,EKİNCİ OĞUZHAN,Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2014