Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

İşletme Bölümü Yayınlar

 • The Mediator Role of Brand Image in the Effect of After-Sales Services on Repurchase Intention: An Application for The White Goods and Furniture Industries , YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi ,2024, , 2024

 • THE RELATIONSHIPS AMONG LEADER’S POLITICAL SKILL, LEADER-MEMBER EXCHANGE, ETHICAL LEADERSHIP, AND SOME WORK OUTCOMES , ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, KARABEY CANAN NUR, Yayın Yeri:Journal Of Organizational Behavior Research ,2023, , 2023

 • The Relationship Between Geopolitical Risks and Housing Returns in Türkiye: Evidence from the Cross - Quantilogram , BEKAR ENGİN, Yayın Yeri:International Econometric Review ,2023, , 2023

 • The mediating role of task-related occupational anxiety in the relationship between stress-coping behaviours and crisis management skills: A study during the COVID-19 pandemic period , KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:ACC Publishing-Business & Management Studies: An International Journal ,2023, , 2023

 • The Mediating Role of Ecopreneurship on the Relation Between Innovative Behaviour and Ethnocentrism -An Application in Universities- , ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, YILDIRIM OSMAN, ABUBAKER MAHMOUD, Yayın Yeri:Turkish Studies - Economics, Finance, Politics ,2023, , 2023

 • The Effect Of External Crises On Exchange Liquidity Level And Investigation Of Directional Predictability in Türkiye , BEKAR ENGİN, Yayın Yeri:Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies ,2023, , 2023

 • The Circular Economy, the SMEs, and the State: How to Govern a Circular Institutional Change Process? , KAPLAN YILMAZ, KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi ,2023, , 2023

 • Sosyal Medyadaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun ve Sosyal Zekânın Rasyonel Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisi , YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2023, , 2023

 • INVESTIGATION OF SERIAL DEPENDENCE ASYMMETRY AND TIME IRREVERSIBILITY IN STOCK MARKET RETURNS OF MIST COUNTRIES USING THE QUANTILE PERIODOGRAM , BEKAR ENGİN, Yayın Yeri:Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review) ,2023, , 2023

 • International Politics and Ethics: Positive, Negative and Reciprocal Duties on Global Poverty , BAŞKAN BURAK, Yayın Yeri:Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2023, , 2023

 • Identifying the Innovative Tension: A Meta-Analysis on Innovative Firm Behavior, Organizational Ambidexterity and Innovative Performance , KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:İşletme Araştırmaları Dergisi ,2023, , 2023

 • Does Competition Intensity of SMEs Moderate the Environmental Turbulence-Organizational Agility Relationship? , KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:Journal of Organisational Studies and Innovation ,2023, , 2023

 • Determinants of Intimate Partner Controlling Behaviour Targeting Women in Turkey , BAŞKAN BURAK, ALKAN ÖMER, Yayın Yeri:Frontiers in Psychology (Q1) ,2023, , 2023

 • Democrats and Republicans in the 2010s: A Study on Political Communication in US Politics , BAŞKAN BURAK, Yayın Yeri:International Journal of Social Sciences ,2023, , 2023

 • Cultural Comparison of University Students in Entrepreneurial Intentions, Creativity, And Emotional Intelligence: An Example of USA and Turkey , YILDIRIM FATİH, TROUT INCI, HARTZELL STEPHANIE, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi ,2023, , 2023

 • Business Ethics Challenges and A Comprehensive Understanding of Tackling Child Labor in Turkey , KULA MEHMET EMİRHAN, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Marketing and Management of Innovations ,2023, , 2023

 • Beta-t-EGARCH Models for Exchange Rate Volatility Modelling: An Evaluation on the US Dollar / Turkish Lira Exchange Rate , BEKAR ENGİN, Yayın Yeri:SOSYOEKONOMI ,2023, , 2023

 • Başarının Kilidini Açmak: Örgütsel Çevikliğin Kişi-İş Uyumunu Yükseltmesinde İş Şekillendirmenin Aracılık Rolü , ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Sosyal Mucit Academic Review ,2023, , 2023

 • The Effect of Rational Consumption, Prestige and Social Status on Conspicuous Consumption: An Application on Erzurum Province , ÖZDEMİR SEFA, ÇALMAŞUR GÜRKAN, YILDIRIM FATİH, Yayın Yeri:Turkish Studies - Economy ,2022, , 2022

 • Teaching experiences of faculty members in Turkey during the Covid-19 pandemic: A Photovoice study , TROUT INCI, YILDIRIM FATİH, Yayın Yeri:Journal of Comparative & International Higher Education ,2022, , 2022

 • Rekabet Eden Değerler Yaklaşımına Göre Yönetsel Liderlik Rolleri: Konaklama İşletmelerinde Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması , KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies ,2022, , 2022

 • Postmodern Toplum, Siyaset ve Türkiye , PEÇE HALİL, Yayın Yeri:Tezkire ,2022, , 2022

 • ORTAKLIKLARDAKİ YATIRIMLAR-MALİ DURAN VARLIKLAR AÇISINDAN FRS HESAP PLANI TASLAĞI VE MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI KARŞILAŞTIRMASI , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Asos Journal ,2022, , 2022

 • Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma , KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:Türk Turizm Araştırmaları Dergisi ,2022, , 2022

 • Opening the curtains: Adoption of transparency policy for eliminating in confidentiality of the faith groups , GÜNAL CİHAN NECMİ, PEÇE HALİL, Yayın Yeri:International Journal of Human Sciences ,2022, , 2022

 • Online Satın Alma Sürecinde Sürü Davranışının Kaynak Güvenilirliğine Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma , ÖZDEMİR SEFA, PİRTİNİ SERDAR, Yayın Yeri:ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2022, , 2022

 • MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDE ETKİSİNDE ŞİKÂYET YÖNETİMİNİN VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN ARACI ROLÜ , YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Abant Izzet Baysal University Graduate School of Social Sciences ,2022, , 2022

 • Kobigel (Kobi Gelişim Destek Programı) Desteklerinin Amaca Ulaşma Derecesi: Erzurum İli Örneği , AKBABA AHMET İLKER, Batıbeyi Ayşenur, Karabulut Yasemin, Yayın Yeri:İşletme Araştırmaları Dergisi ,2022, , 2022

 • İşletmelerde Stratejik Çeviklik ve Rekabet Zekâsının Şirket Girişimciliği Üzerindeki Etkisi , AKBABA AHMET İLKER, Batıbeyi Ayşenur, Yayın Yeri:Turkish Studies - Economics, Finance, Politics ,2022, , 2022

 • Investigating the Relationship Between Mental Well- Being, Self-Leadership, Job Autonomy and Person-Job Fit , KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:Journal of Pharmaceutical Negative Results ,2022, , 2022

 • GAYRİMENKULLERİN TMS-TFRS VE MSUGT AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Socrates Journal ,2022, , 2022

 • FRS HESAP PLANI TASLAĞI FİNANSAL YATIRIMLAR İLE TEKDÜZEN HESAP PLANI MENKUL KIYMETLER HESAP GRUPLARI FARKLARININ ANALİZİ , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Asos Journal ,2022, , 2022

 • Fiziksel Mesafe ve Toplumsal Mesafe Kavramları Arasındaki İlişkinin Covıd-19 Salgını Bağlamında İncelenmesi , KULA MEHMET EMİRHAN, BAŞKAN BURAK, Yayın Yeri:Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ,2022, , 2022

 • Fiziksel Mesafe ve Toplumsal Mesafe Kavramları Arasındaki İlişkinin COVID-19 Salgını Bağlamında İncelenmesi , KULA MEHMET EMİRHAN, BAŞKAN BURAK, Yayın Yeri:Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ,2022, , 2022

 • Examining Cyber Mobbing among University Students with Multivariate Ordered Response Models , YARBAŞI İKRAM YUSUF, NAGEHAN ÖNER, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, EKİNCİ OĞUZHAN, YILDIRIM FATİH, Yayın Yeri:PNR Journal ,2022, , 2022

 • Enflasyonun İşletmelerin Finansal Faaliyetlerine ve Finansal Oranlarına Etkisinin Teorik Çerçevesi , KANTAR MUHAMMED ASIM, ÖNDEŞ TURAN, Yayın Yeri:Global Journal of Economics and Business Studies ,2022, , 2022

 • DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE 2000’Lİ YILLARDA MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA’DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Asos Journal ,2022, , 2022

 • COVID-19 Sürecinin İş Yaşamına Etkisi: Örgüte Duyulan Güven Algısının Esnek Çalışmaya Etkisinde Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici (Moderatör) Rolü , ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Alanya Akademik Bakış ,2022, , 2022

 • BIST100 endeksi getiri volatilite modellemesinde standart ve kartiller arası değişim genişliğinin önemi: Koşullu otoregresif değişim genişliği (KODG) modelleri , BEKAR ENGİN, Yayın Yeri:Business and Management Studies: An International Journal ,2022, , 2022

 • Analyzing of GSM Operators Usage With Turkish Customer Satisfaction Index: An Application for University Students , GÜZEL DİLŞAD, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Current Perspectives in Social Sciences ,2022, , 2022

 • Stratejik Düşünce Ve Pozitif Hukuk Bağlamında Rekabet Zekâsının Bilgi Kaynakları: Otomotiv Ve İletişim Endüstrilerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma , NAKTİYOK ATILHAN, İKİZLER METİN, KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ,2021, , 2021

 • Strategic thinking and competitive intelligence: Comparative research in the automotive and communication industries , KULA MEHMET EMİRHAN, NAKTİYOK ATILHAN, Yayın Yeri:Journal of Intelligence Studies in Business ,2021, , 2021

 • Rfid Teknolojisinin Kullanıcılar Tarafından Kabulünün Carfid Modeli İle İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma , AKBABA AHMET İLKER, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi ,2021, , 2021

 • PANDEMİ (COVID-19) DÖNEMİNDE KAYNAK GÜVENİLİRLİĞİ BOYUTLARININ, ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN VE MARKA İMAJI BOYUTLARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: INSTAGRAM FENOMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , ÖZDEMİR SEFA, KAYHAN RAMAZAN, AKSOY ÖZER İÇİM, Yayın Yeri:Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi ,2021, , 2021

 • Öğrencilerin FoMo ve Plansız Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama , ERCİŞ AYSEL, DELİGÖZ KADİR, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2021, , 2021

 • Margaret Thatcher ve Turgut Özal’ın Yeni Sağında Yeni Tarz Siyasal İletişim , BAŞKAN BURAK, Yayın Yeri:Muhafazakar Düşünce Dergisi ,2021, , 2021

 • Malzeme Akışı Maliyet Muhasebesi: Vaka Değerlendirmeleri , KAYA NURULLAH, Yayın Yeri:Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2021, , 2021

 • Lisansüstü Öğrencilerinin Gözünden Kampüs Ortamı: Bir Photovoice Çalışması , TROUT INCI, YILDIRIM FATİH, Yayın Yeri:Qualitative Social Sciences, Crossref ,2021, , 2021

 • Kalkınma Projelerinin Değerlendirilmesine ve İzlenmesine Yönelik Bir Öneri: Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Kullanımı , AKBABA AHMET İLKER, Gök Ferhat, Yayın Yeri:ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2021, , 2021

 • İdeal Çalışanın Oluşmasında Sosyal Sermaye, Hizmet İnovasyonu ve Bilgi Paylaşımının Önemi: “İşe Bağlılık Değişkeninin Aracılık Rolü , ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online) ,2021, , 2021

 • Enflasyonun İşletmelerin Finansal Oranlarına Etkisi: BIST İmalat Sektöründe Bir Uygulama , KANTAR MUHAMMED ASIM, ABAR HAYRİ, ÖNDEŞ TURAN, Yayın Yeri:Muhasebe ve Finansman Dergisi ,2021, , 2021

 • Ekolojik Okuryazarlığın, Çevreye Yönelik Tutumun ve Sübjektif Normların Çevre Dostu Tüketim Davranışına Etkisi , YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Verimlilik Dergisi ,2021, , 2021

 • Comparative Expression Analysis of Genes Encoding Neurotransmitter Receptors Between Entrepreneurs and Non-Entrepreneurs , YILDIRIM FATİH, ARSLAN MUHAMMED ENES, DAŞTAN HÜSEYİN, KULA MEHMET EMİRHAN, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, TROUT INCI, TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:Pak J Med Health Sci ,2021, , 2021

 • Bir Servis Robotu Olarak Telepresence (Uzabulunum) Robotlar , AKBABA AHMET İLKER, Gündoğdu Çağla, Yayın Yeri:Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi ,2021, , 2021

 • Bankacılık Hizmetlerinde Yapay Zekâ Kullanımı , AKBABA AHMET İLKER, Gündoğdu Çağla, Yayın Yeri:International Journal of Academic Value Studies ,2021, , 2021

 • 3 Boyutlu Yazıcılar ve Kullanım Alanları , AKBABA AHMET İLKER, Akbulut Emirhan, Yayın Yeri:ETÜ SENTEZ ,2021, , 2021

 • Sosyal Medyanın İmpulsif Satın Alma Davranışına Etkisi , YAPRAKLİ TEVFİK ŞÜKRÜ, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2020, , 2020

 • Konut Alımında Yaşam Kalitesi Faktörü: Fiyatlar Üzerinden Bir Değerlendirme , BEKAR ENGİN,MİLLİ DUYGU, Yayın Yeri:İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi ,2020, , 2020

 • Etik Liderlik, Politik Beceri ve Güç Mesafesi Yöneliminin Çalışan Sesliliğine Etkisi , KARABEY CANAN NUR, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2020, , 2020

 • TEDARİK ZİNCİRLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR MUHASEBE: BİR LİTERATÜR TARAMASI , KAYA NURULLAH, Yayın Yeri:Erzincan Binali YIldırım Üniversitesi İİBF Dergisi ,2019, , 2019

 • Les Prévisions Statiques et Dynamiques des Valeurs A Risque (VaR) des Actions de Banque: Le Modele de Dépassements de Seuil (POT) et Les Modeles de Score Autorégressifs Généralisés (GAS) , BEKAR ENGİN, Yayın Yeri:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2019, , 2019

 • How Are Entrepreneurial Intentions Affected by Emotional Intelligence and Creativity? , YILDIRIM FATİH,HARTZELL STEPHANIE,TROUT INCI, Yayın Yeri:Periodica Polytechnica Social and Management Sciences ,2019, , 2019

 • Global Governance of Terrorism and Transnational Organized Crimes: Challenges and Complexities , PEÇE HALİL, Yayın Yeri:Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi ,2019, , 2019

 • ENTEGRE RAPORLAMA ve ENTELEKTÜEL SERMAYE MUHASEBESİ İLİŞKİSİ , KAYA NURULLAH, Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi ,2019, , 2019

 • BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİNİN HİSSE SENEDİ FİYATINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA , KARCIOĞLU REŞAT, ABAR HAYRİ, AĞIRMAN ENSAR, KANTAR MUHAMMED ASIM, GÜLRENK MERVE, OKUYUCU NECMİYE, Yayın Yeri:Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2019, , 2019

 • YÜKSEKÖĞRETİMDE BİR DERSİN YAPILANDIRILMASI VE SUNUMUNDA İDEALİ ARAYIŞ: MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:ASOS JOURNAL(The Journal of Academic Social Science) ,2018, , 2018

 • TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TMS/TFRS FARKINDALIĞI , KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR,KURAL BARIŞ, Yayın Yeri:The Journal of Academic Science ,2018, , 2018

 • Türk Siyasal Hayatında Asker-Sivil İlişkileri, 15 Temmuz ve Dinî Gruplar Meselesi , PEÇE HALİL,BİLİCİ İLHAN, Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2018, , 2018

 • Tükenmişlik Düzeyinin Sanal Kaytarma Davranışına Etkisinde İş Doyumunun Aracılık Rolü , YILDIRIM FATİH, Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2018, , 2018

 • The Mediator Role of Employee Empowerment on The Effect of Organizational Learning on Innovation , YILDIRIM FATİH, Yayın Yeri:İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2018, , 2018

 • THE IMPACT OF ETHICAL LEADERSHIP ON MEMBER’S CREATIVITY AND CAREER SUCCESS: THE MEDIATING ROLE OF LEADER-MEMBER EXCHANGE , KARABEY CANAN NUR,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Research Journal of Business and Management ,2018, , 2018

 • Testing Mediating Effect of Individual Exchange Ideology on Distributive Justice and Work Engagement Relationship In a Collectivist Society , KILIÇ AKINCI SEVCAN, Yayın Yeri:Business Management Studies: An International Journal ,2018, , 2018

 • Robust and Resistant Estimations of Hedonic Prices for Second Hand Cars: An Application to the Istanbul Car Market , ÇAĞLAYAN AKAY EBRU,BÖLÜKBAŞI ÖMER FARUK,BEKAR ENGİN, Yayın Yeri:International Journal of Economics and Financial Issues ,2018, , 2018

 • Paydaş Yaklaşımının Yerel Önleme ve Güvenlik Planlarına Uygulanması: Türkiye’de Sivil Gözetimin Geliştirilmesi Örneği , KILIÇ AKINCI SEVCAN, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2018, , 2018

 • Otel İşletmelerinde Yıldırma ve İşe Yabancılaşmanın Sanal Kaytarma Davranışına Etkisinde Psikolojik Sözleşme İhlali Algısının Aracılık Rolü , YILDIRIM FATİH, Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy ,2018, , 2018

 • Investigating The Role of Job Satisfaction: Does It Act As a Moderator or Mediator Between Organizational Identification and Work Engagement? , KILIÇ AKINCI SEVCAN, Yayın Yeri:Business Management Studies: An International Journal ,2018, , 2018

 • Influence of Person-Organisation-Fit on Work Engagement Through Enhanced Job Satisfaction: Test of Social Identity Theory , KILIÇ AKINCI SEVCAN, Yayın Yeri:Business Management Studies: An International Journal ,2018, , 2018

 • Exploring the Effect of Leader MemberExchange (LMX) Level on EmployeesPsychological Contract Perceptions , NAKTİYOK ATILHAN,KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:International Journal of Organizational Leadership ,2018, , 2018

 • Etik İklimin İş Tatmini ve İşe Yabancılaşma Düzeyine Etkisi , NAKTİYOK SERKAN,YILDIRIM FATİH, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2018, , 2018

 • Enflasyon Serisinin Parametrik ve Semi Parametrik Geçiş Modeli ile Modellenmesi ve Öngörü Başarılarının Karşılaştırılması , GÜRİŞ SELAHATTİN,BEKAR ENGİN, Yayın Yeri:Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi ,2018, , 2018

 • BOBİ FRS DÖNEN VARLIKLAR KAPSAMINDA CANLI VARLIKLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:ASOS JOURNAL ,2018, , 2018

 • The Mediating Role of Organizational Support in The Effect of Transformational Leadership on Employee Empowerment , YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN, Yayın Yeri:Polish Journal of Management Studies ,2017, , 2017

 • Kurumsal Kimliğin İş Doyumu Üzerine Etkisi , YILDIRIM FATİH, Yayın Yeri:Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2017, , 2017

 • Evaluation of Accounting Education Offered in Formal Education in Turkey in Terms of Infrastructure and Human Standards -A Model Practice in Erzurum- , KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR,KAYA ABDULKADİR, Yayın Yeri:European Journal of Sustainable Development Research (EJSDR) ,2017, , 2017

 • Comparing Various Machine Learning Methods for Prediction of Passion Revisit Intention: A Case Study , DEMİRDÖĞEN OSMAN,ERDAL HAMİT,AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi ,2017, , 2017

 • An Extended Research on Subordinates Leader Member Exchange (LMX) Degree, Psychological Contract Breach And Organizational Identification , KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu-Letters Social Sciences Series ,2017, , 2017

 • An Econometric Analysis of Determinants of House Rents in Istanbul , ÇAĞLAYAN AKAY EBRU, BEKAR ENGİN, VAN MUHAMMED HANİFİ, Yayın Yeri:Developing Country Studies ,2017, , 2017

 • Türkiye’de TMS-TFRS Kapsamında Verilen Muhasebe Eğitiminin Kalite Standartları Açısından Yeterliliği , KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2016, , 2016

 • Türkiye de Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Açısından Ekonomik Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi , DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN, Yayın Yeri:World of Accounting Science ,2016, , 2016

 • Tükenmişlik Düzeyinin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi Effects of Burnout Levels on Entrepreneurial Intentions , YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN,KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:Journal of Business Research - Turk ,2016, , 2016

 • Sürdürülebilir Yönetim Muhasebe Sistemi , KAYA NURULLAH, Yayın Yeri:Internatonal Journal of AcademicValue Studies ,2016, , 2016

 • Strategic Thought and Learning Orientation , KULA MEHMET EMİRHAN, NAKTİYOK ATILHAN, TİMUROĞLU MUHAMED KÜRŞAD, Yayın Yeri:South Asian Journal of Management ,2016, , 2016

 • Örgüt Kültürünün Yeniliğe Etkisinde Personel Güçlendirmenin Biçimlendirici Rolü , YILDIRIM FATİH,KARABEY CANAN NUR, Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2016, , 2016

 • Moderating Role of Empowerment in The Effect of Organizational Culture on Innovation , YILDIRIM FATİH,KARABEY CANAN NUR, Yayın Yeri:International Journal of Management and Applied Science ,2016, , 2016

 • Effects of cynicism on empowerment in organizations , YILDIRIM FATİH,KAYAPALI YILDIRIM SEDA, Yayın Yeri:Journal of Human Sciences ,2016, , 2016

 • Aile Şirketlerinde Örgüt Kültürünün Yönetim Bilişim SistemleriBaşarınımına ve Pazarlama Performansına Etkisi , KARAMAN ERSİN,YILDIRIM FATİH,YILMAZ KADRİ GÖKHAN, Yayın Yeri:Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2016, , 2016

 • The Comparison of Emphatic Tendencies of the Management Department Students , BELLİ EMRE,YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN,GÜRBÜZ ALİ,AYDIN ALİ DURSUN, Yayın Yeri:Journal of International Education and Leadership ,2015, , 2015

 • Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Kamu da Karşılaşılan Olumsuzluklar ve Beklentiler Erzincan İli Uygulaması , DIZMAN ŞAKİR,GÜNEY SELAMİ, Yayın Yeri:ASOS JOURNAL(The Journal of Academic Social Science) ,2015, , 2015

 • Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyi Erzincan İli Uygulaması , GÜNEY SELAMİ,DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2015, , 2015

 • Leadership Challenges of CharterSchool Principals , KULA MEHMET EMİRHAN,Tan Anıl, Yayın Yeri:Ardahan Üniversitesiİktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2015, , 2015

 • Kısa Vadeli Amaçlarla Satın Alınan Finansal Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları TMS ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2015, , 2015

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Öğrencilerin Muhasebe Dersinde Başarısızlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2015, , 2015

 • Finansal Yatırımların Türkiye Muhasebe Standartları TMS ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2015, , 2015

 • Türev Finansal Ürünlerin Türkiye Muhasebe Standartları TMS Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS ve Yeni Hesap Planı Taslağı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2014, , 2014

 • TMS ve TFRS Kapsamında Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Giderlerin Dönemsel Olarak Muhasebe Kayıtlarının Yapılmasına İlişkin Uygulamalar , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2014, , 2014

 • Ticari Borçlar ve Alacaklar Açısından Vade Kavramına Türkiye Muhasebe Standartları TMS Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS Tekdüzen Hesap Planı THP ve Yeni Hesap Planı Taslağı Kapsamında Bir Bakış , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2014, , 2014

 • OPTIMAL USE OF HUMAN CAPITAL IN AN ORGANIZATION , KAYA NURULLAH,KESEN MUSTAFA, Yayın Yeri:Journal of Management,Marketing and Logistic ,2014, , 2014

 • Modelling Housing Prices in Istanbul Applying the Spatial Quantile Regression , BEKAR ENGİN, AKAY ÇAĞLAYAN EBRU, Yayın Yeri:The Empirical Economics Letters ,2014, , 2014

 • İNSAN KAYNAKLARININ İNSAN SERMAYESİNE DÖNÜŞÜMÜ:BİR LİTERATÜR TARAMASI , KAYA NURULLAH,KESEN MUSTAFA, Yayın Yeri:Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi ,2014, , 2014

 • Assessment of the Entrepreneurship Level of the University Students at the Sports Management Departments , ÖZMUTLU İLKER,YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN, Yayın Yeri:The Online Journal of Recreation and Sport ,2014, , 2014

 • An Ordered Logit Analysis of Inpatient and Outpatient Satisfaction in a Turkish State Hospital , ÇELİK ALİ KEMAL,OKTAY ERKAN,AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi ,2014, , 2014

 • Unobstructed Access To Information And Communication Technologies Services: The Case Of Turkey , ÖZDEMİR ABDULKADİR, NARALAN ABDULLAH, AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:The Journal of Academic And Social Science Studies ,2013, , 2013

 • The relationship between organizational silence and organizationalcitizenship behavior a survey study in the province of Erzurum Turkey , ÇINAR ORHAN,KARCIOĞLU FATİH,ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Procedia - Social and Behavioral Sciences ,2013, , 2013

 • İnternet ve Cep Telefonu Kullanımının Lojistik Regrasyon Yardımıyla Analizi Atatürk Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği , OKTAY ERKAN,ÇELİK ALİ KEMAL,AKBABA AHMET İLKER,KÜÇÜKERGÜLER KEMAL, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies ,2013, , 2013

 • Examining Demographic Factors Related to Cigarette Smoking among Undergraduate Students at a Turkish University , OKTAY ERKAN,ÇELİK ALİ KEMAL,AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:International Journal Of Higher Education ,2013, , 2013

 • Cumhuriyet Altınının Bankalar Tarafından Alınıp Satılabilmesine Kuyumculuk Sektörü Çalışanlarının Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma , SERÇEMELİ MURAT,AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:Finans Politik & Ekonomik Yorumlar ,2013, , 2013

 • Çevresel Muhasebe Açısından Uluslararası Muhasebe Standartlarına Bakış , KAYA NURULLAH, Yayın Yeri:Akademik Bakış Dergisi ,2013, , 2013

 • A Sectoral Hierarchical Clustering of SMEs in Turkey with Respect to General Support Programs , ÇELİK ALİ KEMAL, TALAŞ EMRAH, AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:Review of European Studies ,2013, , 2013

 • YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL BÜTÇE ERZURUMBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL BÜTÇESİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ , KAYA NURULLAH, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi ,2012, , 2012

 • ÇATIŞMANIN NEDENLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI İLİŞKİSİ , KARCIOĞLU FATİH, ALİOĞULLARI ZİŞAN DUYGU, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2012, , 2012

 • Muhasebe Meslek Ahlakı Etik ve Müşteri Tatmin İlişkisi , KAYA NURULLAH,YANIK RAMAZAN, Yayın Yeri:EKEV Akademi Dergisi ,2011, , 2011

 • Entelektüel Sermaye Raporu İçindeki Sosyal Bilgi , KAYA NURULLAH, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi ,2011, , 2011

 • Social Responsibility Framework Analysis of an Event , KAYA NURULLAH,YANIK RAMAZAN, Yayın Yeri:The Social Sciences ,2010, , 2010

 • Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Maliyetlerinin Analizi Erzurum İl Merkezinde Kamu ve Özel Ortaöğretim Kurumları Karşılaştırması , DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:EKEV Akademi Dergisi ,2010, , 2010

 • Dezenflasyon Sürecinin mali Piyasalara Etkileri , KAYA NURULLAH, Yayın Yeri:Muhasebe ve Denetime Bakış ,2006, , 2006

  ETÜ Asistan Snow