Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

İktisat Bölümü Yayınlar

 • Yüksek ve Orta Teknolojili İhraç Ürünlerindeki Karşılaştırmalı Üstünlük ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki , TÜRKMEN ADEM, YİĞİTLER Hamza,Abant Sosyal Bilimler Dergisi , 2022

 • Wagner's Law vs. Keynesian Hypothesis: Empirical Evidence for G20 Countries , Öztaşkın Hasan Serkan, BEDİR KARA SERAP,Advances in Economics and Business , 2022

 • TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ , EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN,Verimlilik Dergisi , 2022

 • Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi , EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN,Verimlilik Dergisi , 2022

 • The Relationship Of Healthy Lifestyle Behavior And Income Within The Health Economics , MOLA HİLAL, DAŞTAN HÜSEYİN,Journal of Pharmaceutical Negative Results , 2022

 • The EU’s the circular economy policy: Analysing a path-dependent institutional change process , KAPLAN YILMAZ,Turkish Studies - Economy, Finance, Politics , 2022

 • Rasyonel Tüketim, Prestij ve Sosyal Statünün Gösteriş Tüketimi Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama , ÖZDEMİR SEFA, ÇALMAŞUR GÜRKAN, YILDIRIM FATİH,Turkish Studies-Economics-Finance-Politics , 2022

 • Pandeminin Sağlık Hizmetleri Talebine Etkisi: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Üzerine Bir Uygulama , KARACA ZEYNEP, İNAN KADİR,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2022

 • Pandemi Sürecinde Tüketicilerin Sektörel Bazlı Harcamaları ve Ödeme Alışkanlıklarının İncelenmesi , Sancak Kübra Nur, KARACA ZEYNEP,ETÜ SENTEZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 2022

 • Mekânsal Panel Veri Analizleri Vasıtasıyla, Enerji Tüketiminde Yakınsamanın İl Düzeyinde Tespiti: Türkiye Örneği , TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF, EMSEN ÖMER SELÇUK,MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2022

 • How to achieve an institutional change towards circular economy? A comparative case study on the EU and China , KAPLAN YILMAZ,GLOBALIZATIONS , 2022

 • Girdi-Çıktı Tablolarında Bilgi , KARACA ZEYNEP,ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2022

 • Examining the Risk Behaviors of Individuals with Ultimatum Game within the Framework of House Money Effect , TEPELER MUHAMMED İKBAL, DAŞTAN HÜSEYİN,International Journal of Contemporary Economics and Admin Administrative Sciences , 2022

 • Effects of the Complexity Index on Growth and its Reflections on Segregation at the Development Level: The Case of Former Soviet Republics , GERNİ CEVAT, SARI SELAHATTİN, TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK,Journal of Eurasian Economies , 2022

 • A Structural Analysis On The Global Actors’ Adaptive Change Tendencies Towards The Circular Economy , KAPLAN YILMAZ,Bilturk , 2022

 • Türkiye nin Dış Ticaretinde Ülke Çeşitliliğinin Sosyoekonomik Belirleyicileri / Socioeconoic Determinants of Country Diversity in Turkey s Foreign Trade , EMSEN ÖMER SELÇUK, TÜRKMEN ADEM,ETU Sentez Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, Erzurum Teknik Universitesi , 2021

 • Türk Futbolunda İthalat ve İhracatın Belirleyicileri , TÜRKMEN ADEM, Şenocak Hüseyin Devran,Alanya Akademik Bakış , 2021

 • Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı ve Rekabet , EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN,Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2021

 • The Learning Curve: An Application in Turkish Manufacturing Industry , ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA ZEYNEP,Innovative Issues and Approaches in Social Sciences , 2021

 • REFAH DÜZEYİ PATENT SAYISINI ETKİLER Mİ? , KARACA ZEYNEP,Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2021

 • İşgücü Verimliliği ve Öğrenen Örgüt İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma , KAYAPALI YILDIRIM SEDA, ÇALMAŞUR GÜRKAN,İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2021

 • İLLERİN PATENT SAYISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA , KARACA ZEYNEP,Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2021

 • Hanehalkı Su Talebini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama , ÇALMAŞUR GÜRKAN, İnan Kadir,Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2021

 • GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA, İŞSİZLİK, İHRACAT VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ NEDENSELLİĞE BÖLGESEL BAKIŞ , KARACA ZEYNEP, Sancak Kübra Nur,ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2021

 • Erzurum'da Kadın Yoksulluğu ve Sosyoekonomik Yansımaları , EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ANIK Kübra,Business and Economics Research Journal , 2021

 • DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ İHRACATA YÖNELİK VEYA İTHAL İKAMECİ ETKİLERİ - TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , ÇUBUKCU FATMANUR, TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK,Gaziantep University Journal of Social Sciences , 2021

 • BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİYLE TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET PERFORMANS ANALİZİ: SEÇİLİ OECD ÜLKELERİ , KAHREMAN YUSUF, ÜNAL YENER, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET,Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2021

 • BÖLGESEL İMALAT SANAYİ GÖSTERGELERİNİN İSTİHDAMA ETKİSİ: BİR LOGIT MODEL UYGULAMASI , KARACA ZEYNEP,KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2021

 • Bireylerin Yaşam Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN, EMRE AYSİN MERYEM,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2021

 • Türkiye'de Yaratıcı Ekonominin Uluslararası Rekabet Gücü , EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET,Journal of Turkish Studies , 2020

 • Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdama Etki Eden Mikro Faktörlerin Analizi Bölgeler Arası Bir Karşılaştırma , DAŞTAN HÜSEYİN, MOLA Hilal,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2020

 • Türk Bankacılık Endüstrisinde Etkinlik Analizi: Küresel Finans Krizi Sonrası İçin Bir Uygulama , EMRE AYSİN MERYEM,ÇALMAŞUR GÜRKAN,Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2020

 • THE IMPACT OF GENDER INEQUALITIES IN EDUCATION ON INCOME , BEDİR KARA SERAP, COŞKUN AYŞEGÜL,EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , 2020

 • Temel Bileşenler Analiziyle Yükselen Piyasa Ekonomilerinin Makroekonomik Performansı , EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA,Journal of Yaşar University , 2020

 • Regional Technological Learning in Turkish Cement Industry , ÇALMAŞUR GÜRKAN, EMRE AYSİN MERYEM,Eurasian Journal of Economics and Finance , 2020

 • Piero Sraffa on Income Distribution , ALGÜL YAHYA,ANASAY , 2020

 • Kadınların Yoksullukla Mücadelesinde Sosyal Yardımların Rolü: Erzurum'da Bir Uygulama , EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ANIK KÜBRA,Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2020

 • IMPLICATIONS OF CAPITAL FLOWS FOR DOMESTIC CREDIT GROWTH: EVIDENCE FROM PANEL DATA ANALYSIS , SOYDAN AYLİN, BEDİR KARA SERAP,Eurasian Journal of Economics and Finance , 2020

 • Hanehalklarının Eğitim Harcamalarını Etkileyen Faktörler: Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama , ÇALMAŞUR GÜRKAN,Algur Gonca,ETÜ SENTEZ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2020

 • Girişimci ve İhracat Kararı: İhracat Yapan ve Yapmayan İşletmelerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma , TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK,Turkish Studies - Economics, Finance, Politics , 2020

 • Erzurum İlinde Hanehalklarının Ev DışıI Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler , ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN,Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2020

 • Erzurum İlinde Hanehalklarının Ev Dışı Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler , ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2020

 • Doğal Gaz Talep Tahmini: Erzurum İli İçin Bir Uygulama , ÇALMAŞUR GÜRKAN,Tuna Çiğdem,Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2020

 • Bilgi Yoğun Hizmetler Alt Sektörlerinde Öğrenme Eğrileri , ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,KARACA ZEYNEP,Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2020

 • Bilgi Ekonomisinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkilerinin Panel Veri Yöntemi ile Analizi , ÇALMAŞUR GÜRKAN,Demir Oğuzhan,Gazi İktisat ve İşletme Dergisi , 2020

 • Avrupa Birliği tarihinde bir geri adım: Brexit , TÜRKO ESRA SENA,Gökçenoğlu Sümeyye,Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2020

 • 2012 Yatırım Teşvik Sistemi'nin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Erzurum'da Bir Uygulama , EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, KAHREMAN YUSUF,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2020

 • VERGİ KANUNLARINDA GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ(GERÇEK GERİYE YÜRÜMENİN HUKUKİ YÖNÜ) , ÖNER ENGİN,Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2019

 • Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirlik , EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET,Istanbul Journal of Economics / İstanbul İktisat Dergisi , 2019

 • TÜRKİYE’NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TERRİTÖRAL KOMBİNE ÜLKELERİ , KARABULUT KEREM,ÖZDEMİR DİLEK,BEDİR KARA SERAP,Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2019

 • Türkiye’de Hanehalkının Dayanıklı Tüketim Malları Sahipliğini Etkileyen Faktörler , ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,Anık Kübra,Kaya Nazlı,Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , 2019

 • Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi: TRA1 Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama , ÇALMAŞUR GÜRKAN,EMRE AYSİN MERYEM,Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 2019

 • KAMU HARCAMALARININ ARTIŞI (NEDENLER VE ARTIŞI AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR), 14-27INCREASE OF PUBLIC EXPENDITURES (CAUSES AND APPROACHES EXPLAINING INCREASE) , ÖNER ENGİN,The Journal of Academic Social Science , 2019

 • Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama , TÜRKO ESRA SENA,Tulan Duygu,Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2019

 • Bölgesel Kalkınmada Yatırım ve Verimlilik: TRA1 Bölgesi İçin Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Analizi , YAYLALI MUAMMER,KARACA ZEYNEP,Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2019

 • Analyzing Factors Affecting Tax Morale Levels in Turkey Using Alternative Ordered Response Models , ÇELİK ALİ KEMAL,ÖZDEMİR DİLEK,BEDİR SERAP,Transylvanian Review of Administrative Sciences , 2019

 • Vergilendirme Yetkisinin Sorunsalı: Çifte Vergilendirme (Çeşitleri ve Önleme Yöntemleri ) , ÖNER ENGİN,The Journal of Academic Social Science , 2018

 • Üniversite Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi (Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama) , KARACA ZEYNEP,ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2018

 • Ülkemizde Kamu-Üniversite - Sanayi İş Birliği (KUSİ) Mevcut Durum Analizi , DAŞTAN HÜSEYİN,ŞAHİN BAYRAM,Anahtar , 2018

 • Türkiye’de Hanehalkı Tüketim Harcamalarının Analizi , ÇALMAŞUR GÜRKAN,KILIÇ ABDULKADİR,Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018

 • Türkiye Şeker Sanayinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi , DAŞTAN HÜSEYİN,Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2018

 • The Cluster Analysis in the Manufacturing Industry with K-Means Method: An Application for Turkey , KARACA ZEYNEP,Eurasian Journal of Economics and Finance , 2018

 • Sosyal Hesaplar Matrisi Üzerinden Çarpan Analizi: Türkiye İçin Bir Uygulama , KARACA ZEYNEP,Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi , 2018

 • Research, Innovation And Productivity: An Econometric Analysis at the Manufacturing Sector in Turkey , KARACA ZEYNEP,Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2018

 • PERAKENDE SATIŞ HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI , AKYOL HİKMET,CAN HARUN,Erzurum Teknik Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi , 2018

 • Kobi’lerin Girişimcilik ve İnovasyon Özelliklerinin Belirlenmesi: Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama , ÇALMAŞUR GÜRKAN,Tanas Handan,Asos Journal The Journal of Academic Social Science , 2018

 • Kadın girişimciliği: Erzurum ilinde bir uygulama , Tulan Duygu,TÜRKO ESRA SENA,Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2018

 • Hanehalkı Elektrik Talebini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama , ÇALMAŞUR GÜRKAN,İnan Kadir,Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2018

 • DOLAYLI VERGİLERDE VERGİ PİRAMİTLEŞMESİ SORUNU VE KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÇÖZÜM YOLU (Vergi İndirim Metodu) , ÖNER ENGİN,The Journal of Academic Social Science , 2018

 • Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği , KADİROĞLU AHMET,TÜRKO ESRA SENA,İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , 2018

 • Analysing instability as a future for an institutionalization process: the EU, Turkey and the issue of migration , KAPLAN YILMAZ,European Journal of Futures Research , 2018

 • (Re)considering sovereignty in theEuropean integration process , KAPLAN YILMAZ,Asian Journal of German and European Studies , 2018

 • Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat: Erzurum ilinde bir uygulama , TÜRKO ESRA SENA,KADİROĞLU AHMET,the Journal of Academic Social Sciences , 2017

 • Özel, Kamu ve Yabancı Tasarruf İlişkisi: Türkiye Örneği , BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,BOZKURT EDA,Ege Akademik Bakış , 2017

 • Kadın Yoksulluğuyla Mücadelede Mikrokredinin Rolü: Erzurum İli Örneği , ASLAN ÖMER FARUK,EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET,International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) , 2017

 • İhracat yapmak ya da yapmamak... İhracat kararında belirsizliğe tolerans: Bursa’da tekstil endüstrisinde bir uygulama , TÜRKO ESRA SENA,YELLİCE BERRAK,the Journal of Academic Social Sciences , 2017

 • Enlargement as a Case Showing Deliberative and Reversible Nature of the European Integration , KAPLAN YILMAZ,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2017

 • China's OBOR as a Geo-Functional Institutionalist Project , KAPLAN YILMAZ,BALTIC JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES , 2017

 • Yeni endüstriyel bölgelerde işbirliği , TÜRKO ESRA SENA,ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2016

 • What are the Demographic Determinants of Savings An Analysis on Transition Economies 1993 2013 , DOKER ASLI CANSIN,TÜRKMEN ADEM,EMSEN ÖMER SELÇUK,Procedia Economics and Finance , 2016

 • Türkiye de İkinci El Otomobil Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Belirlenmesi , DAŞTAN HÜSEYİN,T.C. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2016

 • Türk Bankacılık Endüstrisinde Piyasa Yapısı ve Karlılık İlişkisi , ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,Ege Akademik Bakış , 2016

 • Technical Efficiency Analysis In the Automotive Industry: A Stochastic Frontier Approach , ÇALMAŞUR GÜRKAN,International Journal of Economics, Commerce and Management , 2016

 • Kış Turizmi Talebi Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama , DAŞTAN HÜSEYİN,DUDU Nagehan,ÇALMAŞUR GÜRKAN,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2016

 • İran Ekonomisinde Yaşanan Radikal Dönüşümlerin Yansımaları , ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, EMSEN ÖMER SELÇUK,Kafdağı , 2016

 • IMPLICATIONS OF FDI FOR CURRENT ACCOUNT BALANCE A PANEL CAUSALITY ANALYSIS , BEDİR SERAP,SOYDAN AYLİN,EURASIAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE Online ISSN: 2148-0192 , 2016

 • Healthcare Expenditure and Economic Growth in Developing Countries , BEDİR SERAP,Advances in Economics and Business , 2016

 • Entrepreneurship and its Genetic Basis , DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,TÜRKEZ HASAN,Austin Journal of Molecular and Cellular Biology , 2016

 • Çevre Vergileri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki AB Ülkeleri için Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri , BEDİR KARA SERAP, GÜNEŞ HASAN,Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi , 2016

 • Çevre Vergileri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki AB Ülkeleri için Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizleri , BEDİR SERAP,GÜNEŞ HASAN,Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi , 2016

 • Can Entrepreneurship Education Reduce Stereotypes Against Women Entrepreneurship , TÜRKO ESRA SENA,International Education Studies , 2016

 • Business Plan Vs Business Model Canvas in Entrepreneurship Trainings: A Comparison of Students' Perceptions , TÜRKO ESRA SENA,Asian Social Science , 2016

 • Türkiye ve Doğu Asya Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret İlişkileri Girdi Çıktı Yöntemi ile Bir Analiz , ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,EKİNCİ EMİNE DEMET,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2015

 • THE EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND CARBONDIOXIDE EMISSIONS IN TURKEY WITH ARDL APPROACH , YAYLALI MUAMMER,DOĞAN EBÜL MUHSİN,YILMAZ VİLDAN MERVE,KARACA ZEYNEP,Alphanumeric Journal , 2015

 • The Asymmetric Impact of Growth Fluctuation on Human Development , BEDİR SERAP,Eurasian Journal of Social Sciences , 2015

 • Productivity Change in the Turkish Banking Industry , DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,Mediterranean Journal of Social Sciences , 2015

 • Problems and Recommendations over Tax Policies , ÖNER ENGİN,Expert Journal of Finance , 2015

 • Knowledge Externalities: An Application to the Turkish Manufacturing Industry , DAŞTAN HÜSEYİN, GÜNEŞ HASAN, ÇALMAŞUR GÜRKAN,Horizon Research Publishing Co., Ltd. , 2015

 • Knowledge Externalities An Application to the Turkish Manufacturing Industry , DAŞTAN HÜSEYİN,GÜNEŞ HASAN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,Advances in Economics and Business , 2015

 • External Debt and Economic Growth New Evidence for an Old Debate , SOYDAN AYLİN,BEDİR SERAP,Pressacademia , 2015

 • Concentration in the Turkish Cement Industry , ÇALMAŞUR GÜRKAN,DAŞTAN HÜSEYİN,Asian Social Science , 2015

 • Comparative Interpretation of Classical and Keynesian Fiscal Policies Assumptions Principles and Primary Opinions , ÖNER ENGİN,International Journal of Finance Banking Studies , 2015

 • CO2 emissions and human development in OECD countries granger causality analysis with a panel data approach , BEDİR SERAP,YILMAZ VİLDAN MERVE,Eurasian Economic Review , 2015

 • Verimlilik Teknoloji ve Etkinlik Avrupa Birliği ne Üye ve Aday Ülkelerin Performans Ölçümü , DAŞTAN HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 2014

 • Türkiye de Araştırma Geliştirme Harcamaları ile Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi Sınır Testi Yaklaşımı , YAYLALI MUAMMER,KARACA ZEYNEP,Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2014

 • Türk Otomotiv Endüstrisinde Maliyet ve Toplam Faktör Verimliliği , YAYLALI MUAMMER,ÇALMAŞUR GÜRKAN,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2014

 • Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye Örneği , BOZKURT EDA,BEDİR SERAP,ÖZDEMİR DİLEK,ÇAKMAK EROL,Maliye Dergisi , 2014

 • Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği: Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir Uygulama , BAKIRCI FEHİM, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ŞAHİNOĞLU TUBA,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2014

 • Yeni Ekonomik Coğrafya ve Teorik Modelleri , EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2013

 • Türkiye de Gelir Üzerinden Alınan Vergi Oranlarının Değerlendirilmesi Bir Anket Uygulamasının Sonuçları Azarbaycanın Vergi Jurnalı Sayı 4 ss 127 150 , Yakup YILDIZ, Serap BEDİR, Kerem KARABULUT,Azarbaycanın Vergi Jurnalı , 2013

 • Simultaneous Effects of Supply and Demand Elasticity with Market Types on Tax Incidence Graphical Analysis of Perfect Competition Monopoly and Oligopoly Markets , ÖNER ENGİN,International Journal of Economics and Finance , 2013

 • Marshall tipi dışsal ekonomiler, endüstriyel bölgeler ve çağdaş yaklaşımlar , TÜRKO ESRA SENA,ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2013

 • Küresel Krizin Üst Orta Gelir Gurubu Ülkelere Makro Ekonomik Yansımaları , KAYA VEDAT,TÜRKMEN ADEM,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 2013

 • Sağlık Hizmetleri Talebi Erzurum İlinde Bir Araştırma , YAYLALI MUAMMER,KAYNAK SELAHATTİN,KARACA ZEYNEP,Ege Akademik Bakış , 2012

 • Çok Sınıflı Logit Model ile Öğrencilerin Faküllte Tercihlerinin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi Örneği , ÖZER HÜSEYİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 2012

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Talebi Bir Uygulama , KAYNAK SELAHATTİN,KARACA ZEYNEP,Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2012

 • Türkiye Ekonomisinde İthalata Bağımlılıktaki Değişme: Girdi Çıktı Yaklaşımıyla Bir Uygulama , ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA, EKİNCİ HAMAMCI EMİNE DEMET, TAKIM ABDULLAH,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2011

 • Tax Expenditure and the Situation in Turkey , ÖNER ENGİN,International Journal of Business and Social Science , 2011

 • İç Borçların Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri , Serap BEDİR, Kerem KARABULUT,Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi , 2011

 • Gayri Safi Milli Hasıla ve Nüfus ile Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki İlişki Türkiye Üzerine Bir Uygulama , DOĞAN EBÜL MUHSİN,ÇALMAŞUR GÜRKAN,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 2011

 • Etkinliğin Hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Sınır Yaklaşımı Yöntemlerinin Karşılaştırılması TRA1 Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama , AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 2011

 • Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler , Serap BEDİR, Dilek POLAT, Arzu TURAL,Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi , 2011

 • Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi , ÖZER HÜSEYİN,AKAN YUSUF,ÇALMAŞUR GÜRKAN,CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ , 2010

 • Türkiye de 1990 lı Yıllardan Günümüze Kadar İktisadi İstikrar Açısından Maliye Politikası Uygulamaları , ÖNER ENGİN,Vergi Dünyası , 2008

 • The Practises of Fiscal Policy for Economic Stability in Turkey An Econometric Study 1985 1999 , ÖNER ENGİN,Lex ET Scientia International Journal , 2008

 • Türkiye de Vergi Gelirleri ve Faiz Ödemeleri İlişkisi 1980 2006 , ÖNER ENGİN,Vergi Sorunları Dergisi , 2007

 • Türkiye de Maaş ve Ücretli Kesimin GSYIH Payı ve Vergi Baskısı 1980 2005 , ÖNER ENGİN,Vergi Dünyası , 2007

 • Türkiye de Maaş ve Ücretli Kesimin Gelir Vergisi Yükü 1980 2005 , ÖNER ENGİN,Vergi Dünyası , 2006

 • Doğu Anadolu nun Kalkınma Sorunu ve Çözüm Önerileri Van İlinin Ekonomik Durumu Üzerine Bir Değerlendirme , ÖNER ENGİN,EKEV Akademik Dergisi , 2004

 • Türkiye de Uygulanan Vergi Politikalarının Ekonomik Yönü , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2002

 • Niçin Vergi Teşvikleri , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2002

 • Transfer Harcamaları ve Enflasyon İlişkisi , BEDİR SERAP,Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi , 2001

 • Vergi Enflasyon İlişkisi ve Enflasyon Vergisi 2 , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, , 1994

 • Vergi Enflasyon İlişkisi ve Enflasyon Vergisi 1 , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1994

 • 1983 1992 Yılları Arasında Maliye ve Vergi Konularında Yapılmış Olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezi bibliyografyası , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1994

 • Türkiye de Vergi Yükü ve Gelir Dağılımındaki Adaletsizlikler , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1993

 • IMF nın Maliye Politikasıyla İlgili Önerileri çeviri , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1993

 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Temel Sorunlar İktisadi Etkileri ve Türkiye Değerlendirmesi , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1993

 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Harcamaları Eğilimler Sebepler ve Sonuçlar çeviri , ÖNER ENGİN,Hazine ve Dış Ticaret Dergisi , 1993

 • V U K na göre Vergi Kaçakçılığı ve Uygulanan Ceza Sisteminin Yorumu , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1992

 • Türkiye nin 1981 1990 Dönemindeki İç ve Dış Borç Durumu , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1992

 • Maliye Politikalarının Koordinasyonunda Sorunlar çeviri , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1992

 • Dış Borç Ölçümünde Sorunlar çeviri , ÖNER ENGİN,Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1992