Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Yayınlar

  • Comparative Study of Titanium Dioxide Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis and Dr. Blade Method for Solar Cells Applications , Faddouli Ali, Hartiti Bouchaib, MASAT MEHMET, ERTUĞRUL MEHMET, Fadili Salah, Hicham Labrim, Yayın Yeri:SUSTAINABLE ENERGY-WATER-ENVIRONMENT NEXUS IN DESERTS ,2022, , 2022

  • Use of Unmanned Aerial Vehicles in Runway Control , MASAT MEHMET, Yayın Yeri:International Journal of Innovative Research and Reviews ,2021, , 2021

  • The use of unmanned aerial vehicles in the detection of forest fires with a gas detection technique , MASAT MEHMET, SAĞLAM HİLAL KÜBRA, ERTUĞRUL MEHMET, KORUL HAKAN, Yayın Yeri:NanoEra ,2021, , 2021

  • SnO2 Thick Film Gas Sensor Fabricated by Screen Printing Method for Airplanes , MASAT MEHMET, ERTUĞRUL MEHMET, Yayın Yeri:International Journal of Innovative Research and Reviews ,2021, , 2021

  • Growth of Transparent Conductive Oxide SnO2Thin Film as H2 Sensor , SAĞLAM HİLAL KÜBRA, MASAT MEHMET, ERTUĞRUL MEHMET, Yayın Yeri:International Journal of Innovative Research and Reviews ,2021, , 2021

  • A CARBONDIOXIDE DETECTOR FABRICATION WITH SCREEN PRINTING TECHNIQUE FOR USE IN AIRPLANES , MASAT MEHMET, ERTUĞRUL MEHMET, KORUL HAKAN, Yayın Yeri:Aircraft Engineering and Aerospace Technology ,2021, , 2021

  • A carbon dioxide detector fabrication with screen printing technique for use in airplanes , MASAT MEHMET, ERTUĞRUL MEHMET, KORUL HAKAN, Yayın Yeri:Aircraft Engineering and Aerospace Technology ,2021, , 2021

  • Demiryolu Güvenliğinde Otomatik Pilot Sistemine Sahip İnsansız Hava Aracı Kullanımı , MASAT MEHMET,KAYA MEHMET, Yayın Yeri:Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,2019, , 2019

    SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR