Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Felsefe Bölümü Yayınlar

 • Sanki Felsefesi'nin Kantçı Temelleri , MÖNGÜ BAHTİNUR,Felsefe Dünyası , 2022

 • İslam Siyaset Felsefesinde Şehir ve Yasa Türleri , TOKA TANJU,Ihalamur: Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi , 2022

 • Gaspıralı İsmail Bey'de Dil ve Medeniyet , BAKIR KEMAL,Ihlamur Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi , 2022

 • DUNS SCOTUS’UN BİLGİ ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME , BİNGÖL MUSTAFA,Uluslararası Yunus Emre Sosyal Bilimler Dergisi , 2022

 • ÜÇ ANA DÜŞÜNCE AKIMI BAĞLAMINDA TÜMELLER PROBLEMİ , BİNGÖL MUSTAFA,Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2021

 • Ontolojik Boyutuyla Vâridat: Şeyh Bedreddin'in Ontolojisi , AYDOĞDU HÜSEYİN,Felsefe Logos , 2021

 • Göçmenlikten Yerleşikliliğe: Gagauz Kadınların Evlilik Deneyimleri , SAĞLAM NESİBE AYŞE,Mavi Atlas , 2021

 • Gagauz Identity in the Post-Soviet Period , SAĞLAM NESİBE AYŞE,ADIGÜZEL YUSUF,Journal of Economy Culture and Society , 2021

 • William Godwin: İnsan Doğasından Anarşizme , MÖNGÜ BAHTİNUR,ÖZNE , 2020

 • ÜÇ MERKEZİ ORTA ÇAĞ DÜŞÜNÜRÜ BAĞLAMINDA TÜMELLER PROBLEMİ , BİNGÖL MUSTAFA,Sosyal Bilimler Akademi Dergisi , 2020

 • Türkiye’deki Gagauz Göçmen Profili , SAĞLAM NESİBE AYŞE,Kesit Akademi Dergisi , 2020

 • Tractatus’ta İmgelerle Düşünme , BİNGÖL MUSTAFA,İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi , 2020

 • Peter Lombard’ın “Sentences”ı Üzerine Bir Değerlendirme , BİNGÖL MUSTAFA,Ortaçağ Araştırmaları Dergisi , 2020

 • Ockhamlı Wıllıam’ın Epistemolojisinin Oluşmasındaki Felsefi/Düşünsel Arka Plan , BİNGÖL MUSTAFA,Muhakeme Dergisi , 2020

 • Nikolay A. Berdyaev ve Varoluşsal Felsefi Antropoloji , BAKIR KEMAL,Doğu Batı Düşünce Dergisi , 2020

 • Kültür ve Küreselleşme , AYDOĞDU HÜSEYİN,SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL , 2020

 • Hayatın Anlamı Açısından Sokrates’in Ölümü , BİNGÖL MUSTAFA,İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi , 2020

 • Farabi: Bir İslam Filozofunun Entelektüel Portresi , TOKA TANJU,Dil ve Edebiyat: Aylık Dil, Edebiyat ve Kültür Dergisi , 2020

 • Dünyanın Teninden Politik Bedene: Merleau-Ponty’xxnin Politik Ontolojisi , AYDOĞDU HÜSEYİN,Doğu Batı Düşünce Dergisi , 2020

 • Aristoteles Ontolojisinde Töz (Ousia)-Öz (Eidos) İkiliği Problemi , AYDOĞDU HÜSEYİN,Dört Öge , 2020

 • Anarşizmin Tarihsel ve Düşünsel Kökleri: Herakleitos, Kinikler ve Erken Stoacılık , AYDOĞDU HÜSEYİN,Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları , 2020

 • Sühreverdî’nin Ontolojisinde Nûru’l-Envâr: Hikmet’ül-İşrâk Özelinde , TOKA TANJU,Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: anemon , 2019

 • Mehmet İzzet ve Türkiye’de Felsefe , BAKIR KEMAL,Felsefelogos , 2019

 • Mehmet Günenç, Ahlakın Felsefi Dönüşümü, İstanbul, Vekitap Yayıncılık, 2018, 220 p/s., ISBN:6056848216 , TOKA TANJU,Istanbul Journal of Arabic Studies (ISTANBULJAS) , 2019

 • John Locke’xxda Töz Problemi , AYDOĞDU HÜSEYİN,Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute , 2019

 • FARABİ VE KANT’IN SİYASET FELSEFESİNDE TOPLUM VE HUKUK , TOKA TANJU,Felsfe Arkivi , 2019

 • Bir Bedende İki Ruh, İki Doğa: Sentorlar , TOKA TANJU,Z Dergisi: Kültür, Sanat, Şehir Mevsimlik Tematik Dergi , 2019

 • Antik Yunan’da Demokrasi: Yaklaşımlar, Deneyimler ve Darbeler , AYDOĞDU HÜSEYİN,Social Sciences Studies Journal , 2019

 • Theodor Adorno’da Kültürün Öznesi Olarak Bilim, Sanat ve Felsefe , BAHADIR MURAT,Posseible Düşünme Dergisi , 2018

 • Søren A. Kierkegaard’da Varoluşsal Bir Sorun Olarak Eğitim , BAKIR KEMAL,Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları , 2018

 • PHARMAKON BAĞLAMINDA DİL FELSEFESİ , BİNGÖL MUSTAFA,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2018

 • Ontolojik Bağlamda Ockhamlı William Üzerine Bir Değerlendirme , BİNGÖL MUSTAFA,Kilikya Felsefe Dergisi , 2018

 • Ölümün Modern İnsan Hayatındaki Konumuna İlişkin Bir Değerlendirme , BAHADIR MURAT,Beytulhikme An International Journal of Philosophy , 2018

 • Modern Aklın Söyleminde ”Felsefeyi Düşünmek” Üzerine Bir İnceleme , AYDOĞDU HÜSEYİN,Özne , 2018

 • Herakleitos ve Whitehead’xxın Ontolojilerinde Dinamik ve Organik Bir Bütün Olarak ”Sınırsız Evren” , AYDOĞDU HÜSEYİN,Kaygı , 2018

 • Fenomenoloji ve Bilimler , AYDOĞDU HÜSEYİN,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2018

 • Küresel Şiddete Karşı Evrensel Ahlâk: Tolstoy ve Tanrı’yla Barışık Anarşi , BAKIR KEMAL,Doğu Batı Düşünce Dergisi , 2017

 • Husserl ve Bergson Ontolojilerinin Gerçek-Görünüş İkiliğinde Karşılaştırılması: Varlık-Görünüş İkiliği , AYDOĞDU HÜSEYİN,International Journal of Human Science , 2017

 • Felsefe ve Su , TOKA TANJU,Z Dergisi: Kültür, Sanat, Şehir Mevsimlik Tematik Dergi , 2017

 • Devlet Felsefesi: Eleştriler ve Öngörüler , TOKA TANJU,Kutadgubilig , 2017

 • Bergson’nun Ontolojisinde Sürekli Bir Oluş, Özgürlük ve Yaratma: ”Evrim” ve Evrimin Ontolojik İlkesi: ”Hayat Atılımı” , AYDOĞDU HÜSEYİN,Social Sciences Studies Journal , 2017

 • Sınıf, Etnisite, Kimlik , SAĞLAM NESİBE AYŞE,İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi , 2016

 • Paul Goodman Siyasette Eğitimde Gençlikte ve Hayatta Devrim , BAKIR KEMAL,Doğu Batı Düşünce Dergisi , 2016

 • Kierkegaard ve Heidegger’xxde Ölümün Eksistensiyel-Ontolojik Çözümlemesi , AYDOĞDU HÜSEYİN,Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi , 2016

 • Josiah Royce’un Düşüncesinde İdea ve Obje Arasındaki İlişki Problemi , MÖNGÜ BAHTİNUR,Felsefe Tartışmaları , 2016

 • Eğitim ve Bilim Bağlamında Felsefi Bilincin İşlevi , BAHADIR MURAT,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2016

 • Antikçağ’dan Günümüze Boş Zaman Üzerine Bir Değerlendirme , BAHADIR MURAT,Erzurum Teknik Üniversitei Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2016

 • William James’in Pragmatizminde İyileştiricilik ve Ahlâkın İnşası , BAKIR KEMAL,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2015

 • Teknolojinin Şekillendirdiği Dünyada Felsefenin İşlevi , BAHADIR MURAT,Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2015

 • Pyotr A . Kropotkin ve Anarşist Etik , BAKIR KEMAL,Felsefelogos , 2015

 • Modern Dünyada Mutluluk: John Stuart Mill’in Faydacı Etiği , MÖNGÜ BAHTİNUR,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2015

 • Hannah Arendt’te Kötülük Problemi , BAKIR KEMAL,Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi , 2015

 • Erzurumlu Bir Mütefekkir Nurettin Topçu , BAKIR KEMAL,Beyaz Şehir Palandöken , 2015

 • Emma Goldman’ın Anarşizminde Kadının Özgürleşme Trajedisi , BAKIR KEMAL,Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 2015

 • Eflatun da Bilgi ve Ahlak İlişkisi , BİNGÖL MUSTAFA,Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2015

 • Modern Şehrin Nesnelliğine ve Yanılsamalarına İrrasyonel Bir Eleştirir Varoluşçuluk , AYDOĞDU HÜSEYİN,Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2014

 • Josiah Royce Kötülük Problemine Sadakat Merkezli Bir Yaklaşım , MÖNGÜ BAHTİNUR,DoğuBatı , 2014

 • Ahlâk Filozofu ve Hareket Adamı Olarak Nurettin Topçu , AYDOĞDU HÜSEYİN,Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 2014

 • Postmodernizm ve Postmodern Kimlik Anlayışı , MÖNGÜ BAHTİNUR,Atatürk Üniv. Sos. Bil. Ent. Der. , 2013

 • İnsan Felsefesi Epiktetos ve Marcus Aurelius Örneği , AYDOĞDU HÜSEYİN,Ayraç , 2011

 • Demokratik Eğitim John Dewey in Eğitim Felsefesi Üzerine , AYDOĞDU HÜSEYİN,Ayraç , 2011

 • Antik Dünyanın Mirasıyla Modern Dünyanın Yeniden Yorumu , BAKIR KEMAL,Ayraç, Aylık Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi , 2011

 • Roma da Felsefe Stoa Ahlâkı Kölelik ve İmparatorluk Epiktetos ve Marcus Aurelius , BAKIR KEMAL,Doğu Batı Düşünce Dergisi , 2010

 • Josiah Royce un Etiği , MÖNGÜ BAHTİNUR,Demokrasi Plarformu , 2010

 • Ekolojik Anarşizm ve Teknolojinin Ahlâkiliği Murray Bookchin , BAKIR KEMAL,Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları , 2010

 • Bütün Türkçü Bir Medeniyet Yolunda İsmail Bey Gaspıralı’nın Dil Politikası , BAKIR KEMAL,Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi , 2010

 • Şiddetin Tarihsel ve Epistemolojik Temeli Karşıtlık ve Çatışma Olarak Diyalektik , BAKIR KEMAL,Felsefelogos , 2009

 • Otoriter Sömürü ve Şiddete Karşı Anarko Komünist Bir Başkaldırı Emma Goldman ve Rus Devrimi nin Eleştirisi , BAKIR KEMAL,Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi , 2009

 • Küreselleşen Dünyada Cumhuriyet çilik Sorunsalı Kimlik ve Vatandaşlık Sorunu , AYDOĞDU HÜSEYİN,Doğu Batı Düşünce Dergisi , 2009

 • Balkan Milliyetçiliğinin Türk Eğitim Düşüncesine Etkileri , YILMAZ ZAFER,BAKIR KEMAL,Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2009

 • II Meşrutiyet Döneminde Milli Seçkincilik ve Eğitim Emrullah Efendi Tuba Ağacı Nazariyesi , BAKIR KEMAL,Doğu Batı Düşünce Dergisi , 2008

 • Eğitim Üzerine Anarşist Bir Yaklaşım: William Godwin ve Ulusal Eğitimin Eleştirisi , BAKIR KEMAL,Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi , 2008

 • Bir Yöntem Felsefesi Olarak Pragmati(si)zm: Charles S. Peirce’ün Bilimsel Anlam Kuramı , BAKIR KEMAL,Felsefe Dünyası , 2008

 • Milletimizi Sevelim , YILDIRIM MUSTAFA,beyazdoğu , 2007

 • Konfüçyüs Bilgelik ve Eğitim , BAKIR KEMAL,Doğu Batı Düşünce Dergisi , 2007

 • Jean Jacques Rousseau'nun Natüralist Eğitim Anlayışı , BAKIR KEMAL,Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 2007

 • Anarşizm Bilim ve Şiddet Mihail Bakunin , BAKIR KEMAL,Doğu Batı Düşünce Dergisi , 2007

 • Pragmatizm ve Eğitime Yansımaları , BAKIR KEMAL,Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 2006

 • Bergson un Hakikat Araştırmasında Sanatın Fonksiyonu , AYDOĞDU HÜSEYİN,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2006

 • Eğitim Ortamlarında Doğrudan Doğruya Edinilen Maksatlı Yaşantılar ve Epistemolojik Temeli , BAKIR KEMAL,Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 2005

 • Modern Kimlikte Öznenin Ölümü , AYDOĞDU HÜSEYİN,Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 2004

 • John Locke un Tanrı nın Varlığı Hakkındaki Görüşleri , YILDIRIM MUSTAFA,Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi , 1995

 • Erzurum lu İbrahim Hakkı nın İnsan Anlayışı , YILDIRIM MUSTAFA,Felsefe Dünyası , 1993

 • David Hume un Ahlâk Felsefesi , YILDIRIM MUSTAFA,Felsefe Dünyası , 1992

 • Zulüm Üzerine , YILDIRIM MUSTAFA,Felsefe Dünyası ,

 • Toplumsal Ben in Oluşmasında Öteki ve Kültür ün Yeri , YILDIRIM MUSTAFA,Felsefe Dünyası ,

 • Tarihi Bırak Keyfine Bak mı , YILDIRIM MUSTAFA,beyazdoğu ,

 • Sorular ve Biz , YILDIRIM MUSTAFA,Sorgu ,

 • Sonsuz Barış İçi n Savaş , YILDIRIM MUSTAFA,Gökkuşağı ,

 • Plotinus ve Farabi de Sudur , YILDIRIM MUSTAFA,Felsefe Dünyası ,

 • Manevi Terbiye , YILDIRIM MUSTAFA,Ayraç ,

 • Gençlik ve Okuma ma , YILDIRIM MUSTAFA,Ayraç ,

 • Felsefeye Öteden Bir Bakış , YILDIRIM MUSTAFA,Sorgu ,

 • Erzurum lu İbrahim Hakkı ve Bilimsel Yönü , YILDIRIM MUSTAFA,Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ,

 • Erzurum lu İbrahim Hakkı da Tekamül Anlayışı , YILDIRIM MUSTAFA,Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi ,

 • Düşünce Özgürlüğü Üzerine , YILDIRIM MUSTAFA,AÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi ,

 • Dünya ve Biz , YILDIRIM MUSTAFA,beyazdoğu ,