Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Ekonometri Bölümü Yayınlar

 • The determinants of household electricity demand in Turkey: An implementation of the Heckman Sample Selection model , YARBAŞI İKRAM YUSUF, ÇELİK ALİ KEMAL,Elsevier BV , 2023

 • Tahıl Emtia Fiyat Oynaklığının Markov Değişim Asimetrik Garch Modelleriyle İncelenmesi , ÖZER HÜSEYİN, YARBAŞI İKRAM YUSUF,İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2023

 • Relationship Between Internet Usage, E-Skills, Personal Data Protection and Demographics Variables with Preference of E-Commerce , KULA MEHMET EMİRHAN, YARBAŞI İKRAM YUSUF,Journal of Research and Innovation for Sustainable Society , 2023

 • Hanehalklarının Tasarruf Tercihlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneğine Nested Logit Model Uygulaması , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, OKTAY ERKAN, KARAASLAN ABDULKERİM, ALKAN ÖMER,Alanya Akademik Bakış , 2023

 • Determinants of energy expenditures for Turkish households using quantile regression and data from an original survey in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ALGÜL YAHYA,Environmental Science and Pollution Research , 2023

 • Determinants of Demand in Digital Platform-Mediated Service Work in Turkey: An Empirical Study , BALKAYA ENSAR, YARBAŞI İKRAM YUSUF, TEPELER MUHAMMED İKBAL,MDPI AG , 2023

 • Business Ethics Challenges and A Comprehensive Understanding of Tackling Child Labor in Turkey , KULA MEHMET EMİRHAN, YARBAŞI İKRAM YUSUF,Marketing and Management of Innovations , 2023

 • An Empirical Analysis Based on Qualitative Response Models: Happiness Level Determinants of Individuals in Turkey, , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN,Turkish Journal of Psychology , 2023

 • The Effect of Individuals' Working Life Factors on their General Health Status: The Case of Turkey , YARBAŞI İKRAM YUSUF, BALKAYA ENSAR, ŞIK MUHAMMED ŞAMİL,JOURNAL OF PHARMACEUTICAL NEGATIVE RESULTS , 2022

 • Space Heating Preferences in Households: Nested Logit Model Approach in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ALGÜL YAHYA, KARAASLAN ABDULKERİM,Energy and Buildings , 2022

 • Investigation of Factors Affecting the Number of Automobiles Owned by Households: Count Data Model , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR,Istanbul Business Research , 2022

 • Factors Affecting Household Expenditures: A Microeconometric Study on Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR,İzmir İktisat Dergisi , 2022

 • Determinants of online shopping attitudes of households in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR,Journal of Modelling in Management , 2022

 • Determinants of Household Saving Behaviour in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, OKTAY ERKAN, ALKAN ÖMER,Sosyoekonomi , 2022

 • Determinants of Credit Card Use: Evidence from Cross-Sectional Data in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, TEKMANLI HASAN HÜSEYİN,International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 2022

 • Assessment of Sociodemographic Indicators of Tobacco Expenditure: An Application of the Censored Regression Model , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR,Journal of Substance Use , 2022

 • Analysis of the factors affecting credit card use and online shopping attitudes of households in Turkey with the Bivariate Probit Model , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR,International Journal of Electronic Finance , 2022

 • THE EFFECTS OF EMPLOYMENT AND FINANCIAL EMPOWERMENT OF WOMEN ON DOMESTIC VIOLENCE: THE CASE OF TURKEY , ALGÜL YAHYA, YARBAŞI İKRAM YUSUF,Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2021

 • Hanelerin Araç Yakıt Harcamalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tobit Model Uygulaması , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2021

 • FORECASTING OF VOLATILITY IN STOCK EXCHANGE MARKETS BY MS-GARCH APPROACH: AN APPLICATION OF BORSA ISTANBUL , KAYA ABDULKADİR, YARBAŞI İKRAM YUSUF,Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi , 2021

 • Analysis of Factors Affecting Individuals' Sources of Happiness with Multinomial Logistic Model , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR,Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology , 2021

 • A study of factors affecting the alcohol consumption in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, KARAASLAN ABDULKERİM,Journal of Substance Use , 2021

 • Otonom Kara ve Hava Araçları ile Akıllı Tarım: Hasat Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama , GÜZEY ALPARSLAN,AKINCI MEHMET MUTLU,ALTAN ŞENOL,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online) , 2020

 • MSCI Endeksi ve BIST 100 Endeksi Öncül Ardıl İlişkisi , KAYA ABDULKADİR,YARBAŞI İKRAM YUSUF,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2020

 • Ticari Dışa Açıklık ile Enerji Tüketimi Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği , EMEÇ ABDULKADİR SEZAİ,YARBAŞI İKRAM YUSUF,Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018

 • Improving estimations in quantile regression model with autoregressive errors , YÜZBAŞI BAHADIR,ASAR YASİN,ŞIK MUHAMMED ŞAMİL,DEMİRALP AHMET,Thermal Science , 2018

 • Assessing postgraduate students’ satisfaction with quality of services at a Turkish university using alternate ordered response models , ÇELİK ALİ KEMAL, OKTAY ERKAN, ÖZEN ÜSTÜN, KARAASLAN ABDULKERİM, YARBAŞI İKRAM YUSUF,Periodica Polytechnica Social and Management Sciences , 2018

 • İstatistiksel Güç Analizi: Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi Üzerine Bir Uygulama , ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,ÇEBİ KÜBRANUR,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2017

 • Analysing workplace violence towards health care staff in public hospitals using alternative ordered response models: the case of north-eastern Turkey , ÇELİK ALİ KEMAL,OKTAY ERKAN,ÇEBİ KÜBRANUR,International Journal of Occupational Safety and Ergonomics , 2017

 • Substitutes for Leadership Model Revisited: An Analysis of Construct Validity of Original Scales Developed by Kerr and Jermier , KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU,Journal of Global Strategic Management , 2016

 • TUTARLI SİSTEMLERİN BİRNBAUM BİLEŞEN ÖNEM ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE , BULUT YUNUS,DEMİRALP AHMET,ŞIK MUHAMMED ŞAMİL,Eurasian Econometrics, Statistics And Emprical Economics Journal , 2015

 • Yol Analizi Yardımıyla Dersler Arasındaki Etkileşimin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Okutulan Dersler Üzerine Bir Uygulama , OKTAY ERKAN,AKINCI MEHMET MUTLU,KARAASLAN ABDULKERİM,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2012

 • İstatistik Derslerinin İşletme Bölümü Müfredatındaki Derslerle Etkileşiminin Yol Analizi Yardımıyla İncelenmesi , OKTAY ERKAN,AKINCI MEHMET MUTLU,KARAASLAN ABDULKERİM,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2012

 • Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı Bağlamında Örgütlerin Çevresel Sosyal Sorumlulukları ve Performans Değerlendirme Teknikleri , KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2010

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Örgütlerin Çevresel Sosyal Sorumlulukları ve Çevre Yönetim Sistemleri , KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU,EKEV Akademi Dergisi , 2009

 • Reçete Tipi ve Doğaçlama İşletme Stratejileri: Toyota Şirketinin Uygulamaları , KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU,EKEV Akademi Dergisi , 2007

 • Attitudes Toward Women Managers in Turkey and Pakistan , GÜNEY SEMRA,GOHAR RAHEEL,KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU,Journal of International Women’s Studies , 2006

  SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR