Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Ekonometri Bölümü Yayınlar

 • Determination of household electricity expenditures using quantile regression with Kennedy approach , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, KESRİKLİOĞLU ESMA, OKTAY ERKAN, Yayın Yeri:Energy Efficiency ,2024, , 2024

 • The determinants of household electricity demand in Turkey: An implementation of the Heckman Sample Selection model , YARBAŞI İKRAM YUSUF, ÇELİK ALİ KEMAL, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023, , 2023

 • Tahıl Emtia Fiyat Oynaklığının Markov Değişim Asimetrik Garch Modelleriyle İncelenmesi , ÖZER HÜSEYİN, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ,2023, , 2023

 • Relationship Between Internet Usage, E-Skills, Personal Data Protection and Demographics Variables with Preference of E-Commerce , KULA MEHMET EMİRHAN, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Journal of Research and Innovation for Sustainable Society ,2023, , 2023

 • National Power Analysis of ASEAN Member States with Entropy-Weight-Based ARAS During 2017-2021 , AKINCI MEHMET MUTLU, KILIÇ AKINCI SEVCAN, Yayın Yeri:Journal of Social and Political Sciences ,2023, , 2023

 • Hanehalklarının Tasarruf Tercihlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneğine Nested Logit Model Uygulaması , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, OKTAY ERKAN, KARAASLAN ABDULKERİM, ALKAN ÖMER, Yayın Yeri:Alanya Akademik Bakış ,2023, , 2023

 • Determinants of energy expenditures for Turkish households using quantile regression and data from an original survey in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ALGÜL YAHYA, Yayın Yeri:Environmental Science and Pollution Research ,2023, , 2023

 • Determinants of Demand in Digital Platform-Mediated Service Work in Turkey: An Empirical Study , BALKAYA ENSAR, YARBAŞI İKRAM YUSUF, TEPELER MUHAMMED İKBAL, Yayın Yeri:MDPI AG ,2023, , 2023

 • Business Ethics Challenges and A Comprehensive Understanding of Tackling Child Labor in Turkey , KULA MEHMET EMİRHAN, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Marketing and Management of Innovations ,2023, , 2023

 • An Empirical Analysis Based on Qualitative Response Models: Happiness Level Determinants of Individuals in Turkey, , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Psychology ,2023, , 2023

 • The Effect of Individuals' Working Life Factors on their General Health Status: The Case of Turkey , YARBAŞI İKRAM YUSUF, BALKAYA ENSAR, ŞIK MUHAMMED ŞAMİL, Yayın Yeri:JOURNAL OF PHARMACEUTICAL NEGATIVE RESULTS ,2022, , 2022

 • Space Heating Preferences in Households: Nested Logit Model Approach in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ALGÜL YAHYA, KARAASLAN ABDULKERİM, Yayın Yeri:Energy and Buildings ,2022, , 2022

 • Investigation of Factors Affecting the Number of Automobiles Owned by Households: Count Data Model , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:Istanbul Business Research ,2022, , 2022

 • Factors Affecting Household Expenditures: A Microeconometric Study on Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:İzmir İktisat Dergisi ,2022, , 2022

 • Determinants of online shopping attitudes of households in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:Journal of Modelling in Management ,2022, , 2022

 • Determinants of Household Saving Behaviour in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, OKTAY ERKAN, ALKAN ÖMER, Yayın Yeri:Sosyoekonomi ,2022, , 2022

 • Determinants of Credit Card Use: Evidence from Cross-Sectional Data in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, TEKMANLI HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences ,2022, , 2022

 • Assessment of Sociodemographic Indicators of Tobacco Expenditure: An Application of the Censored Regression Model , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:Journal of Substance Use ,2022, , 2022

 • Analysis of the factors affecting credit card use and online shopping attitudes of households in Turkey with the Bivariate Probit Model , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:International Journal of Electronic Finance ,2022, , 2022

 • THE EFFECTS OF EMPLOYMENT AND FINANCIAL EMPOWERMENT OF WOMEN ON DOMESTIC VIOLENCE: THE CASE OF TURKEY , ALGÜL YAHYA, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2021, , 2021

 • Hanelerin Araç Yakıt Harcamalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tobit Model Uygulaması , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2021, , 2021

 • FORECASTING OF VOLATILITY IN STOCK EXCHANGE MARKETS BY MS-GARCH APPROACH: AN APPLICATION OF BORSA ISTANBUL , KAYA ABDULKADİR, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi ,2021, , 2021

 • Analysis of Factors Affecting Individuals' Sources of Happiness with Multinomial Logistic Model , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology ,2021, , 2021

 • A study of factors affecting the alcohol consumption in Turkey , ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, KARAASLAN ABDULKERİM, Yayın Yeri:Journal of Substance Use ,2021, , 2021

 • Otonom Kara ve Hava Araçları ile Akıllı Tarım: Hasat Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama , GÜZEY ALPARSLAN,AKINCI MEHMET MUTLU,ALTAN ŞENOL, Yayın Yeri:Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online) ,2020, , 2020

 • MSCI Endeksi ve BIST 100 Endeksi Öncül Ardıl İlişkisi , KAYA ABDULKADİR,YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2020, , 2020

 • Ticari Dışa Açıklık ile Enerji Tüketimi Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği , EMEÇ ABDULKADİR SEZAİ,YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2018, , 2018

 • Improving estimations in quantile regression model with autoregressive errors , YÜZBAŞI BAHADIR,ASAR YASİN,ŞIK MUHAMMED ŞAMİL,DEMİRALP AHMET, Yayın Yeri:Thermal Science ,2018, , 2018

 • Assessing postgraduate students’ satisfaction with quality of services at a Turkish university using alternate ordered response models , ÇELİK ALİ KEMAL, OKTAY ERKAN, ÖZEN ÜSTÜN, KARAASLAN ABDULKERİM, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Periodica Polytechnica Social and Management Sciences ,2018, , 2018

 • İstatistiksel Güç Analizi: Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi Üzerine Bir Uygulama , ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,ÇEBİ KÜBRANUR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2017, , 2017

 • Analysing workplace violence towards health care staff in public hospitals using alternative ordered response models: the case of north-eastern Turkey , ÇELİK ALİ KEMAL,OKTAY ERKAN,ÇEBİ KÜBRANUR, Yayın Yeri:International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ,2017, , 2017

 • Substitutes for Leadership Model Revisited: An Analysis of Construct Validity of Original Scales Developed by Kerr and Jermier , KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Yayın Yeri:Journal of Global Strategic Management ,2016, , 2016

 • TUTARLI SİSTEMLERİN BİRNBAUM BİLEŞEN ÖNEM ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE , BULUT YUNUS,DEMİRALP AHMET,ŞIK MUHAMMED ŞAMİL, Yayın Yeri:Eurasian Econometrics, Statistics And Emprical Economics Journal ,2015, , 2015

 • Yol Analizi Yardımıyla Dersler Arasındaki Etkileşimin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Okutulan Dersler Üzerine Bir Uygulama , OKTAY ERKAN,AKINCI MEHMET MUTLU,KARAASLAN ABDULKERİM, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2012, , 2012

 • İstatistik Derslerinin İşletme Bölümü Müfredatındaki Derslerle Etkileşiminin Yol Analizi Yardımıyla İncelenmesi , OKTAY ERKAN,AKINCI MEHMET MUTLU,KARAASLAN ABDULKERİM, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2012, , 2012

 • Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı Bağlamında Örgütlerin Çevresel Sosyal Sorumlulukları ve Performans Değerlendirme Teknikleri , KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2010, , 2010

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Örgütlerin Çevresel Sosyal Sorumlulukları ve Çevre Yönetim Sistemleri , KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Yayın Yeri:EKEV Akademi Dergisi ,2009, , 2009

 • Reçete Tipi ve Doğaçlama İşletme Stratejileri: Toyota Şirketinin Uygulamaları , KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Yayın Yeri:EKEV Akademi Dergisi ,2007, , 2007

 • Attitudes Toward Women Managers in Turkey and Pakistan , GÜNEY SEMRA,GOHAR RAHEEL,KILIÇ AKINCI SEVCAN,AKINCI MEHMET MUTLU, Yayın Yeri:Journal of International Women’s Studies ,2006, , 2006

  ETÜ Asistan Snow