Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
444 5 388

Hızlı Erişim


DUYURULAR

Yayınlar

Sağlık Personellerinin İyileşen Hasta Sayısı Üzerindeki Etkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma , DİĞER HÜLYA, Yayın Yeri:Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi ,2022, , 2022
Sağlık Hizmetlerinde Ar-Ge: Bir Literatür Taraması , AYDIN NURŞEN, Yayın Yeri:AJIT-e: Academic Journal of Information Tecnology ,2022, , 2022
Sağlık Harcamaları Hakkında Yapılmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi , DİĞER HÜLYA, Yayın Yeri:Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2022, , 2022
Tüm Yayınlar

Kişiler

Mezunlar

Programlar

Lisans Programları

Öğrenci Toplulukları

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR