Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
444 5 388 - 2564
;

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında kurulan Fen Fakültemizin Temel Bilimler Bölümü'nde, bilimin olmazsa olmazı temel bilimler üzerine öğrencilerimize eğitim verilmektedir. Temel Bilimler; bilimin ve yaşamın her alanında karşımıza çıkan kimya, fizik ve biyoloji gibi temel alanların geçmiş ve geleceğini barındırır.

Bu kapsamda; küreselleşen dünyada ülkemizin ihtiyacı olan ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızda vesile olacak araştırmacıları yetiştirmek hedefimizdir.

Üniversitemizin “Yarınları Birlikte Şekillendirelim” ilkesine bağlı olarak yola çıkan Temel Bilimler Bölümü; 

  • Bilim, etik ve kuralları çerçevesinde araştırma ve yayın yapabilen,
  • Eleştirel düşünceye ve çevrelerindeki olayları bilimsel yöntemler ile analiz etme, yorumlama kabiliyetine sahip,
  • Bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edebilen,
  • Disiplinler arası etkili köprüler kurabilen,
  • Temel bilimler alanında araştırma sınırlarını geliştirebilen,

bireylerin yetiştirilmesini öncelikli olarak hedeflemektedir.


Saygılarımla,


Bölüm Başkan Yardımcıları
ETÜ Asistan Snow