Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora University of York, , , 2011, 2016

Yüksek Lisans Lund University, , , 2008, 2010

Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, 2002, 2007

1- OSB’lerin Döngüsel Ekonomi Tabanlı Dönüşümlerinin Sosyo-ekonomik Dinamiklerinin Belirlenmesi: Erzurum ile Konya Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Vaka Çalışması
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- Transnasyonal Göçmen Sosyal Uzamını Anlamak: Erzurum Örneği
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

3- Development of A New Life Expectancy And Interest Inventory for Refugees: A Multi-Cultural And Multidımensional Perspective (Invented Life/Keşfedilen Yaşam)
Tamamlandı Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

1- Britain and the European Union: Analysing the Pro-enlargement Policy of a Eurosceptic State from 1975 to 2014
Bölüm Adı:, KAPLAN YILMAZ Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:368 ISBN:978-625-365-128-2 Bölüm Sayfaları:-

2- Separatism and Regionalism in Modern Europe
Bölüm Adı:The EU’s MLG System as a Catalyst for Separatism: A Case Study on the Albanian and Hungarian Minority Groups, KAPLAN YILMAZ Yayın Yeri:Logos Verlag, Editör: Kostov, Chris Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:281 ISBN:978-3-8325-5192-6 Bölüm Sayfaları:15-37

3- Uluslararası Göç ve Mültecilik
Bölüm Adı:Bir Uluslararası Siyaset Meselesi Olarak Zorunlu Göç ve Mültecilik, KAPLAN YILMAZ Yayın Yeri:Siyasal Kitabevi, Editör: Başkan Burak, Kula Emirhan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:256 ISBN:9786257424271 Bölüm Sayfaları:15-29

4- Uluslararası İlişkiler Tahlilleri 2: Küresel ve Bölgesel Politikalara Akademik Bakış
Bölüm Adı:Brexit: Bir Anomalinin Kurumsalcı Analizi, KAPLAN YILMAZ Yayın Yeri:Siyasal Kitabevi, Editör: Karaoğlu, Orhan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:358 ISBN:978-605-7877-58-1 Bölüm Sayfaları:9-28

1- Analysing the Role of the State in the Transformation of Industrial Parks to Eco-industrial Parks
KAPLAN YILMAZ, Yayın Yeri:Kent Akademisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- The Circular Economy, the SMEs, and the State: How to Govern a Circular Institutional Change Process?
KAPLAN YILMAZ, KULA MEHMET EMİRHAN, Yayın Yeri:OPUS– Journal of Society Research ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- How to Achieve an Institutional Change towards Circular Economy? A Comparative Case Study on the EU and China
KAPLAN YILMAZ, Yayın Yeri:Globalizations ,2022
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

4- The EU’s the Circular Economy Policy: Analysing a Path-Dependent Institutional Change Process
KAPLAN YILMAZ, Yayın Yeri:Turkish Studies - Economy, Finance, Politics ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- A Structural Analysis on the Global Actors’ Adaptive Change Tendencies towards the Circular Economy
KAPLAN YILMAZ, Yayın Yeri:Bilturk ,2022
Ulusal Hakemli Eurasian Scientific Journal Index, Özgün Makale

6- (Re)considering Sovereignty in the European Integration Process
KAPLAN YILMAZ, Yayın Yeri:Asian Journal of German and European Studies ,2018
Uluslararası Hakemli ProQuest, Özgün Makale

7- Analysing Instability as a Future for an Institutionalization Process: The EU, Turkey and the Issue of Migration
KAPLAN YILMAZ, Yayın Yeri:European Journal of Futures Research ,2018
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

8- Enlargement as a Case Showing Deliberative and Reversible Nature of the European Integration
KAPLAN YILMAZ, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

9- China's OBOR as a Geo-Functional Institutionalist Project
KAPLAN YILMAZ, Yayın Yeri:Baltic Journal of European Studies ,2017
Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale

1- British Euroscepticism: A More Open EU?
KAPLAN YILMAZ 02.07.2013, Yayın Yeri:CRonEM Annual Conference 2013: Researching European Integration: Beyond Methodological Nationalism and Disciplinary Silos Uluslararası Özet bildiri

2- The Circular Economy as a Means to Create the Ecolological Society
KAPLAN YILMAZ 23.11.2022, Yayın Yeri:2nd International Health and Climate Change Congress Uluslararası Özet bildiri

3- The Circular Economy and Sustainability: A Paradigm Shift?
KAPLAN YILMAZ 23.07.2022, Yayın Yeri:2nd International Symposium on Sustainable Logistics “Circular Economy” Uluslararası Özet bildiri

4- Democracy and Sovereignty: How to Make Two Controversial Concepts Complementary Within the European Integration Process
KAPLAN YILMAZ 06.09.2017, Yayın Yeri:11th ECPR General Conference Uluslararası Özet bildiri

5- Secessionism as a Potential Outcome of the EU’s Multi-Level Governance: A Catalyst for Harder Euroscepticism
KAPLAN YILMAZ 22.08.2018, Yayın Yeri:12nd ECPR General Conference Uluslararası Özet bildiri

6- Trust as a Soft Power Tool: The EU’s Eastern Enlargement Case
KAPLAN YILMAZ 19.06.2013, Yayın Yeri:Trust in International Relations (BISA-PGN Postgraduate Conference, Birmingham University) Uluslararası Özet bildiri

7- Britain's Paradox: Being Global without European
KAPLAN YILMAZ 02.09.2013, Yayın Yeri:The UACES 43rd Annual Conference Uluslararası Özet bildiri

1- Akademik ve Sosyal Organizasyon
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

2- Akademik ve Sosyal Organizasyon
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

3- Bilim, Etik ve Eğitim
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- Mesleki İngilizce III
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

5- Mesleki İngilizce I
Lisans 2022-2023 İngilizce 2

6- Akademik ve Sosyal Organizasyon
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

7- Analitik Okuma ve Yazma
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

8- Mesleki İngilizce IV
Lisans 2021-2022 İngilizce 2

9- Mesleki İngilizce II
Lisans 2021-2022 İngilizce 2

10- Modern Türkiye Tarihi
Lisans 2021-2022 İngilizce 3

11- Bilim, Etik ve Eğitim
Doktora 2021-2022 İngilizce 3

12- Bilim, Etik ve Eğitim
Yüksek Lisans 2021-2022 İngilizce 3

13- Analitik Okuma ve Yazma
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

14- Mesleki İngilizce III
Lisans 2021-2022 İngilizce 2

15- Mesleki İngilizce I
Lisans 2021-2022 İngilizce 2

16- Mesleki İngilizce IV
Lisans 2020-2021 İngilizce 2

17- Mesleki İngilizce II
Lisans 2020-2021 İngilizce 2

18- Bilim, Etik ve Eğitim
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

19- Mesleki İngilizce III
Lisans 2020-2021 İngilizce 2

20- Mesleki İngilizce I
Lisans 2020-2021 İngilizce 2

21- Bilim, Etik ve Eğitim
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

22- Mesleki İngilizce IV
Lisans 2019-2020 İngilizce 2

23- Mesleki İngilizce II
Lisans 2019-2020 İngilizce 2

24- Bilim, Etik ve Eğitim
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

25- Mesleki İngilizce III
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

26- Mesleki İngilizce I
Lisans 2019-2020 İngilizce 2

27- Bitirme Tezi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

28- Akademik ve Sosyal Organizasyon
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

29- Bitirme Projesi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

30- Mesleki İngilizce II
Lisans 2018-2019 İngilizce 2

31- Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

32- Bitirme Projesi
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

33- Bitirme Projesi
Lisans 2016-2017 Türkçe 2

34- Mesleki İngilizce I
Lisans 2018-2019 İngilizce 2

35- Analitik Okuma ve Yazma
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

36- Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

37- Modern Türkiye Tarihi
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

38- Analitik Okuma ve Yazma II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

39- İşletmeciliğin Temelleri
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

40- Analitik Okuma ve Yazma
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

41- Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

42- Modern Türkiye Tarihi
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

43- Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Erkek Eğitimcilerde Mansplaining Davranışı HİLAL, Devam Ediyor HİLAL BULAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

2- Bologna Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

3- Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

4- BAP Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 2023

5- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

6- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

7- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

2021 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2020 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow