Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora University of York, , , 2011, 2016

Yüksek Lisans Lund University, , , 2008, 2010

Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, 2002, 2007

1- OSB’lerin Döngüsel Ekonomi Tabanlı Dönüşümlerinin Sosyo-ekonomik Dinamiklerinin Belirlenmesi: Erzurum ile Konya Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Vaka Çalışması
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- Transnasyonal Göçmen Sosyal Uzamını Anlamak: Erzurum Örneği
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

3- Development of A New Life Expectancy And Interest Inventory for Refugees: A Multi-Cultural And Multidımensional Perspective (Invented Life/Keşfedilen Yaşam)
Tamamlandı Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

1- Separatism and Regionalism in Modern Europe Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar
KAPLAN YILMAZ Uluslararası Bölüm(ler)

2- Uluslararası Göç ve Mültecilik Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar
KAPLAN YILMAZ Uluslararası Bölüm(ler)

3- Uluslararası İlişkiler Tahlilleri 2: Küresel ve Bölgesel Politikalara Akademik Bakış Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar
KAPLAN YILMAZ Uluslararası Bölüm(ler)

4- Britain and the European Union: Analysing the Pro-enlargement Policy of a Eurosceptic State from 1975 to 2014 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar
KAPLAN YILMAZ Uluslararası Tümü

1- Analysing the Role of the State in the Transformation of Industrial Parks to Eco-industrial Parks
TR DİZİN KAPLAN YILMAZ Kent Akademisi
10.35674/kent.1225675,

2- The Circular Economy, the SMEs, and the State: How to Govern a Circular Institutional Change Process?
TR DİZİN KAPLAN YILMAZ, KULA MEHMET EMİRHAN OPUS– Journal of Society Research
52 290 10.26466//opusjsr.1194176, 276

3- How to Achieve an Institutional Change towards Circular Economy? A Comparative Case Study on the EU and China
SSCI KAPLAN YILMAZ Globalizations
8 1363 10.1080/14747731.2022.2068235, 1346

4- The EU’s the Circular Economy Policy: Analysing a Path-Dependent Institutional Change Process
TR DİZİN KAPLAN YILMAZ Turkish Studies - Economy, Finance, Politics
3 674 10.7827/TurkishStudies.62755, 659

5- A Structural Analysis on the Global Actors’ Adaptive Change Tendencies towards the Circular Economy
Eurasian Scientific Journal Index KAPLAN YILMAZ Bilturk
4 212 10.47103/bilturk.1170116, 193

6- (Re)considering Sovereignty in the European Integration Process
ProQuest KAPLAN YILMAZ Asian Journal of German and European Studies
1 11 10.1186/s40856-017-0023-4, 1

7- Analysing Instability as a Future for an Institutionalization Process: The EU, Turkey and the Issue of Migration
SSCI KAPLAN YILMAZ European Journal of Futures Research
16 10 10.1186/s40309-018-0144-x, 1

8- Enlargement as a Case Showing Deliberative and Reversible Nature of the European Integration
TR DİZİN KAPLAN YILMAZ Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
1 227 , 211

9- China's OBOR as a Geo-Functional Institutionalist Project
SCOPUS KAPLAN YILMAZ Baltic Journal of European Studies
1 23 10.1515/bjes-2017-0002, 7

1- British Euroscepticism: A More Open EU?
KAPLAN YILMAZ Uluslararası Özet bildiri

2- The Circular Economy as a Means to Create the Ecolological Society
KAPLAN YILMAZ Uluslararası Özet bildiri

3- The Circular Economy and Sustainability: A Paradigm Shift?
KAPLAN YILMAZ Uluslararası Özet bildiri

4- Democracy and Sovereignty: How to Make Two Controversial Concepts Complementary Within the European Integration Process
KAPLAN YILMAZ Uluslararası Özet bildiri

5- Secessionism as a Potential Outcome of the EU’s Multi-Level Governance: A Catalyst for Harder Euroscepticism
KAPLAN YILMAZ Uluslararası Özet bildiri

6- Trust as a Soft Power Tool: The EU’s Eastern Enlargement Case
KAPLAN YILMAZ Uluslararası Özet bildiri

7- Britain's Paradox: Being Global without European
KAPLAN YILMAZ Uluslararası Özet bildiri

1- Akademik ve Sosyal Organizasyon
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

2- Akademik ve Sosyal Organizasyon
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

3- Bilim, Etik ve Eğitim
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- Mesleki İngilizce III
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

5- Mesleki İngilizce I
Lisans 2022-2023 İngilizce 2

6- Akademik ve Sosyal Organizasyon
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

7- Analitik Okuma ve Yazma
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

8- Mesleki İngilizce IV
Lisans 2021-2022 İngilizce 2

9- Mesleki İngilizce II
Lisans 2021-2022 İngilizce 2

10- Modern Türkiye Tarihi
Lisans 2021-2022 İngilizce 3

11- Bilim, Etik ve Eğitim
Doktora 2021-2022 İngilizce 3

12- Bilim, Etik ve Eğitim
Yüksek Lisans 2021-2022 İngilizce 3

13- Analitik Okuma ve Yazma
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

14- Mesleki İngilizce III
Lisans 2021-2022 İngilizce 2

15- Mesleki İngilizce I
Lisans 2021-2022 İngilizce 2

16- Mesleki İngilizce IV
Lisans 2020-2021 İngilizce 2

17- Mesleki İngilizce II
Lisans 2020-2021 İngilizce 2

18- Bilim, Etik ve Eğitim
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

19- Mesleki İngilizce III
Lisans 2020-2021 İngilizce 2

20- Mesleki İngilizce I
Lisans 2020-2021 İngilizce 2

21- Bilim, Etik ve Eğitim
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

22- Mesleki İngilizce IV
Lisans 2019-2020 İngilizce 2

23- Mesleki İngilizce II
Lisans 2019-2020 İngilizce 2

24- Bilim, Etik ve Eğitim
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

25- Mesleki İngilizce III
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

26- Mesleki İngilizce I
Lisans 2019-2020 İngilizce 2

27- Bitirme Tezi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

28- Akademik ve Sosyal Organizasyon
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

29- Bitirme Projesi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

30- Mesleki İngilizce II
Lisans 2018-2019 İngilizce 2

31- Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

32- Bitirme Projesi
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

33- Bitirme Projesi
Lisans 2016-2017 Türkçe 2

34- Mesleki İngilizce I
Lisans 2018-2019 İngilizce 2

35- Analitik Okuma ve Yazma
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

36- Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

37- Modern Türkiye Tarihi
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

38- Analitik Okuma ve Yazma II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

39- İşletmeciliğin Temelleri
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

40- Analitik Okuma ve Yazma
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

41- Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

42- Modern Türkiye Tarihi
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

43- Küreselleşme ve Ekonomik Entegrasyonlar
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

1- Doktora
Döngüsel ekonomi kapsamında OSB'lerin eko-endüstriyel parklara dönüşümü: Van OSB özelinde bir çalışma ESRA, Devam Ediyor ESRA TURAN Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

2- Bologna Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

3- Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020

4- BAP Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 2023

5- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

6- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

7- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

2021 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2020 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Report a Problem