Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PROSES VE REAKTÖR TASARIMI (DR), 2002, 2008

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 2000, 2002

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1996, 2000

1- Anodizasyon ve SILAR Tekniklerinin Kombinasyonu ile Çoklu Katmanlı Koruyucu Tabaka Üretimi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- Seçici Lazer Ergitme Yöntemi Üretilen 316L/Ti6Al4V İmplant Malzemelerinin Tribolojik Özelliklerini İyileştirmek için Farklı Yöntemlerle (Sol-gel; Anodizasyon ve PVD) Yüzeyin TiO2 Seramik Film ile Kaplanması.
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- Seramik Takviyeli Polimerik Matrisli Antibiyofilm Özellikli Kompozit Bir Biyomalzeme Üretimi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

4- Ortopedik İmplantlar Için Seçici Lazer Ergitmeli (Sle) Eklemeli Üretim Yöntemi Ile Özgün Ti-Ag Alaşım Malzemesinin Üretimi
Devam Ediyor -Tübitak 3501 Araştırmacı ULUSAL

5- Hidrofobik Kaplamaların Üretimi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

6- Manyetik Nanoakışkanların Sentezlenmesi Termofiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mikro Gövde Borulu Isı Değiştiricide Termal Performanslarının İncelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

7- Doplanmış ZnO in Atık Suların Arıtımında Kullanımı
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

8- Aşkale Meslek Yüksekokulu Laboratuvarlarını Geliştirilmesi
Tamamlandı ARAŞTIRMA PROJESİ Yürütücü ULUSAL

9- Fiziksel Buhar Kaplama İle Büyütülen Farklı Nitrür Kaplamaların Kuru Şartlarda ve Bor Katkılı Sıvıda Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

10- Ag Katkılı TiO2 HA Hibrit Filmlerin Cp Ti üzerine Sol Gel Metodu İle Büyütülmesi Yapısal Tribolojik ve in Vitro Şartlarda Biyouyumluluk Özelliklerinin Karakterizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

11- Metalürji Programına Ait Metalografi Laboratuarının Kurulması
Tamamlandı BAP Yönetici ULUSAL

12- Elektrik ve Elektronik Laboratuarlarının Geliştirilmesi
Tamamlandı BAP Yönetici ULUSAL

13- Sülfürlü bileşiklerin oksidasyon mekanizmasının incelenmesi
Tamamlandı BAP Araştırmacı ULUSAL

14- Boyar Maddelerin Sonofotokatalitik Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi 105T258
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

1- Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Birinciliği
2000 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

2- Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Birinciliği
2000 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

1- Uluslararası
ERASMUS PROGRAMME (STAFF MOBILITY FOR TEACHING) 2017 ERASMUS Öğretim Üyesi Değişimi ile Ders Anlatım Programı nda Polonya Lüblin Teknoloji Üniversitesi nde lisans öğrencilerine 8 saatlik Corrosion konulu ders anlatımı çalışması yapılmıştır. 15.05.2017 19.05.2017

2- Ulusal
Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi (MAG) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından düzenlenen Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları Tanıtımı ve Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi (MAG) kursu. 26.02.2014 26.02.2014

3- Ulusal
Eğitim Sertifikası ThermoElectron Evolution 500 spektrofotometre cihazı veVisionPro software kullanıcı eğitimi. 26.05.2005 26.05.2005

4- Ulusal
Proje Döngü Yönetimi-PCM Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulanan KOBİ ve Yeni Girişimci Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen PCM eğitimi. 24.11.2006 25.11.2006

5- Ulusal
Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili verilen kurs. 21.04.2015 22.04.2015

6- Ulusal
Eğitim Sertifikası UV-3600 Plus ve IR-Tracer cihazlarının Kullanıcı Eğitim sertifikası. 25.01.2016 26.01.2016

1- Superamphiphobic TiO2 Film by Sol–Gel Dip Coating Method on Commercial Pure Titanium
ASLAN ÇAKIR MEVRA, YETİM TUBA, YETİM ALİ FATİH, ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Springer Science and Business Media LLC ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- Investigation of mechanical, tribological and magnetic properties after plasma nitriding of AISI 316L stainless steel produced with different orientations angles by selective laser melting
YAZICI MUSTAFA, ÇOMAKLI ONUR, YETİM TUBA, YETİM ALİ FATİH, ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- Tribological behavior of plasma-sprayed Yttria-stabilized zirconia thermal barrier coatings on 316L stainless steel under high-temperature conditions
YETİM ALİ FATİH, TEKDİR HİLMİ, TURALIOĞLU KEREM, TAFTALI MERVE, YETİM TUBA, Yayın Yeri:Materials Letters ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Wear and tribocorrosion behavior of UV curable coated CP-Ti
ASLAN ÇAKIR MEVRA, YETİM TUBA, BOZKURT YUSUF BURAK, KOVACI HALİM, ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

5- Synthesis and characterisation of single and duplex ZnO/TiO2 ceramic films on additively manufactured bimetallic material of 316L stainless steel and Ti6Al4V
YETİM TUBA, TEKDİR HİLMİ, TAFTALI MERVE, TURALIOĞLU KEREM, YETİM ALİ FATİH, Yayın Yeri:IOP Publishing ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

6- Electrochemical Behavior of CoO/Ag2O/TiO2 Ceramic and Composite Coated Selective Laser Manufactured 316L Stainless Steel
YETİM TUBA, Yayın Yeri:Erzincan Universitesi Fen Bilimleri Ensitusu Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- Synthesis and characterization of wear and corrosion resistant Ni-doped Al2O3 nanocomposite ceramic coatings by sol-gel method
YETİM TUBA, TURALIOĞLU KEREM, TAFTALI Merve, TEKDİR HİLMİ, KOVACI HALİM, YETİM ALİ FATİH, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- Corrosion Properties of Ceramic-Based TiO2 Films on Plasma Oxidized Ti6Al4V/316L Layered Implant Structured Manufactured by Selective Laser Melting
TEKDİR HİLMİ, YETİM TUBA, YETİM ALİ FATİH, Yayın Yeri:Journal of Bionic Engineering ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

9- The tribological and corrosion properties of anodized Ti6Al4V/316L bimetallic structures manufactured by additive manufacturing
TURALIOĞLU KEREM, TAFTALI Merve, TEKDİR HİLMİ, ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, YETİM TUBA, YETİM ALİ FATİH, Yayın Yeri:Surface and Coatings Technology ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- Sonolytic, photocatalytic and sonophotocatalytic disinfection of Vibrio choleras
GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA,GÜRKÖK SÜMEYRA, Yayın Yeri:FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN ,2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

11- Improving structural, tribological and electrochemical properties of Ti6Al4V alloy with B-doped TiO2 thin films
ÇELİK AYHAN,ACAR MUHAMMET TAHA,YETİM TUBA,KOVACI HALİM,YETİM ALİ FATİH, Yayın Yeri:TRIBOLOGY INTERNATIONAL ,2020
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

12- Tribological and electrochemical behavior of Ag2O/ZnO/NiO nanocomposite coating on commercial pure titanium for biomedical applications
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Industrial Lubrication and Tribology ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

13- Effect of Ti amount on wear and corrosion properties of Ti-doped Al 2 O 3 nanocomposite ceramic coated CP titanium implant material
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Ceramics International ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

14- Tribological and electrochemical properties of TiO2 films produced on Cp-Ti by sol-gel and SILAR in bio-simulated environment
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,KOVACI HALİM,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Surface and Coatings Technology ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

15- An investigation of the corrosion properties of Ag doped TiO2 coated commercially pure titanium in different biological environments
YETİM TUBA, Yayın Yeri:Surface and Coatings Technology ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

16- A Kinetic Study on Photocatalytic and Sonophotocatalytic Degradation of Textile Dyes
YETİM TUBA,TEKİN TANER, Yayın Yeri:Periodica Polytechnica Chemical Engineering ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

17- The Effects of Aging Time on the Structural and ElectrochemicalProperties of Composite Coatings on CP-Ti Substrate
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Journal of Bionic Engineering ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

18- Tribological properties of TiO2 SiO2 double layer coatings deposited on CP Ti
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Surface Review and Letters ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

19- Synergistic effect of sonolysis and photocatalysis in the degradation kinetics of effluent solution
YETİM TUBA,TEKİN TANER, Yayın Yeri:Kinetics and Catalysis ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

20- The effect of calcination temperatures on structural and electrochemical properties of TiO2 film deposited on commercial pure titanium
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Surface and Coatings Technology ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

21- The effect of wettability on corrosion resistance of oxide films produced by SILAR method on magnesium aluminum and copper substrates
AKALTUN YUNUS,ASLAN MEVRA,YETİM TUBA,ÇAYIR TUBA,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Surface and Coatings Technology ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

22- Corrosion behavior of the 316L stainless steel in treated and untreated artificial effluent solutions AESs
YETİM TUBA, Yayın Yeri:Bulgarian Chemical Communications ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

23- Corrosion Behavior of Ag doped TiO2 Coatings on Commercially Pure Titanium in Simulated Body Fluid Solution
YETİM TUBA, Yayın Yeri:Journal of Bionic Engineering ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

24- Determination of Thermophysical Properties of Water Based Magnetic Nanofluids
MANAY EYÜPHAN,ŞAHİN BAYRAM,MANDEV EMRE,ATEŞ İBRAHİM,YETİM TUBA, Yayın Yeri:International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering ,2016
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

25- Bakteri Gideriminde Sonofotokatalitik Yöntemin Kullanımı
YETİM TUBA, Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,2016
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

26- Effect of sol aging time on the wear properties of TiO2 SiO2 composite films prepared by a sol gel method
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Tribology International ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

27- The alternative methods for disinfection of E coli
YETİM TUBA,GÖRMEZ ARZU,GÜRKÖK SÜMEYRA, Yayın Yeri:AIP Conference Proceedings ,2016
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

28- The Disinfection of Escherichia coli by Ultraviolet Intensity and Ultrasound Power
GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF SCIENCE ,2016
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

29- The effect of plasma nitriding temperature on the electrochemical and semiconducting properties of thin passive films formed on 316L stainless steel implant material in SBF solution
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Surface and Coatings Technology ,2015
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

30- The effect of calcination temperatures on wear properties of TiO2 coated CP Ti
ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Surface and Coatings Technology ,2014
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

31- Sonophotocatalytic Degradation Kinetics of an Azo Dye Amaranth
YETİM TUBA,TEKİN TANER, Yayın Yeri:Journal of the Chemical Society of Pakistan ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

32- INCREASING THE CONVERSION FRACTION OF SULFUR TO SODIUM THIOSULFATE WITH THE ULTRASOUND ENERGY
YETİM TUBA,TEKİN TANER, Yayın Yeri:Korean Journal of Chemical Engineering ,2006
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

33- EFFECT OF ULTRASOUND ON THE PRODUCTION REACTION KINETICS OF Na2S2O3
YETİM TUBA,TEKİN TANER, Yayın Yeri:Chemical Engineering and Technology ,2004
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

1- UV Işınlarıyla Sertleştirilerek Kaplanmış Hidrofobik ve Oleofobik Kaplamaların Korozyon Davranışı
ASLAN MEVRA, YETİM TUBA, YETİM ALİ FATİH, ÇELİK AYHAN 21.09.2017, Yayın Yeri:II. International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET) Uluslararası Özet bildiri

2- Comparison of Electrochemical Properties of TiO2, ZrO2 and TiO2–ZrO2 Nanocomposite Films Deposited on Ti45Nb Alloys
YETİM TUBA, ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, KOVACI HALİM, YETİM ALİ FATİH, ÇELİK AYHAN 04.09.2018, Yayın Yeri:21th International Conference on Composite Structures, ICCS21 Uluslararası Özet bildiri

3- Ni Katkılı Zno İnce Filminin Büyütülüp, Fotokatalitik Davranışlarının İncelenmesi
YETİM TUBA 10.09.2019, Yayın Yeri:31. Ulusal Kimya Kongresi Ulusal Özet bildiri

4- Katodik Ark FizikselBuhar Kaplama Yöntemi ile Kaplanmış AISI D2 Takım Çeliğinin Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi
YILDIZ FATİH,HACISALİHOĞLU İLYAS,YETİM ALİ FATİH,YETİM TUBA 25.10.2017, Yayın Yeri:2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Ulusal Özet bildiri

5- Biyouyumluluk perspektifinde östenitik paslanmaz çelik, beta titanyum ve alfabeta titanyum alaşımlarının tribokorozyon performanslarının incelenmesi
ATİK BURAK,BOZKURT YUSUF BURAK,KOVACI HALİM,YETİM TUBA,ÇELİK AYHAN 08.10.2019, Yayın Yeri:Uluslararası Fen, Matematik ve Mühendislik Kongresi-Ege Üniversitesi Ulusal Özet bildiri

6- Yapay Tükürük Sıvısında Plazma Oksitlenmiş CoCrMo Alaşımının Elektrokimyasal Korozyon Davranışı
ASLAN MEVRA,BOZKURT YUSUF BURAK,YETİM ALİ FATİH,YETİM TUBA,ÇELİK AYHAN 21.09.2017, Yayın Yeri:II. International Conference on Advanced Engineering Technologies Uluslararası Özet bildiri

7- Investigation of tribological performance of Ni-Doped Al2O3 film coated Cp-Ti
TURALIOĞLU KEREM,TEKDİR HİLMİ,Taftalı Merve,YETİM TUBA,KOVACI HALİM,YETİM ALİ FATİH 14.07.2019, Yayın Yeri:27th Annual International Conference on Composites on Nanoengineering Uluslararası Tam metin bildiri

8- Nano Layered Plasma Oxidation on the CoCrW Alloy Produced byAdditive Manufacturing Method
YETİM TUBA, Taftalı Merve, TURALIOĞLU KEREM, TEKDİR HİLMİ, YETİM ALİ FATİH 01.12.2020, Yayın Yeri:4th International Symposium on Advanced Materials and Nanotechnology 2020 (iSAMN2020) Uluslararası Tam metin bildiri

9- Dip Coated of Al2O3 and Graphene Thin Films on 316L Stainless Steel: Tribocorrosion Behaviours
BOZKURT YUSUF BURAK,SEÇER YEŞİM,KOVACI HALİM,YETİM TUBA,ÇELİK AYHAN 21.10.2020, Yayın Yeri:5th International Mediterranean Science and Engineering Congress Uluslararası Tam metin bildiri

10- Plazma İle Oksitlenmiş CoCrMo Alaşımının SBF İçerisinde Elektrokimyasal ve Yarıiletkenlik Özelliklerinin Araştırılması
ÇELİK AYHAN,YETİM TUBA,ASLAN MEVRA,BAYRAK ÖZGÜ,GÖR MELTEM 16.10.2014, Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Biyomekanik Kongresi Ulusal Özet bildiri

11- Boyar Maddelerin Fotokatalitik Bozunma Reaksiyonunda Ultrases Enerjisinin Kullanımı
YETİM TUBA,TEKİN TANER 05.09.2006, Yayın Yeri:7. Ulusal Kimya Müh. Kongresi, ESKİŞEHİR/TÜRKİYE, (2006). Ulusal Tam metin bildiri

12- Na2S2O3 Üretim Reaksiyonunda Ultrases Enerjisinin Kullanımı
YETİM TUBA,TEKİN TANER,TEKİN DERYA 02.09.2002, Yayın Yeri:5. Ulusal Kimya Müh. Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

13- Comparison of Wear, Corrosion and Tribocorrosion Properties of Al2O3 Thin Film and TiO2–Al2O3 Composite Coating Deposited on Ti45Nb Alloys
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 14.07.2019, Yayın Yeri:ICCE-27(27th Annual International Conference on Composites or Nano Engineering) Uluslararası Tam metin bildiri

14- Investigation of tribological performance of Ni-Doped Al2O3 film coated Cp-Ti
TURALIOĞLU KEREM,TEKDİR HİLMİ,Taftalı Merve,YETİM TUBA,KOVACI HALİM,YETİM ALİ FATİH 14.07.2019, Yayın Yeri:27th Annual International Conference on Composites or Nano Engineering (ICCE-27) Uluslararası Özet bildiri

15- Comparison of tribological and electrochemical properties of titanium oxide films produced on Cp-Ti by sol-gel and SILAR methods
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,KOVACI HALİM,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 23.04.2018, Yayın Yeri:45th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films (ICMCTF 2018) Uluslararası Özet bildiri

16- Friction and wear properties of B-doped TiO2 thin films produced on Ti6Al4V alloy
ACAR MUHAMMET TAHA,YETİM TUBA,KOVACI HALİM,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 17.07.2018, Yayın Yeri:3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS) Uluslararası Özet bildiri

17- Comparison of structure and tribological properties of titanium oxide films fabricated by thermal ozidation, DC plasma oxidation and the sol-gel
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 10.05.2017, Yayın Yeri:International Conference on Advances and Innovations in Engineering Uluslararası Özet bildiri

18- The Corrosion Resistance of Ag2O/ZnO/NiO Nanocomposite Film Coated CP-Ti
YETİM TUBA,ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 04.09.2017, Yayın Yeri:20th. International Conference on Composite Structures (ICCS2017) Uluslararası Özet bildiri

19- Corrosion and wear behavior of Ti-doped Al2O3 nanocomposite coatings on CP-Ti
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 04.09.2017, Yayın Yeri:20th. International Conference on Composite Structures (ICCS2017) Uluslararası Özet bildiri

20- The Synergistic Effect of Light Intensity and Sound Power on Disinfection
KACI FATMA NECMİYE,YETİM TUBA,GÖRMEZ ARZU 28.12.2017, Yayın Yeri:5th MacroTrend Conference on Health and Medicine Uluslararası Özet bildiri

21- Antibacterial Effect of Ni Doped ZnO Thin Films
KACI FATMA NECMİYE,GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA 18.04.2017, Yayın Yeri:International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences Uluslararası Özet bildiri

22- Cytotoxic Effect of Ni Doped ZNO Samples on Human Primary Glioblastoma Cell Line
KACI FATMA NECMİYE,GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA 22.05.2017, Yayın Yeri:VI. International Conference of Molecular Medicine Uluslararası Özet bildiri

23- Comparison of tribological properties of TiO2, ZrO2 and TiO2–ZrO2 composite films prepared by sol–gelmethod
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 21.09.2017, Yayın Yeri:2ndInternational Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’17) Uluslararası Özet bildiri

24- Investigation of corrosion behavior of Ni-doped Al2O3 film coated Cp-Ti
Turalıoğlu Kerem,Taftalı Merve,YETİM TUBA,YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,KOVACI HALİM,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 21.09.2017, Yayın Yeri:2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET) Uluslararası Özet bildiri

25- Comparison Of Structure And Tribological Properties Of Titanium OxideFilms Fabricated By Thermal Oxidation, DC Plasma Oxidation, And The Sol-Gel
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 10.05.2017, Yayın Yeri:International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE )2017 / ELAZIG Uluslararası Özet bildiri

26- Comparison of Structure and Corrosion Properties of Titanium Oxide Films Prepared by ThermalOxidation, DC Plasma Oxidation, and by The Sol-Gel
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 21.09.2017, Yayın Yeri:2ndInternational Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’xx17) Uluslararası Özet bildiri

27- INVESTIGATION OF STRUCTURAL ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF TiO2 Al2O3 COMPOSİTE FILMS COATED CP Ti BİOMATERIAL
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.11.2015, Yayın Yeri:ULUSLAR ARASI KATILIMLI III. EGE KOMPOZIT MALZEMELER SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri

28- The alternative methods for disinfection of E Coli
YETİM TUBA,GÖRMEZ ARZU,GÜRKÖK SÜMEYRA 21.04.2016, Yayın Yeri:International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ICANAS 2016 Uluslararası Özet bildiri

29- Sonolytic, Photocatalytic and Sonophotocatalytic Disinfection of Vibrio cholerae
YETİM TUBA,GÖRMEZ ARZU,GÜRKÖK SÜMEYRA 21.04.2016, Yayın Yeri:International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ICANAS 2016 Uluslararası Özet bildiri

30- The Effects of Aging Time on the Structural and Electrochemical Properties of Sol–Gel Prepared Composite Coatings on CP-Ti
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 25.02.2016, Yayın Yeri:International Physics Conference at the Anatolian Peak, IPCAP 2016 Uluslararası Özet bildiri

31- Effect of Sol Aging Time on the Wear Properties of TiO2 -SiO2 Composite Films Prepared by a Sol-Gel Method
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 25.02.2016, Yayın Yeri:International Physics Conference at the Anatolian Peak, IPCAP 2016 Uluslararası Özet bildiri

32- Sonolytic, Photocatalytic and Sonophotocatalytic Disinfection
YETİM TUBA 31.08.2016, Yayın Yeri:1st International Black Sea Congress onEnvironmental Sciences (1st IBCESS) Uluslararası Özet bildiri

33- The Disinfection of Bacteria by Ultraviolet Intensity and Ultrasound Power
GÖRMEZ ARZU,YETİM TUBA 31.08.2016, Yayın Yeri:1st International Black Sea Congress onEnvironmental Sciences (1st IBCESS) Uluslararası Özet bildiri

34- Tribological properties of SiO2/TiO2 multilayer, TiO2, SiO2 coatings deposited on CP-Ti implant material in simulated body fluid (SBF) solution
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 18.08.2016, Yayın Yeri:International Conference on Advances in Bio-Informatics and Environmental Engineering - ICABEE 2016 Uluslararası Özet bildiri

35- CP-Tİ’UN KOROZYON DİRENCİNİN ARTIRILMASI İÇİN ÇİNKAT YÖNTEMİ İLE Zn/Ni DOPLU OKSİT FİLMİN BÜYÜTÜLMESİ
YETİM TUBA 05.10.2016, Yayın Yeri:14. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

36- CORROSION BEHAVIOUR OF PLASMA OXIDIZED COMMERCIAL PURE TITANIUM UNDER ARTIFICIAL SALIVA AND RINGER SOLUTION ENVIRONMENTS
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.10.2016, Yayın Yeri:14. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

37- CORROSION PERFORMANCE AND SEMICONDUCTOR PROPERTIES OF SiO2/TiO2 MULTILAYER, TiO2, SiO2 COATINGS DEPOSITED ON CP-Ti IMPLANT MATERIAL IN SIMULATED BODY FLUID (SBF) SOLUTION
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,KOVACI HALİM,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.10.2016, Yayın Yeri:14. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

38- INVESTIGATION OF CHARACTERIZATION AND WEAR PROPERTIES OF TiO2 Al2O3 COMPOSITE FILM COATED ON CP Ti
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.11.2015, Yayın Yeri:ULUSLAR ARASI KATILIMLI III. EGE KOMPOZIT MALZEMELER SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri

39- ULTRASES ENERJİSİNİN KİMYASAL KİNETİK ÜZERİNE ETKİSİ
YETİM TUBA,TEKİN TANER 07.09.2004, Yayın Yeri:6. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri

1- Seramik ve Polimerik Yüzey Kaplamalar
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- Uygulamalı Biyoseramik Kaplamalar
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

3- Uygulamalı Biyoseramik Kaplamalar
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Uygulamalı Biyoseramik Kaplamalar
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

5- Biyopolimerler
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

6- Biyopolimerler
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

7- Biyopolimerler
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

8- Biyopolimerler
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

9- Kimyasal Kaplama Yöntemleri
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

10- Beden Dili ve Bakış Açısı
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

11- Beden Dili ve Bakış Açısı
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

12- Beden Dili ve Bakış Açısı
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

13- İnovatif Yaklaşım ve Keşifler
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

14- İnovatif Yaklaşım ve Keşifler
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

15- İnovatif Yaklaşım ve Keşifler
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

16- İnovatif Yaklaşım ve Keşifler
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

17- Genel Kimya
Lisans 2022-2023 Türkçe 5

18- Genel Kimya
Lisans 2021-2022 Türkçe 5

19- Genel Kimya
Lisans 2020-2021 Türkçe 5

20- Genel Kimya
Lisans 2019-2020 Türkçe 5

21- Genel Kimya
Lisans 2018-2019 Türkçe 5

22- KOROZYONDAN KORUNMA TEKNİKLERİ (NORMAL-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

23- İNOVATİF YAKLAŞIM ve KEŞİFLER (NORMAL-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

24- KOROZYON
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

25- UYGULAMALI ELEKTROKİMYA
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

26- GENEL KİMYA (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-NORMAL-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2017-2018 Türkçe 5

27- KOROZYON
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

28- KOROZYONDAN KORUNMA TEKNİKLERİ (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

29- KOROZYONDAN KORUNMA TEKNİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

30- İNOVATİF YAKLAŞIM ve KEŞİFLER (İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

31- İNOVATİF YAKLAŞIM ve KEŞİFLER (NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

32- GENEL KİMYA (ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-NORMAL-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2017-2018 Türkçe 5

33- GENEL KİMYA (ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2015-2016 Türkçe 5

34- GENEL KİMYA (ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2015-2016 Türkçe 5

35- UYGULAMALI ELEKTROKİMYA
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

36- GENEL KİMYA (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2016-2017 Türkçe 5

37- GENEL KİMYA (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2016-2017 Türkçe 5

38- GENEL KİMYA (ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2016-2017 Türkçe 5

39- GENEL KİMYA (ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2016-2017 Türkçe 5

40- BEDEN DİLİ ve BAKIŞ AÇISI (TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

41- BEDEN DİLİ ve BAKIŞ AÇISI (TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

42- KOROZYON
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

43- UYGULAMALI ELEKTROKİMYA
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

44- GENEL KİMYA (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2015-2016 Türkçe 5

45- GENEL KİMYA (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2015-2016 Türkçe 5

46- KOROZYON
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

47- İNOVATİF YAKLAŞIM VE KEŞİFLER (TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

48- İNOVATİF YAKLAŞIM VE KEŞİFLER (TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

49- GENEL KİMYA (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2014-2015 Türkçe 5

50- GENEL KİMYA (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2014-2015 Türkçe 5

51- GENEL KİMYA (ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2014-2015 Türkçe 5

52- GENEL KİMYA (ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2014-2015 Türkçe 5

53- GENEL KİMYA LABARATUARI (MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK BÖLÜMÜ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

54- GENEL KİMYA LABARATUARI (MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK BÖLÜMÜ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

55- GENEL KİMYA (MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK BÖLÜMÜ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

56- GENEL KİMYA (MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK BÖLÜMÜ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

57- GENEL KİMYA (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2013-2014 Türkçe 5

58- GENEL KİMYA (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2013-2014 Türkçe 5

59- GENEL KİMYA (MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-İKİNCİ ÖĞRETİM)
Lisans 2013-2014 Türkçe 5

60- GENEL KİMYA (MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-NORMAL ÖĞRETİM)
Lisans 2013-2014 Türkçe 5

61- Endüstriyel Kimya (Metalürji Prpgramı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 2

62- Metal ve Malzeme Muayenesi Labaratuarı (Metalürji Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 2

63- Teknik Fotoğrafçılık (Metalürji Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 2

64- Genel Kimya (Metalürji Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 3

65- Matematik-II (Metalürji Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 3

66- Matematik-II (Elektrik Teknolojisi Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 4

67- Matematik-II (Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 4

68- Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (Metalürji Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 3

69- Enstrümental Analiz (Metalürji Programı)
Önlisans 2010-2011 İngilizce 2

70- Yabancı Dil (Metalürji Programı)
Önlisans 2010-2011 İngilizce 2

71- Türk Dili-I (Metalürji Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 2

72- Matematik-I (Metalürji Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 3

73- Türk Dili-I (Elektrik Teknolojisi Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 2

74- Türk Dili-I (Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 2

75- Matematik-I (Elektrik Teknolojisi Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 4

76- Matematik-I (Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı)
Önlisans 2010-2011 Türkçe 4

77- Sistem Analizi ve Tasarımı (Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı)
Önlisans 2009-2010 Türkçe 5

78- İngilizce-II (Elektrik Teknolojisi Programı)
Önlisans 2009-2010 İngilizce 4

79- İngilizce-II (Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı)
Önlisans 2009-2010 İngilizce 4

80- Matematik-II (Elektrik Teknolojisi Programı)
Önlisans 2009-2010 Türkçe 4

81- Matematik-II (Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı)
Önlisans 2009-2010 Türkçe 4

82- İngilizce-I (Elektrik Teknolojisi Programı)
Önlisans 2009-2010 İngilizce 4

83- İngilizce-I (Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı)
Önlisans 2009-2010 İngilizce 4

84- Matematik-I (Elektrik Teknolojisi Programı)
Önlisans 2009-2010 Türkçe 4

85- Matematik-I (Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı)
Önlisans 2009-2010 Türkçe 4

1- Doktora
Farklı yöntemlerle kaplanmış süperhidrofobik ve süperoleofobik CP-Ti malzemenin elektrokimyasal,optik, in vitro ve in vivo özelliklerinin araştırılması MEVRA, Tamamlandı MEVRA ASLAN Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Eklemlerde kullanılabilecek doğal bitkisel katkılı biyopolimerlerin üretimi YUNUS EMRE, Tamamlandı YUNUS EMRE UZUNDUMLU Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1- Enstitü Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2021

2- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2020

3- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2020

4- Genel Sekreter.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2023

5- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

6- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

7- Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 2017

8- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013

9- Bölüm Başkanı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2010 2012

1- Mühendislik Temel Alanı->Kimya Mühendisliği
Surface and Coatings Technology Dergi İngilizce

2- Mühendislik Temel Alanı->Kimya Mühendisliği
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Dergi Türkçe

3- Mühendislik Temel Alanı->Kimya Mühendisliği
Periodica PolytechnicaChemical Engineering Dergi İngilizce

1- UV İLE SERTLEŞEN, BİYOUYUMLU, SÜPERAMFİFOBİK KAPLAMA
SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY Ulusal 2023

2018 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010 yardimci doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2009 öğretim görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2001 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow