Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR), 2005, 2008

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ), 1994, 1996

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 1990, 1994

1- Endüstri 4.0’a Geçiş Sürecinde 3D Yazıcıların Teknolojik Kabulü
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

1- FRS KAPSAMINDA FİNANSAL DURUM TABLOSU VE ÖZKAYNAKLAR İÇİN MUHASEBE UYGULAMALARI
Bölüm Adı:, DIZMAN ŞAKİR Yayın Yeri:KRİTER YAYINEVİ, Editör: ŞAKİR DIZMAN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:136 ISBN:978-625-7130-30-1 Bölüm Sayfaları:-

2- MUHASEBE DENETİMİ
Bölüm Adı:DENETİMDE ÖRNEKLEME YÖNTEMİ, DIZMAN ŞAKİR Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:21 ISBN: Bölüm Sayfaları:-

3- TFRS KAPSAMINDA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VE DURAN VARLIKLAR İÇİN MUHASEBE UYGULAMALARI
Bölüm Adı:, DIZMAN ŞAKİR Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ, Editör: ŞAKİR DIZMAN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:155 ISBN:978-605-327-783-5 Bölüm Sayfaları:-

4- GENEL MUHASEBE
Bölüm Adı:, DIZMAN ŞAKİR Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ, Editör: ŞAKİR DIZMAN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:251 ISBN:978-605-327-721-7 Bölüm Sayfaları:-

5- TFRS KAPSAMINDA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VE DÖNEN VARLIKLAR İÇİN MUHASEBE UYGULAMALARI
Bölüm Adı:, DIZMAN ŞAKİR Yayın Yeri:EKİN, Editör: Şakir Dızman Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:173 ISBN:978-605-327-587-9 Bölüm Sayfaları:-

6- ULUSLARARASI BANKACILIK
Bölüm Adı:ULUSLARARASI FİNANSAL ARAÇLAR II: TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR, DIZMAN ŞAKİR Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:328 ISBN:978-605-2278-23-9 Bölüm Sayfaları:202-221

7- ULUSLARARASI BANKACILIK
Bölüm Adı:TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI BANKACILIK, DIZMAN ŞAKİR Yayın Yeri:ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:328 ISBN:978-605-2278-23-9 Bölüm Sayfaları:284-303

8- TÜRKİYE DE ÖRGÜN EĞİTİM SİSTEMİNİN VERİMLİLİK ESASINA GÖRE DÖNÜŞÜMÜ VE MUHASEBE EĞİTİMİNİN BU DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Bölüm Adı:, DIZMAN ŞAKİR Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:134 ISBN:978-605-327-215-1 Bölüm Sayfaları:-

9- MUHASEBE VE MUHASEBECİLERİN YÖNETİM KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Bölüm Adı:, DIZMAN ŞAKİR,GÜNEY SELAMİ Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:107 ISBN:978-605-327-228-1 Bölüm Sayfaları:-

10- TÜRKİYE DE TEKDÜZEN HESAP PLANI VE FİNANSAL TABLOLARIN ULUSLARARASI STANDARTLAR KAPSAMINDA YENİDEN DÜZENLENMESİ
Bölüm Adı:, DIZMAN ŞAKİR Yayın Yeri:EKİN YAYINEVİ, Editör: Dızman, Şakir Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:115 ISBN:978-605-327-421-6 Bölüm Sayfaları:-

1- ÖĞRETMEN
1995 2010 ÖĞRETMENLİK

1- ORTAKLIKLARDAKİ YATIRIMLAR-MALİ DURAN VARLIKLAR AÇISINDAN FRS HESAP PLANI TASLAĞI VE MSUGT TEKDÜZEN HESAP PLANI KARŞILAŞTIRMASI
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Asos Journal ,2022
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

2- FRS HESAP PLANI TASLAĞI FİNANSAL YATIRIMLAR İLE TEKDÜZEN HESAP PLANI MENKUL KIYMETLER HESAP GRUPLARI FARKLARININ ANALİZİ
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Asos Journal ,2022
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

3- DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE 2000’Lİ YILLARDA MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA’DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Asos Journal ,2022
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

4- GAYRİMENKULLERİN TMS-TFRS VE MSUGT AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Socrates Journal ,2022
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

5- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TMS/TFRS FARKINDALIĞI
KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR,KURAL BARIŞ, Yayın Yeri:The Journal of Academic Science ,2018
Uluslararası Hakemli Uluslararası Endeksler, Özgün Makale

6- YÜKSEKÖĞRETİMDE BİR DERSİN YAPILANDIRILMASI VE SUNUMUNDA İDEALİ ARAYIŞ: MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:ASOS JOURNAL(The Journal of Academic Social Science) ,2018
Uluslararası Hakemli Uluslararası Endeksler, Özgün Makale

7- BOBİ FRS DÖNEN VARLIKLAR KAPSAMINDA CANLI VARLIKLAR VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:ASOS JOURNAL ,2018
Uluslararası Hakemli Uluslararası Endeksler, Özgün Makale

8- Evaluation of Accounting Education Offered in Formal Education in Turkey in Terms of Infrastructure and Human Standards -A Model Practice in Erzurum-
KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR,KAYA ABDULKADİR, Yayın Yeri:European Journal of Sustainable Development Research (EJSDR) ,2017
Uluslararası Hakemli Alan Endeksleri, Özgün Makale

9- Türkiye’de TMS-TFRS Kapsamında Verilen Muhasebe Eğitiminin Kalite Standartları Açısından Yeterliliği
KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2016
Uluslararası Hakemli Alan Endeksleri, Özgün Makale

10- Türkiye de Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Açısından Ekonomik Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi
DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN, Yayın Yeri:World of Accounting Science ,2016
Ulusal Hakemli Alan Endeksleri, Özgün Makale

11- Kısa Vadeli Amaçlarla Satın Alınan Finansal Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları TMS ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2015
Ulusal Hakemli Ebsco Host, Tübitak Ulakbim, Asos, Özgün Makale

12- Finansal Yatırımların Türkiye Muhasebe Standartları TMS ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2015
Ulusal Hakemli ASOS, EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM, Özgün Makale

13- Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları Kamu da Karşılaşılan Olumsuzluklar ve Beklentiler Erzincan İli Uygulaması
DIZMAN ŞAKİR,GÜNEY SELAMİ, Yayın Yeri:ASOS JOURNAL(The Journal of Academic Social Science) ,2015
Uluslararası Hakemli SOBİAD, ASOS, ADVANCED SCIENCE INDEX , INDEX COPERNICUS, RESERARCH BİBLE, JOURNAL INDEX , SIS, CİTEFACTOR, Özgün Makale

14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Öğrencilerin Muhasebe Dersinde Başarısızlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2015
Uluslararası Hakemli UluslararasıAlan Endeksleri, Özgün Makale

15- Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyi Erzincan İli Uygulaması
GÜNEY SELAMİ,DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2015
Ulusal Hakemli Tübitak Ulakbim, Ebsco Host, Asos, Özgün Makale

16- Ticari Borçlar ve Alacaklar Açısından Vade Kavramına Türkiye Muhasebe Standartları TMS Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS Tekdüzen Hesap Planı THP ve Yeni Hesap Planı Taslağı Kapsamında Bir Bakış
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM, EBSCO HOST, ASOS, Özgün Makale

17- TMS ve TFRS Kapsamında Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Giderlerin Dönemsel Olarak Muhasebe Kayıtlarının Yapılmasına İlişkin Uygulamalar
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM, EBSCO HOST, ASOS INDEX, Özgün Makale

18- Türev Finansal Ürünlerin Türkiye Muhasebe Standartları TMS Türkiye Finansal Raporlama Standartları TFRS ve Yeni Hesap Planı Taslağı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli ASOS, Özgün Makale

19- Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Maliyetlerinin Analizi Erzurum İl Merkezinde Kamu ve Özel Ortaöğretim Kurumları Karşılaştırması
DIZMAN ŞAKİR, Yayın Yeri:EKEV Akademi Dergisi ,2010
Ulusal Hakemli EBSCOHOST, ASOS, TÜBİTAK ULAKBİM, Özgün Makale

1- ANALYSIS OF THE DIFFERENCES OF THE FRS PLAN AND THE UNIQUE PLAN OF ACCOUNTING IN ACCOUNTING OF PRODUCT MANUFACTURING COSTS ACCORDING TO OPTION 7/A
DIZMAN ŞAKİR 19.08.2022, Yayın Yeri:AL FARABI 11th International Conference on Social Sciences August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey Uluslararası Tam metin bildiri

2- ANALYSIS OF THE DIFFERENCES OF THE FRS PLAN AND THE UNIFORM ACCOUNTING PLAN IN ACCOUNTING THE EXPENSES OF RESEARCH, DEVELOPMENT AND EXPLORATION AND ASSESSMENT OF MINING RESOURCES ACCORDING TO OPTION 7/A
DIZMAN ŞAKİR 19.08.2022, Yayın Yeri:AL FARABI 11th International Conference on Social Sciences August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey Uluslararası Tam metin bildiri

3- FRS SERMAYE YEDEKLERİ İLE MSUGT SERMAYE YEDEKLERİ HESAP GRUPLARI KARŞILAŞTIRMASI
DIZMAN ŞAKİR 05.09.2019, Yayın Yeri:4. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES Uluslararası Tam metin bildiri

4- FRS KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR İLE MSUGT KÂR YEDEKLERİ HESAP GRUPLARI KARŞILAŞTIRMASI
DIZMAN ŞAKİR 05.09.2019, Yayın Yeri:4. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES Uluslararası Tam metin bildiri

5- FRS TİCARİ ALACAKLAR İLE MSUGT TİCARİ ALACAKLAR HESAP GRUPLARI KARŞILAŞTIRMASI
DIZMAN ŞAKİR 02.05.2019, Yayın Yeri:AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

6- FRS NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ İLE MSUGT HAZIR DEĞERLER HESAP GRUPLARI KARŞILAŞTIRMASI
DIZMAN ŞAKİR 02.05.2019, Yayın Yeri:AL-FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

7- BOBİ FRS VE MSUGT AÇISINDAN KÂR VEYA ZARAR TABLOSU-GELİR TABLOSU KARŞILAŞTIRMASI
DIZMAN ŞAKİR 07.12.2018, Yayın Yeri:IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

8- BOBİ FRS VE MSUGT AÇISINDAN FİNANSAL DURUM TABLOSU-BİLANÇO KARŞILAŞTIRMASI
DIZMAN ŞAKİR 07.12.2018, Yayın Yeri:IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

9- Relation Causality Between Stock and Futures Markets An Application on the Bist
KAYA ABDULKADİR,ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,DIZMAN ŞAKİR 10.08.2016, Yayın Yeri:Econ World 2016 Uluslararası Özet bildiri

10- Evaluation of Accounting Education Offered in Formal Education in Turkey in Terms of Infrastructure and Human Standards A Model Practice in Erzurum
KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR,KAYA ABDULKADİR 19.10.2016, Yayın Yeri:International Conference on Sustainable Development Uluslararası Tam metin bildiri

11- Türkiye de TMS TFRS Kapsamında Verilen Muhasebe Eğitiminin Kalite Standartları Açısından Yeterliliği
KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR 27.04.2016, Yayın Yeri:35. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri

12- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TMS/TFRS FARKINDALIĞI
KARCIOĞLU REŞAT,DIZMAN ŞAKİR 13.12.2017, Yayın Yeri:4. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİICAFR’xx17 Uluslararası Özet bildiri

13- Türkiye de Muhasebe Eğitiminin Sorunları Eğiticilerin Eğitimi ve Yeterlilikleri Muhasebe Kayıtlarının Standardizasyonu
DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN,KAYA ABDULKADİR,ÇOŞKUN ALİ 13.05.2015, Yayın Yeri:34. MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri

14- Türkiye de Şeffaflık ve Hesapverebilirliğin Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Açısından Ekonomik Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi
DIZMAN ŞAKİR,YANIK RAMAZAN 23.10.2015, Yayın Yeri:12. Uluslararası Muhasebe Sempozyumu-Ankara Uluslararası Tam metin bildiri

15- Bilgi ve Yenilik Ekonomisi Uluslararası Standartlara Uygun Muhasebe ve Ticari Program Yazılımlarının Elektronik Ortamda Kullanımının Etkileri
DIZMAN ŞAKİR,GÜNEY SELAMİ,ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ 04.11.2015, Yayın Yeri:E2E Conference Uluslararası Özet bildiri

1- YÖNETİM MUHASEBESİ
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- MUHASEBE STANDARTLARI
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

3- GENEL MUHASEBE UYGULAMALARI II
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- GENEL MUHASEBE UYGULAMALARI
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

5- MALİYET MUHASEBESİ II
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

6- MALİYET MUHASEBESİ I
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- DENETİM
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

8- MALİYET MUHASEBESİ II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

9- MUHASEBE II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

10- ŞİRKETLER MUHASEBESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

11- MALİYET MUHASEBESİ I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

12- MUHASEBE I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

13- ŞİRKETLER MUHASEBESİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

14- MALİYET MUHASEBESİ I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

15- MUHASEBE I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

16- FİNANSAL YÖNETİM
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

17- SERMAYE PİYASASI
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

18- MALİYET MUHASEBESİ
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

19- MUHASEBE 1
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

20- FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI
Önlisans 2013-2014 Türkçe 2

21- MUHASEBE DENETİMİ
Önlisans 2013-2014 Türkçe 3

22- MALİYET MUHASEBESİ
Önlisans 2014-2015 Türkçe 4

23- GENEL MUHASEBE
Önlisans 2014-2015 Türkçe 4

1- Yüksek Lisans
Rusya-Ukrayna Savaşının Türkiye'deki Gıda Sektörüne Etkileri: BİST Gıda Sektörü Üzerine Bir Uygulama ERSİN, Devam Ediyor ERSİN KÖROĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

3- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022 2023

4- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2021

5- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

6- Senato Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2023

7- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2021

8- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

9- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2021

10- Bölüm Başkanı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2010 2015

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Dergi Türkçe

2022 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 yardimci doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010 yardimci doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow