Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science
songül duman
prof. dr.

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KATIHAL FİZİĞİ (DR), 2001, 2006

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KATIHAL FİZİĞİ (YL) (TEZLİ), 1998, 2001

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ, 1993, 1997

1- Bazı İkili ve Üçlü Yarıiletkenlerin DC Reaktif Magnetron Sputtering Yöntemi İle Büyütülmesi, Optik, elektrik ve manyetik özelliklerinin belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- CdTe/CdS Tabanlı Güneş Pilinin Elde Edilmesi Optik, Elektrik ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- AIIIBIIIC2VI Yarıiletken Bileşiklerin Optik Özelliklerinin İncelenmesi ve Araştırma Laboratuarının Optik Karakterizasyon Açısından Donatılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- Katkılı ve Katkısız AIIIBVI Bileşiklerin Büyütülmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

5- Kristal Büyütme Laboratuarının Dizaynı
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

6- Nanoteknolojik Öneme Sahip Olan AIIIBVI Bileşiklerin Büyütülmesi, Yarıiletkenlerin Yasak Enerji Aralığının Sıcaklığa Bağlı Değişimi ve Elektrik Alanın Yasak Enerji Aralığı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

7- III-V GaN Yarıiletkeninde Yüzey Kalitesinin Elektriksel Parametrelere Etkisinin İncelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

8- AIIIBVI ve AIIIBIIICVI Katkılı ve Katkısız Kristallerin Optik ve Galvanomanyetik Özellikleri
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

9- AIIIBVI ve AIIIBIIICVI Katkılı ve Katkısız Yarıiletkenlerin İnce Film Tekniği İle Büyütülmesi ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

10- Kristal Büyütme ve Araştırma Laboratuarının Modernizasyonu ve Çeşitli Omik ve Schottky Kontak Çalışmaları
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

11- Germanyumun Bant Aralığının Deneysel Yoldan Belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

12- Hidrojen taşıyıcı gaz miktarının MOVPE ile büyütülen GaN epikristalinin yapısal, optiksel ve yüzeysel karakteristiklerine etkisinin araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Proje Hakemliği ULUSAL

13- GaSe ve GaSe:Cd Tabakalı Kristallerin Yapısal ve Elektriksel Özellikleri
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

14- GaTe ve GaTe Cd TEK KRİSTALLERİNİN YAPISAL KARAKTERİZASYONU
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

15- Saçtırma Yöntemi ile Elde Edilen III V Yarıiletken Schottky Diyotların Güneş Pili Özelliğinin Araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Proje Hakemliği ULUSAL

16- GaTe GaSe GaTe 1 x Se x Tabakalı Yariletkenlerinin Büyütülmesi Ve Araştırma Laboratuvarının Optik Karakterizasyon Açısından Donatılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

17- Si InP GaAs SiC Ge GaN GaSb GaP InAs InSb GaSb GaP InAs InSb yarıiletkenleri kullanarak Metal Yarıiletken diyot yapılarının üretimi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

18- Katkılı ve Katkısız AIIIBVI Yarıiletken Bileşiklerin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

1- MÜHENDİSLER VE FEN BİLİMCİLER İÇİN FİZİK VE MANYETİZMA PROBLEM ÇÖZÜMLERİ
Bölüm Adı:Doğru Akım Direnç ve Doğru Akım Devreleri, YILMAZ DEMET, DUMAN SONGÜL Yayın Yeri:Atatürk Üni Yayınları No:1322, Editör: Muhammet Yıldırım, Yusuf Şahin Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:187 ISBN:978-625-7086-80-6 Bölüm Sayfaları:71-101

2- MÜHENDİSLER VE FEN BİLİMCİLER İÇİN FİZİK VE MANYETİZMA PROBLEM ÇÖZÜMLERİ
Bölüm Adı:Alternatif Akım Devreleri, DUMAN SONGÜL Yayın Yeri:Atatürk Üni Yayınları No:1322, Editör: Muhammet Yıldırım, Yusuf Şahin Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:187 ISBN:978-625-7086-80-6 Bölüm Sayfaları:161-175

3- Mühendisler ve Fen Bilimciler İçin FİZİK (Elektrik ve Manyetizma)
Bölüm Adı:3.9 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ, DUMAN SONGÜL Yayın Yeri:Geçit Matbaacılık ve Yayıncılık San. Tic., Editör: Prof. Dr. Yusuf Şahin, Prof. Dr. Muhammet Yıldırım Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-605-83870-5-8 Bölüm Sayfaları:-

4- Mühendisler ve Fen Bilimciler için Fizik 1. Cilt
Bölüm Adı:Newton Hareket Yasaları, GÜRBULAK BEKİR,DUMAN SONGÜL Yayın Yeri:Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. A.Ş, Editör: Yusuf Şahin, Muhammet Yıldırım Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:446 ISBN:978-605-245-677-4 Bölüm Sayfaları:135-188

5- Mühendisler ve Fen Bilimciler İçin Fizik
Bölüm Adı:İki Doğrultuda Hareket, TURGUT GÜVEN,DUMAN SONGÜL Yayın Yeri:Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. A.Ş, Editör: Yusuf Şahin, Muhammet Yıldırım Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:446 ISBN:978-605-245-677-4 Bölüm Sayfaları:107-130

6- Mühendisler ve Fen Bilimciler için Fizik
Bölüm Adı:Bir Doğrultuda Hareket, DUMAN SONGÜL,TURGUT GÜVEN Yayın Yeri:Korza Yayıncılık Basım San. vde Tic. A.Ş., Editör: Yusuf Şahin, Muhammet Yıldırım Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:446 ISBN:978-605-245-677-4 Bölüm Sayfaları:77-103

1- Fen Fakültesi, Fizik Bölüm Birinciliği
1997 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

1- The photovoltaic and photodiode properties of Au/Carmine/n-Si/Ag diode
BODUR MUHAMMET CANHAKAN, DUMAN SONGÜL, ORAK İKRAM, SARITAŞ SEVDA, BARIŞ ÖZLEM, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

2- A study on investigation of electrical properties of Au/Chlorophyll-a/n-Si/Al structure
KAYA FİKRİYE ŞEYMA, DUMAN SONGÜL, TURGUT GÜVEN, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- Improving the Efficiency of Gallium Telluride for Photocatalysis, Electrocatalysis, and Chemical Sensing through Defects Engineering and Interfacing with its Native Oxide
Bondino Federica, DUMAN SONGÜL, Nappini Silvia, D'Olimpia Gianluca, Ghica Corneliu, Mazzola Federico, Istrate Marian Cosmin, Jugovac Matteo, Vorokhta Mykhailo, Santoro Sergio, GÜRBULAK BEKİR, Locatelli Andrea, Boukhvalov Danil W., Politano Antonio, Yayın Yeri:Advanced Functional Materials ,2022
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

4- Thermal sensitivity and barrier height inhomogeneity in thermally annealed and un-annealed Ni/n-6H-SiC Schottky diodes
DUMAN SONGÜL, TURUT ABDULMECİT, DOĞAN SEYDİ, Yayın Yeri:Sensors and Actuators A: Physical ,2022
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

5- Analysis of temperature dependent current-voltage characteristics of Sn/p-GaTe/In Schottky diode
DUMAN SONGÜL, GÜRBULAK BEKİR, ŞATA MEHMET, Yayın Yeri:Optical Materials ,2022
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

6- Neural network estimations of annealed and non-annealed Schottky diode characteristics at wide temperatures range
DOĞAN HÜLYA, DUMAN SONGÜL, Torun Yunis, Akkoyu Serkan, DOĞAN SEYDİ, Atıcı Uğur, Yayın Yeri:Materials Science in Semiconductor Processing ,2022
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

7- The effects of electron irradiation on the current-voltage and capacitance-voltage measurements of Sn/p-GaAs/Au diodes
DUMAN SONGÜL, Kaya Fikriye Şeyma, DOĞAN HÜLYA, TURGUT GÜVEN, ŞAHİN YILMAZ, Yayın Yeri:Radiation Physics and Chemistry ,2022
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

8- Calculation of characteristics parameters of Au /methyl green/n-Si/Ag diodes from the current-voltage measurements
KAYA FİKRİYE ŞEYMA, DUMAN SONGÜL, BARIŞ ÖZLEM, GÜRBULAK BEKİR, Yayın Yeri:Materials Science in Semiconductor Processing ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

9- Effect of illumination on the electrical characteristics of Au/n-GaP/Al and Au/Chlorophyll-a/n-GaP/Al structures
Kaya Fikriye Şeyma,DUMAN SONGÜL,ORAK İKRAM,BARIŞ ÖZLEM, Yayın Yeri:Materials Science and Engineering: B ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- Enhanced Electrocatalytic Activity in GaSe and InSe Nanosheets: The Role of Surface Oxides
D'Olimpio Gianluca, Nappini Silvia, Vorokhta M., Lozzi Luca, Francesca Genuzio Francesca, Menteş Tevfik Onur, Paolucci Valentina, GÜRBULAK BEKİR, DUMAN SONGÜL, Ottaviano Luca, Locatelli Andrea, Bondino Federica, Boukhvalov Danil W., Politano Antonio, Yayın Yeri:ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS ,2020
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

11- Liquid Phase Exfoliated Indium Selenide Based Highly Sensitive Photodetectors
Curreli Nicola,Serri Michele,Spirito Davide,Lago Emanuele,Elisa Petroni,Martín‐García Beatriz,Politano Antonio,GÜRBULAK BEKİR,DUMAN SONGÜL,Krahne Roman,Pellegrini V,Bonaccorso Francesco, Yayın Yeri:Advanced Functional Materials ,2020
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

12- Temperature dependence of interface state density distribution determined from conductance–frequency measurements in Ni/n-GaP/Al diode
DUMAN SONGÜL,EJDERHA KADİR,ORAK İKRAM,YILDIRIM NEZİR,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS ,2020
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

13- Effect of Temperature and Illumination on the Current–Voltage Characteristics of a Al/p-GaSe/In Diode
Budak Hayrunnisa,DUMAN SONGÜL,Kaya Fikriye Şeyma,Ashkhasi Afsoun,GÜRBULAK BEKİR, Yayın Yeri:Journal of Electronic Materials ,2020
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

14- The Effects of Thermal Neutron Irradiation on Current-Voltage and Capacitance-Voltage Characteristics of Au/n-Si/Ag Schottky Barrier Diodes
Aldemir Durmuş Ali,Aldemir Rukiye,Kökce Ali,DUMAN SONGÜL,ÖZDEMİR AHMET FARUK, Yayın Yeri:Silicon ,2019
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

15- Electrical investigation of Al/PEDOT/C/p-Si structure
Kaya Fikriye Seyma,Ozer Tuba Oznuluer,TURGUT GÜVEN,Yurtcan Ayse Bayrakceken,DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:Results in Physics ,2019
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

16- Frequency and Voltage Dependence of Interface States and Series Resistance in Ti/Au/p-Si Diodes with 100 mu m and 200 mu m Diameter Fabricated by Photolithography
Korucu D.,DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:SILICON ,2019
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

17- Liquid-Phase Exfoliated Indium-Selenide Flakes and Their Application in Hydrogen Evolution Reaction
Petroni Elisa,Lago Emanuele,Bellani Sebastiano,Boukhvalov Danil W.,Politano Antonio,GÜRBULAK BEKİR,DUMAN SONGÜL,Mirko Prato,Gentiluomo Silvia,Oropesa-Nunez Reinier,Panda Jaya-Kumar,Toth Peter S., Yayın Yeri:SMALL ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

18- Fabrication and characterization of n-ZnO/p-GaAs structure
TURGUT GÜVEN,Kaya F. S.,DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

19- The Effect of Thermal Annealing and Measurement Temperature on Interface State Density Distribution and Time Constant in Ni/n-GaP Rectifying Contacts
EJDERHA KADİR,ORAK İKRAM,DUMAN SONGÜL,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

20- Silicon-doping influence on the crystalline, surface and optical features of cadmium oxide films deposited by sol-gel spin route
TURGUT GÜVEN,Kurt M. S.,Ertugrul M.,İSKENDEROĞLU DEMET,DUMAN SONGÜL,GÜRBULAK BEKİR, Yayın Yeri:OPTIK ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

21- The effect of Eu-loading on the some physical features of CdO
TURGUT GÜVEN,Aksoy G.,İSKENDEROĞLU DEMET,TURGUT ÜMİT,DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:CERAMICS INTERNATIONAL ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

22- Electrical characterization of In/p-GaSe:Cd/Au\u2013Ge single crystal grown by Bridgman/Stockbarger method
GÜRBULAK BEKİR, ŞATA MEHMET, Ashkhasi Afsoun, Yıldırım Muhammet, DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:AIP Conference Proceedings ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

23- Indium selenide: an insight into electronic band structure and surface excitations
Politano A.,Campi D.,Cattelan M.,Ben Amara I.,Jaziri S.,Mazzotti A.,A. Barinov,GÜRBULAK BEKİR,DUMAN SONGÜL,Agnoli S.,Caputi L. S.,Granozzi G.,Cupolillo A., Yayın Yeri:SCIENTIFIC REPORTS ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

24- An Evaluation of Structural, Topographic, Optical, and Temperature-Dependent Electrical Features of Sol-Gel Spin-Coated p-NiO/n-Si Heterojunction
TURGUT GÜVEN,DUMAN SONGÜL,Ozcelik Fikriye Seyma, Yayın Yeri:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

25- The Advent of Indium Selenide: Synthesis, Electronic Properties, Ambient Stability and Applications
Boukhvalov Danil W.,GÜRBULAK BEKİR,DUMAN SONGÜL,Wang Lin,Politano Antonio,Caputi Lorenzo S.,Chiarello Gennaro,Cupolillo Anna, Yayın Yeri:NANOMATERIALS ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Derleme Makale

26- Lutentium incorporation influence on ZnO thin films coated via a sol-gel route: spin coating technique
TURGUT GÜVEN,DUMAN SONGÜL,Ozcelik F. S.,GÜRBULAK BEKİR,DOĞAN SEYDİ, Yayın Yeri:JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

27- Electronic Transport of an Ni/n-GaAs Diode Analysed Over a Wide Temperature Range
Guzel A.,DUMAN SONGÜL,YILDIRIM NEZİR,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

28- A study of Eu incorporated ZnO thin films: An application of Al/ZnO:Eu/p-Si heterojunction diode
TURGUT GÜVEN,DUMAN SONGÜL,Sonmez E.,Ozcelik F. S., Yayın Yeri:MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

29- Sol-gel growth and characterization of a new p-NiO/n-GaAs structure
TURGUT GÜVEN,DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

30- The influence of chemical reactivity of surface defects on ambient-stable InSe-based nanodevices
Politano A.,Chiarello G.,Samnakay R.,Liu G.,GÜRBULAK BEKİR,DUMAN SONGÜL,Balandin A. A.,Boukhvalov D. W., Yayın Yeri:NANOSCALE ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

31- Electrical properties of Al/p-Ge and Al/Methyl Green/p-Ge diodes
DUMAN SONGÜL,TURGUT GÜVEN,Ozcelik F. S.,GÜRBULAK BEKİR, Yayın Yeri:PHILOSOPHICAL MAGAZINE ,2015
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

32- On the Frequency C-V and G-V Characteristics of Au/Poly (3-Substituted thiophene) (P3DMTFT)/n-GaAs Schottky Barrier Diodes
ÖZDEMİR AHMET FARUK,Akcan D. E.,Lapa H. E.,Yavuz A. G.,DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:ACTA PHYSICA POLONICA A ,2015
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

33- Current-Voltage and Capacitance-Conductance-Voltage Characteristics of Al/SiO2/p-Si and Al/Methyl Green (MG)/p-Si Structures
DUMAN SONGÜL,Ozcelik Fikriye Seyma,GÜRBULAK BEKİR,GÜLNAHAR MURAT,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE ,2015
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

34- The origin of forward bias capacitance peak and voltage dependent behaviour of gold/p-type indium phosphide Schottky barrier diode fabricated by photolithography
Korucu D.,DUMAN SONGÜL,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING ,2015
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

35- The influence of Y contribution on crystallographic, topographic and optical properties of ZnO: A heterojunction diode application
TURGUT GÜVEN,DUMAN SONGÜL,Keskenler E. F., Yayın Yeri:SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES ,2015
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

36- Frequency and Temperature Dependent Interface States and Series Resistance in Au/SiO2/p-Si (MIS) Diode
Korucu D.,DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS ,2015
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

37- Evaluation of an Nd doping effect on characteristic properties of tin oxide
TURGUT GÜVEN,Sonmez E.,DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING ,2015
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

38- Determination of certain sol-gel growth parameters of nickel oxide films
TURGUT GÜVEN,Sonmez E.,DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:CERAMICS INTERNATIONAL ,2015
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

39- Fabrication and electrical characterization of Au/Pyronine-G/p-Si diode
DUMAN SONGÜL,Ozcelik F. S.,GÜRBULAK BEKİR,Korucu D.,BARIŞ ÖZLEM,TURGUT GÜVEN, Yayın Yeri:MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING ,2014
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

40- An investigation of Zn/ZnO:Al/p-Si/Al heterojunction diode by sol-gel spin coating technique
TURGUT GÜVEN,DUMAN SONGÜL,Ozcelik F. S.,Sonmez E.,GÜRBULAK BEKİR, Yayın Yeri:JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY ,2014
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

41- Effect of temperature on the current (capacitance and conductance)-voltage characteristics of Ti/n-GaAs diode
EJDERHA KADİR,DUMAN SONGÜL,NUHOĞLU ÇİĞDEM,Urhan F.,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:JOURNAL OF APPLIED PHYSICS ,2014
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

42- Structural characterizations and optical properties of InSe and InSe:Ag semiconductors grown by Bridgman/Stockbarger technique
GÜRBULAK BEKİR,ŞATA MEHMET,DOĞAN SEYDİ,DUMAN SONGÜL,Ashkhasi Afsoun,Keskenler E. Fahri, Yayın Yeri:PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS NANOSTRUCTURES ,2014
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

43- Fabrication and characterization of Al/Cu2ZnSnS4/n-Si/Al heterojunction photodiodes
TURGUT GÜVEN,Keskenler Eyup Fahri,Aydin Serdar,DOĞAN SEYDİ,DUMAN SONGÜL,Ozcelik Fikriiye Seyma,GÜRBULAK BEKİR,ESEN BAYRAM, Yayın Yeri:PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE ,2014
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

44- The synthesis and characterization of sol-gel spin coated CdO thin films: As a function of solution molarity
DUMAN SONGÜL,TURGUT GÜVEN,Ozcelik F. S.,GÜRBULAK BEKİR, Yayın Yeri:MATERIALS LETTERS ,2014
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

45- A study on characterization of Al/ZnS/p-Si/Al heterojunction diode synthesized by sol-gel technique
TURGUT GÜVEN,Keskenler E. Fahri,Aydin Serdar,DOĞAN SEYDİ,DUMAN SONGÜL,SÖNMEZ ERDAL,ESEN BAYRAM,Duzgun Bahattin, Yayın Yeri:MATERIALS LETTERS ,2013
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

46- Current-voltage-temperature characteristics of Au/p-InP Schottky barrier diode
Korucu Demet,DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:THIN SOLID FILMS ,2013
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

47- Growth and characterization of Ag/n-ZnO/p-Si/Al heterojunction diode by sol-gel spin technique
Keskenler E. F.,Tomakin M.,Dogan S.,TURGUT GÜVEN,Aydin S.,DUMAN SONGÜL,GÜRBULAK BEKİR, Yayın Yeri:JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS ,2013
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

48- Metal/p-InSe:Mn Schottky Barrier Diodes
DUMAN SONGÜL,Elkoca Z.,GÜRBULAK BEKİR,Tekle T. Bahtiyari,DOĞAN SEYDİ, Yayın Yeri:JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS ,2012
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

49- Determination of contact parameters of Ni/n-GaP Schottky contacts
DUMAN SONGÜL,EJDERHA KADİR,Yigit O.,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:MICROELECTRONICS RELIABILITY ,2012
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

50- Structural and optical properties of ZnO thin films by the spin coating Sol-Gel method
Keskenler E. F.,DOĞAN SEYDİ,Diyarbakir B.,DUMAN SONGÜL,GÜRBULAK BEKİR, Yayın Yeri:JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY ,2011
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

51- Capacitance and conductance-frequency characteristics of Au-Sb/p-GaSe:Gd Schottky barrier diode
DUMAN SONGÜL,GÜRBULAK BEKİR,DOĞAN SEYDİ,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:VACUUM ,2011
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

52- Electrical characterization of Ag/p-GaSe:Gd schottky barrier diodes
DUMAN SONGÜL,GÜRBULAK BEKİR,DOĞAN SEYDİ,Tekle T. Bahtiyari, Yayın Yeri:PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS NANOSTRUCTURES ,2010
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

53- Electrical properties of Au-Sb/p-GaSe:Gd Schottky barrier diode
DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING ,2009
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

54- Electrical characteristics and inhomogeneous barrier analysis of Au-Be/p-InSe:Cd Schottky barrier diodes
DUMAN SONGÜL,GÜRBULAK BEKİR,DOĞAN SEYDİ,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:MICROELECTRONIC ENGINEERING ,2009
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

55- Temperature dependent capacitance and DLTS studies of Ni/n-type 6H-SiC Schottky diode
DUMAN SONGÜL,Gur Emre,DOĞAN SEYDİ,TÜZEMEN SEBAHATTİN, Yayın Yeri:CURRENT APPLIED PHYSICS ,2009
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

56- Temperature variation of current-voltage characteristics of Au/Ni/n-GaN Schottky diodes
Dogan S.,DUMAN SONGÜL,GÜRBULAK BEKİR,TÜZEMEN SEBAHATTİN,Morkoc H., Yayın Yeri:PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS NANOSTRUCTURES ,2009
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

57- Temperature dependence of current-voltage characteristics of an In/p-GaSe : Gd/Au-Sb Schottky barrier diode
DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY ,2008
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

58- The barrier-height inhomogeneity in identically prepared Ni/n-type 6H-SiC Schottky diodes
DUMAN SONGÜL,DOĞAN SEYDİ,GÜRBULAK BEKİR,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE PROCESSING ,2008
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

59- The effects of the temperature and annealing on current-voltage characteristics of Ni/n-type 6H-SiC Schottky diode
Sefaoglu A.,DUMAN SONGÜL,DOĞAN SEYDİ,GÜRBULAK BEKİR,TÜZEMEN SEBAHATTİN,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:MICROELECTRONIC ENGINEERING ,2008
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

60- Urbach tail and optical characterization of gadolinium-doped TlGaSe(2) single crystals
GÜRBULAK BEKİR,DUMAN SONGÜL, Yayın Yeri:PHYSICA SCRIPTA ,2008
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

61- Electrical characteristics of the hydrogen pre-annealed Au/n-GaAs Schottky barrier diodes as a function of temperature
Gullu O.,Biber M.,DUMAN SONGÜL,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:APPLIED SURFACE SCIENCE ,2007
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

62- Temperature-dependent optical absorption measurements and Schottky contact behavior in layered semiconductor n-type InSe(: Sn)
DUMAN SONGÜL,GÜRBULAK BEKİR,TURUT ABDULMECİT, Yayın Yeri:APPLIED SURFACE SCIENCE ,2007
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

63- The Urbach tails and optical absorption in layered semiconductor TlGaSe2 and TlGaS2 single crystals
GÜRBULAK BEKİR,DUMAN SONGÜL,ATEŞ AYTÜNÇ, Yayın Yeri:CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS ,2005
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

64- Urbach tail and optical absorption in layered semiconductor TlGaSe2(1-x)S2x single crystals
DUMAN SONGÜL,GÜRBULAK BEKİR, Yayın Yeri:PHYSICA SCRIPTA ,2005
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

65- The growth of p-type TlGaSe2((1-x))S-2x single crystals
GÜRBULAK BEKİR,DUMAN SONGÜL,ATEŞ AYTÜNÇ, Yayın Yeri:CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS ,2004
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

66- Urbach s Rule and Optical Properties for TlGaS2
ATEŞ AYTÜNÇ,GÜRBULAK BEKİR,YILDIRIM MUHAMMET,DOĞAN SEYDİ,DUMAN SONGÜL,YILDIRIM TACETTİN,TÜZEMEN SEBAHATTİN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Physics ,2002
Ulusal Hakemli EBSCOhost, Özgün Makale

1- GROWTH AND TEMPERATURE DEPENDENCE OF HALL EFFECT FOR Cd DOPED GaSe SINGLE CRYSTAL
GÜRBULAK BEKİR 15.03.2019, Yayın Yeri:KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KON Uluslararası Tam metin bildiri

2- Katkısız TlGaS2 ve Fe Katkılı TlGaS2 Yarıiletkenlerin Büyütülmesi ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
GÜRBULAK BEKİR, Özbey Kazım Yasin, SARITAŞ SEVDA, DUMAN SONGÜL 15.03.2019, Yayın Yeri:Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun (2019) Uluslararası Tam metin bildiri

3- The effects of Bi Doping on Optical Properties of SnO2 Thin Film by Sol-Gel Routes: Urbach Rule
KESKENLER EYÜP FAHRİ, TURGUT GÜVEN, AYDIN SERDAR, DOĞAN SEYDİ, DUMAN SONGÜL, Karaman İ. 05.09.2011, Yayın Yeri:Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-8 Eylül Bodrum, 2012 Uluslararası Özet bildiri

4- Investigation of Si Doped Zno Thin Films"
TURGUT GÜVEN, KESKENLER EYÜP FAHRİ, AYDIN SERDAR, DOĞAN SEYDİ, Tatar Demet 24.06.2013, Yayın Yeri:9th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 24-28 Haziran, Erzurum 2013 Uluslararası Özet bildiri

5- The Synthesis and Characterization of Sol–gel Spin Coated CdO Thin Films
Özçelik Fikriye Şeyma, TURGUT GÜVEN, DUMAN SONGÜL, Askhasi Afsoun, GÜRBULAK BEKİR 19.10.2015, Yayın Yeri:3rd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress &Exhibition Uluslararası Özet bildiri

6- Structural and Surface Properties of ZnO and ZnO:Fe Thin Films Deposited by Sol-Gel Spin Coating Technique
KASAPOĞLU AHMET EMRE, DOĞAN SEYDİ, TURGUT GÜVEN, GÜRBULAK BEKİR, DUMAN SONGÜL 09.09.2015, Yayın Yeri:International Congress on Naturel and Engineering, 09-13 September, Saraybosna 2015. Uluslararası Özet bildiri

7- Influence of Lu doping on the optical properties of ZnO films
DOĞAN SEYDİ, TURGUT GÜVEN, DUMAN SONGÜL 06.09.2016, Yayın Yeri:European Advanced Materials Congress Uluslararası Özet bildiri

8- CALCULATION OF CHARACTERISTICS PARAMETERS OF Au/n-GaP/Al and Al/n- GaP/Chlorophyll-a/Au STRUCTURES FROM THE CURRENT-VOLTAGE and CAPACITANCE-VOLTAGE MEASUREMENTS
Kaya Fikriye Şeyma, DUMAN SONGÜL, BARIŞ ÖZLEM 20.12.2020, Yayın Yeri:International Conferences On Engineering & Natural Sciences, 20-22 December ,2019, Van Uluslararası Özet bildiri

9- CHARACTERIZATION OF Zn/n-GaP/Al and Zn/Chlorophyll-a/n-GaP/Al STRUCTURES
Kaya Fikriye Şeyma, DUMAN SONGÜL 29.05.2022, Yayın Yeri:International Asian Congress On Contemporary Sciences-VI, 27-29 May ,2022, Van Uluslararası Özet bildiri

10- Indium Selenide: A van der Waals Semiconductor for Catalysis and Optoelectronics
DUMAN SONGÜL 01.12.2020, Yayın Yeri:4th International Symposium on Advance Materials and Nanotechnology 2020 (ISAMN 2020) Uluslararası Özet bildiri

11- GaS İkili Bileşiğinin Modifiye Bridgman/Stockbarger Tekniğiyle Büyütülmesi
GÜRBULAK BEKİR,Yanık Zuhal,Saritas Sevda,DUMAN SONGÜL 05.09.2019, Yayın Yeri:VIII-Internatıonal Conference On Mathematıcs – Engıneering – Natural Medical Sciences. Uluslararası Tam metin bildiri

12- Investigation of Electrical Properties of Gase Single Crystal Depending on Temperature
Ashkhasi A,Sarıtaş S,DUMAN SONGÜL,GÜRBULAK BEKİR 26.04.2018, Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE Uluslararası Tam metin bildiri

13- Growth and Characterizations of GaSe and GaSe:Cd Single Crystals by Bridgman/Stockbarger Technique
GÜRBULAK BEKİR,özbey Kazım Yasin,EKİNCİ NESLİHAN,ashkhasi afsoun,sarıtaş sevda,DUMAN SONGÜL 17.08.2017, Yayın Yeri:International Congress on Semiconductors Materials and Devices ICSMD-2017 Uluslararası Özet bildiri

14- Investigation of Growth and Optıcal Properties of GaSe: Cd Semiconductor
GÜRBULAK BEKİR,Ashkhasi Afsoun,ŞATA MEHMET,DUMAN SONGÜL,Aleyeva Mahire 05.05.2017, Yayın Yeri:, International Scientific Conference of Young Researchers, Baku Engineering University Uluslararası Özet bildiri

15- The effect of Y-contribution on properties of ZnO a heterodiode application
TURGUT GÜVEN,DUMAN SONGÜL 22.08.2017, Yayın Yeri:European Advanced Materials Congress Uluslararası Özet bildiri

16- Electrical Characterization of In p GaSe Cd Au Ge Single Crystal Grown By Bridgman Stockbarger Method
GÜRBULAK BEKİR,ŞATA MEHMET,Ashkhasi A,Özçelik FS,DUMAN SONGÜL 06.09.2016, Yayın Yeri:Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress Uluslararası Özet bildiri

17- Growth and Structural Characterizations of GaSe and GaSe Cd Single Crystals
Ashkhasi A,GÜRBULAK BEKİR,ŞATA MEHMET,DUMAN SONGÜL 06.09.2016, Yayın Yeri:Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress Uluslararası Özet bildiri

18- Illumination Effect on the Electricial of an Al p GaSe Schottky Diode
özçelik fs,budak h,DUMAN SONGÜL,Ashkhasi A,GÜRBULAK BEKİR 25.02.2016, Yayın Yeri:IPCAP 2016 25-27 February Uluslararası Özet bildiri

19- Influence of Lu doping on the optical properties of ZnO films
DOĞAN SEYDİ,TURGUT GÜVEN,DUMAN SONGÜL 23.09.2016, Yayın Yeri:European Advanced Materials Congress Uluslararası Özet bildiri

20- An investigation on characterization of ZnO p GaAs structure synthesized by sol gel technique
TURGUT GÜVEN,Özçelik FS,DUMAN SONGÜL 19.10.2016, Yayın Yeri:SATF (2016) Uluslararası Tam metin bildiri

21- The effect of Sn doping Urbach Tail and optical absorbtionmeasurements of InSe crystal
DUMAN SONGÜL,GÜRBULAK BEKİR,DOĞAN SEYDİ,özçelik f 25.02.2016, Yayın Yeri:Journal of Physics: Conference Series, 2016 Uluslararası Tam metin bildiri

22- Fabrication and Electrical Characterization of Al n ZnO p Si Al Heterojunction Diode
DOĞAN HÜLYA,ŞENADIM TÜZEMEN EBRU,DUMAN SONGÜL,Özçelik Fs 25.02.2016, Yayın Yeri:IPCAP (2016) Uluslararası Özet bildiri

23- Electricial Characterization of Sn InSe Mn Crystal Grown by Bridgman Stockbarger Method
GÜRBULAK BEKİR,DUMAN SONGÜL,Özçelik FS,Ashkhasi A,ŞATA MEHMET,Yılmaz Seyda 25.02.2016, Yayın Yeri:IPCAP (2016) Uluslararası Tam metin bildiri

24- The Characterization of n Inse Single Crystal
GÜRBULAK BEKİR,Ashkhasi A,ERZENEOĞLU SALİH ZEKİ,ŞATA MEHMET,DUMAN SONGÜL,MAVİ AHMET 25.02.2016, Yayın Yeri:IPCAP (2016) Uluslararası Tam metin bildiri

25- Determination of Contact Parameters of Al p Ge Diode with Methyl Green Interlayer
DUMAN SONGÜL,TURGUT GÜVEN,ozcelik fs,GÜRBULAK BEKİR 19.10.2016, Yayın Yeri:Science and Applications of Thin Films, Conference and Exhibition (SATF ) Uluslararası Özet bildiri

26- Structural Characterization of InSe Zn Layer Semiconductor Grown by Bridgman Stockbarger Technique
GÜRBULAK BEKİR, Ashkhasi A,ŞATA MEHMET,özçelik f,DUMAN SONGÜL 25.02.2016, Yayın Yeri:IPCAP 2016 Uluslararası Tam metin bildiri

27- Structural and Electrical Properties of Cd Implanted GaTe Single Crystals Grown by Bridgman Technique
ŞATA MEHMET,GÜRBULAK BEKİR,Ashkhasi A,DUMAN SONGÜL,KUNDAKÇİ MUTLU,TURGUT GÜVEN 25.02.2016, Yayın Yeri:IPCAP (2016) Uluslararası Tam metin bildiri

28- The Synthesis and Characterization of Sol gel Spin Coated CdO Thin Films
Özçelik FŞ,TURGUT GÜVEN,DUMAN SONGÜL,Askhasi A,GÜRBULAK BEKİR 19.10.2015, Yayın Yeri:3rd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress &Exhibition Uluslararası Tam metin bildiri

29- Structural and Surface Properties of ZnO and ZnO Fe Thin Films Deposited by Sol Gel Spin Coating Technique
Kasapoğlu AE,DOĞAN SEYDİ,TURGUT GÜVEN,GÜRBULAK BEKİR,DUMAN SONGÜL 09.09.2015, Yayın Yeri:International Congress on Naturel and Engineering Uluslararası Poster

30- Fabrication and Electrical Characterization of Au Pyronine G p Si Diode
S Duman. F S Ozcelik,, B Gurbulak. D Korucu, O Baris, G Turgut 13.01.2014, Yayın Yeri:International Semiconductor Science and Technology Conference ISSTC-2014 Uluslararası Poster

1- Fizikte Matematik Metotları
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

2- TİTREŞİM VE DALGALAR
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

3- FİZİK II
Lisans 2014-2015 Türkçe 5

4- FİZİK-I
Lisans 2014-2015 Türkçe 5

5- MİKROELEKTRONİK FAB. BİL. VE MÜH. I
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

6- Elektromanyetik Teori
Lisans 2012-2013 Türkçe 4

7- Mikroelektronik Fab. Bil. ve Müh. I
Yüksek Lisans 2013-2014 Türkçe 3

8- Mikroelektronik Fabrikasyon Bil. ve Müh. I
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

9- KATIHAL FİZİĞİ I
Lisans 2011-2012 Türkçe 4

10- KATIHAL FİZİĞİ II
Lisans 2011-2012 Türkçe 4

11- TİTREŞİM VE DALGALAR
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

12- Fizik
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

13- Titreşim ve Dalgalar
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

14- Fizik
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

15- Fizik-I
Lisans 2013-2014 Türkçe 5

1- Yüksek Lisans
p-InSe:Mn yarı iletkeninin Schottky kontak davranışı ZEYNEP, Tamamlandı ZEYNEP ELKOCA Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Ni/n-GaP Schottky diyodunun kontak parametrelerinin incelenmesi ÖZLEM, Tamamlandı ÖZLEM YİĞİT Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Akım-voltaj ölçümlerinden Ag/n-Si/Methyl-Green/Au diyotlarının karakteristik parametrelerinin hesaplanması FİKRİYE ŞEYMA, Tamamlandı FİKRİYE ŞEYMA ÖZÇELİK Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Al/p-GaSe Schottky diyodunun sıcaklığa bağlı akım-gerilim karakteristiklerinin incelenmesi HAYRUNNİSA, Tamamlandı HAYRUNNİSA BUDAK Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

5- Doktora
Au/n-GaP/Al ve Au/Klorofil-a/n-GaP/Al yapılarının karakteristik parametrelerinin akım-gerilim, kapasite-gerilim ve fotovoltaik ölçümlerden hesaplanması FİKRİYE ŞEYMA, Tamamlandı FİKRİYE ŞEYMA KAYA Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Sol-jel tekniği ile büyütülen TİO2 ince filmlerin yapısal ve optik özelliklerinin incelenmesi TURABİ, Tamamlandı TURABİ GÜRSOY Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Au/Carmine/n-Si/Ag diyodunun fotovoltaik ve fotodiyot özellikleri MUHAMMED CANHAKAN, Tamamlandı MUHAMMED CANHAKAN BODUR Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fotonik Ana Bilim Dalı

1- Kalite Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017

2- Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017

3- Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017

4- ÖYP Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 2018

5- Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 2019

6- Rektör Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 2018

7- Dekan.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

8- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 2019

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials Dergi İngilizce

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Physica B: Condensed Matter Dergi İngilizce

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Dergi İngilizce

4- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Silicon Dergi İngilizce

5- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Materials Science and Semiconductor Processing Dergi İngilizce

6- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Journal of Alloys and Compounds Dergi İngilizce

2016 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 profesör ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2010 doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2007 yardimci doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2002 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow