Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science
serkan örtücü
prof. dr.

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GENEL BİYOLOJİ (DR), 2008, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2003, 2008

1- Pichia pastoris ile süperhidrofobik proteinlerin rekombinant üretimi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Aspergillus cinsine ait funguslardan antibakteriyel peptitlerin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

3- Bazı Sucul Böcek Türlerinin Bağırsaklarından İzole Edilen Bakterilerin Antibakteriyel Peptit Üretme Potansiyellerinin Araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- Yeni nesil hücre dondurma ortamı üretimi
Devam Ediyor Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı ULUSAL

5- RAMNO-PAGE - Yeni nesil ekolojik protein analizi
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı ULUSAL

6- Nanotaşıyıcı sistemlerde kullanılacak kendiliğinden birleşen HBcAg VLP’LERİN REKOMBİNANT ÜRETİMİ
Devam Ediyor TÜSEB Araştırmacı ULUSAL

7- İLAÇ TAŞIMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE HBcAg VLP’LERİN REKOMBİNANT ÜRETİMİ ve ŞAPERON GENİNİN ÜRETİME OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

8- Yerli izolatlardan fungal kitosan üretimi ve antikanserojen ajan taşınmasında kullanımının araştırılması
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

9- Küçük, Katyonik Özellikli Antibiyofilm Peptitlerin Dizaynı, Karakterizasyonu ve Biyolojik Fonksiyonlarının In vitro ve In vivo Şartlarda İncelenmesi
Devam Ediyor -Tübitak 1001 Araştırmacı ULUSAL

10- P. otitidis’e Ait Yeni Bir Antibakteriyel Peptidin Karakterizasyonu ve Rekombinant Üretimi
Devam Ediyor TÜSEB Yürütücü ULUSAL

11- Ramnolipit kullanılarak hazırlanan antimikrobiyal peptit yüklü PLGA-PVA nanopartiküllerinin antibiyofilm etkisinin değerlendirilmesi
Devam Ediyor TÜSEB Yürütücü ULUSAL

12- İnsan Beta-Defensin-2 (HBD-2) Proteinin Pichia Pastoris’te Rekombinant Üretimi ve İnsan ACE-2 Reseptör Proteini ile in vitro Etkileşimlerinin İncelenmesi,
Tamamlandı -Tübitak 1002 Araştırmacı ULUSAL

13- Aspergillus tubingensis’ten Elde Edilen Antibiyofilm Polipeptidin Rekombinant Üretimi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

14- Filamentöz Funguslardan Antibiyofilm Aktivitesine Sahip Ektrasellüler Polipeptitlerin İzolasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

15- Biyo-sürfektan tabanlı plazmit izolasyonu için EKO-kit tasarımı
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

16- Prostat Kanseri Hücre Hatlarında miR-145’in SEMA3A Promotörü Üzerindeki İndükleyici Rolünün Araştırılması
Tamamlandı -Tübitak 3001 Araştırmacı ULUSAL

17- FUNGAL BİYOPREPARATLARIN TİCARİ FORMÜLASYONLARINDA KULLANILABİLECEK UV-KORUYUCU PİGMENT ÜRETEN FUNGUSLARIN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU (ETÜ-2015/11)
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

18- Kitinaz üreten bakterilerin izolasyonu moleküler karakterizasyonu ve biyoteknolojik uygulamaları (ETÜ-2013/010)
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

19- Baveriana bassiana Metabolitlerinin Quorum Sensing Modülatörü Olarak Değerlendirilmesi (ETÜ-2015/021)
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

20- Mersin Dere ve Metin Manyezit Madenlerinden Elde Edilen Karbonatlı Bileşikleri Çözme Yeteneğindeki Mikroorganizmaların Tanılanması Manyezit Zenginleştirme Potansiyellerinin Araştırılması ve Zenginleştirme Potansiyeline Sahip Olan Mikrooraganizmaların Tepki Yüzey Metoduyla Optimum Şartların Belirlenmesi (Atatürk Üniversitesi)
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

21- Fasülyede (Phaseolusvulgaris L) Beauveria bassiana ile Oluşturulan Endofitik Kolonizasyonun Bitkide Çeşitli Büyüme Parametreleri ve Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri (ETÜ-2013/011)
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

22- Anti UV etkili pigment üreten bakterilerin izolasyonu karakterizasyonu ve sıvı kültürde pigment üretiminin optimizasyonu (Atatürk Üniversitesi-2012/169)
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

23- Dut Pekmezi Üretiminden Arta Kalan Dut Posasının Mikrofunguslar İçin Besiyeri Olarak Değerlendirilmesi (Atatürk Üniversitesi-2011/81)
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

24- Picea orientalis Ormalarında Zarar Yapan Pristiphora abietina nın Mikrobial Kontrolü (Artvin Çoruh Ün.-2011.F15.02.18)
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

25- Biyoloji Laboratuarının Modernizasyonu Ve Aktif Öğrenme Yaklaşımına Uygun Olarak Genel Biyoloji I Ve Genel Biyoloji II Konularıyla İlişkili Deneylerin Tasarlanması (Atatürk Üniversitesi-2010/193)
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

26- İki Noktalı Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae Acari Tetranychidae İle Biyolojik Mücadelede Kullanılabilecek Entomopatojen Fungusların İzolasyonu ve Biyopestisit Olarak Kullanılabilme Potansiyellerinin Belirlenmesi (Atatürk Üniversitesi-2009/96)
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Türkiye Arke ve Bakterileri Listesi ( A Checklist of the Archaea and Bacteria of Turkey)
Bölüm Adı:, AYGÜL ABDURRAHMAN, ASAN AHMET, KORKMAZ ARAS FAHRETTİN, GÖRMEZ ARZU, TÜRKSEVER TETİKER AYLİN, KOCAGÖZ AYŞE SESİN, ÖZŞAVLI AYŞENUR, DÜLGER BAŞARAN, KADAİFÇİLER DUYGU, POYRAZOĞLU ÇOBAN ESİN, ERSOY ÇOBANOĞLU ESRA, USLU FATİME MASUME, ALTINTAŞ KAZAR GAMZE, DÜLGER GÖRKEM, GİRAY GÜLAY, BIYIK HACI HALİL, AYDOĞDU HALİDE, MERCİMEK TAKCI HATİCE AYSUN, KORKMAZ GÜVENMEZ HATİCE, ASAN HÜLYA, KARALTI İSKENDER, SEVİNDİK MUSTAFA, ZORBA NÜKHET NİLÜFER, ÖRTÜCÜ SERKAN, UĞRAŞ SERPİL, KİPRİTÇİ ZEHRA, SELAMOĞLU ZELİHA, KOCAGÖZ ZÜHTÜ TANIL Yayın Yeri:Ali Nihat Gökyiğit (ANG) Vakfı Yayınları, Editör: ASAN AHMET, AYDOĞDU HALİDE, KARALTI İSKENDER, KOCAGÖZ Z. TANIL Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:951 ISBN:9786057000439 Bölüm Sayfaları:-

1- Uluslararası
1. International Workshop in Taxonomic Acarology Acarology 03.06.2009 05.06.2009

2- Ulusal
Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Spss programında veri analizi 05.04.2009 05.04.2009

3- Ulusal
Uygulamalı 2-Dimensional Elektroforez Eğitimi 2D jel elektroforezi laboratuvar uygulaması 19.02.2013 21.02.2013

4- Uluslararası
Food and Airborne Fungi By CBS-KNAW Fungal Biodiversity CentreMorphological techniques in filamentous fungus 23.08.2013 27.08.2013

5- Ulusal
Makrofungusların Genel Özellikleri ve Temel Teşhis Teknikleri Makrofungusların morfolojisi, özellikleri ve sınıflandırılması 07.09.2015 08.09.2015

6- Uluslararası
Writing great papers in international journals By WILEY 07.05.2014 07.05.2014

1- ISOLATION OF A NOVEL ANTIMICROBIAL POLYPEPTIDE FROM AN Aspergillus niger ISOLATE
ÜSTÜN AYŞE, YAZICI AYŞENUR, ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Trakya University Journal of Natural Sciences ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Expression of Human β-defensin 2 (hBD-2) in Pichia Pastoris and Investigation of Its Binding Efficiency with ACE-2
ÇOBANOĞLU Şeymanur, ARSLAN ELİF, YAZICI AYŞENUR, ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:The Protein Journal ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- A new hydrophobin candidate from Cladosporium macrocarpum with super-hydrophobic surface
ALBAYRAK BÜŞRA, ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Evaluation of Nisin-Loaded PLGA Nanoparticles Prepared with Rhamnolipid Cosurfactant against S. aureus Biofilms
ÜSTÜN AYŞE, ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:PHARMACEUTICS ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- EVALUATION OF THE ANTIBIOFILM EFFECT OF FLUCONAZOLE LOADED PLGA NANOPARTICLES PREPARED USING RHAMNOLIPID
ÜSTÜN AYŞE, ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Trakya University Journal of Natural Sciences ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- The Effect of Nisin and Chloramphenicol Combinationon Staphylococcus aureus ATCC 6538 Biofilm Structure
Koçak Umut Çağrı, ARSLAN Elif, Çobanoğlu Şeymanur, Coşkun Muhammed Kürşad, YAZICI AYŞENUR, ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Bilecik Seyh Edebali Universitesi Fen Bilimleri Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- MicroRNA\u2010145 transcriptionally regulates Semaphorin 3A expression in prostate cancer cells
Barlak Neslişah, Çapık Özel, Kılıç Ahsen, Şanlı Fatma, AYTATLI ABDULMELİK, YAZICI AYŞENUR, AYDIN KARATAŞ ELANUR, ÖRTÜCÜ SERKAN, KARATAŞ ÖMER FARUK, Yayın Yeri:Cell Biology International ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- Direct conversion of waste loquat kernels to pigments using Monascus purpureus ATCC16365 with proteolytic and amylolytic activity
ARSLAN NAZLI PINAR, YAZICI AYŞENUR, komesli semba, ESİM NEVZAT, ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Biomass Conversion and Biorefinery ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

9- Screening and characterization of a novel Antibiofilm polypeptide derived from filamentous Fungi
YAZICI AYŞENUR, ÖRTÜCÜ SERKAN, TAŞKIN MESUT, Yayın Yeri:Journal of Proteomics ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- Three new records of Cortinarius (Cortinariaceae) for the Turkish Mycota from Trabzon, Turkey
SESLİ ERTUĞRUL, ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Studies in Fungi ,2020
Uluslararası Hakemli BIOSIS Previews, Özgün Makale

11- ING5 inhibits cancer aggressiveness by inhibiting Akt and activating p53 in prostate cancer
Barlak Neslişah,Çapik Özel,Şanlı Fatma,Kılıç Ahsen,Aytatlı Abdülmelik,YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,Ittmann Michael,KARATAŞ ÖMER FARUK, Yayın Yeri:Cell Biology International ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

12- The Evaluation of Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Bioactive Compounds Obtained from Aspergillus Sclerotiorum
ÜSTÜN AYŞE,YAZICI AYŞENUR,ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

13- Isolatıon, moleculer characterization and pathogenicity of Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin (Hypocreales:Clavicipitaceae) from soil at Erzincan province, Turkey
KILIÇ ENGİN,YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

14- Carvacrol prodrugs as novel antimicrobial agents
Marinelli Lisa,Fornasari Erika,Eusepi Piera,Ciulla Michele,Genovese Salvatore,Epifano Francesco,Fiorito Serena,TÜRKEZ HASAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,Mingoia Marina,Simoni Serena,Pugnaloni Armanda,Di Stefano Antonio,Cacciatore Ivana, Yayın Yeri:European Journal of Medicinal Chemistry ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

15- Natural-based Antibiofilm and Antimicrobial Peptides from Microorganisms
YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT,Marinelli lisa, Yayın Yeri:CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Derleme Makale

16- Investigation on The Biological Control of Alternaria alternata.
TOZLU ELİF,TEKİNER NASİBE,KOTAN RECEP,ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

17- Chicken feather peptone: A new alternative nitrogen source for pigment production by Monascus purpureus
Orak Tugba,Caglar Ozge,ÖRTÜCÜ SERKAN,ÖZKAN HAKAN,TAŞKIN MESUT, Yayın Yeri:JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

18- Türkiye mikotası için yeni kayıtlar (Basidiomycota-Agaricales).
SESLİ ERTUĞRUL,ÖRTÜCÜ SERKAN,AYTAÇ Eralp, Yayın Yeri:Bağbahçe Bilim Dergisi ,2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

19- The first study on bacterial flora and biological control agent of the little spruce sawfly, Pristiphora abietina (Christ.) (Hymenoptera: Tenthredinidae)
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,ALGUR ÖMER FARUK,aksu yaşar,SARAL AYŞEGÜL, Yayın Yeri:ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

20- ISOLATION, CHARACTERIZATION AND PATHOGENICITY OF FUNGI FROM PRISTIPHORA ABIETINA (HYMENOPTERA: TENTHREDINIDAE)WOS:000395724300009
Albayrak Iskender Nurcan,ÖRTÜCÜ SERKAN,Aksu Yasar,Saral Aysegul, Yayın Yeri:FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

21- A Laboratory Assessment of Two Local Strains of the Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. against the Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) and Their Potential as a Mycopesticide
ÖRTÜCÜ SERKAN,ALGUR ÖMER FARUK, Yayın Yeri:Journal of Pathogens ,2017
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

22- Insecticidal Activity of Isolated Bacteria from Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidae)
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,AKSU YAŞAR, Yayın Yeri:Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

23- DETERMINATION OF CONTROL POTENTIALS AND ENZYME ACTIVITIES OF Beauveria bassiana (BALS.) VULL. ISOLATES AGAINST Tetranychus urticae KOCH (ACARI: TETRANYCHIDAE)
ÖRTÜCÜ SERKAN,ALBAYRAK İSKENDER NURCAN, Yayın Yeri:Trakya University Journal of Natural Sciences ,2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

24- Evaluation of Waste Loquat Kernels as Substrate for Lipid Production by Rhodotorula glutinis SO28
ÖRTÜCÜ SERKAN,Yazıcı Ayşenur,TAŞKIN MESUT,ÇEBİ KADİR, Yayın Yeri:Waste and Biomass Valorization ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

25- Lipase production with free and immobilized cells of cold-adapted yeast Rhodotorula glutinis HL25
TAŞKIN MESUT,UçAR MUHAMMED HANİFİ,ÜNVER YAĞMUR,KARA AYŞE AYDAN,ÖZDEMİR MUSTAFA,ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Biocatalysis and Agricultural Biotechnology ,2016
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

26- Sheep wool protein hydrolysate: a new peptone source for microorganisms
TAŞKIN MESUT,ÜNVER YAĞMUR,FIRAT ABDULHADİ,ÖRTÜCÜ SERKAN,YILDIZ MELİKE, Yayın Yeri:Journal of Chemical Technology & Biotechnology ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

27- Invertase production and molasses decolourization by cold-adapted filamentous fungus Cladosporium herbarum ER-25 in non-sterile molasses medium
TAŞKIN MESUT,ÖRTÜCÜ SERKAN,ÜNVER YAĞMUR,CANLI TAŞAR ÖZDEN,özdemir Mustafa,KAYMAK HALUK ÇAĞLAR, Yayın Yeri:Process Safety and Environmental Protection ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

28- Nitric oxide: a novel inducer for enhancement of microbial lipase production
TAŞKIN MESUT,ÜNVER YAĞMUR,YILDIZ MELİKE,ÖRTÜCÜ SERKAN,AŞKIN HAKAN, Yayın Yeri:Bioprocess and Biosystems Engineering ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

29- Lipid production from sugar beet molasses under non-aseptic culture conditions using the oleaginous yeast Rhodotorula glutinis TR29
TAŞKIN MESUT,ÖRTÜCÜ SERKAN,AYDOĞAN MEHMET NURİ,Arslan Nazlı Pınar, Yayın Yeri:Renewable Energy ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

30- Protease production by free and immobilized cells of the cold-adapted yeast Cryptococcus victoriae CA-8
ÜNVER YAĞMUR,YILDIZ MELİKE,TAŞKIN MESUT,NAZLI PINAR ARSLAN,ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Biocatalysis and Biotransformation ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

31- Tris–sucrose buffer system: a new specially designed medium for extracellular invertase production by immobilized cells of isolated yeast Cryptococcus laurentii MT-61
AYDOĞAN MEHMET NURİ,TAŞKIN MESUT,CANLI TAŞAR ÖZDEN,NAZLI PINAR ARSLAN,ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Folia Microbiologica ,2014
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

32- L-lactic acid production by Rhizopus oryzae MBG-10 using starch-rich waste loquat kernels as substrate
TAŞKIN MESUT,ÖRTÜCÜ SERKAN,ÜNVER YAĞMUR,Arslan Nazlı Pınar,ALGUR ÖMER FARUK,Saghafian Amir, Yayın Yeri:Starch - Stärke ,2013
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

33- ENHANCEMENT OF INVERTASE PRODUCTION BY Aspergillusniger OZ-3 USING LOW-INTENSITY STATIC MAGNETIC FIELDS
TAŞKIN MESUT,ESİM NEVZAT,GENİŞEL MUCİP,ÖRTÜCÜ SERKAN,HASENEKOĞLU İSMET,CANLI TAŞAR ÖZDEN,ERDAL SERKAN, Yayın Yeri:Preparative Biochemistry and Biotechnology ,2013
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

34- PATHOGENICITYOF THREE ISOLATES OF THE ENTOMOPATHOGENIC FUNGI Beauveria bassiana TOCONTROL Hyphantria cunea DRURY LEPIDOPTERA ARCTIIDAE LARVAE
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,AKSU YAŞAR, Yayın Yeri:Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ,2012
Uluslararası Hakemli Google Scholar, Özgün Makale

35- Efficient production of l-lactic acid from chicken feather protein hydrolysate and sugar beet molasses by the newly isolated Rhizopus oryzae TS-61
TAŞKIN MESUT,ESİM NEVZAT,ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Food and Bioproducts Processing ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

36- Bazı akarların (Acari) vücut yüzeyinden izole edilen mikrofungusların Beauveria bassiana (Balsamo) (Hyphomycetes) ile antagonistik etkileşimlerinin laboratuar şartlarında araştırılması
DÖNEL AKGÜL GÜLDEM,ÖRTÜCÜ SERKAN,DOĞAN SALİH, Yayın Yeri:Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi ,2010
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

37- Determining Microfungus Flora of Body Surface and Intestinal System of Caucasian Race Bees (Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889) (Hymenoptera: Apidae)
KIRPIK MEHMET ALİ,AYDOĞAN MEHMET NURİ,ÖRTÜCÜ SERKAN,HASENEKOĞLU İSMET, Yayın Yeri:Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi ,2010
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

38- Bazı Yalancı Akreplerden (Pseudoscorpion) İzole Edilen Mikrofunguslar
SEZEK FATİH,DOĞAN SALİH,BAL Durmuş Ali,ÖRTÜCÜ SERKAN,DÖNEL AKGÜL GÜLDEM, Yayın Yeri:Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,2008
Ulusal Hakemli DergiPark, Özgün Makale

39- The first study on bacterial flora and biological control agent of the little spruce sawflay, Pristhiphora abietina (Christ.) (Hymenoptera:Tenthredinidae)
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,ALGUR ÖMER FARUK,AKSU Yaşar,SARAL AYŞEGÜL, Yayın Yeri:Romanian Biotechnological Letters ,
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

1- TÜRKİYE BİYOLOJİK MÜCADELE DERNEĞİ
2013 Üye

1- Dut Pekmezi Üretiminden Arta Kalan Dut Posasının Asit Hidrolizasyonunun Optimizasyonu
AYDOĞAN MEHMET NURİ,ÇINAR ZEYNEP,ÖRTÜCÜ SERKAN,CANLI TAŞAR ÖZDEN,ÖZDAL MURAT 03.09.2012, Yayın Yeri:21. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

2- Picea orientalis Ormanlarında Zarar Yapan Pristiphora abietina Christ Larvalarının İç ve Dış Yüzey Mikrofungus Florasının Belirlenmesi
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,AKSU YAŞAR,SARAL AYŞEGÜL 24.09.2012, Yayın Yeri:First International Biology Congress in Kyrgyzstan Uluslararası Özet bildiri

3- CONSTRUCTION OF pPIC9 RECOMBINANT VECTOR CONTAINING ANTIMICROBIAL PROTEIN
YAZICI AYŞENUR, ÜSTÜN AYŞE, ÖZTÜRK SANİYE ELVAN, ÖRTÜCÜ SERKAN 29.02.2020, Yayın Yeri:IV. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

4- The investigation of the biological control of Alternaria alternata (Fr.) Keissl. (1912)
TOZLU ELİF,TEKİNER NASİBE,KOTAN RECEP,ÖRTÜCÜ SERKAN 15.05.2017, Yayın Yeri:International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies Uluslararası Özet bildiri

5- The Hydrophobicity of the surfaces of fungi comes from hydrophobins
Albayrak Büşra,YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN 30.11.2018, Yayın Yeri:International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS 2018) Uluslararası Özet bildiri

6- The Comparison of Anticandidal Activity derived from Protein and Non-protein Compounds of Two Penicillium species
YAZICI AYŞENUR,Turgut Alpgiray,Daş Albdul Saltuk Buğra,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT 26.11.2018, Yayın Yeri:ISASE 2018 Uluslararası Tam metin bildiri

7- Inductive role of miR-145 on SEMA3A promoter in prostate cancer cell lines
KARATAŞ ÖMER FARUK,Barlak Neslişah,Capik Ozel,Sanli Fatma,Kilinc Ahsen,Aytatli Abdulmelik,AYDIN KARATAŞ ELANUR,ÖRTÜCÜ SERKAN 11.10.2018, Yayın Yeri:7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi Uluslararası Özet bildiri

8- Anticandidal Activity of Ethyl Acetate Extract from Aspergillus sclerotiorum
ÜSTÜN AYŞE,YAZICI AYŞENUR,KARALTI İSKENDER,ÖRTÜCÜ SERKAN 30.11.2018, Yayın Yeri:International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies(ISAS 2018) Uluslararası Özet bildiri

9- The Isolation and Molecular Characterization of Uv-Protectant Pigment Producing Fungi for Using in Commercial Formulations of Fungal Biopreparats
YENİLMEZ AYŞE,YAZICI AYŞENUR,TAŞKIN MESUT,ÖRTÜCÜ SERKAN 03.07.2017, Yayın Yeri:1st Internatıonal Eurasıa Mycology Congress Uluslararası Özet bildiri

10- The Effects of the Pigments of Sporobolomyces roseus on Biofilm structure
YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT 03.07.2017, Yayın Yeri:1st Internatıonal Eurasıa Mycology Congress Uluslararası Özet bildiri

11- The Preliminary Assessment and Isolation of Entomopathogenic Fungi to be Used in Biological Control with Twospotted Spider Mite [Tetranychus urticae (Acari, Tetranychidae)] from East Anatolia
ÖRTÜCÜ SERKAN,ALGUR ÖMER FARUK 18.04.2017, Yayın Yeri:2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences Uluslararası Tam metin bildiri

12- PROTEASE PRODUCTION WITH STENOTROPHOMONAS RHIZOPHILA P34 İSOLATED FROM GUT OF AQUATIC INSECT.
YILDIZ MELİKE,ÜNVER YAĞMUR,CANLI TAŞAR ÖZDEN,ÖRTÜCÜ SERKAN,AŞKIN HAKAN,TAŞKIN MESUT 19.10.2017, Yayın Yeri:28. Biochemistry Congress Uluslararası Özet bildiri

13- The Effects of the Pigments of Sporobolomyces roseus on Biofilm structure
YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT 03.07.2017, Yayın Yeri:1st Internatıonal Eurasıa Mycology Congress Uluslararası Özet bildiri

14- The Isolation and Molecular Characterization of Uv-Protectant Pigment Producing Fungi for Using in Commercial Formulations of Fungal Biopreparats
YENİLMEZ AYŞE,YAZICI AYŞENUR,TAŞKIN MESUT,ÖRTÜCÜ SERKAN 03.07.2017, Yayın Yeri:1st Internatıonal Eurasıa Mycology Congress Uluslararası Özet bildiri

15- Protease Production With Stenotrophomonas rhizophila P34 Isolated From Gut Of Aquatic Insect
YILDIZ MELİKE,ÜNVER YAĞMUR,İNCEKARA ÜMİT,ÖRTÜCÜ SERKAN,AŞKIN HAKAN,TAŞKIN MESUT 19.09.2017, Yayın Yeri:INTERNATIONAL BIOCHEMICALCONGRESS 2017-28th National Biochemistry Congress Uluslararası Özet bildiri

16- Evaluation of Antibiofilm Activities of Nicotine
YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN 03.07.2017, Yayın Yeri:1st Internatıonal Eurasıa Mycology Congress Uluslararası Özet bildiri

17- Isolation of Beauveria bassiana Secondary Metabolites and Evaluation of Their Antibacterial and Antibiofilm Activities
YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,KARALTI İSKENDER 03.07.2017, Yayın Yeri:1st Internatıonal Eurasıa Mycology Uluslararası Özet bildiri

18- Sucul Böcek Bağırsağından İzole Edilen Stenotrophomonas rhizophila P34 İle Proteaz Üretimi
YILDIZ MELİKE,ÜNVER YAĞMUR,İNCEKARA ÜMİT,ÖRTÜCÜ SERKAN,AŞKIN HAKAN,TAŞKIN MESUT 19.09.2017, Yayın Yeri:Uluslararası Biyokimya Kongresi-2017 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Uluslararası

19- The investigation of the biological control of Alternaria alternata (Fr.) Keissl. (1912).
TOZLU ELİF,TEKİNER NASİBE,KOTAN RECEP,ÖRTÜCÜ SERKAN 15.05.2017, Yayın Yeri:International Conference on Agriculture, Forest, Food, Sciences and Technologies (ICAFOF) Uluslararası Özet bildiri

20- Bazı Yalancı Akreplerin (Pseudoscorpion) Vücut Yüzeyi Fungus Florası Üzerine Bir Ön Çalışma
SEZEK FATİH,DOĞAN SALİH,AYDOĞAN MEHMET NURİ,KILIÇ ENGİN,DÖNEL AKGÜL GÜLDEM,ÖRTÜCÜ SERKAN 23.06.2008, Yayın Yeri:19. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

21- Erzincan Erzurum ve Trabzon dan Yakalanan Bazı Cryptognathid ve Stigmaeid Akarların Acari Cryptognathidae Stigmaeidae Vücut Yüzeyinden İzole Edilen Funguslar
DOĞAN SALİH,AYDOĞAN MEHMET NURİ,HASENEKOĞLU İSMET,AYYILDIZ NUSRET,DÖNEL AKGÜL GÜLDEM,ÖRTÜCÜ SERKAN 23.06.2008, Yayın Yeri:19. UlusalBiyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

22- Research on the antagonistic interactions between microfungi isolated from the body surfaces of some mites Acari and an entomopatgogen fungus Beauveria bassiana (Balsamo) (Hyphomycetes) under laboratory conditions
DÖNEL AKGÜL GÜLDEM,ÖRTÜCÜ SERKAN,DOĞAN SALİH 24.09.2009, Yayın Yeri:II. Internationally participated symposium on Entomopathogens and Microbial Control Ulusal Özet bildiri

23- Cyanobacteria Toksinleri ve Antimikrobiyal Etkileri
AYDOĞAN MEHMET NURİ,ÖRTÜCÜ SERKAN,KIVRAK ERSİN,ÖZDEMİR MUSTAFA,GÜRBÜZ HASAN 28.05.2010, Yayın Yeri:1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

24- Entomopatojen Fungus Toksinlerinin İnsektisidal Etkileri
ÖRTÜCÜ SERKAN,ALGUR ÖMER FARUK,AYDOĞAN MEHMET NURİ 28.05.2010, Yayın Yeri:1. UlusalPalandöken Toksikoloji Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

25- Kafkas Arısı Apis mellifera caucasica Pollmann 1889 Hymenoptera Apidae nın Dış Yüzey ve Bağırsak Mikrofungus Florası Üzerine Bir Çalışma
KIRPIK MEHMET ALİ,AYDOĞAN MEHMET NURİ,ÖRTÜCÜ SERKAN,HASENEKOĞLU İSMET 21.06.2010, Yayın Yeri:20.Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

26- Ladin Küçük Yaprak Arısı Pristiphora abietina Christ Hymenoptera Tenthredinidae Zararlısının Potansiyel Biyolojik Kontrol Ajanlarının İzolasyonu ve Tanısı
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ALGUR ÖMER FARUK,AKSU YAŞAR,ÖRTÜCÜ SERKAN,SARAL AYŞEGÜL 23.11.2011, Yayın Yeri:Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri

27- İkinoktalı Kırmızıörümcek Tetranychus urticea Koch (Acari Tetranychidae) Akarının Fungal Üreme Yapısı Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
ÖRTÜCÜ SERKAN,DOĞAN SALİH,HASENEKOĞLU İSMET,EKEN CAFER,ALGUR ÖMER FARUK 28.06.2011, Yayın Yeri:Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Ulusal Özet bildiri

28- Bazı Toprak Funguslarının Entomopatojen Fungus Beauveria bassiana (Balsamo)'nın Miselyal Gelişimi Üzerine Etkileri
ÖRTÜCÜ SERKAN,DÖNEL AKGÜL GÜLDEM,DOĞAN SALİH,HASENEKOĞLU İSMET,ALGUR ÖMER FARUK 28.06.2011, Yayın Yeri:Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Ulusal Özet bildiri

29- Koç boynuzu peptonu kullanılarak Serratia marcescens MO 67 tarafından prodigiosin pigmentinin üretimini
ÖZDAL MURAT,KURBANOĞLU ESABİ BAŞARAN,GÜR ÖZLEM,ÖRTÜCÜ SERKAN,ALGUR ÖMER FARUK 03.09.2012, Yayın Yeri:21. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

30- Organoklorlu Bir Pestisit Olan Endosulfan ın Acitenobacter woffii E2 Straini Tarafından Biyodegredasyonu
GÜR ÖZLEM,ALGUR ÖMER FARUK,ÖZDAL MURAT,KURBANOĞLU ESABİ BAŞARAN,ÖRTÜCÜ SERKAN 03.09.2012, Yayın Yeri:21.Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

31- Umbilicaria vellea ve Ramalina polymorpha Türlerinden Elde Edilen Asit Hidrolizatının Bazı Mikrofungusların Biyomas Verimine Etkileri
ALGUR ÖMER FARUK,ERGÖN TÜLAY,BALTACI KADIOĞLU GAMZE,GÜR ÖZLEM,ÖRTÜCÜ SERKAN,ASLAN ALİ 03.09.2012, Yayın Yeri:21.Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

32- Mısır Maserasyon Sıvısından Elde Edilen Asit Hidrolizatının Mikroorganizma Sayımında Pepton Kaynağı Olarak Kullanımı
ÖZDAL MURAT,GÜR ÖZLEM,YÜCE NESLİHAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,ALGUR ÖMER FARUK 03.09.2012, Yayın Yeri:21. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

33- Ulothrixsp ve Spirogyra sp Türlerinden Elde Edilen Hidrolizatın Maya Ekstraktı Yerine Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
ALGUR ÖMER FARUK,ERGÖN TÜLAY,ÖRTÜCÜ SERKAN,BALTACI KADIOĞLU GAMZE,ÖZDAL MURAT 03.09.2012, Yayın Yeri:21. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

34- Bazı Aspergillus Türlerinin Kitinaz Aktivitelerinin Belirlenmesinde PH İndikatörü Bromocresol Purple Boyasının Kullanımı Üzerine Bir Çalışma
ÖRTÜCÜ SERKAN,AYDOĞAN MEHMET NURİ,YÜCE NESLİHAN,ÖZDAL MURAT,ALGUR ÖMER FARUK 03.09.2012, Yayın Yeri:21. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

35- The Use of Bromocresol Purple Dye at Determination of Chitinase Activity of LocallyIsolated Trichoderma spp and Molecular Identification of High Chitinase Producing Isolates
ÖRTÜCÜ SERKAN,AYDOĞAN MEHMET NURİ,ÖZDAL MURAT,EMSEN BUĞRAHAN 15.11.2012, Yayın Yeri:2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

36- Pathogenity on The Pest of Bacteria Isolated from Pristiphora abietina (Christ) (Hymenoptera Tenthredinidae)
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,SARAL AYŞEGÜL,AKSU YAŞAR 11.09.2013, Yayın Yeri:VI. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

37- Assessment of Beauveria bassiana Strains Isolated From Various Insects to Control Dendroctonus micans (Kugel) Larvae
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,KILIÇ ENGİN,AKSU YAŞAR 11.09.2013, Yayın Yeri:VI. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

38- The First Study on Pathogenicity of Entomopathogenic Fungi Beauveria bassianato Control The Little Spruce Sawfly Pristiphora abietina Christ Hymenoptera Tenthredinidae in Turkey
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,SARAL AYŞEGÜL,AKSU YAŞAR 11.09.2013, Yayın Yeri:VI. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenlerve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

39- Role of Prodigiosin on the Acaricidal Activity of Entomopathogen Serratia marcescens
ÖRTÜCÜ SERKAN,ÖZDAL MURAT,ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,AYDOĞAN MEHMET NURİ 11.09.2013, Yayın Yeri:VI. UluslararasıKatılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

40- A Study on the Production, Purification and Acaricidal Activity of a Red Pigment from Beauveria bassiana isolate Paf04
ÖRTÜCÜ SERKAN,ÖZDAL MURAT,ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ALGUR ÖMER FARUK 11.09.2013, Yayın Yeri:VI. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

41- Aspergillus flavus K-7 ile lipaz üretiminde atık kızartma yağının substrat olarak kullanımı
YILDIZ MELİKE,ÜNVER YAĞMUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT 01.09.2014, Yayın Yeri:1. Mikoloji Günleri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

42- Manyezit Madeninden İzole Edilen Mikrofunguslar
GÜRKÖK SÜMEYRA,YANMIŞ DERYA,ÖRTÜCÜ SERKAN,GÖRMEZ ARZU 01.09.2014, Yayın Yeri:1. Mikoloji Günleri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

43- Organoklorlu Bir Pestisit Olan α Endosulfan’ın Funguslar Tarafından Biyodegredasyonu
GÜR ÖZLEM,ÖZDAL MURAT,ALGUR ÖMER FARUK,KURBANOĞLU ESABİ BAŞARAN,ÖRTÜCÜ SERKAN 01.09.2014, Yayın Yeri:1. Mikoloji Günleri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

44- Lymantaria dispar (L.) (Lepidoptera: Lymantriidae) Larvalarının Kontrolü İçin Çeşitli Böceklerden İzole Edilen Beauveria bassiana Suşlarının Değerlendirilmesi
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,AKSU YAŞAR 01.09.2014, Yayın Yeri:1. Mikoloji Günleri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

45- Mazıdağı Fosfatı Eklenmiş Ortamda Fosfat Çözücü Mikrofungus Penicillium sp. MÖ15’in Mısır (Zea mays L.) Bitkisinin Büyüme ve Gelişimi Üzerine Etkisi
ÖZDEMİR MUSTAFA,AYDOĞAN MEHMET NURİ,ÖRTÜCÜ SERKAN 01.09.2014, Yayın Yeri:1. Mikoloji Günleri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

46- Carvacrol derivatives: codrug strategy to discover novel agents against C. albicans
CACCİATORE IVANA,ÖRTÜCÜ SERKAN 01.09.2014, Yayın Yeri:1. Mikoloji Günleri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

47- Endofit Funguslar Entomopatojenik Perspektif
ÖRTÜCÜ SERKAN,ERDAL SERKAN,KACI FATMA NECMİYE,HASENEKOĞLU İSMET 09.09.2015, Yayın Yeri:2. Mikoloji Günleri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

48- Pathogenicity of Three Isolates of The Entomopathogenic Fungi Beauveria bassiana to Control Hyphantria cunea Drury Larvae
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,AKSU YAŞAR 24.09.2012, Yayın Yeri:First International Biology Congress in Kyrgyzstan Uluslararası Özet bildiri

49- Two Entomopathogenic Fungi Physical and Cultural Comparisons
ÖRTÜCÜ SERKAN,ALGUR ÖMER FARUK 10.12.2015, Yayın Yeri:ICABEE 2015 Uluslararası Özet bildiri

50- Industrial Bitechnology in Turkey Etanol
ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT 17.05.2016, Yayın Yeri:4. uluslararası Türk Şöleni Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

51- THE NEW PROMISING OLEAGINOUS YEAST FOR BIODIESEL PRODUCTION
ÖZDEMİR AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT 18.08.2016, Yayın Yeri:International Conference on Advances in Bio-Informatics and Environmental Engineering Uluslararası Özet bildiri

52- İsolation Characterization and Selection of Non Toxic Penicilium roqueforti strains from Civil Cheese
ÖRTÜCÜ SERKAN,ARSLAN MEHMET ENES,ÖZDEMİR AYŞENUR 27.12.2016, Yayın Yeri:Milano 2016 Uluslararası Özet bildiri

53- The Oosporein Obtained from Beauveria Species: It’s Advantages in Biological Control
ÖRTÜCÜ SERKAN,CACCIATORE IVANA,ARSLAN MEHMET ENES 19.09.2014, Yayın Yeri:International Conference on Biopesticides 7 Uluslararası Özet bildiri

54- Isolation of Potential Pathogenic Bacteria from Hyphantria cunea (Durty) (Lepidoptera: Arctiidae)
ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,AKSU YAŞAR 24.09.2013, Yayın Yeri:International Caucasian Forestry Symposium Uluslararası Özet bildiri

55- Determination of External and Internal Microfungi of Trombidioid Mites
ÖZELÇİ DUYGU,ÖRTÜCÜ SERKAN,DÖNEL AKGÜL GÜLDEM,SEVSAY SEVGİ 19.09.2014, Yayın Yeri:International Conference on Biopesticides 7 Uluslararası Özet bildiri

56- Türkiye ve Diğer Türk Cumhuriyetlerinde Nanoteknolojinin Durumu: OECD Ülkeleri ile Karşılaştırma
TÜRKEZ HASAN,ÖRTÜCÜ SERKAN,GÖRMEZ ARZU 07.06.2012, Yayın Yeri:3. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

1- BİLİM, ETİK VE EĞİTİM
Doktora 2017-2018 Türkçe 1

2- BİLİM, ETİK VE EĞİTİM
Doktora 2018-2019 Türkçe 3

3- BİLİM, ETİK VE EĞİTİM
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

4- BİLİM, ETİK VE EĞİTİM
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

5- Biyoetik
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

6- ENDÜSTRİDE KULLANILAN MİKROORGANİZMALAR VE IZOLASYON YÖNTEMLERİ
Doktora 2017-2018 Türkçe 1

7- ENDÜSTRİDE KULLANILAN MİKROORGANİZMALAR VE IZOLASYON YÖNTEMLERİ
Doktora 2018-2019 Türkçe 3

8- FUNGAL BİYOTEKNOLOJİ
Doktora 2018-2019 Türkçe 3

9- FUNGAL BİYOTEKNOLOJİ
Doktora 2016-2017 Türkçe 3

10- Mikrobiyal EKOLOJİ
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

11- Mikrobiyal EKOLOJİ
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

12- MİKROFUNGUSLARIN TAKSONOMİSİNDE KLASİK VE MOLEKÜLER TEKNİKLER
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

13- MİKROFUNGUSLARIN TAKSONOMİSİNDE KLASİK VE MOLEKÜLER TEKNİKLER
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

14- HÜCRE BİYOLOJİSİ II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

15- HÜCRE BİYOLOJİSİ II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

16- HÜCRE BİYOLOJİSİ I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

17- HÜCRE BİYOLOJİSİ I
Lisans 2017-2018 Türkçe 1

18- BİYOTEKNOLOJİ II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

19- BİYOTEKNOLOJİ I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

20- Hücre Biyolojisi I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

21- MİKROBİYOLOJİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 10

22- BİYOTEKNOLOJİ II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

23- BİYOTEKNOLOJİ II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

24- BİYOTEKNOLOJİ II
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

25- MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Lisans 2015-2016 Türkçe 2

26- Hücre Sinyal İletim Yolları
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

27- BİLİM, ETİK VE EĞİTİM
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

28- BİLİM, ETİK VE EĞİTİM
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

29- Endüstride Kullanılan Mikroorganizmalar ve Izolasyon Yöntemleri
Doktora 2014-2015 Türkçe 3

30- Endüstride Kullanılan Mikroorganizmalar ve Izolasyon Yöntemleri
Doktora 2015-2016 Türkçe 3

31- Maya Biyoteknolojisi
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

32- MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Lisans 2014-2015 Türkçe 2

33- HÜCRE BİYOLOJİSİ II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

34- HÜCRE BİYOLOJİSİ II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

35- Fungal Biyoteknoloji
Doktora 2014-2015 Türkçe 3

36- Fungal Biyoteknoloji
Doktora 2015-2016 Türkçe 3

37- Fungal Biyoteknoloji
Doktora 2016-2017 Türkçe 3

38- Mikrofungusların Taksonomisinde Klasik ve Moleküler Teknikler
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

39- Mikrofungusların Taksonomisinde Klasik ve Moleküler Teknikler
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

40- Mikrofungusların Taksonomisinde Klasik ve Moleküler Teknikler
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

41- BİYOTEKNOLOJİ I
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

42- BİYOTEKNOLOJİ I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

43- BİYOTEKNOLOJİ I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

44- HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI I
Lisans 2014-2015 Türkçe 2

45- HÜCRE BİYOLOJİSİ I
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

46- BİLİM, ETİK VE EĞİTİM
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

47- HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI II
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

48- HÜCRE BİYOLOJİSİ LABORATUVARI I
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

49- BİYOKİMYA LABORATUVARI I
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

50- HÜCRE BİYOLOJİSİ II
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

51- BİYOKİMYA LABORATUVARI II
Lisans 2013-2014 Türkçe 2

52- BİYOKİMYA I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

53- HÜCRE BİYOLOJİSİ I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Fungal biyopreparatların ticari formülasyonlarında kullanılabilecek uv-koruyucu pigment üreten fungusların izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu AYŞE, Tamamlandı AYŞE YENİLMEZ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

2- Doktora
Filamentöz funguslardan antibiyofilm aktivitesine sahip ekstrasellüler polipeptitlerin izolasyonu AYŞENUR, Tamamlandı AYŞENUR YAZICI Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Hidrofobin proteini üretici Cladosporium türlerinin moleküler karakterizasyonu BÜŞRA, Tamamlandı BÜŞRA ALBAYRAK Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Aspergillus Niger LC3 izolatından antibakteriyel polipeptit izolasyonu AYŞE, Tamamlandı AYŞE ÜSTÜN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Lovastatin üretici fungusların taranması ve moleküler karakterizasyonu ABDUL SALTUK BUĞRA, Tamamlandı ABDUL SALTUK BUĞRA DAŞ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Bazı sucul böcek türlerinin bağırsaklarından bakterilerin izolasyonu, moleküler karakterizasyonu ve antimikrobiyal potansiyellerinin araştırılması AHMET MUHAMMET, Tamamlandı AHMET MUHAMMET ÇORAPÇI Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

7- Doktora
Hidrofobik protein DewA'nın Pichia pastoris ile rekombinant üretimi ve biyoteknolojik uygulamaları ALPGİRAY, Tamamlandı ALPGİRAY TURGUT Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyokimya ve Genetik Ana Bilim Dalı

1- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2020

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2020

3- Farabi Kurum Koordinatörü Yrd.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 2015

4- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 2019

5- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 2016

6- Farabi Kurum Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 2019

1- Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarımsal Biyoteknoloji
Journal of Experimental Agriculture International Dergi İngilizce

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Dergi Türkçe

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Trakya University Journal of Natural Sciences Dergi Türkçe

4- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Toxicology and Industrial Health Dergi İngilizce

5- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Brazilian Journal of Microbiology Dergi İngilizce

6- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Preparative Biochemistry & Biotechnology Dergi İngilizce

7- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
3 Biotech Dergi İngilizce

8- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Gene Dergi İngilizce

9- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Turkish Journal of Science & Technology Dergi Türkçe

10- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Romanian Biotechnological Letters Dergi İngilizce

11- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Mantar Dergisi Dergi Türkçe

12- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Trakya University Journal of Natural Sciences Dergi Türkçe

13- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Erzincan University Journal of Science and Technology Dergi Türkçe

14- Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı->Bitki Koruma
4. Uluslararası Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu Bildiri Kitabı Türkçe

15- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
TURKISH JOURNAL OF BOTANY Dergi İngilizce

16- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
2. Mikoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı Türkçe

17- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
International Journal of Biological Macromolecules Dergi İngilizce

1- SDS-PAGE ÇALIÞMALARINDA PROTEÝN YÜKLEMEDE KULLANILAN 10X YOÐUNLUKLU YÜKLEME TAMPONU
SECTION A - HUMAN NECESSITIES Ulusal 2022

2023 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 yardimci doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow