Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science Department of Basic Sciences
mustafa yazıcı
asst. prof

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, NANOMALZEMELER (DR), 2015, 2022

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, NANOMALZEMELER (YL) (TEZLİ), 2012, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ, 2007, 2011

1- Ortopedik İmplantlar için Seçici Lazer Ergitmeli (SLE) Eklemeli Üretim Yöntemi ile Özgün Ti-Ag Alaşım Malzemesinin Üretimi
Devam Ediyor -Tübitak 3501 Araştırmacı ULUSAL

2- Seçici Lazer Ergitme Yöntemi Üretilen 316L/Ti6Al4V İmplant Malzemelerinin Tribolojik Özelliklerini İyileştirmek için Farklı Yöntemlerle (Sol-gel Anodizasyon ve PVD) Yüzeyin TiO2 Seramik Film ile Kaplanması.
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- The electrochemical and tribocorrosion behavior of hybrid ceramic film-coated Ti alloys
ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, Atmaca Abdulhamit, YETİM TUBA, Yayın Yeri:Ceramics International ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- Investigation of mechanical, tribological and magnetic properties after plasma nitriding of AISI 316L stainless steel produced with different orientations angles by selective laser melting
YAZICI MUSTAFA, ÇOMAKLI ONUR, YETİM TUBA, YETİM ALİ FATİH, ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- Influence of Scanning Velocity on a CoCrMoW Alloy Built via Selective Laser Melting: Microstructure, Mechanical, and Tribological Properties
Ahmed Al-Aloosi Raghad, ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, A. Taha Ziad, Yayın Yeri:Journal of Materials Engineering and Performance ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Effect of scan speed on corrosion and tribocorrosion properties of cobalt-chromium alloy in situ produced by selective laser melting
Alaloosi Raghad Ahmed, ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, Taha Ziad A., Yayın Yeri:Rapid Prototyping Journal ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- Effect of bilayer numbers on structural, mechanical, tribological and corrosion properties of TiO2–SiO2 multilayer film-coated β-type Ti45Nb alloys
ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, DEMİR Merve, YETİM ALİ FATİH, ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Ceramics International ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

6- The tribological and corrosion properties of anodized Ti6Al4V/316L bimetallic structures manufactured by additive manufacturing
TURALIOĞLU KEREM, TAFTALI Merve, TEKDİR HİLMİ, ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, YETİM TUBA, YETİM ALİ FATİH, Yayın Yeri:SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

7- Tribological and electrochemical behavior of Ag2O/ZnO/NiO nanocomposite coating on commercial pure titanium for biomedical applications
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Industrial Lubrication and Tribology ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- The Effect of Plasma Oxidation and Nitridation on Corrosion Behavior of CoCrMo Alloy in SBF Solution
ASLAN MEVRA, ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, YETİM ALİ FATİH, BAYRAK ÖZGÜ, ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Surface Review and Letters ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

9- Effect of Ti amount on wear and corrosion properties of Ti-doped Al 2 O 3 nanocomposite ceramic coated CP titanium implant material
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Ceramics International ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

10- Tribological and electrochemical properties of TiO2 films produced on Cp-Ti by sol-gel and SILAR in bio-simulated environment
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,KOVACI HALİM,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:SURFACE COATINGS TECHNOLOGY ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

11- Structural, mechanical and tribological properties of Ti and TiN coatings on 316L stainless steel
YAZICI MUSTAFA,KOVACI HALİM,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Ceramics International ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

12- The Effects of Aging Time on the Structural and ElectrochemicalProperties of Composite Coatings on CP-Ti Substrate
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Journal of Bionic Engineering ,2017
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

13- Effect of sol aging time on the wear properties of TiO2 SiO2 composite films prepared by a sol gel method
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Tribology International ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

14- Tribological properties of TiO2 SiO2 double layer coatings deposited on CP Ti
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Surface Review and Letters ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

15- The effect of calcination temperatures on structural and electrochemical properties of TiO2 film deposited on commercial pure titanium
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Surface and Coatings Technology ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

16- Using of artificial neural network for the prediction of tribological properties of plasma nitrided 316L stainless steel
YETİM ALİ FATİH,ÇODUR MUHAMMED YASİN,YAZICI MUSTAFA, Yayın Yeri:Materials Letters ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

17- The effect of plasma nitriding temperature on the electrochemical and semiconducting properties of thin passive films formed on 316L stainless steel implant material in SBF solution
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Surface and Coatings Technology ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

18- 316L İMPLANT MALZEMESİNİN AŞINMA VE MANYETİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE PLAZMA NİTRÜRLEME SICAKLIĞININ ETKİSİ
YAZICI MUSTAFA, YILDIZ FATİH, YETİM ALİ FATİH, ÇELİK AYHAN, Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

19- Wear Resistance and Non Magnetic Layer Formation on 316L Implant Material with Plasma Nitriding
YETİM ALİ FATİH,YAZICI MUSTAFA, Yayın Yeri:Journal of Bionic Engineering ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

1- Electrochemical Performance of Plasma Sprayed Al2O3 Coated on AISI 316L Austenitic Stainless Steel in Different Body Fluids
YAZICI MUSTAFA 21.09.2023, Yayın Yeri:2nd International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE) Uluslararası Özet bildiri

2- INVESTIGATION OF CHARACTERIZATION AND WEARPROPERTIES OF TIO2 AL2O3 COMPOSITE FILM COATED ON CP TI
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.11.2015, Yayın Yeri:Kompege III Ulusal Tam metin bildiri

3- Effect of Plasma Oxidation on wear behavior of CoCrW alloy produced via additive manufacturing
ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, TEKDİR HİLMİ, YETİM ALİ FATİH 01.12.2020, Yayın Yeri:Proceedings of the 4th International Symposium on Advanced Materials and Nanotechnology 2020 Uluslararası Tam metin bildiri

4- The Corrosion Resistance of Ag2O/ZnO/NiO Nanocomposite Film Coated CP-Ti
YETİM TUBA,ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 04.09.2017, Yayın Yeri:20th. International Conference on Composite Structures (ICCS2017) Uluslararası Özet bildiri

5- Corrosion and wear behavior of Ti-doped Al2O3 nanocomposite coatings on CP-Ti
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 04.09.2017, Yayın Yeri:20th. International Conference on Composite Structures (ICCS2017) Uluslararası Özet bildiri

6- Comparison Of Structure And Tribological Properties Of Titanium OxideFilms Fabricated By Thermal Oxidation, DC Plasma Oxidation, And The Sol-Gel
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 10.05.2017, Yayın Yeri:International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE )2017 / ELAZIG Uluslararası Özet bildiri

7- Comparison of Structure and Corrosion Properties of Titanium Oxide Films Prepared by ThermalOxidation, DC Plasma Oxidation, and by The Sol-Gel
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 21.09.2017, Yayın Yeri:2ndInternational Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’xx17) Uluslararası Özet bildiri

8- ”Comparison of tribologicalproperties of TiO2, ZrO2 and TiO2–ZrO2 composite films prepared by sol–gel method
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 21.09.2017, Yayın Yeri:2ndInternational Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’xx17) Uluslararası Özet bildiri

9- Investigation of Corrosion Behavior of Ni-DOPED Al2O3 Film Coated CP-Ti
TAFTALI Merve,TURALIOĞLU Kerem,YETİM TUBA,YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,KOVACI HALİM,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 21.09.2017, Yayın Yeri:2nd International Conference on AdvancedEngineering Technologies (ICADET’xx17) Uluslararası Özet bildiri

10- INVESTIGATION OF STRUCTURAL ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF TiO2 Al2O3 COMPOSİTE FILMS COATED CP Ti BİOMATERIAL
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.12.2015, Yayın Yeri:Kompege III Ulusal Tam metin bildiri

11- Effect of Sol Aging Time on the Wear Properties of TiO2 SiO2 Composite Films Prepared by a Sol Gel Method
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 25.02.2016, Yayın Yeri:ipcaap 2016 Uluslararası Tam metin bildiri

12- The Effects of Aging Time on the Structural and Electrochemical Properties of Sol Gel Prepared Composite Coatings on CP Ti
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 25.02.2016, Yayın Yeri:ipcaap 2016 Uluslararası Tam metin bildiri

13- Tribological properties of SiO2 TiO2 multilayer TiO2 SiO2 coatings deposited onCP Ti implant material in simulated body fluid SBF solution
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 18.08.2016, Yayın Yeri:ICABEE Uluslararası Tam metin bildiri

14- Corrosion performance and Semiconductor properties of SiO2 TiO2 multilayer TiO2 SiO2 coatings deposited on CP Ti implant material in simulated body fluid SBF solution
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.10.2016, Yayın Yeri:KORSEM 2016 Uluslararası Tam metin bildiri

15- Corrosion behaviour of plasma oxidized commercial pure titanium under artificial saliva and ringer solution environments
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.10.2016, Yayın Yeri:KORSEM 2016 Uluslararası Tam metin bildiri

1- Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2020

2- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2020

1- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
SURFACE REVIEW AND LETTERS Dergi İngilizce

2- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Transactions of Nonferrous Metals Society of China Dergi İngilizce

2018 öğretim görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 uzman ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow