Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science
muhammed yiğider
asst. prof

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, UYGULAMALI MATEMATİK (DR), 2005, 2011

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZSİZ), 2003, 2005

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 1999, 2003

1- Fraksiyonel Kesirli Mertebeden Diferansiyel Cebirsel Denklemlerin DAEs Nümerik Çözümleri İçin Veri Bankası Oluşturulması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Fraksiyonel Kısmi Diferansiyel Cebirsel Denklemlerin Nümerik Çözümü ve Tek Bir Kristalin Oluşumundaki Stokastik Model
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- Kısmi Diferansiyel Cebirsel Denklemlerin Nümerik Çözümü
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Investigation of Solutions of 𝜷 −conformable Fractional Ordinary Differential Equation With Artificial Neural Network
BULUT SADULLAH, YİĞİDER MUHAMMED, Yayın Yeri:Journal of the Institute of Science and Technology ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Numerical Solution for Time-Fractional Murray Reaction-Diffusion Equations via Reduced Differential Transform Method
OKUR SERKAN, YİĞİDER MUHAMMED, Yayın Yeri:Erzincan Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- Application of the conformable reduced differential transform method to fractional order K(m,n) non-linear differential equations
OKUR SERKAN, YİĞİDER MUHAMMED, Yayın Yeri:Thermal Science ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Numerical solution of fractional order logistic equations via conformable fractional differential transform method
GÜNERHAN HATIRA, YİĞİDER MUHAMMED, MANAFİAN JALİL, İLHAN ONUR ALP, Yayın Yeri:Journal of Interdisciplinary Mathematics ,2021
Uluslararası Hakemli ESCI (Web of Science), Scopus, Özgün Makale

5- Evaluation of Investment Opportunities with Interval-Valued Fuzzy Topsis Method
ÇELİK ERCAN,YİĞİDER MUHAMMED,LANBARAN MOHAMMADI NAIYER, Yayın Yeri:Applied Mathematics and Nonlinear Sciences ,2020
Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews (MathSciNet),Zentralblatt Math (zbMATH), Özgün Makale

6- The Legendre wavelets method for approximate solution of fractional differential-algebraic equations
KARABACAK MESUT,YİĞİDER MUHAMMED, Yayın Yeri:International Journal of Applied Mathematics and Statistics ,2018
Uluslararası Hakemli E-SCI, Özgün Makale

7- A Multi Criteria Neutrosophic Group Decision Making Method Based TOPSIS for Supplier Selection
ŞAHİN RIDVAN,YİĞİDER MUHAMMED, Yayın Yeri:Applied Mathematics & Information Sciences ,2016
Uluslararası Hakemli Scopus, Özgün Makale

8- Shannon wavelet transform for solving fractional differential algebraic equations numerically
KARABACAK MESUT,YİĞİDER MUHAMMED, Yayın Yeri:International Journal of Engineering and Applied Sciences ,2016
Uluslararası Hakemli Science Central, DRJI, Özgün Makale

9- The numerical solution of Helmholtz Equation via Multivariate Padé Approximation
YİĞİDER MUHAMMED, KARABACAK MESUT, Yayın Yeri:International Journal of Research in Engineering and Technology ,2015
Uluslararası Hakemli Copernicus, Cross Ref, Özgün Makale

10- Numerical Solution of Fractional Partial Differential Algebraic Equation by Adomian Decomposition Method and Multivariate Pade Approximation
KÜÇÜK GÖKÇE DİLEK,YİĞİDER MUHAMMED,ÇELİK ERCAN, Yayın Yeri:British Journal of Applied Science & Technology ,2014
Uluslararası Hakemli Ebsco, DOAJ, Özgün Makale

11- Numerical Solution of Partial Differential Algebraic Equations
YİĞİDER MUHAMMED, ÇELİK ERCAN, Yayın Yeri:Advances in Difference Equations ,2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

12- The Numerical Solution of Partial Differential Algebraic Equations PDAEs by Multivariate Padé Approximation
YİĞİDER MUHAMMED, ÇELİK ERCAN, Yayın Yeri:European Journal of Pure and Applied Mathematics ,2011
Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH, EBSCOHOST, Özgün Makale

13- The Numerical Method for Solving Differential Equations of Lane Emden Type by Padé Approximation
YİĞİDER MUHAMMED, GÜNERHAN HATIRA, ÇELİK ERCAN, Yayın Yeri:Discrete Dynamics in Nature and Society ,2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

14- Multivariate padé approximation for solving partial differential equations PDE
TURUT VEYİS, ÇELİK ERCAN, YİĞİDER MUHAMMED, Yayın Yeri:International Journal for Numerical Methods in Fluids ,2011
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

1- Salgın hastalıkların seyrinin SEIHR-D matematiksel modellemesi için kararlılık analizi
DİLEK TÜRKAY, YİĞİDER MUHAMMED, YILDIRIM VEHPİ 15.09.2023, Yayın Yeri:5. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

2- Some New Soliton Solutions of Time Fractional Resonant Davey-Stewartson Equations
İLHAN ESİN, YİĞİDER MUHAMMED, ÇELİK ERCAN, BULUT HASAN 20.05.2023, Yayın Yeri:THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES Uluslararası Özet bildiri

3- On Approximation of Modified Gama Operator by Generalized Two Parameters Gamma Function
DEMİR SEDA, ALTIPARMAK EBRU, YİĞİDER MUHAMMED 20.05.2023, Yayın Yeri:THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES Uluslararası Özet bildiri

4- THE COMPARISON OF NUMERICAL SOLUTIONS OF COMFORMABLE AND β-COMFORMABLE FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS USING NEURAL NETWORK METHOD BY PYTHON
BULUT SADULLAH, YİĞİDER MUHAMMED 20.05.2022, Yayın Yeri:SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES Uluslararası Özet bildiri

5- INVESTIGATION OF 𝜷−CONFORMABLE DERIVATIVE MODIFIED WITH 𝒌−GAMMA FUNCTION BY SUB-EQUATION METHOD
BULUT SADULLAH, YİĞİDER MUHAMMED 20.05.2023, Yayın Yeri:THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES Uluslararası Özet bildiri

6- APPLICATION OF THE CONFORMABLE REDUCED DIFFERENTIAL TRANSFORM METHOD TO FRACTIONAL ORDER NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS
OKUR SERKAN, YİĞİDER MUHAMMED 08.06.2021, Yayın Yeri:5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES Uluslararası Özet bildiri

7- Some Information Measures of Intuitionistic Intreval Fuzzy Sets And Their Applications In Decision Making
ŞAHİN RIDVAN, YİĞİDER MUHAMMED 14.10.2015, Yayın Yeri:Second International Intuitionistic Fuzzy Sets Conference Uluslararası Özet bildiri

8- A Multi-Criteria Neutrosophic Group Decision Making Metod Based TOPSIS for Supplier Selection
ŞAHİN RIDVAN, YİĞİDER MUHAMMED 06.11.2014, Yayın Yeri:International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics Uluslararası Özet bildiri

9- On the numerical solution of differential-algebraic equations of fractional order by haar transform method
KARABACAK MESUT, YİĞİDER MUHAMMED, ÇELİK ERCAN 09.09.2013, Yayın Yeri:IV International Conference of the Georgian Mathematical Union dedicated to the 110-th birthday anniversary of academician Victor Kupradze and the 90-th year anniversary of Georgian Mathematical Union Uluslararası Özet bildiri

10- The Numerical Solution of Fractional Differential-Algebraic Equations (FDAEs)
KARABACAK MESUT, YİĞİDER MUHAMMED, ÇELİK ERCAN 02.09.2012, Yayın Yeri:Georgian Mathematical Union Third International Conference Uluslararası Özet bildiri

11- Numerical Solutions of the Helmholtz Equation by Multivariate Pade Approximation
YİĞİDER MUHAMMED, KARABACAK MESUT, ÇELİK ERCAN 15.09.2011, Yayın Yeri:Georgian Mathematical Union Second International Conference Uluslararası Özet bildiri

12- The Numerical Solutions of Partial Differential Algebraic Equations PDAEs by Multivariate Padé Approximation
YİĞİDER MUHAMMED,KARABACAK MESUT,ÇELİK ERCAN 20.06.2012, Yayın Yeri:International Conference on Applied Analysis and Algebra Uluslararası Özet bildiri

13- Fuzzy Rough Fuzz,fication in Data Mining and Decision Making
ÇELİK ERCAN,LANBARAN MOHAMMADI NAIYER,YİĞİDER MUHAMMED 20.04.2019, Yayın Yeri:The Fourth International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES-2019) Uluslararası Özet bildiri

14- On Solving Fractional Differential-Algebraic Equations Numerically
KARABACAK MESUT,YİĞİDER MUHAMMED 19.12.2017, Yayın Yeri:The 6th Abu Dhabi University Annual International Conference: Mathematical Science and Its Applications Uluslararası Özet bildiri

15- A mean deviation based method for multiple attribute decision making with simplified neutrosophic information
ŞAHİN RIDVAN,YİĞİDER MUHAMMED 12.07.2017, Yayın Yeri:10th Dynamical Systems and its Applications in Engineering and Environmental Sciences International Conference Uluslararası Özet bildiri

16- Evaluation of Investment Opportunities with İnterval-Valued Fuzzy Topsis Method
MOHAMMADI Naiyer,ÇELİK ERCAN,YİĞİDER MUHAMMED 18.04.2017, Yayın Yeri:2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences Uluslararası Özet bildiri

17- Uncertainty Representation of Grey Systems and Interval Valued Fuzzy Sets
MOHAMMADI NAIYER,YİĞİDER MUHAMMED,ÇELİK ERCAN 23.11.2017, Yayın Yeri:4th International Conference on Pure and Applied Sciences: Renewable Energies Uluslararası Özet bildiri

18- Shannon wavelet transform for solving fractional differential algebraic equations numerically
KARABACAK MESUT,YİĞİDER MUHAMMED 28.05.2016, Yayın Yeri:Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering Uluslararası Özet bildiri

19- A method for dynamic neutrosophic multicriteria group decision making
ŞAHİN RIDVAN,YİĞİDER MUHAMMED 20.07.2016, Yayın Yeri:The 9th Dynamical Systems and Applications Uluslararası Özet bildiri

20- The Numerical Solution of Fractional Differential Algebraic Equations FDAEs by Coifman Wavelet Functions
KARABACAK MESUT,YİĞİDER MUHAMMED 18.11.2015, Yayın Yeri:Conference On Interdisciplinary Mathematics, Statistics & Computational Techniques Uluslararası Özet bildiri

1- ileri Diferansiyel Denklemler I
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- Diferansiyel Denklemler Müh. Makine
Lisans 2023-2024 Türkçe 4

3- Diferansiyel Denklemler Müh. EEM
Lisans 2023-2024 Türkçe 4

4- Kısmi Diferansiyel Denklemler I
Lisans 2023-2024 Türkçe 4

5- İleri Diferansiyel Denklemler II
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

6- İleri Diferansiyel Denklemler I
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- Diferansiyel Denklemler Müh. İnşaat
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

8- Diferansiyel Denklemler Müh. EEM
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

9- Sosyal Bilimlerde Matematik II
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

10- Matematik MBG
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

11- Diferansiyel Denklemler II
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

12- Diferansiyel Denklemler I
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

13- Diferansiyel Denklemler İçin Sayısal Çözüm yöntemleri
Doktora 2021-2022 Türkçe 3

14- Matematiksel Fiziğin Sınır-Değer Problemleri
Doktora 2021-2022 Türkçe 3

15- İleri Diferansiyel Denklemler II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

16- İleri Diferansiyel Denklemler I
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

17- Diferansiyel Denklemler Müh. İnşaat
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

18- Diferansiyel Denklemler Müh. Makine
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

19- Matematik II Müh
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

20- Kısmi Diferansiyel Denklemler II
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

21- Kısmi Diferansiyel Denklemler I
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

22- Diferansiyel Denklemler II
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

23- Matematik MBG
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

24- İleri Diferansiyel Denklemler II
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

25- İleri Kısmi Diferansiyel Denklemler I
Doktora 2020-2021 Türkçe 3

26- Matematik II Müh EEM
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

27- Matematik II Müh ENdüstri
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

28- Sosyal Bilimlerde Matematik II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

29- İleri Diferansiyel Denklemler I
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

30- Diferansiyel Denklemler Müh EEM
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

31- Diferansiyel Denklemler Müh. Mak
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

32- Matematik Tarihi
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

33- İleri Diferansiyel Denklemler I
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

34- İleri Nümerik AnalizII
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

35- İleri Nümerik Analiz I
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

36- Diferansiyel Denklemler Müh Bilg
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

37- Diferansiyel Denklemler Müh Mak
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

38- Matematikte Güncel Konular
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

39- Diferansiyel Denklemler II
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

40- Diferansiyel Denklemler I
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

41- Matematik Tarihi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

42- Matematik II Müh EEM
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

43- Matematik II Müh Makine
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

44- İleri Diferansiyel Denklemler II
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

45- İleri Diferansiyel Denklemler I
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

46- Diferansiyel Denklemler Müh İnşaat
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

47- Diferansiyel Denklemler Müh EEM
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

48- Matematik II Mühendislik EEM
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

49- Matematik II Mühendislik İnşaat
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

50- Matematik MBG II. Öğretim
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

51- Matematik MBG
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

52- Matematik Tarihi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

53- Matematikte Güncel Konular
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

54- Matematik II Mühendislik Yaz Okulu
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

55- Diferansiyel Denklemler Müh Yaz Okulu
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

56- Diferansiyel Denklemler Müh II. Öğretim
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

57- İleri diferansiyel Denklemler I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

58- Matematik II Mühendislik
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

59- Diferansiyel Denklemler Müh
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

60- Matematikte Güncel Konular İktisat
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

61- Kısmi Diferansiyel Denklemler
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

62- Matematikte Güncel Konular
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

63- Diferansiyel Denklemler
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

64- Diferansiyel Cebirsel Denklemler I
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

65- İleri diferansiyel Denklemler II
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

66- İleri diferansiyel Denklemler ı
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

67- Matematikte Güncel Konular İktisat
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

68- Matematikte Güncel Konular
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

69- Nümerik Analiz
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

70- Olasılık Ve İstatistik Müh II Öğretim
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

71- Olasılık Ve İstatistik Müh
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

72- Matematik II Mühendislik İnşaat
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

73- Matematik II Mühendislik mak
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

74- Diferansiyel Denklemler Müh Yaz Okulu
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

75- Matematik II Mühendislik Yaz Okulu
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

76- Diferansiyel Denklemler Müh Makina II Öğretim
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

77- Diferansiyel Denklemler Müh Makina
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

78- Diferansiyel Denklemler Müh İNŞ
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

79- Diferansiyel Denklemler Müh İNŞ II öğretim
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

80- Diferansiyel Denklemler Müh EEM II öğretim
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

81- Diferansiyel Denklemler Müh EEM
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

82- Matematikte Güncel Konular
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

83- Matematikte Güncel Konular İktisat
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

84- Biyoistatistik MBG II. Öğretim
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

85- Biyoistatistik MBG
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

86- Nümerik Analiz
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

87- Kısmi Diferansiyel Denklemler
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

88- Diferansiyel Denklemler II
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

89- Diferansiyel Denklemler I
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

90- İleri diferansiyel Denklemler ı
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

91- Diferansiyel Cebirsel Denklemler II
Yüksek Lisans 2014-2015 Türkçe 3

92- A. Geometri I
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

93- Diferansiyel Denklemler II
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

94- Diferansiyel Denklemler I
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

95- Olasılık
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

96- İstatistik
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

97- Matematik II Mühendislik İnşaat
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

98- Matematik II Mühendislik EEM
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

99- Matematik I Mühendislik
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

100- Diferansiyel Denklemler Mak. Müh II öğretim
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

101- Diferansiyel Denklemler İnş MühII öğretim
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

102- Diferansiyel Denklemler İnş Müh
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

103- Diferansiyel Denklemler Mak Müh
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

104- Matematik II Mühendislik II.Öğretim
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

105- Matematik I Mühendislik II.Öğretim
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

106- Olasılık MBG II. Öğrtm
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

107- Olasılık MBG
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

108- A. Geometri II
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

109- A. Geometri I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

110- Matematik II Mühendislik
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

111- Matematik I Mühendislik
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

112- Diferansiyel Denklemler II
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

113- Diferansiyel Denklemler I
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

114- Diferansiyel Denklemler II. Ö. Mühendislik
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

115- Diferansiyel Denklemler Mühendislik
Lisans 2013-2014 Türkçe 4

116- Matematik II Mühendislik
Lisans 2012-2013 Türkçe 4

117- Matematik I Mühendislik
Lisans 2012-2013 Türkçe 4

118- A. Geometri II
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

119- A.Geometri I
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

120- İşletme Ekonomi Matematiği I
Lisans 2012-2013 Türkçe 6

121- İşletme ve Ekonomi Matematiği II
Lisans 2012-2013 Türkçe 6

1- Yüksek Lisans
Zaman-kesirli diferansiyel denklemlerin indirgenmiş diferansiyel dönüşüm metodu ile nümerik çözümleri SERKAN, Tamamlandı SERKAN OKUR Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Birinci tür lineer volterra integral denklemlerinin farklı dönüşümmetotlarıyla çözümü FURKAN, Tamamlandı FURKAN OĞUZHAN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Salgın hastalıkların seyrinin Seihr-D matematiksel modellemesi için kararlılık analizi TÜRKAY, Tamamlandı TÜRKAY DİLEK Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

4- Doktora
β−uyumlu zamanlı kesirli türevli homojen olmayan denklemlerin yapay sinir ağları ile sayısal çözümü ve uygulanabilirliği SADULLAH, Devam Ediyor SADULLAH BULUT Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE TUĞBA, Devam Ediyor TUĞBA YILDIZ HANOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
ERKEK SIÇANLARDA BEYİN ÜZERİNDE DADA YAYLARI'NIN İNCELENMESİ VE MATEMATİKSEL MODELLENMESİ İREMNUR, Devam Ediyor İREMNUR EYUPOĞULLARI Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Galois geometrileri ve ilgili açık problemler üzerine bir inceleme SİNAN, Tamamlandı SİNAN DÖNMEZ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

1- Enstitü Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 2016

2- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

3- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016

4- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

5- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2021

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Eastern Anatolian Journal of Sciences Dergi İngilizce

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Dergi İngilizce

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics Dergi İngilizce

4- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Asian Journal of Mathematics and Computer Research Dergi İngilizce

5- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Information Technology and Decision Making Dergi İngilizce

2012 yardimci doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 yardimci doçent ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
2007 araştirma görevlisi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow