Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (DR) (ATATÜRK ÜNİV. ORTAK), 2014, 2017

Yüksek Lisans İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE), 2011, 2013

Lisans İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, FEN FAKÜLTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, 2004, 2011

1- Erzurum bölgesinde yetişen Rubus armeniacus, Epilobium hirsutum, Cornus kousa, Diospyros lotus, Smilax nipponica, Geranium robertianum, Corylus heterophylla ve Conyza canadensis bitki türlerinin in vitro Parkinson Hastalığı modelinde MPP+ toksisitesinin engelleme potansiyellerinin incelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Magnetron püskürtme yöntemi kullanılarak üretilen tungsten-germanyum kaplamaların tribolojik, biyouyumluluk ve antibiyofilm özelliklerinin araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- İnsan Prostat Kanseri Hücrelerinde Borik Asit ve Boraksın Antikarsinojenite Potansiyelinin İncelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- Küçük, Katyonik Özellikli Antibiyofilm Peptitlerin Dizaynı, Karakterizasyonu ve Biyolojik Fonksiyonlarının In vitro ve In vivo Şartlarda İncelenmesi
Devam Ediyor -Tübitak 1001 Araştırmacı ULUSAL

5- Ortopedik İmplantlar Için Seçici Lazer Ergitmeli (Sle) Eklemeli Üretim Yöntemi Ile Özgün Ti-Ag Alaşım Malzemesinin Üretimi
Devam Ediyor -Tübitak 3501 Araştırmacı ULUSAL

6- 316L Çelik ve Polikarbon Yüzeylerinde TiO2-Ag Bazlı Yapıların Üretimi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerin Araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

7- Biberde Kök-Uru Nematoduna Dayanıklılık Sağlayan N Geninin Haritalanması ve Moleküler Islahı
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer ULUSAL

8- Nöron Benzeri Hücrelere dönüştürülen SH-SY5Y Nöroblastom hücre hatlarında (R)-a-lipoyl-glycyl-l-prolyl-l-glutamyl dimethyl ester (LA-GPE)‘in Anti-Alzheimer etkisninin değerlendirilmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Temel Moleküler Biyoloji
Bölüm Adı:Transkripsiyon, ARSLAN MEHMET ENES Yayın Yeri:Akademisyen Kitabevi, Editör: Adem KARA Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:440 ISBN:978-625-399-319-1 Bölüm Sayfaları:191-206

2- Biyoenformatik I Dizi Kıyaslamaları
Bölüm Adı:Fasta algoritması, ARSLAN MEHMET ENES,Özçimen Burcu,Başkan Öznur,Yorgancıoğlu Gülden,Akyıldız Seçil Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Jens Allmer Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:318 ISBN:978-605-133-297-0 Bölüm Sayfaları:153-181

3- Boron and Human Health
Bölüm Adı:Neuroprotective Potential of Boron, TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,MARDİNOĞLU Adil Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Mehmet Korkmaz Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:180 ISBN:978-625-402-341-5 Bölüm Sayfaları:27-41

4- Micronucleus Assay: An Overview
Bölüm Adı:Pivotal Role of Micronucleus Test in Drug Discovery, TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,MARDİNOĞLU Adil Yayın Yeri:Nova Science Publishers, Editör: Robert C. Cole Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:168 ISBN:978-1-53616-678-1 Bölüm Sayfaları:49-73

1- Combined metabolic activators improve cognitive functions in Alzheimer’s disease patients: a randomised, double-blinded, placebo-controlled phase-II trial
YULUĞ BURAK, ALTAY HAVVA ÖZLEM, LI XIANGYU, HANOĞLU LÜTFÜ, ÇANKAYA ŞEYDA, LAM SIMON, VELİOĞLU HALİL AZİZ, YANG HONG, COSKUN EBRU, IDIL EZGI, NOGAYLAR RAHIM, ÖZŞİMŞEK AHMET, BAYRAM CEMİL, BOLAT İSMAİL, Öner Sena, ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM, ARSLAN MEHMET ENES, HACIMÜFTÜOĞLU AHMET, Yıldırım Serkan, Arif Muhammad, SHOAIE SAEED, ZHANG CHENG, Nielsen Jens, TÜRKEZ HASAN, Borén Jan, Uhlén Mathias, Mardinoğlu Adil, Yayın Yeri:Translational Neurodegeneration ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- Combined metabolic activators improve metabolic functions in the animal models of neurodegenerative diseases
TÜRKEZ HASAN, ALTAY HAVVA ÖZLEM, Yıldırım Serkan, Li Xiangyu, Yang Hong, BAYRAM CEMİL, BOLAT İSMAİL, Öner Sena, ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM, ARSLAN MEHMET ENES, Arif Muhammad, YULUĞ BURAK, HANOĞLU LÜTFÜ, ÇANKAYA ŞEYDA, Lam Simon, VELİOĞLU HALİL AZİZ, Coskun Ebru, Idil Ezgi, Nogaylar Rahim, ÖZŞİMŞEK AHMET, HACIMÜFTÜOĞLU AHMET, Shoaie Saeed, Zhang Cheng, Nielsen Jens, Borén Jan, Uhlén Mathias, Mardinoğlu Adil, Yayın Yeri:Life Sciences ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- Toxic releases and exposure assessment: A multi-endpoint approach in fish for ferrocene toxicity
ÖZGERİŞ FATMA BETÜL, ÇİLİNGİR YELTEKİN ASLI, UÇAR ARZU, ÇAĞLAR YILDIRIM ÖZGE, PARLAK VEYSEL, ARSLAN MEHMET ENES, TÜRKEZ HASAN, ATAMANALP MUHAMMED, ALAK GONCA, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Costunolide and Parthenolide Ameliorate MPP+ Induced Apoptosis in the Cellular Parkinson’s Disease Model
ARSLAN MEHMET ENES, TÜRKEZ HASAN, SEVİM YASEMİN, SELVİTOPİ HARUN, Kadı Abdurrahim, Öner Sena, Mardinoğlu Adil, Yayın Yeri:Cells ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- Neuroprotective effects of Geranium Robertianum L. Aqueous extract on the cellular Parkinson’s disease model
ARSLAN MEHMET ENES, Yılmaz Ahmet, Yayın Yeri:European Review for Medical and Pharmacological Sciences ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

6- Exploring the potential of anthracene derivatives as fluorescence emitters for biomedical applications
AYDEMİR MURAT, Haykır Gülçün, SELVİTOPİ HARUN, ÇAĞLAR YILDIRIM ÖZGE, ARSLAN MEHMET ENES, ABAY BAHATTİN, TÜRKSOY FİGEN, Yayın Yeri:Royal Society of Chemistry (RSC) ,2023
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

7- Combined metabolic activators improve metabolic functions in the animal models of neurodegenerative diseases
YULUĞ BURAK, Altay Ozlem, Li Xiangyu, HANOĞLU LÜTFÜ, ÇANKAYA ŞEYDA, Lam Simon, Yang Hong, COŞKUN EBRU, İdil Ezgi, Nogaylar Rahim, Bayram Cemil, BOLAT İSMAİL, ÖNER SENA, ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM, ARSLAN MEHMET ENES, HACIMÜFTÜOĞLU AHMET, YILDIRIM SERKAN, Arif Muhammad, Shoaie Saeed, Zhang Cheng, Nielsen Jens, TÜRKEZ HASAN, Borén Jan, Uhlén Mathias, Mardinoglu Adil, Yayın Yeri:Life Sciences ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- Fabrication of hydroxyapatite‐based nano‐gold and nano‐silver‐doped bioceramic bone grafts: Enhanced mechanostructure, cell viability, and nuclear abnormality properties
DEMİREL MEHTAP, ASLAN NAİM, AKSAKAL BÜNYAMİN, ARSLAN MEHMET ENES, Yayın Yeri:Wiley ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

9- Neutralization of iron oxide magnetic nanoparticle aquatoxicity onOncorhynchus mykissvia supplementation with ulexite
UÇAR ARZU, ARSLAN MEHMET ENES, ÇİLİNGİR YELTEKİN ASLI, ÖZGERİŞ FATMA BETÜL, çağlar yıldırım özge, PARLAK VEYSEL, ALAK GONCA, TÜRKEZ HASAN, ATAMANALP MUHAMMED, Yayın Yeri:Drug and Chemical Toxicology ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- Boron Nitride Nanoparticles Loaded with a Boron-Based Hybrid as a Promising Drug Carrier System for Alzheimer's Disease Treatment
ÇAĞLAR YILDIRIM ÖZGE, ARSLAN MEHMET ENES, ÖNER Sena, CACCIATORE Ivana, Di Stefano Antonio, Mardinoğlu Adil, TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:International Journal of Molecular Sciences ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

11- Structural, biocompatibility, and antibacterial properties of Ge–DLC nanocomposite for biomedical applications
ARSLAN MEHMET ENES, KURT MUSTAFA ŞÜKRÜ, ARSLAN Naim, KADI Abdurrahim, ÖNER Sena, ÇOBANOĞLU Şeymanur, YAZICI AYŞENUR, Yayın Yeri:Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

12- Toxicity of Glycyl-l-Prolyl-l-Glutamate Pseudotripeptides: Cytotoxic, Oxidative, Genotoxic, and Embryotoxic Perspectives
TÜRKEZ HASAN, ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM, TATAR ARZU, ARSLAN MEHMET ENES, ÇADIRCI KENAN, Marinelli Lisa, YAPÇA ÖMER ERKAN, CACCIATORE Ivana, Di Stefano Antonio, Mardinoğlu Adil, Yayın Yeri:Journal of Toxicology ,2022
Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index, Özgün Makale

13- Structural, biocompatibility, and antibacterial properties of Ge-DLC nanocomposite for biomedical applications
ARSLAN MEHMET ENES, KURT MUSTAFA ŞÜKRÜ, ARSLAN Naim, KADI Abdurrahim, ÖNER Sena, ÇOBANOĞLU Şeymanur, YAZICI AYŞENUR, Yayın Yeri:JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

14- Lipoic Acid Conjugated Boron Hybrids Enhance Wound Healing and Antimicrobial Processes
TÜRKEZ HASAN, ÇAĞLAR YILDIRIM ÖZGE, Öner Sena, Kadı Abdurrahim, Mete Abdülkadir, ARSLAN MEHMET ENES, ŞAHİN İRFAN OĞUZ, YAPÇA ÖMER ERKAN, MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:Pharmaceutics ,2022
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

15- Synthesis and in Vitro Toxicity Assessment of Different Nano-Calcium Phosphate Nanoparticles
TOĞAR BAŞAK, TÜRKEZ HASAN, BAKAN MISIRLIOĞLU FERAY, ARSLAN MEHMET ENES, TATAR ABDULGANİ, CACCIATORE Ivana, HACIMÜFTÜOĞLU AHMET, ÇADIRCI KENAN, DI STEFANO Antonio, MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:Brazilian Archives of Biology and Technology ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

16- Molecular Genetics and Cytotoxic Responses to Titanium Diboride and Zinc Borate Nanoparticles on Cultured Human Primary Alveolar Epithelial Cells
TÜRKEZ HASAN, ARSLAN MEHMET ENES, TATAR ARZU, ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM, SÖNMEZ ERDAL, ÇADIRCI KENAN, HACIMÜFTÜOĞLU AHMET, BAHATTİN CEYLAN HATİCE, AÇIKYILDIZ METİN, YÜCE KAHRAMAN ÇİĞDEM, GEYİKOĞLU FATİME, TATAR ABDULGANİ, MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:Materials ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

17- Magnetic nanoparticles-induced neurotoxicity and oxidative stress in brain of rainbow trout: Mitigation by ulexite through modulation of antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities
UÇAR ARZU, PARLAK VEYSEL, ÖZGERİŞ FATMA BETÜL, ÇİLİNGİR YELTEKİN ASLI, ARSLAN MEHMET ENES, ALAK GONCA, TÜRKEZ HASAN, KOCAMAN ESAT MAHMUT, ATAMANALP MUHAMMED, Yayın Yeri:Science of The Total Environment ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

18- Therapeutic Potential of Ferulic Acid in Alzheimer's Disease
TÜRKEZ HASAN, ARSLAN MEHMET ENES, Barboza Joice Nascimento, YÜCE KAHRAMAN ÇİĞDEM, de Sousa Damiao Pergentino, MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:Current Drug Delivery ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Derleme Makale

19- Ameliorative Effects by Hexagonal Boron Nitride Nanoparticles against Beta Amyloid Induced Neurotoxicity
AYDIN NURŞAH, TÜRKEZ HASAN, ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM, ARSLAN MEHMET ENES, YAVUZ MEHMET, SÖNMEZ ERDAL, ÖZPOLAT ÖZGÜR FIRAT, CACCIATORE Ivana, Di Stefano Antonio, Mardinoğlu Adil, Yayın Yeri:Nanomaterials ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

20- In Vitro Transcriptome Analysis of Cobalt Boride Nanoparticles on Human Pulmonary Alveolar Cells
ARSLAN MEHMET ENES, TATAR ARZU, ÇAĞLAR YILDIRIM ÖZGE, ŞAHİN İRFAN OĞUZ, ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM, SÖNMEZ ERDAL, HACIMÜFTÜOĞLU AHMET, AÇIKYILDIZ METİN, GEYİKOĞLU FATİME, MARDİNOĞLU Adil, TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:Materials ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

21- In vitro Evaluation of Selective Cytotoxic Activity of Chaerophyllum macropodum Boiss. on Cultured Human SH-SY5Y Neuroblastoma Cells
ÇELİKEZEN FATİH ÇAĞLAR, TÜRKEZ HASAN, ARSLAN MEHMET ENES, ÖNER Sena, Yayın Yeri:Neurotoxicity Research ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

22- Boron Compounds Exhibit Protective Effects against Aluminum-Induced Neurotoxicity and Genotoxicity: In Vitro and In Vivo Study
TÜRKEZ HASAN, YILDIRIM SERKAN, ŞAHİN ELVAN, ARSLAN MEHMET ENES, EMSEN BUĞRAHAN, ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM, ALAK GONCA, UÇAR ARZU, TATAR ABDULGANİ, HACIMÜFTÜOĞLU AHMET, KELEŞ MEVLÜT SAİT, GEYİKOĞLU FATİME, ATAMANALP MUHAMMED, SARUHAN FATİH, Mardinoğlu Adil, MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:Toxics ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

23- Tribological, biocompatibility, and antibiofilm properties of tungsten-germanium coating using magnetron sputtering
KURT MUSTAFA ŞÜKRÜ, ARSLAN MEHMET ENES, YAZICI AYŞENUR, MUDU İlkan, ARSLAN Elif, Yayın Yeri:Journal of Materials Science: Materials in Medicine ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

24- Promising potential of boron compounds against Glioblastoma: In Vitro antioxidant, anti-inflammatory and anticancer studies
TÜRKEZ HASAN, ARSLAN MEHMET ENES, TATAR ABDULGANİ, MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:Neurochemistry International ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Derleme Makale

25- In vitro transcriptome response to propolis in differentiated SH-SY5Y neurons
TÜRKEZ HASAN, ARSLAN MEHMET ENES, Yılmaz Ahmet, Doru Funda, ÇAĞLAR ÖZGE, ARSLAN Elif, TATAR ABDULGANİ, HACIMÜFTÜOĞLU AHMET, A. M. Abd El-Aty, MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:Journal of Food Biochemistry ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

26- Comparative Expression Analysis of Genes Encoding Neurotransmitter Receptors Between Entrepreneurs and Non-Entrepreneurs
YILDIRIM FATİH, ARSLAN MEHMET ENES, DAŞTAN HÜSEYİN, KULA MEHMET EMİRHAN, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, Trout İnci, TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:Pakistan Journal of Medical and Health Sciences ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

27- In vitro neuroprotective effects of farnesene sesquiterpene on alzheimer's disease model of differentiated neuroblastoma cell line
ARSLAN MEHMET ENES,TÜRKEZ HASAN,MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:International Journal of Neuroscience ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

28- Safety Assessments of Nickel Boride Nanoparticles on the Human Pulmonary Alveolar Cells by Using Cell Viability and Gene Expression Analyses
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,SÖNMEZ ERDAL,TATAR ABDULGANİ,GEYİKOĞLU FATİME,Açıkyıldız Metin,MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:Biological Trace Element Research ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

29- Anticarcinogenic Properties of Malic Acid on Glioblastoma Cell Line through Necrotic Cell Death Mechanism
ARSLAN MEHMET ENES, Yayın Yeri:MANAS Journal of Engineering ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

30- Glycyl-L-Prolyl-L-Glutamate Pseudotripeptides for Treatment of Alzheimer's Disease
TÜRKEZ HASAN, CACCIATORE Ivana, Marinelli Lisa, Fornasari Erika, ARSLAN MEHMET ENES, ÇADIRCI KENAN, YÜCE KAHRAMAN ÇİĞDEM, ÇAĞLAR ÖZGE, TATAR ABDULGANİ, Di Biase Giuseppe, HACIMÜFTÜOĞLU AHMET, DI STEFANO Antonio, MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:Biomolecules ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

31- Targeted Gene Candidates for Treatment and Early Diagnosis of Age-Related Macular Degeneration
ÇİNİCİ EMİNE, ÇAĞLAR ÖZGE, ARSLAN MEHMET ENES, DİLEKMEN NİLAY, Utku Bahadır, MARDİNOĞLU Adil, TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:BioMed Research International ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

32- Safety and Efficacy Assessments to Take Antioxidants in Glioblastoma Therapy: From In Vitro Experiences to Animal and Clinical Studies
TÜRKEZ HASAN, ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM, ARSLAN MEHMET ENES, MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:Neurochemistry International ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Derleme Makale

33- Neuroprotective effects of boron nitride nanoparticles in the experimental Parkinson’s disease model against MPP induced apoptosis
KÜÇÜKDOĞRU RECEP,TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,Tozlu Özlem Özdemir,SÖNMEZ ERDAL,Mardinoğlu Adil,Cacciatore Ivana,Di Stefano Antonio, Yayın Yeri:Metabolic Brain Disease ,2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

34- Non-pharmacological treatment options for Alzheimer’s disease: from animal testing to clinical studies
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,DI STEFANO Antonio,CACCIATORE Ivana,MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

35- Histidyl-Proline Diketopiperazine Isomers as Multipotent Anti-Alzheimer Drug Candidates
TÜRKEZ HASAN,CACCIATORE Ivana,ARSLAN MEHMET ENES,Fornasari Erika,Marinelli Lisa,DI STEFANO Antonio,MARDİNOĞLU Adil, Yayın Yeri:Biomolecules ,2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

36- Expression profiling and pathway analysis of iron oxide nanoparticles toxicity on human lung alveolar epithelial cell line using microarray analysis
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,SÖNMEZ ERDAL,TATAR ABDULGANİ,GEYİKOĞLU FATİME,Açıkyıldız Metin, Yayın Yeri:Hacettepe Journal of Biology and Chemistry ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

37- Farklı Mandıralarda Üretilen Küflü (Göğermiş) Civil Peynirin Sitotoksik ve Genotoksik Özelliklerinin Belirlenmesi
ARSLAN MEHMET ENES,KADI ABDURRAHİM, Yayın Yeri:Journal of Nutrition and Dietetics ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

38- Synthesis, characterization and cytotoxicity of boron nitride nanoparticles: emphasis on toxicogenomics
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,SÖNMEZ ERDAL,AÇIKYILDIZ Metin,TATAR ABDULGANİ,GEYİKOĞLU FATİME, Yayın Yeri:CYTOTECHNOLOGY ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

39- Borax Supplementation Alleviates Hematotoxicity and DNA Damage in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Exposed to Copper
ALAK GONCA,PARLAK VEYSEL,ARSLAN MEHMET ENES,Ucar Arzu,ATAMANALP MUHAMMED,TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

40- Microarray assisted toxicological investigations of boron carbide nanoparticles on human primary alveolar epithelial cells
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,SÖNMEZ ERDAL,GEYİKOĞLU FATİME,Açıkyıldız Metin,TATAR ABDULGANİ, Yayın Yeri:CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

41- Assessment Of Element Concentration Distribution In Different Rat Organs By Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence: Effects Of Aluminum Chloride
AKBABA UĞUR,ARSLAN MEHMET ENES,ÇELİK KÜBRA,TÜRKEZ HASAN,AKBABA GİRAY BUĞRA, Yayın Yeri:FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

42- Cytotoxicity analysis of tellurium dioxide nanoparticles on cultured human pulmonary alveolar epithelial and peripheral blood cell cultures
Aydın NURŞAH,ARSLAN MEHMET ENES,SÖNMEZ ERDAL,TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:Biomedical Research ,2017
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

43- Toxicogenomic responses of human alveolar epithelial cells to tungsten boride nanoparticles
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,SÖNMEZ ERDAL,TATAR ABDULGANİ,AÇIKYILDIZ Metin,GEYİKOĞLU FATİME, Yayın Yeri:Chemico-Biological Interactions ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

44- Genotoxicity testing: progress and prospects for the next decade
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,ÖZDEMİR ÖZLEM, Yayın Yeri:Expert Opinion on Drug Metabolism Toxicology ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Derleme Makale

45- (R)-α-Lipoyl-Gly-l-Pro-l-Glu dimethyl ester as dual acting agent for the treatment of Alzheimer's disease
Marinelli Lisa,Fornasari Erika ,Di Stefano Antonio ,TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,Eusepi Piera ,Ciulla Michele ,Cacciatore Ivana, Yayın Yeri:Neuropeptides ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

46- Ameliorative effect of boric acid against nicotine-induced cytotoxicity on cultured human primary alveolar epithelial cells
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,ÖZDEMİR ÖZLEM,Chicha Olfa, Yayın Yeri:Journal of Boron ,2016
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- Neuroprotective Effects of Leucomicine Sesquiterpene on Differentiated SH-SY5Y Neuroblastoma Cell Line
TÜRKEZ HASAN, ARSLAN MEHMET ENES 18.05.2018, Yayın Yeri:3rd International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society Uluslararası Özet bildiri

2- DETERMINATION OF SYNERGISTIC EFFECTS OF FAVIPIRAVIRIN AND DOXORUBICIN ON NEUROBLASTOMA CANCER CELL LINE
TÜRKEZ HASAN, ARSLAN MEHMET ENES, KADI Abdurrahim, ÖNER Sena 10.02.2022, Yayın Yeri:5th International Health Sciences and Life Congress Uluslararası Özet bildiri

3- Farklı Nano-Kalsiyum Fosfat Nanopartiküllerin Sentezi ve In Vitro Toksisite Değerlendirmesi
TÜRKEZ HASAN,BAKAN FERAY,TOĞAR BAŞAK,ARSLAN MEHMET ENES,TATAR ABDULGANİ,CACCIATORE Ivana,ÇADIRCI Kenan,DI STEFANO Antonio,MARDİNOĞLU Adil 01.11.2019, Yayın Yeri:6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri

4- Borik asitin prostat kanser hücreleri üzerindeki anti kanserpotansiyeli
KÜÇÜKDOĞRU RECEP,ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM,ARSLAN MEHMET ENES,TÜRKEZ HASAN 17.04.2019, Yayın Yeri:International Symposium on Boron Uluslararası Tam metin bildiri

5- ÇİNKO PİRİTON İLE İNDÜKLENEN HÜCRESEL TOKSİSİTENİN İN VİTRO DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇAĞLAR ÖZGE, ARSLAN MEHMET ENES, TÜRKEZ HASAN 22.12.2021, Yayın Yeri:International Congress on Scientific Advances (ICONSAD’21) Uluslararası Tam metin bildiri

6- Challenges and Advancements in Safety Testing of Nanoparticles
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,MARDİNOĞLU Adil 11.03.2020, Yayın Yeri:2nd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry (2nd ICABC 2020) Uluslararası Özet bildiri

7- The Effect of Hypericum Perforatum and Plantago Major Plant Extracts On Human Sh-Sy5y Cell Line
ÇAĞLAR ÖZGE,ARSLAN MEHMET ENES,TÜRKEZ HASAN 26.11.2018, Yayın Yeri:INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING Uluslararası Özet bildiri

8- L- MALİK ASİTİN SAĞLIKLI İNSAN FİBROBLAST HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ İN VİTRO TOKSİSİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇAĞLAR ÖZGE,ARSLAN MEHMET ENES,TÜRKEZ HASAN 20.12.2019, Yayın Yeri:5. INTERNATIONAL CONFERENCES ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES Uluslararası Özet bildiri

9- EVALUATION OF NEURON PROTECTIVE EFFECTS OF GUAIAZULENE ON EXPERIMENTAL ALZHEIMER’S MODEL
ARSLAN MEHMET ENES,KÜÇÜKDOĞRU RECEP,TÜRKEZ HASAN 04.12.2019, Yayın Yeri:ATAVET I.Uluslararası (II. Uluslararası Katılımlı) Öğrenci Kongresi Uluslararası Özet bildiri

10- DENEYSEL PARKİNSON MODELİNDE DIOSPYROS LOTUS İZOLATININ NÖROPROTEKTİF ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,YILMAZ Ahmet,MUDU İlkan,RUA Sibel,DORU Funda 06.12.2019, Yayın Yeri:HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

11- RETİNOİK ASİT İLE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ NÖROBLASTOM HÜCRE HATTINDA FARNESENİN MANYETİK ALANA KARŞI KORUYUCU ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ARSLAN MEHMET ENES,MUDU İkan 06.12.2019, Yayın Yeri:HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

12- Neuroprotective effects of austricine on differentiated SH-SY5Y neuroblastoma cell line
ARSLAN MEHMET ENES,TÜRKEZ HASAN,KÜÇÜKDOĞRU RECEP 05.10.2017, Yayın Yeri:International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development Uluslararası Özet bildiri

13- Nickel boride nanoparticle toxicity and microarray analysis on human pulmonary alveolar cells
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,SÖNMEZ ERDAL,TATAR ABDULGANİ,GEYİKOĞLU FATİME 05.10.2017, Yayın Yeri:International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development Uluslararası Özet bildiri

14- İn vitro Alzheimer Modelinde Farnesenin NöronKoruyucu Etkisinin İncelenmesi
ARSLAN MEHMET ENES,KÜÇÜKDOĞRU Recep,AYDIN ELANUR,TÜRKEZ HASAN 30.03.2017, Yayın Yeri:5. ilaç kimyası kongresi Uluslararası Özet bildiri

15- Bor Karbür Nanopartikülünün Sentezi, Karakterizasyonu veİnsan Primer Alveolar Epitel Hücre Kültürü Üzerinde kiToksikogenomik Etkileri
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,SÖNMEZ ERDAL,AYDIN ELANUR 30.03.2017, Yayın Yeri:5. ilaç kimyası kongresi Uluslararası Özet bildiri

16- Expression Profiling and Pathway analysis of Iron Oxide (Fe2O3) nanoparticlesToxicity on Human Lung Alveolar Ephitelial Cell Line (HPAEPIC) Using Microarray Analysis
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,ÖZDEMİR ÖZLEM,Metin Açıkyıldız,SÖNMEZ ERDAL,TATAR ABDULGANİ 04.05.2016, Yayın Yeri:1st Interanational Cell Death Research Congress Uluslararası Özet bildiri

17- Characterization and Cytotoxicity of Boron Nitride (BN) Nanoparticles: Emphasis on Toxicogenomics
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,SÖNMEZ ERDAL,Metin Açıkyıldız,TATAR ABDULGANİ,GEYİKOĞLU FATİME 04.05.2016, Yayın Yeri:1st International Cell Death Research Congress Uluslararası Özet bildiri

18- Isolation, Characterization and Selection of Non-Toxic Penicillium roqueforti Strains from Civil Cheese
ÖRTÜCÜ SERKAN,ARSLAN MEHMET ENES,Ayşenur Yazıcı 27.12.2016, Yayın Yeri:Milano 2016 Conference Uluslararası Özet bildiri

19- Toxigenomic Responses of Human Alveolar Ephitelial Cells to Tungsten Boride Nanoparticles
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,SÖNMEZ ERDAL,TATAR ABDULGANİ,Metin Açıkyıldız,GEYİKOĞLU FATİME 27.12.2016, Yayın Yeri:Milano 2016 Conference Uluslararası Özet bildiri

20- Synthesis Characterization and Cytotoxicity of Boron Nitride BN Nanoparticles Emphasis on Toxicogenomics
TÜRKEZ HASAN,ARSLAN MEHMET ENES,SÖNMEZ ERDAL,açıkyıldız metin,TATAR ABDULGANİ,GEYİKOĞLU FATİME 04.05.2016, Yayın Yeri:1st International Cell Death Research Congress Uluslararası Özet bildiri

1- MBG-530 Biyomalzemeler ve Uygulamaları
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- MBG204 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı II
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

3- MBG202 Hücre Biyolojisi II
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- MBG-110 Biyoistatistik
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

5- MBG-533 Moleküler Biyolojide Güncel Konular ve Bilimsel Raporlama
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

6- MBG-309 Mesleki İngilizce-I
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- MBG203 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı I
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

8- MBG201 Hücre Biyolojisi I
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

9- MBG-530 Biyomalzemeler ve Uygulamaları
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

10- MBG-404 Bitirme Projesi
Lisans 2021-2022 Türkçe 6

11- MBG204 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı II
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

12- MBG202 Hücre Biyolojisi II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

13- MBG110 Biyoistatistik
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

14- MBG-535 Demans
Doktora 2021-2022 Türkçe 3

15- MBG-533 Moleküler Biyolojide Güncel Konular ve Bilimsel Raporlama
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

16- MBG-309 Mesleki İngilizce-I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

17- MBG203 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı I
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

18- MBG201 Hücre Biyolojisi I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

19- MBG-530 Biyomalzemeler ve Uygulamaları
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

20- MBG-404 Bitirme Projesi
Lisans 2020-2021 Türkçe 6

21- MBG306 Fizyoloji
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

22- MBG110 Biyoistatistik
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

23- MBG-535 Demans
Doktora 2020-2021 Türkçe 3

24- MBG-533 Moleküler Biyolojide Güncel Konular ve Bilimsel Raporlama
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

25- MBG-309 Mesleki İngilizce-I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

26- MBG-115 Bilgisayar - I
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

27- MBG113 Temel Bilgi Teknolojileri
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

28- BES211 Takım Sporları-II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

29- MBG-535 Demans
Doktora 2019-2020 Türkçe 3

30- MBG-530 Biyomalzemeler ve Uygulamaları
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

31- MBG-404 Bitirme Projesi
Lisans 2019-2020 Türkçe 6

32- MBG306 Fizyoloji
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

33- MBG-115 İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

34- MBG113 Temel Bilgi Teknolojileri
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

35- MBG-610 Nanoteknoloji Tabanlı İlaç Taşıma Sistemleri
Doktora 2019-2020 Türkçe 3

36- MBG-533 Moleküler Biyolojide Güncel Konular ve Bilimsel Raporlama
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

37- MBG-508 Genetik Toksikoloji
Doktora 2019-2020 Türkçe 3

38- MBG-309 Mesleki İngilizce-I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

39- PSY108 Davranışın Fizyolojik Temelleri
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

40- MBG-421 Gen Tedavisi
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

41- MBG-404 Bitirme Projesi
Lisans 2018-2019 Türkçe 6

42- MBG-312 Viroloji
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

43- MBG204 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı II
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

44- MBG-533 Moleküler Biyolojide Güncel Konular ve Bilimsel Raporlama
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

45- MBG-321 Mesleki İngilizce
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

46- MBG-213 Hayvan Doku Kültürü
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

47- MBG101 Genel Biyoloji I
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

1- Yüksek Lisans
Rubus armaniacus, Epilobium hirsutum, Cornus kousa, Diospyros lotus, Similax niponica ve Corylus heterophylla bitki izolatlarının, in vitro Parkinson modelinde MPP+ toksisitesine karşı nöron koruyucu etkilerinin belirlenmesi AHMET, Tamamlandı AHMET YILMAZ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Magnetron Saçtırma Tekniği kullanılarak yapılan Tungsten-Germanyum kaplamanın tribolojik, biyouyumluluk ve antibiyofilm özelliklerinin belirlenmesi İLKAN, Tamamlandı İLKAN MUDU Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Nöron benzeri hücre kültürüne dönüştürülmüş nöroblastom hücre hattında manyetik alan toksisitesine karşı propolisin nörokoruyucu özelliklerinin belirlenmesi FUNDA, Tamamlandı FUNDA DORU Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Magnetron saçtırma yöntemiyle borosilikatlı cam yüzeylere kaplanan tungsten-gümüş alaşımlarının biyouyumluluk ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi SİBEL, Tamamlandı SİBEL RUA Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

5- Doktora
İn vitro Alzheimer hastalık modelinde sodyum ve potasyum'lu bileşiklerin nöron koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi YASEMİN, Tamamlandı YASEMİN SEVİM Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

1- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
Records of Natural Products Dergi İngilizce

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
CYTOTECHNOLOGY Dergi İngilizce

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Journal of Endocrinology and Diabetes Dergi İngilizce

4- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
CYTOTECHNOLOGY Dergi İngilizce

5- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
CYTOTECHNOLOGY Dergi İngilizce

6- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
CYTOTECHNOLOGY Dergi İngilizce

2023 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow