Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science
ismail bezirğanoğlu
assoc. prof

Doktora National Chung Hsing University, , , 2007, 2013

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI (YL) (TEZLİ), 2002, 2006

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, 1996, 2001

1- Türkiye'de yetiştirilen yonca ticari ve yerel çeşitlerinin tuza toleransının in vitro şartlarda belirlenmesi tuzluluğa direnç sağlayan genlerin tespit edilmesi
Tamamlandı ARAŞTIRMA PROJESİ Yürütücü ULUSAL

2- Transgenic lines of melon (Cucumis melo L. Var. Makuwa cv Silver light) expressing antifungal protein and chitinase genes exhibit enhanced resistance to fungal pathogen
Tamamlandı Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Yürütücü ULUSLARARASI

3- Doğu Anadolu Bölgesi Yerel Populasyonlarından Geliştirilen Yem Bezelyesi (Pisum sativum arvense) Hatlarının Soğuğa Dayanıklılıklarının Belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

1- Temel Moleküler Biyoloji
Bölüm Adı:Nükleik Asitlerin İzolasyonu, Saflaştırılması, Analizi ve Hibridizasyonu, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL, Şimşek Geyik Merve Yayın Yeri:Akademisyen Yayınevi, Editör: Adem Kara Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:448 ISBN:ISBN:9786253993191 Bölüm Sayfaları:287-312

2- Temel Moleküler Biyoloji
Bölüm Adı:Rekombinant DNA Teknolojisi, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL, Yazıcılar Büşra Yayın Yeri:Akademisyen Yayınevi, Editör: Adem Kara Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:448 ISBN:ISBN:9786253993191 Bölüm Sayfaları:313-339

3- FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK ALANINDA GÜNCEL TARTIŞMALAR
Bölüm Adı:İn vitro Şartlarda Double Haploid Bitki Üretim Yöntemleri, Yazıcılar Büşra, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL Yayın Yeri:Platanus, Editör: Demirçalı Aykut Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:223 ISBN:978-625-8109-78-8 Bölüm Sayfaları:21-49

4- Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik
Bölüm Adı:, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL Yayın Yeri:PEGEM AKADEMİ, Editör: İsmail Bezirganoğlu Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:289 ISBN:978-605-318-829-2 Bölüm Sayfaları:-

5- GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BİYOGÜVENLİK
Bölüm Adı:BİTKİLERDE STRES FAKTÖRLERİ, İdem Merve,Coşkun Meryem,BEZİRĞANOĞLU İSMAİL Yayın Yeri:PEGEM AKADEMİ, Editör: İsmail BEZİRGANOĞLU Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:289 ISBN:978-605-318-829-2 Bölüm Sayfaları:89-103

6- Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik
Bölüm Adı:FUNGAL PATOJENLERE KARŞI TRANSGENİK BİTKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ, Sezer Hilal,Saz Kıymet,BEZİRĞANOĞLU İSMAİL Yayın Yeri:PEGEM AKADEMİ, Editör: Bezirganoğlu İsmail Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:289 ISBN:978-605-318-829-2 Bölüm Sayfaları:67-75

1- Poster Award
2009 National Chung Hsing University TAYVAN

2- Protein ekspresyonu ve Enzim Biyoteknolojisi Çalıştayı
2016 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

3- İklim Değişikliği ve Transgenik Biyoteknoloji
2019 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

1- MÜHENDİS
2012 2014 ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİS

1- Ulusal
Çalıştay Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Hukuki Süreçler 31.03.2016 31.03.2016

1- MICROSCOPIC AND PHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF SOMATIC EMBRYOS UNDER IN VITRO CULTURE IN TRITICALE
Şimşek Geyik Merve, Yazıcılar Büşra, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 03.10.2021, Yayın Yeri:5th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES Uluslararası Tam metin bildiri

2- ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY AMONG VICIA SATIVA L. CULTIVARS BY TOTAL PROTEIN PROFILE, CYTOLOGICAL ANALYSIS AND MOLECULAR CHARACTERIZATION
Yazıcılar Büşra, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 26.03.2021, Yayın Yeri:MAS 14th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL&MEDICAL SCIENCES Uluslararası Tam metin bildiri

3- Antioxidant Analysis Of Triticale Under Cold Acclimation Conditions
İLHAN DOĞAN, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL, Yazıcılar Büşra, KARAMAN SERAP 09.10.2021, Yayın Yeri:3rd International Çukurova Agriculture and Veterinary Congress Uluslararası Özet bildiri

4- IN VITRO RESPONSES OF ALFALFA CALLUS (MEDICAGO SATIVA L.) TO MELATONIN
ŞİMŞEK MERVE, Yazıcılar Büşra, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 10.09.2021, Yayın Yeri:1st INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL SCIENCES (ICNAS-2021) Erzurum 10-12 SEPTEMBER 2021 Uluslararası Özet bildiri

5- Genetic Diversity And Structure Of Pea (Pisum sativum l.) Genotypes For Marker Trait Association Of DNA And Protein Content
Yazıcılar Büşra, ŞİMŞEK MERVE, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL, İLHAN DOĞAN 20.05.2021, Yayın Yeri:4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 20-22 May 2021 Uluslararası Özet bildiri

6- Evaluation of Genetic Diversity of Eleven Medicago sativa Varieties Cultivated in Turkey by Using Start Codon Targeted Polymorphism
ALBAYRAK BÜŞRA, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 20.10.2021, Yayın Yeri:3rd International Symposium on Biodiversity Research Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2021 Uluslararası Özet bildiri

7- Mammalian sex hormone affects regeneration capacity and enzymes activity of Triticale L in vitro culture
BEZİRĞANOĞLU İSMAİL,UYSAL Pınar 23.07.2016, Yayın Yeri:The 2nd International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS 2016) Uluslararası Tam metin bildiri

8- Role of ABA and CaO in triticum monococcum callus gluten amounts decreased
BEZİRĞANOĞLU İSMAİL, SİNAN ATA, Yazıcılar Büşra, ŞİMŞEK MERVE, NADAROĞLU HAYRUNNİSA 24.10.2021, Yayın Yeri:World Congress on Applied Nanotechnology Uluslararası Özet bildiri

9- Engineered CaO, CuO, ZnO Nanoparticles Enhanced, Callus Formation Maintain of Alfalfa (Medicago sativa L.) Under In Vitro Salt Stress
BEZİRĞANOĞLU İSMAİL, ŞİMŞEK MERVE, Yazıcılar Büşra, NADAROĞLU HAYRUNNİSA, ALAYLI AZİZE 26.11.2021, Yayın Yeri:World Congress on Applied Nanobiotechnology Uluslararası Özet bildiri

10- Regeneration of in vitro conditions of Medicago sativa trade and local cultivars
Yazıcılar Büşra, Böke Fatma, KARAMAN SERAP, Reisoğlu Beyza, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 02.05.2019, Yayın Yeri:1st International Symposium on Biodiversity Research Uluslararası Özet bildiri

11- An evaluation of antibiotics for the elimination of Agrobacterium tumefaciens from Melon (Cucumis melo L.) cotyledon explants
Yazıcılar Büşra, Böke Fatma, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 26.11.2018, Yayın Yeri:International Symposium on Applied Sciences and Engineering (ISASE 2018) Uluslararası Özet bildiri

12- DETERMINATION OF GENETIC DIVERSITY OF ALFALFA (MEDİCAGO 223 SATİVA L.) ECOTYPE AND DIVERSITY BY DNA, PROTEIN, NUCLEUS ANALYSIS AND CHROMOSOME
Yazıcılar Büşra, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 21.11.2018, Yayın Yeri:International Congress on Multidisciplinary Studies Uluslararası Özet bildiri

13- The globulin and leaf protein profiles of Medicago sativa for the determination of protein content among varieties in Turkey
ALBAYRAK BÜŞRA, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 18.11.2020, Yayın Yeri:2nd International Symposium on Biodiversity Research Uluslararası Özet bildiri

14- Comparative Effects Of Melatonin On Callus Formation And Proliferation Via Leaf Explants In Alfalfa (Medicago sativa L.)
ŞİMŞEK MERVE, Yazıcılar Büşra, Akgül Büşra Nur, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 18.10.2020, Yayın Yeri:2nd International Symposium on Biodiversity Research Uluslararası Özet bildiri

15- Response of Five Triticale Genotypes to Salt Stress in in Vitro Culture
KARAMAN SERAP, Reisoğlu Beyza, Fatma Böke, Murat Kızılkaya, BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 26.11.2018, Yayın Yeri:International Symposium on Applied Sciences and Engineering (ISASE 2018) Uluslararası Özet bildiri

16- Analysis of segregation and expression of transgenes in the progenies of AFPCHI transgenic melon plants
BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 03.07.2017, Yayın Yeri:1ST INTERNATIONAL EURASIA MYCOLOGY CONGRESS Uluslararası Özet bildiri

17- Doğu Anadolu Bölgesi Yerel Populasyonlarından Geliştirilen Yem Bezelyesi Hatlarının Soğuğa Dayanıklılıklarının Belirlenmesi
BEZİRĞANOĞLU İSMAİL,UYSAL Pınar 01.06.2016, Yayın Yeri:I Ulusal Tarımsal Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

18- Melon Transformation using antifungal protein and chitinase gene to against fungal disease Rhizoctonia solani
BEZİRĞANOĞLU İSMAİL,Chen Yu Ting,Chang Yen Ling,Shaw Jie Fu 18.11.2009, Yayın Yeri:5th International Symposium on Biocatalysis and Biotechnology (ISBB 2009) Uluslararası Özet bildiri

19- Enhanced tolerance of T1 transgenic melon plants expressing antifungal chitinase gene to Rhizoctonia solani
BEZİRĞANOĞLU İSMAİL 01.09.2014, Yayın Yeri:1.ULUSAL MİKOLOJİ GÜNLERİ Ulusal Özet bildiri

1- Uluslararası
Dergi Konuk Editör Changes in Physichemcial properties, enzymatic activities, and the microbial community of rhizosphere soil significantly influence the continuos cropping of panax quinquefolius BEZİRĞANOĞLU İSMAİL İngilizce 2020

2- Uluslararası
Dergi Konuk Editör Effect of antifungal compound phytosphingosine in wheat root exudates on the rhizosphere soil microbial community of watermelon BEZİRĞANOĞLU İSMAİL İngilizce 2020

3- Uluslararası
Dergi Konuk Editör Antifungal activity of chitinase II against Colletotrichum falcatum Went. causing red rot disease in transgenic sugarcane BEZİRĞANOĞLU İSMAİL İngilizce 2017

4- Uluslararası
Kitap Editör Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik BEZİRĞANOĞLU İSMAİL Türkçe 2017

1- Bitirme Projesi
Lisans 2020-2021 Türkçe 1

2- Bitki Genomu ve Gen Düzenlemesi
Doktora 2019-2020 Türkçe 3

3- Temel Çince
Lisans 2020-2021 Çince 2

4- Mesleki İngilizce
Lisans 2020-2021 İngilizce 3

5- Gen Klonlaması ve Analiz Yöntemleri
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

6- Bitki Doku Kültürü Uygulamaları ve Sitogenetik
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

7- Transgenik Biyoteknoloji
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

8- Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Üretimi ve Ticareti
Doktora 2017-2018 Türkçe 3

9- Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

10- Genetik Mühendisliği
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

11- Moleküler Biyoloji
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Tritikale'de (x triticosecale wittmack) 2,4-D büyüme düzenleyicisinin farklı dozlarının embriyonik kallus oluşumu üzerine etkileri YUŞA, Tamamlandı YUŞA KARATAŞLIOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Adi yonca (Medicago sativa L.) ekotip ve çeşitlerinde DNA, protein, çekirdek analizi ve kromozom sayımıyla genetik çeşitliliğin belirlenmesi BÜŞRA, Tamamlandı BÜŞRA YAZICILAR Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Yem bezelyesi (Pisum sativum arvense L.) genotiplerinin, prolin içeriğine ve antioksidan enzim aktivitesine bağlı olarak soğuğa karşı direncinin belirlenmesi ONUR RECEP, Tamamlandı ONUR RECEP YİĞİT Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
İn vitro şartlarda beş tritikale genotipinin tuz stresine yanıtının bazı biyokimyasal ve fizyolojik parametreler kullanılarak incelenmesi SERAP, Tamamlandı SERAP KARAMAN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Β-1,3- glukanaz geninin agrobacterium tumefaciens suşlarına transformasyonu BEYZA, Tamamlandı BEYZA REİSOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinde in vitro şartlarda çeşitli nanopartiküllerin tuz stresi üzerine etkilerinin araştırılması FATMA, Tamamlandı FATMA BÖKE Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
SSR markörleri kullanarak Türkiye'nin farklı yerlerinden toplanan yonca (Medicago sativa L) popülasyonları arasındaki genetik çeşitliliğinin belirlenmesi BÜŞRA NUR, Tamamlandı BÜŞRA NUR AKGÜL Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
İn vitro şartlarda azasitidin uygulamasının yonca kalluslarında antioksidan sistem ile SERK1 ve WEE1 gen ifadesi üzerine etkisinin incelenmesi FATMA ÖZGE, Tamamlandı FATMA ÖZGE ASLAN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

9- Doktora
In vitro şartlarda kuraklık stresine maruz bırakılan bazı yerel yonca (Medicago sativa L.) ekotiplerinin kalluslarına uygulanan CaO NPs'nin ve grafen oksitin (GO) mtr-miR159 ve mtr-miR393 gen seviyelerindeki değişikliğin tespit edilmesi BÜŞRA, Tamamlandı BÜŞRA YAZICILAR Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

10- Doktora
Soğuk stresi altındaki yonca (Medicago sativa L.) genotiplerinde salisilik asit ve magnezyum oksit nanopartikül uygulamalarının soğuk stresi toleransı ve mirna156, miRNA173 gen anlatım seviyelerine etkisinin incelenmesi MUSTAFA, Tamamlandı MUSTAFA AKÇAY Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

11- Doktora
Medicago sativa'nın sazova çeşidinden antimikrobiyal bir peptidin tanımlanması ve bitki gelişim sürecindeki ekspresyonunun değerlendirilmesi BÜŞRA, Tamamlandı BÜŞRA ALBAYRAK TURGUT Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

1- Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü .
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mediterranean Agricultural Sciences Dergi Türkçe

2021 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow