Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (DR), 2015, 2019

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ), 2013, 2015

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- Intergenerational Learning for Adult Learners through STEAM: From the point of Hofstede's 6D Model (STEAM Plus)
Devam Ediyor Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

2- Development of A New Life Expectancy And Interest Inventory for Refugees: A Multi-Cultural And Multidımensional Perspective (Invented Life/Keşfedilen Yaşam)
Tamamlandı Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

1- MARKOV DEĞİŞİM GARCH MODELLERİ İLE EMTİA FİYATLARINDAKİ OYNAKLIĞIN MODELLENMESİ VE TAHMİNİ
Bölüm Adı:, YARBAŞI İKRAM YUSUF Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: ÖZER Hüseyin Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:170 ISBN:978-625-365-133-6 Bölüm Sayfaları:-

2- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR
Bölüm Adı:TÜRKİYE’DE YETİŞKİNLERDE SİGARA TÜKETİM TALEBİNİN MODELLEMESİ: TOBİT MODELİ ÖRNEĞİ, YARBAŞI İKRAM YUSUF Yayın Yeri:Platanus Publishing, Editör: KÖSE Dursun Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:845 ISBN:978-625-6971-26-4 Bölüm Sayfaları:564-586

3- Ekonomi ve Finans Politikaları Üzerine Çalışmalar
Bölüm Adı:Sektörel Düzeyde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Belirsizlik İlişkisi: Türkiye Örneği, TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF Yayın Yeri:Özgür Yayınları, Editör: Sevinç Demet Eroğlu, Akıncı Gönül Yüce Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:342 ISBN:978-975-447-604-0 Bölüm Sayfaları:105-129

4- Global Developments in Healthcare and Medical Tourism
Bölüm Adı:Invastigation of alcohol consumption determinants in Turkey with multinomial probit model, ALKAN ÖMER,YARBAŞI İKRAM YUSUF Yayın Yeri:IGI Global, Editör: Paul Sudip, Kulshreshtha Sharad Kumar Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:341 ISBN:9781522597872 Bölüm Sayfaları:134-161

5- Finans Alanında Spesifik Konular
Bölüm Adı:Konut Fiyatlarının Gayrimenkul Sektörü ve Menkul Kıymet Piyasaları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği, KAYA ABDULKADİR,YARBAŞI İKRAM YUSUF Yayın Yeri:Gazi Yayınevi, Editör: Ünal Gülhan, Alirıza Ağ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:17 ISBN:978-625-7045-65-0 Bölüm Sayfaları:137-154

6- Kamu Çalışanlarının Tasarruf Eğilimleri: TRA1 Bölgesi Örneği
Bölüm Adı:, KAYA ABDULKADİR, YARBAŞI İKRAM YUSUF, GENÇER ÖZGE Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:129 ISBN:978-625-8494-93-8 Bölüm Sayfaları:-

1- Tahıl Emtia Fiyat Oynaklığının Markov Değişim Asimetrik Garch Modelleriyle İncelenmesi
ÖZER HÜSEYİN, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Determinants of Demand in Digital Platform-Mediated Service Work in Turkey: An Empirical Study
BALKAYA ENSAR, YARBAŞI İKRAM YUSUF, TEPELER MUHAMMED İKBAL, Yayın Yeri:MDPI AG ,2023
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

3- Relationship Between Internet Usage, E-Skills, Personal Data Protection and Demographics Variables with Preference of E-Commerce
KULA MEHMET EMİRHAN, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Journal of Research and Innovation for Sustainable Society ,2023
Uluslararası Hakemli DOAJ, EBSCO, Özgün Makale

4- Which Type of Energy Consumption is Effective on Economic Growth? Industry or Residential? The Case of Nuts-2 Regions in Turkiye
TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:International Journal of Energy Economics and Policy ,2023
Uluslararası Hakemli Scopus, Özgün Makale

5- Business Ethics Challenges and A Comprehensive Understanding of Tackling Child Labor in Turkey
KULA MEHMET EMİRHAN, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Marketing and Management of Innovations ,2023
Uluslararası Hakemli WOS ESCI, Özgün Makale

6- Türkiye’de Sektörel Bazda Turizm ve Kadın İstihdamı İlişkisi
TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- The determinants of household electricity demand in Turkey: An implementation of the Heckman Sample Selection model
YARBAŞI İKRAM YUSUF, ÇELİK ALİ KEMAL, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- Mekânsal Panel Veri Analizleri Vasıtasıyla, Enerji Tüketiminde Yakınsamanın İl Düzeyinde Tespiti: Türkiye Örneği
TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF, EMSEN ÖMER SELÇUK, Yayın Yeri:MANAS Sosyal Arastirmalar Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

9- The Effect of Individuals' Working Life Factors on their General Health Status: The Case of Turkey
YARBAŞI İKRAM YUSUF, BALKAYA ENSAR, ŞIK MUHAMMED ŞAMİL, Yayın Yeri:JOURNAL OF PHARMACEUTICAL NEGATIVE RESULTS ,2022
Uluslararası Hakemli Scopus, Özgün Makale

10- EXAMINING CYBER MOBBING AMONG UNIVERSITY STUDENTS WITH MULTIVARIATE ORDERED RESPONSE MODELS
YARBAŞI İKRAM YUSUF, NAGEHAN ÖNER, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, EKİNCİ OĞUZHAN, YILDIRIM FATİH, Yayın Yeri:JOURNAL OF PHARMACEUTICAL NEGATIVE RESULTS ,2022
Uluslararası Hakemli Scopus, Özgün Makale

11- FORECASTING OF VOLATILITY IN STOCK EXCHANGE MARKETS BY MS-GARCH APPROACH: AN APPLICATION OF BORSA ISTANBUL
KAYA ABDULKADİR, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

12- THE EFFECTS OF EMPLOYMENT AND FINANCIAL EMPOWERMENT OF WOMEN ON DOMESTIC VIOLENCE: THE CASE OF TURKEY
ALGÜL YAHYA, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

13- MSCI Endeksi ve BIST 100 Endeksi Öncül Ardıl İlişkisi
KAYA ABDULKADİR,YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

14- Ticari Dışa Açıklık ile Enerji Tüketimi Arasındaki Simetrik ve Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği
EMEÇ ABDULKADİR SEZAİ,YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2018
Uluslararası Hakemli ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini, İdealonline Veri Tabanı, CiteFactor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing (ISI), Özgün Makale

15- Assessing postgraduate students’ satisfaction with quality of services at a Turkish university using alternate ordered response models
ÇELİK ALİ KEMAL, OKTAY ERKAN, ÖZEN ÜSTÜN, KARAASLAN ABDULKERİM, YARBAŞI İKRAM YUSUF, Yayın Yeri:Periodica Polytechnica Social and Management Sciences ,2018
Uluslararası Hakemli Scopus, Özgün Makale

1- Erzurum Bilim ve Sanat Derneği
2022 Yönetim Kurulu Üyesi

1- BRICS-T ÜLKELERİNDE YOLSUZLUK İLE TİCARİ AÇIKLIK İLİŞKİSİNİN TESPİTİ
TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF 18.03.2023, Yayın Yeri:5. ULUSLARARASI PALANDÖKEN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

2- Modelling the Relationship between Energy Dependency and Economic Growth: The Case of Turkey
BEDİR SERAP,YILMAZ VİLDAN MERVE,YARBAŞI İKRAM YUSUF 12.01.2017, Yayın Yeri:EBES Uluslararası Özet bildiri

3- Ulaşım Altyapısının Endüstri İstihdamı Üzerindeki Etkisinin Mekansal Panel Modellerle Analizi: Türkiye İBBS Düzey-2 Bölgeleri Örneği
ERKAL GÖKHAN,YARBAŞI İKRAM YUSUF 05.10.2017, Yayın Yeri:18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

4- Analysis of Alcohol Consumption Determinants in Turkey with Multinomial Probit Model
ALKAN ÖMER,YARBAŞI İKRAM YUSUF 24.05.2017, Yayın Yeri:3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS Uluslararası Özet bildiri

5- MS-GARCH Yaklaşımıyla Menkul Kıymet Piyasalarında Volatilite Tahmini: Borsa İstanbul Örneği
KAYA ABDULKADİR,YARBAŞI İKRAM YUSUF 10.10.2018, Yayın Yeri:22. FİNANS SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri

6- Bireylerin Çalışma Hayatına İlişkin Faktörlerin Genel Sağlık Durumları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
YARBAŞI İKRAM YUSUF, BALKAYA ENSAR, ŞIK MUHAMMED ŞAMİL 07.10.2022, Yayın Yeri:6. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

7- Examining Cyber Mobbing among University Students with Multivariate Ordered Response Models
YARBAŞI İKRAM YUSUF, NAGEHAN ÖNER, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, EKİNCİ OĞUZHAN, YILDIRIM FATİH 07.10.2022, Yayın Yeri:6. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

8- Geçiş Ekonomilerinde Kadın Girişimciliği: Ekonomik Büyüme ile Nedensellik İlişkisi
YARBAŞI İKRAM YUSUF, TÜRKMEN ADEM 24.08.2021, Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES Uluslararası Tam metin bildiri

9- Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Eşikli Eşbütünleşme Ve Granger Nedensellik
TEMURLENK MEHMET SİNAN,LÖGÜN ANIL,YARBAŞI İKRAM YUSUF 05.10.2017, Yayın Yeri:18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

1- Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

3- Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

4- Ekonometri I
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

5- Ekonometri II
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- Ekonometri I
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

7- Ekonometri II
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

8- Ekonometri II
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

9- Ekonometri I
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

10- Ekonometri II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Ekonometri I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

12- Ekonometri II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

13- Ekonometrik Modeller
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

14- Ekonometri I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

15- Temel Bilgisayar Uygulamaları
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

16- Ekonometri II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Yöneticilerin İş-Aile Çatışması Yaşama Sıklığının Belirleyicileri: Türkiye Örneği MUHAMMED YUSUF, Devam Ediyor MUHAMMED YUSUF ÇELİK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

2023 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2020 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow