Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science
ibrahim karahan
assoc. prof

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ (DR), 2011, 2015

Yüksek Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MATEMATİK (YL) (TEZLİ), 2008, 2011

Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2004, 2008

1- Uzman Matematikçi
2009 2011 Matematik Öğretmeni

1- Genelleştirilmiş Metrik Uzaylarda Geraghty Daraltan Dönüşümlerin Sabit Noktaları Üzerine
ALTIPARMAK EBRU,KARAHAN İBRAHİM 28.06.2019, Yayın Yeri:14. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

2- Convergence Theorem of Inertial S* -algorithm for Family of Nonexpansive Mappings with Applications
ALTIPARMAK EBRU, KARAHAN İBRAHİM 24.09.2021, Yayın Yeri:8th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics Uluslararası Tam metin bildiri

3- A New Iterative Algorithm For Split Mixed Equilibrium Problems
KARAHAN İBRAHİM 19.04.2020, Yayın Yeri:International Virtual Conference on Multidisciplinary Research (IVCMR-2020) Uluslararası Özet bildiri

4- On Convergence of SP iteration scheme in Hyperbolic space
KARAHAN İBRAHİM,Gunduz Birol 18.09.2017, Yayın Yeri:International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125 th anniversary of Stefan Banach Uluslararası Özet bildiri

5- A new iterative method for a generalized equilibrium problem a variational inequality problem and a hierarchical fixed point problem
KARAHAN İBRAHİM,SEÇER AYDIN 19.08.2014, Yayın Yeri:International Conference on Advances in Applied Mathematics and Mathematical Physics Uluslararası Özet bildiri

6- Generalized Metric Spaces and Fixed Point Theorems
KARAHAN İBRAHİM,Isik Irfan 05.09.2018, Yayın Yeri:5th International Intuitionistic Fuzzy Sets and Contemporary Mathematics Conference Uluslararası Özet bildiri

7- Convergence of S type iteration process for two infinite families of asymptotically quasi nonexpansive mappings in convex metric space
KARAHAN İBRAHİM,TÜRKMEN EŞREF,ÖZDEMİR MURAT 20.06.2012, Yayın Yeri:International Conference on Applied Analysis and Algebra Uluslararası Özet bildiri

8- Fixed Point Problems of S Iterative Process for Continuous Functions on an Arbitrary Interval
SAFEER HUSSAIN KHAN,KARAHAN İBRAHİM,ÖZDEMİR MURAT 12.09.2013, Yayın Yeri:Algerian-Turkish International days on Mathematics Uluslararası Özet bildiri

9- Weak Convergence Theorem by a New Extragradient Method for Fixed Point Problems and Variational Inequality Problems
KARAHAN İBRAHİM,ÖZDEMİR MURAT 12.09.2013, Yayın Yeri:Algerian-Turkish International days on Mathematics Uluslararası Özet bildiri

10- Fixed Point Problems of Picard Mann Hybrid Iterative Process for Continuous Functions on an Arbitrary Interval
KARAHAN İBRAHİM,ÖZDEMİR MURAT 26.08.2013, Yayın Yeri:2. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications Uluslararası Özet bildiri

11- An Explicit Iterative Method to Solve Generalized Mixed Equilibrium Problem Variational Inequality Problem and Hierarchical Fixed Point Problem for a Nearly Nonexpansive Mapping
KARAHAN İBRAHİM 25.08.2014, Yayın Yeri:3. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications Uluslararası Özet bildiri

12- Strong convergence with a modified iterative projection method for hierarchical fixed point problems and variational inequalities
KARAHAN İBRAHİM 30.07.2015, Yayın Yeri:International Conference on Control Optimization and Autonomous Vehicle Uluslararası Özet bildiri

1- SABİT NOKTA TEORİSİNDE YAKLAŞIM METOTLARI II
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

2- Analiz 4
Lisans 2019-2020 Türkçe 5

3- Analiz 2
Lisans 2019-2020 Türkçe 6

4- İleri Fonksiyonel Analiz II
Doktora 2019-2020 Türkçe 3

5- İleri Analiz II
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

6- İleri Fonksiyonel Analiz-I
Doktora 2019-2020 Türkçe 3

7- İleri Analiz-I
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

8- Analiz 3
Lisans 2019-2020 Türkçe 5

9- Analiz I
Lisans 2019-2020 Türkçe 6

10- ANALİZ II
Lisans 2018-2019 Türkçe 6

11- Analiz I
Lisans 2018-2019 Türkçe 6

12- SABİT NOKTA TEORİSİNDE YAKLAŞIM METOTLARI I
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

13- SABİT NOKTA TEORİSİ II
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

14- SABİT NOKTA TEORİSİ I
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

15- DİFERANSİYEL DENKLEMLER
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

16- LİNEER CEBİR
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

17- SABİT NOKTA TEORİSİNDE YAKLAŞIM METOTLARI II
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

18- SABİT NOKTA TEORİSİ II
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

19- FOURİER ANALİZİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

20- SABİT NOKTA TEORİSİNDE YAKLAŞIM METOTLARI I
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

21- Sabit Nokta Teorisi I
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

22- Diferansiyel Denklemler
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

23- Fonksiyonel Analiz
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

24- Sabit Nokta Teorisinde Yaklaşım Metotları
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

25- Sabit Nokta Teorisi II
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

26- Fourier Analizi
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

27- Analiz IV
Lisans 2016-2017 Türkçe 5

28- Matematik II
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

29- Mühendislik Matematiği
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

30- Sabit Nokta Teorisi I
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

31- Diferansiyel Denklemler
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

32- Fonksiyonel Analiz
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

33- Analiz III
Lisans 2016-2017 Türkçe 5

34- Analiz IV
Lisans 2015-2016 Türkçe 5

35- Matematik II
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

36- Sabit Nokta Teorisi II
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

37- Sabit Nokta Teorisi I
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

38- Matematik I
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

39- Fonksiyonel Analiz
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

40- Analiz III
Lisans 2015-2016 Türkçe 5

41- Analiz II
Lisans 2014-2015 Türkçe 6

42- Mesleki İngilizce
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

43- Analiz IV
Lisans 2014-2015 Türkçe 5

44- Matematik II
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

1- Doktora
Sabit Nokta Algoritmaları İle Görüntü İyileştirme ve Onarma Ebru, Devam Ediyor Ebru Altıparmak

2- Yüksek Lisans
Sabit nokta ve denge problemlerinin ortak çözümleri için iteratif metotlar MUHAMMED FURKAN, Tamamlandı MUHAMMED FURKAN ÖZDEMİR Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Genelleştirilmiş metrik uzaylarda sabit nokta teoremleri İRFAN, Tamamlandı İRFAN IŞIK Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
G-metrik uzaylarda devirli daraltan dönüşümler için sabit nokta teoremleri ÇİĞDEM, Tamamlandı ÇİĞDEM YALÇIN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
b-metrik uzaylarda Geraghty daraltan dönüşümlerin sabit noktaları üzerine OĞUZHAN, Tamamlandı OĞUZHAN AYTEMİZ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

6- Doktora
Sabit nokta algoritmalarının görüntü iyileştirme problemlerine uygulamaları EBRU, Tamamlandı EBRU ALTIPARMAK Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
eşlenik gradyen metotlar DİLARA, Devam Ediyor DİLARA AKDAĞ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
PnP Algoritmaları ve Uygulamaları EDA NUR, Devam Ediyor EDA NUR YILDIRIM Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

3- Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015

4- Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü .
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015

5- Farabi Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Fixed Point Theory and Applications Dergi İngilizce

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Filomat Dergi İngilizce

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Carpathian Journal of Mathematics Dergi İngilizce

2020 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow