Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science
harun selvitopi
assoc. prof

Bütünleşik Doktora KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MATEMATİK (DR), 2012, 2016

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2004, 2008

1- Folik Asit Konjuge Edilmiş Hekzagonal Bor Nitrür Nano-İlaç Taşıma Sistemine Yüklenen 2-Aminoindan ve Sübstitüe Fenetilamin Bazlı Üre Türevlerinin Mpp+ İle Oluşturulan in vitro Parkinson Hastalığı Modelinde Nöron Koruyucu Etkilerinin Belirlenmesi
Devam Ediyor -Tübitak 1002 Araştırmacı ULUSAL

1- Higgs Boson: A Mathematical Survey with Finite Element Method
Bölüm Adı:, SELVİTOPİ HARUN Yayın Yeri:Nova Science Publishers, Inc. New York, Editör: SELVİTOPİ HARUN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:100 ISBN:979-8-88697-785-1 Bölüm Sayfaları:-

2- Advances in Mathematics Research
Bölüm Adı:Numerical Solution of the One and Two Dimensional Semi-Linear Wave Equation with Scale-Invariant Damping, Mass and Power Non-Linearity with θ-Scheme, SELVİTOPİ HARUN Yayın Yeri:Nova Science Publishers, Editör: Abert R. Baswell Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:266 ISBN:978-1-68507-453-1 Bölüm Sayfaları:221-237

3- Research & Reviews in Science and Mathematics - II
Bölüm Adı:FINITE ELEMENT SIMULATION OF THE WEAKLY COUPLED SYSTEM OF NONLINEAR DAMPED WAVE EQUATIONS WITH DISTINCT SCALE-INVARIANT TERMS, SELVİTOPİ HARUN Yayın Yeri:Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Editör: Akgül Hasan, Aksoy Ahmet Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:20 ISBN:978-625-8075-31-1 Bölüm Sayfaları:101-120

1- V.H.K.İ.
2009 2010

1- Uluslararası
MHD for Space Applications MHD for Space Applications. 20.06.2016 24.06.2016

1- MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING IN PREDICTING CORONARY HEART DISEASE
DEMİR SEDA, SELVİTOPİ HARUN 07.12.2023, Yayın Yeri:5th International Conference on Deep Learning, Artificial Intelligence and Robotics (ICDLAIR) 2023 Uluslararası Tam metin bildiri

2- Multiplicative Euler Methods for Multiplicative Heat Equation
YAZICI MUHAMMET,SELVİTOPİ HARUN 10.05.2017, Yayın Yeri:International Conference on Mathematics and Engineering Uluslararası Özet bildiri

3- Multiplicative Crank-Nicolson Method for Multiplicative Heat Equation
YAZICI MUHAMMET,SELVİTOPİ HARUN 10.05.2017, Yayın Yeri:International Conference on Mathematics and Engineering Uluslararası Özet bildiri

4- A Fixed Point Theorem for Surface
HIZARCI SEYFULLAH, ELMAS SÜHEYLA, İLGÜN ŞÜKRÜ, SELVİTOPİ HARUN 13.06.2012, Yayın Yeri:X.Geometri Sempozyumu , 2012 Ulusal Özet bildiri

5- Numerical Investigation of Damped WaveType MHD Flow with Time-Varied External Magnetic Field
SELVİTOPİ HARUN 01.02.2022, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS - STUDIES ON SCIENTIFIC DEVELOPMENTS IN GEOMETRY, ALGEBRA, AND APPLIED MATHEMATICS Uluslararası Özet bildiri

6- Finite Element Method with Crank-Nicolson Scheme for the Nonlinear Klein-Gordon Equation in de Sitter Spacetime
SELVİTOPİ HARUN, YAZICI MUHAMMET 01.09.2021, Yayın Yeri:The Second International Conference on Applied Mathematics in Engineering Uluslararası

7- FINITE ELEMENT/FINITE DIFFERENCE SIMULATION OF DAMPED WAVE TYPE MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW
SELVİTOPİ HARUN 15.01.2022, Yayın Yeri:4. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS Uluslararası Özet bildiri

8- Finite Element Scheme for the Semi-Linear Wave Equation with Scale-Invariant Damping, Mass and Power Non-Linearity in Two Dimension
SELVİTOPİ HARUN 20.11.2020, Yayın Yeri:3RD INTERNATIONAL CONFERENCEON MATHEMATICAL AND RELATED SCIENCES: CURRENT TRENDS ANDDEVELOPMENTS Uluslararası Özet bildiri

9- Finite element solution of MHD flow in a T-Junction
SELVİTOPİ HARUN 03.09.2020, Yayın Yeri:3rd International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM-VAN 2020) Uluslararası Özet bildiri

10- Finite Element Solution of the Klein-Gordon Equation in de Sitter Space time
SELVİTOPİ HARUN,YAZICI MUHAMMET 03.07.2018, Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS“An Istanbul Meeting for World Mathematicians”Minisymposium on Approximation Theory Minisymposium on Math Education3-6 July 2018, Istanbul, Turkey Uluslararası Özet bildiri

11- Finite Difference Solution of the Klein-Gordon Equation in Curved Spacetime
SELVİTOPİ HARUN,YAZICI MUHAMMET 03.07.2018, Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS“An Istanbul Meeting for World Mathematicians”Minisymposium on Approximation Theory Minisymposium on Math Education3-6 July 2018, Istanbul, Turkey Uluslararası Özet bildiri

12- FEM-BEM COUPLED SOLUTION OF MHD PIPE FLOW
AYDIN SELÇUK HAN,SELVİTOPİ HARUN 20.06.2016, Yayın Yeri:10th PAMIR International ConferenceFundamental and Applied MHD Uluslararası Tam metin bildiri

13- FEM BEM Coupled Solution of MHD Pipe Flow
AYDIN SELÇUK HAN,SELVİTOPİ HARUN 20.06.2016, Yayın Yeri:PAMIR 2016, 10th PAMIR International Conference Fundamental and Applied MHD Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Dergi Editör American Journal of Applied Mathematics SELVİTOPİ HARUN İngilizce 2021

1- Mathematica ile Sayısal Hesaplamalar
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- Matematik I
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

3- Kısmi Difetansiyel Denklemler
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

4- Matematiksel Hesaplama
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

5- Bilgisayar Programlamaya Giriş
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- Diferansiyel Denklemler
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

7- Bilgisayar I
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

8- Matematik I
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

9- Diferensiyel Denklemler
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

10- Diferansiyel Denklemler İçin Sayısal Çözüm Yöntemleri
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Diferansiyel Denklemler
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

12- Kısmi Diferansiyel Denklemler I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

13- Matematiksel Hesaplama
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

14- Bilgisayar Programlamaya Giriş
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

15- Ayrık Matematik
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

16- Diferansiyel Denklemler-II
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

17- Mathematica ile Sayısal Hesaplamalar
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

18- Diferansiyel Denklemler-I
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

19- Diferansiyel Denklemler
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

20- Bilgisayar Programlamaya Giriş
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

21- Lineer Cebir-II
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

22- Ayrık Matematik
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

23- Matematik-II
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

24- Mathematica ile Sayısal Hesaplamalar
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

25- Diferansiyel Denklemler
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

26- Matematiksel Hesaplama
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

27- Temel Bilgisayar Uygulamaları
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

28- Bilgisayar Destekli Matematiksel Analiz
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

29- Sınır Elemanlar ve Sonlu Elemanlar Yöntemlerinin Birleşimi ve Uygulamaları
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

30- Diferansiyel Denklemler İçin Sayısal Çözüm Yöntemleri
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

31- Ayrık Matematik
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

32- Mühendislik Matemetiği
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

33- Bilişim Teknolojileri
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

34- Mathematica ile Sayısal Hesaplamalar
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

35- Diferansiyel Denklemler
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

36- Matematik-I
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

37- Bilgisayar-II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

38- Nümerik Analiz
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

39- Şifreleme Teorisi
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

40- Temel Bilgi Teknolojileri
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

41- Matematik-II
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

42- Bilgisayar-I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

43- Matematik
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Zamana bağlı konvektif katsayılı kararsız konveksiyon-difüzyon-reaksiyon denkleminin sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü SÜMEYRA DİDEM, Tamamlandı SÜMEYRA DİDEM KUZULUGİL Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021 2030

2- Farabi Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2021

3- Bologna Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2021

4- Erasmus Koordinatörü .
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2021

2023 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 araştirma görevlisi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow