Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science
tuba katırcı
asst. prof

Doktora Université Claude Bernard-Lyon I, , , 2015, 2016

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, CEBİR VE SAYILAR (DR), 2012, 2018

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ (YL) (TEZLİ), 2010, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2006, 2010

1- Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölüm Birinciliği
2010 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

2- 2210 - Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları
2011 TÜBİTAK TÜRKİYE

3- 2211/E Yurt İçi Doğrudan Doktora Burs Programı
2012 TÜBİTAK TÜRKİYE

4- 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı
2023 TÜBİTAK TÜRKİYE

1- Araştırmacı/Doktora
2015 2016 Tübitak Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

1- On stabilization of Ek chains
KATIRCI TUBA, Yayın Yeri:Communications in Algebra ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- On the derivatives of bivariate Fibonacci polynomials
KATIRCI TUBA, Yayın Yeri:Notes on Number Theory and Discrete Mathematics ,2018
Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index – Web of Science, Özgün Makale

1- Bazı Topolojik Özelliklere Sahip Gruplarda Ek-Zincirinin Stabilliği
KATIRCI TUBA 12.09.2018, Yayın Yeri:31. Ulusal Matematik Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

2- Hipermerkezil Alt Grupların Ek-Zarfları
KATIRCI TUBA 06.09.2017, Yayın Yeri:30. Ulusal Matematik Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

3- Bazı Zincir Koşullarını Sağlayan Grup Ailelerinde Çifte Merkezleyiciler ve Genellemeleri
KATIRCI TUBA 29.08.2016, Yayın Yeri:29. Ulusal Matematik Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

4- Stabilization of Ek-Envelopes
KATIRCI TUBA 19.10.2016, Yayın Yeri:BN-Pair - Conference in honour of 60th birthdays of Alexandre Borovik and Ali Nesin Uluslararası Özet bildiri

5- Analysis of The Envelopes of Hypercentral Subgroups
KATIRCI TUBA 02.05.2019, Yayın Yeri:Group Theory in Ankara; in honour of Mahmut Kuzucuoğlu's 60th birthday Ulusal Özet bildiri

6- Stabilization of Ek-Chains
KATIRCI TUBA 21.03.2018, Yayın Yeri:Atılım Üniversitesi Matematik Bölüm Semineri Ulusal Özet bildiri

7- Envelopes in MC -Groups
KATIRCI TUBA 20.05.2015, Yayın Yeri:Antalya Algebra Days XVII Uluslararası Özet bildiri

8- On The Stabilization of E_k Envelopes
KATIRCI TUBA 08.12.2016, Yayın Yeri:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Seminerleri Ulusal Özet bildiri

9- Derivatives of Bivariate Fibonacci Polynomials
KATIRCI TUBA 16.05.2012, Yayın Yeri:Antalya Algebra Days XIV Uluslararası Özet bildiri

1- Lineer Cebir
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- Cebir
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

3- Matematik II
Lisans 2023-2024 Türkçe 4

4- Linear Algebra
Lisans 2023-2024 İngilizce 3

5- Sosyal Bilimlerde Matematik I
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

6- Soyut Cebir
Lisans 2023-2024 Türkçe 4

7- Matematik I
Lisans 2023-2024 Türkçe 4

8- Cebir
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

9- Temel Bilgisayar Uygulamaları
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

10- Matematik II
Lisans 2022-2023 Türkçe 4

2023 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow