Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
gamze bozkurt
assoc. prof

Post-Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2022, 2023

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, NANOMALZEMELER (DR), 2013, 2018

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PROSES VE REAKTÖR TASARIMI (YL) (TEZLİ), 2015, 2017

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, NANOMALZEMELER (YL) (TEZLİ), 2011, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2006, 2010

1- Kuru Reformlanma ile H2 Üretiminde Kükürt Zehirlenmesine Dirençli Al2O3 Destekli Yeni Ni-W-C Katalizörlerin Hazırlanması
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü ULUSAL

2- Sodyum borhidrürden hidrojen üretimi için farklı destek malzemeleri kullanarak etkin katalizörlerin geliştirilmesi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- Farklı Morfolojilerde SnO2 -TiO2 Nanokompozitlerin Sentezi Elektrokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- Mikrodalga Isıtma Tekniği ile CoO ve NiO Destek Malzemeleri Üzerine Pt, Pd, Ru, Ni, Co Nanoparçacıkların Oluşturulması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

5- Saçtırma Tekniği ile Katalizör Üretimi ve Karakterizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

6- Farklı Reaktantlar İle Nano Boyutlu Bakır Oksit Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özellikleri
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

7- PEM Yakıt Pilleri için Süperkritik Karbondioksit Depozisyon Yöntemi ile İletken Polimer Destekli Katot Katalizörü Hazırlanması
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer ULUSAL

1- Advancements in Renewable Energy and Green Hydrogen
Bölüm Adı:Green Hydrogen: A Clean Energy Solution for Electricity and Heat, ÖZTÜRK AYDIN AYŞENUR, BOZKURT GAMZE, DAŞ ELİF Yayın Yeri:IGI Global, Editör: Candin Mihaltan Traian, Djohra Saheb, Koussa Mustapha, Moussaoui Omar, Raboaca Maria Simona Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:327 ISBN:9798369310144 Bölüm Sayfaları:84-105

1- Uzman/Koordinatör
2012 2014

1- Uluslararası
International Summer School on Materials for Energy Storage and Conversion, ODTÜ Enerji depolamaya yönelik aygıtlar ve malzeme sentezleri hakkında 03.09.2015 06.09.2015

2- Uluslararası
EU Horizon 2020 Proposal Writing Training Avrupa Birliği projelerine yönelik eğitim 28.12.2018 29.12.2018

3- Ulusal
LPG Sorumlu Müdürlük Eğitim Sertifikası LPG istasyonları sorumlu müdürlüğü eğitimi 15.05.2010 17.05.2010

4- Ulusal
Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitim Sertifikası Proje yazma eğitimi 09.01.2013 10.01.2013

5- Ulusal
Patent/Faydalı Model Eğitim Sertifikası Fikri Sınai Mülkiyet Hakları başvurusuna yönelik eğitim 19.03.2014 19.03.2014

6- Ulusal
2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Bursu TÜBİTAK Bursiyer No: 1649B031502644 19.01.2015 09.03.2016

7- Ulusal
Bilirkişilik Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Dava Konusu: Araç Üzerinde Oluşan Ayıplı Yüzeylerin Tespiti, Dosya No: 2019/259 Esas 07.02.2020 07.02.2020

8- Ulusal
Bilirkişilik Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Dava Konusu: Araç Üzerinde Oluşan Ayıplı Yüzeylerin Tespiti, Dosya No: 2019/271 Esas 13.03.2020 13.03.2020

1- Physical and electrochemical properties of SnO2–TiO2 nanocomposites prepared with different surfactants
BOZKURT GAMZE,BOZKURT EBRU, Yayın Yeri:Chemical Papers ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- The synthesis of MgO and MgO-graphene nanocomposite materials and their diode and photodiode applications
BOZKURT YILDIRIM GAMZE, DAŞ ELİF, Yayın Yeri:Physica Scripta ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- Investigation of electrochemical performance of Ni/Cr2O3 and Co/Cr2O3 composite nanoparticles prepared by microwave-assisted solvothermal method
BOZKURT YILDIRIM GAMZE, Yayın Yeri:Journal of Alloys and Compounds ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Co/CuO–NiO–Al2O3 catalyst for hydrogen generation from hydrolysis of NaBH4
ERAT NESLİHAN, BOZKURT YILDIRIM GAMZE, ÖZER ABDULKADİR, Yayın Yeri:International Journal of Hydrogen Energy ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- Tailoring metal-oxide-supported PtNi as bifunctional catalysts of superior activity and stability for unitised regenerative fuel cell applications
MLADENOVIC DUSAN, SANTOS DIOGO M.F., BOZKURT GAMZE, POZAN SOYLU GÜLİN SELDA, BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE, MILJANIC SCEPAN, SLJUKIC BILJANA, Yayın Yeri:Electrochemistry Communications ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

6- A Pt/MnV2O6 nanocomposite for the borohydride oxidation reaction
Milikic Jadranka,Martins Marta,Dobrota Ana S,BOZKURT GAMZE,POZAN SOYLU GÜLİN SELDA,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,Skorodumova Natalia V,Pasti Igor A,Sljukic Biljana,Santos Diogo Miguel, Yayın Yeri:Journal of Energy Chemistry ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

7- Preparation of different thin film catalysts by direct current magnetron sputtering for hydrogen generation
BOZKURT GAMZE,ÖZER ABDULKADİR,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY ,2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- Synthesis and Characterization of α-Fe2O3 Nanoparticles by Microemulsion Method
BOZKURT GAMZE, Yayın Yeri:Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

9- Mn2O3-MO (MO = ZrO2, V2O5, WO3) supported PtNi nanoparticles: Designing stable and efficient electrocatalysts for oxygen reduction and borohydride oxidation
Martins Marta,Milikic Jadranka,Sljukic Biljana,POZAN SOYLU GÜLİN SELDA,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,BOZKURT GAMZE,Santos Diogo Miguel, Yayın Yeri:MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- Mn2O3-MO (MO = ZrO2, V2O5, WO3) supported PtNi nanoparticles: Designing stable and efficient electrocatalysts for oxygen reduction and borohydride oxidation
Martins Marta,Jadranka Milikic,Sljukic Biljana,POZAN SOYLU GÜLİN SELDA,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,BOZKURT GAMZE,Santos Diogo Miguel, Yayın Yeri:Microporous and Mesoporous Materials ,2019
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

11- Development of effective catalysts for hydrogen generation from sodium borohydride: Ru, Pt, Pd nanoparticles supported on Co3O4
BOZKURT GAMZE,ÖZER ABDULKADİR,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE, Yayın Yeri:Energy ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

12- PtNi supported on binary metal oxides: Potential bifunctional electrocatalysts for low-temperature fuel cells?
Martins Marta,Sljukic Biljana,Sequeira Cesar A,POZAN SOYLU GÜLİN SELDA,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,BOZKURT GAMZE,Şener Tansel,Santos Diogo Miguel, Yayın Yeri:Applied Surface Science ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

13- Hydrogen generation from sodium borohydride with Ni and Co based catalysts supported on Co3O4
BOZKURT GAMZE,ÖZER ABDULKADİR,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE, Yayın Yeri:International Journal of Hydrogen Energy ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

14- Durability of carbon/conducting polymer composite supported Pt catalysts prepared by supercritical carbon dioxide deposition
BOZKURT GAMZE,MEMİOĞLU FULYA,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

15- Synthesis and characterization of CuO at nanoscale
BOZKURT GAMZE,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,ÖZER ABDULKADİR, Yayın Yeri:Applied Surface Science ,2014
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

16- Pt nanoparticles over PEDOT/carbon composites prepared by supercritical carbon dioxide deposition
BOZKURT GAMZE,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,MEMİOĞLU FULYA, Yayın Yeri:Applied Surface Science ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

1- TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
2010 2023 Üye

1- Catalyst Preparation by Sputtering Technique for Hydrogen Production from NaBH4
BOZKURT GAMZE,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,ÖZER ABDULKADİR 22.10.2017, Yayın Yeri:13th Nanoscience and Nanotechnology Conference Uluslararası Özet bildiri

2- Development of Various Metal Catalysts on Co3O4 Support Material for H2 Production from NaBH4
BOZKURT GAMZE,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,ÖZER ABDULKADİR 26.10.2016, Yayın Yeri:1st international Mediterranean Science and Engineering Congress Uluslararası Özet bildiri

3- Utilization of N-Doped Carbon Materials Obtained from ZIF as Catalyst Support for PEM Fuel Cell
ÖZÇELİK NİYAZİ,ÖZTÜRK AYŞENUR,BOZKURT GAMZE,ÇÖGENLİ MEHMED SELİM,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE 15.03.2017, Yayın Yeri:2nd International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC 2017) Uluslararası Özet bildiri

4- Economic Dimension of Nanotechnology
BOZKURT GAMZE,BOZKURT EDA 22.10.2017, Yayın Yeri:13th Nanoscience and Nanotechnology Conference Uluslararası Özet bildiri

5- Pt Nanoparticles over Carbon/PEDOT Composites Prepared by Supercritical Carbondioxide Deposition
BOZKURT GAMZE,MEMİOĞLU FULYA,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE 24.06.2013, Yayın Yeri:9th Nanoscience and Nanotechnology Conference Uluslararası Özet bildiri

6- Comparison of Two Different Conducting Polymer/Carbon Composites as Support Material for Pt Nanoparticles
DAŞ ELİF,BOZKURT GAMZE,MEMİOĞLU FULYA,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE 24.06.2013, Yayın Yeri:9th Nanoscience and Nanotechnology Conference Uluslararası Özet bildiri

7- Synthesis and Characterization of CuO at Nanoscale
BOZKURT GAMZE,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,ÖZER ABDULKADİR 24.06.2013, Yayın Yeri:9th Nanoscience and Nanotechnology Conference Uluslararası Özet bildiri

8- Effect of Different Surfactants on the Structure of Nano CuO
BOZKURT GAMZE,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,ÖZER ABDULKADİR 17.06.2014, Yayın Yeri:10th Nanoscience and Nanotechnology Conference Uluslararası Özet bildiri

9- SB12 Assisted Synthesis of Nano CuO via Precipitation Method in Different Reaction Environments
BOZKURT GAMZE,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,ÖZER ABDULKADİR 16.01.2015, Yayın Yeri:International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering (IMME2015) Uluslararası Tam metin bildiri

10- Preparation of Ni Catalyst on Co3O4 Support Material for H2 Production
BOZKURT GAMZE,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,ÖZER ABDULKADİR 27.04.2016, Yayın Yeri:6th Catalysis Conference (NCC6) Ulusal Özet bildiri

11- PtCu/C Bımetallic Catalysts For Pem Fuel Cells
ÖZTÜRK AYŞENUR,DAŞ ELİF,BOZKURT GAMZE,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE 27.04.2016, Yayın Yeri:6th Catalysis Conference (NCC6) Ulusal Özet bildiri

12- Different Reactant Assisted Synthesis of Nano CuO for H2O2 Electrochemical Sensor
BOZKURT GAMZE,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,ÖZER ABDULKADİR 25.02.2017, Yayın Yeri:1st International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP2016) Uluslararası Özet bildiri

13- Synthesis of CuO/GO Nanocomposites as Electrode Material for Supercapacitors
BOZKURT GAMZE,DAŞ ELİF,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,ÖZER ABDULKADİR 06.12.2015, Yayın Yeri:4th Nano Today Conference Uluslararası Özet bildiri

14- Synthesis and Characterization of CuO Nanostructures with Different Surfactants
BOZKURT GAMZE,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,ÖZER ABDULKADİR 09.09.2015, Yayın Yeri:International Congress on Natural and Engineering Sciences (ICNES) Uluslararası Özet bildiri

15- CuO/Graphene oxide nanocomposite for supercapacitors
BOZKURT GAMZE,DAŞ ELİF,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,ÖZER ABDULKADİR 07.09.2015, Yayın Yeri:International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion (mESC-IS2015) Uluslararası Özet bildiri

16- Durability of carbon/conducting polymer composite supported Pt catalysts prepared by supercritical carbon dioxide deposition
BOZKURT GAMZE,MEMİOĞLU Fulya,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE 07.09.2015, Yayın Yeri:International Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion (mESC-IS2015) Uluslararası Özet bildiri

17- Conducting Polymer/Carbon Composite Supported Platinum Catalysts Prepared by Supercritical Carbon Dioxide Deposition
BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,BOZKURT GAMZE,MEMİOĞLU FULYA 01.09.2013, Yayın Yeri:11th European Congress on Catalysis – EuropaCat-XI Uluslararası Tam metin bildiri

18- Polypyrrole/Carbon Supported Platinum Catalysts For Pem Fuel Cells
BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,DAŞ ELİF,BOZKURT GAMZE,MEMİOĞLU FULYA 01.07.2013, Yayın Yeri:The Sixth International Exergy - Energy And Environment Symposium Uluslararası Tam metin bildiri

19- Mikroemülsiyon Yöntemi ile Hazırlanan BaCO3 Nanopartiküller Üzerine Isıl İşlemin Etkisinin İncelenmesi
BOZKURT GAMZE 10.06.2021, Yayın Yeri:14. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ulusal Özet bildiri

20- A Simple Synthesis of Cr2O3 Nanoparticles and Its Physical, Electrochemical Characterizations
BOZKURT YILDIRIM GAMZE 27.07.2023, Yayın Yeri:IV. International Science and Innovation Congress ( INSI 2023 ) Uluslararası Tam metin bildiri

21- Metanın Kuru Reformlanmasında Yeni Ni‐Al Katalizörleri: Hidrotermal Yöntemde Alümina Tuzu/Baz Kaynağı'nın Etkisi
MUDANYALI AYŞİN,BOZKURT YILDIRIM GAMZE,YAŞYERLİ SENA 14.10.2023, Yayın Yeri:10. Uluslararasi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

22- PtNi-Decorated Metal Oxide Electrodes for Borohydride Fuel Cells
Martins Marta,Sljukic Biljana,Sequeira Cesar A,POZAN SOYLU GÜLİN SELDA,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE,BOZKURT GAMZE,Şener Tansel,Santos Diogo Miguel 29.05.2016, Yayın Yeri:Symposium on Heterogeneous Functional Materials for Energy Conversion and Storage held during the 229th Meeting of The Electrochemical-Society Uluslararası Tam metin bildiri

23- Oxygen reduction and oxygen evolution reaction performances of PtNi/CuO catalyst for lithium-air batteries
BOZKURT GAMZE,Şener Tansel,Tonti Dino,ÖZER ABDULKADİR,BAYRAKÇEKEN YURTCAN AYŞE 27.04.2016, Yayın Yeri:6th Catalysis Conference (NCC6) Ulusal Özet bildiri

1- İleri Genel Kimya
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- Enerji Alanında Nanoteknoloji Uygulamaları
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

3- Enerji Alanında Nanoteknoloji Uygulamaları
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

1- Doktora
SODYUM BORHİDRÜRDEN HİDROJEN ÜRETİMİ İÇİN FARKLI DESTEK MALZEMELERİ KULLANARAK ETKİN KATALİZÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ NESLİHAN, Devam Ediyor NESLİHAN ERAT TOPRAK Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Temel İşlemler ve Termodinamik Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
YENİ Ni-Al KATALİZÖRLERİNİN SENTEZ ŞARTLARININ METANIN KURU REFORMLANMA REAKSİYONUNA ETKİSİ AYŞİN, Devam Ediyor AYŞİN MUDANYALI Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2018 öğretim görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow