Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK YÖNETİMİ (DR), 2013, 2018

Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ), 1999, 2008

Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 1997, 2002

Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 1990, 1996

1- Kelebek Projesi NO:TR10/14/YEN/0102
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Yürütücü ULUSAL

2- Lisansüstü Tez Projeleri–Doktora [C-DRP] Proje No[7047 ]: SAG-C-DRP-131016-0442
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Nitel Araştırma Yöntemleri
Bölüm Adı:, AYDIN NURŞEN Yayın Yeri:Özgür Yayınları, Editör: Basım sayısı:1000, Sayfa sayısı:146 ISBN:978-975-447-825-9 Bölüm Sayfaları:-

2- ÖRGÜT KÜLTÜRÜ: Sağlık Kurumlarında Yardımlaşma ve Sosyal Ağ Analizi
Bölüm Adı:, AYDIN NURŞEN Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:232 ISBN:978-625-427-423-7 Bölüm Sayfaları:-

3- HASTANELERDE MALİ HİZMETLER: Kamu Hastanelerinde Ayniyat, Satınalma, Gider Tahakkuk
Bölüm Adı:, AYDIN NURŞEN Yayın Yeri:Kriter Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:91 ISBN:978-625-8373-80-6 Bölüm Sayfaları:-

4- SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 3
Bölüm Adı:Hastanelerdeki İdari Hizmetlerin Yasal Çerçevesi, AYDIN NURŞEN Yayın Yeri:Duvar Yayınları, Editör: SÖNMEZ Sinan, IŞIK Özgür Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:587 ISBN:978-625-8261-10-3 Bölüm Sayfaları:95-116

5- SOSYAL VE BEŞERÎ BİLİMLERDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR 1
Bölüm Adı:Bulaşıcı Olmayan (Kronik) Hastalıkların Hastanelerin İş Yüküne Etkisi, AYDIN NURŞEN Yayın Yeri:Serüven Yayınevi, Editör: CEYLAN Ayşe Çatalcalı, BATAL Salih, AKGÜL Ceylan Sülü Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:646 ISBN:978-605-4517-98-5 Bölüm Sayfaları:365-386

1- Takdirname
2005 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE

2- Teşekkür Belgesi
2008 SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE

1- Hemşire
1990 2003

2- Hastane Müdür Yardımcısı
2003 2013

3- Şube Müdürü
2013 2016

1- Ulusal
Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yazma Eğitimi TUBİTAK desteği ile Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiştir. TÜBİTAK/Araştırma projeleri hazırlama ve yazma hakkında eğitim verilmiştir. 28.04.2023 29.04.2023

2- Ulusal
Harmanlanmış Öğretim Uygulamaları Eğitimi Harmanlanış Eğitim Ortamları, Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Uygulama Araçları, Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Tasarımı ve Değerlendirme, Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Materyal Hazırlama, Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarına Uygun İzlence Hazırlama 12.05.2023 13.05.2023

3- Ulusal
Uzaktan Personel Eğitim Modülü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı, Devlet Memurları Kanunu, İletişim, Mobbing, Ekip Çalışması, Kalite Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Afet ve Kriz Yönetimi, Çalışan Hakları ve Güvenliği 03.06.2016 03.06.2016

4- Ulusal
Proje Performans Eğitimi Sertifikası, S.B. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Proje Performans Eğitimi 25.04.2016 25.04.2016

5- Ulusal
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Temel İş Sağlığı ve Güvenliği 10.11.2015 10.11.2015

6- Ulusal
İlkyardım Eğitmeni Sertifikası, İstanbul Sağlık Müdürlüğü İlkyardım Eğitmeni Sertifikası 23.02.2015 27.02.2015

7- Ulusal
Kişisel Gelişim İletişim Eğitimi, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Kurumu, Hıfzısıhha Mektebi Biz Bir Ekibiz, Duygusal Zekayı Geliştirmek, Kişisel İmaj, Güçlü Yönlere Odaklanmak, İletişim Sanatı, Keyif Veren Sunum, İkna, Çatışma Çözme, Telefonda İletişim 03.03.2014 03.03.2014

8- Ulusal
Kelebek Projesi, Kapanış Değerlendirme Konferansı, İstanbul Kalkınma Ajansı Kapanış Değerlendirme Konuşması 29.05.2015 30.05.2015

9- Ulusal
Kelebek Projesi, Mentör-Mentee Modül Eğitimi, İstanbul Kalkınma Ajansı Mentör-Mentee Modül Eğitimi 01.12.2014 31.05.2015

10- Ulusal
Hastane Yönetimi ve İşletmeciliği Sertifika Programı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi 12 Ders, 3 Akademik Dönem 04.10.2013 04.10.2013

11- Ulusal
İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 04.10.2013 04.10.2013

12- Ulusal
Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, EKAP Eğitim Sertifikası, Kamusal Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, EKAP 13.12.2013 17.12.2013

13- Ulusal
Sağlık Sektöründen Kaynaklanan Atıklar, Milli Eğitim Bakanlığı Tıbbi Atıklar 02.06.2010 21.07.2010

14- Ulusal
Kalite Yönetim Sistemi Dökûmantasyon Eğitimi, Standart Kalite Eğitim ve Danışmanlık ISO 9001:2000 12.09.2007 12.09.2007

15- Ulusal
Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Standart Kalite Eğitim ve Danışmanlık ISO 9001:2000 07.09.2007 07.09.2007

16- Uluslararası
Toplam Kalite Yönetimi ve CE Belgesi Eğitimi, Türk Akreditasyon Kurumu 11 Years EU Single Market-Revision of New Approach, Medical Device, Notified Bodies, Accreditation Designation and Notification, ISO 15189, ... 20.06.2005 22.06.2005

17- Ulusal
Bilgisayar Operatörlüğü ve İşletmenliği Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Windows XP, Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, Internet 30.04.2007 19.06.2007

18- Ulusal
Üst Düzey Yönetici Eğitimi, Sağlık Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı Üst Düzey Yönetici Eğitimi 03.05.2004 04.05.2004

19- Ulusal
Öğretmenlik Formasyonu Sertifikası, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 27 Kredi; Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Sınıf Yönetimi, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Özel Öğretim Yöntemleri (I-II), Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması, MB Okullarında 12 Hafta (84 saat) Öğretmenlik Uygulaması. 15.06.1998 31.12.1998

1- Historical Perspective on the Health Transformation in Turkey
AYDIN NURŞEN, Yayın Yeri:Value in Health Sciences ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Sağlık Hizmetlerinde Ar-Ge: Bir Literatür Taraması
AYDIN NURŞEN, Yayın Yeri:AJIT-e: Academic Journal of Information Tecnology ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- Sosyal Ağ Analizi
AYDIN NURŞEN, BEKAROĞLU ŞEVKİ BURAK, Yayın Yeri:Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi ,2020
Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor, Derleme Makale

4- Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi
AYDIN NURŞEN, Yayın Yeri:Black Sea Journal of Health Science ,2019
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Directory of Indexing and Impact Factor, Google Scholar, Rootindexing, International Innovative Journal of Impact Factor (IIJIF), Derleme Makale

5- Performansa Dayalı Ödeme ve Çalışanların Terketme, Konuşma, Sadakat ve İhmal Yanıtı
AYDIN NURŞEN, Yayın Yeri:Sağlık Yönetimi Dergisi ,2019
Ulusal Hakemli ASOS Index, Derleme Makale

6- Nitel Araştırma Yöntemleri: Etnoloji
AYDIN NURŞEN, Yayın Yeri:Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi ,2018
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Idealonline, DRJI, Google Scholar, Kaynakça.info, ASOS Index, Derleme Makale

7- Sağlık Sektöründe İşyerinde Şiddet ve Toplam Kalite Yönetimi
AYDIN NURŞEN, Yayın Yeri:İMGELEM ,2018
Uluslararası Hakemli DRJI, Idealonline, Systematic Impact Factor (SIF), Scientific World Index, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), i2or, Scientific Indexing Services, Derleme Makale

8- Social Network Analysis: Literature Review
AYDIN NURŞEN, Yayın Yeri:AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology ,2018
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

9- A Social Network Analysis on the Culture of Helping in Health Institutions
AYDIN NURŞEN, BEKAROĞLU ŞEVKİ BURAK, Yayın Yeri:Journal of Global Strategic Management ,2017
Uluslararası Hakemli International Scientific Indexing, Cabell's Directories, Global Impact Factor, ASOS, Özgün Makale

10- Hastanelerde Güvenlik Hizmetleri
BULUT GÜVEN, IŞIK MUSTAFA, AYDIN NURŞEN, AKSU SIRRI, Yayın Yeri:Southern Clinics Of Istanbul Eurasia/Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (1990 - 2016) ,2003
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

11- Hasta Hakları ve Hekim-Hasta İlişkisinde Hukuki Boyut
BULUT GÜVEN, AYDIN NURŞEN, IŞIK MUSTAFA, AKSU SIRRI, Yayın Yeri:Southern Clinics Of Istanbul Eurasia/Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (1990 - 2016) ,2003
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

1- Contract Management in Healthcare Institutions
AYDIN NURŞEN 02.05.2023, Yayın Yeri:8th International Health Sciences and Management Conference Uluslararası Özet bildiri

2- Possible Monkeypox Epidemic From a Health Management Perspective
AYDIN NURŞEN 15.10.2022, Yayın Yeri:10th International Management and Social Research Conference Uluslararası Özet bildiri

3- Artificial Intelligence in Health Services in Turkey
AYDIN NURŞEN 10.09.2022, Yayın Yeri:1st International Conference on Innovative Academic Studies (ICIAS) Uluslararası Özet bildiri

4- The Importance of Domestic Medical Device Manufacturing in Turkey
AYDIN NURŞEN 10.09.2022, Yayın Yeri:1st International Conference on Innovative Academic Studies (ICIAS) Uluslararası Özet bildiri

5- Health Workers and International Migration
AYDIN NURŞEN 15.10.2022, Yayın Yeri:10th International Management and Social Research Conference Uluslararası Özet bildiri

6- Obezite ile Mücadele, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Farkındalık
AYDIN NURŞEN, ALBAYRAK SELAMİ, DABAK MUSTAFA REŞAT 08.10.2015, Yayın Yeri:9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Yaşlanan Dünyada Sağlığın Yönetimi Ulusal Özet bildiri

7- The Model Proposal For Research and Development Activities in the Health Sector
AYDIN NURŞEN 14.05.2014, Yayın Yeri:1st International Balkan Conference on Health Sciences Uluslararası Özet bildiri

8- Patient Care Costs in the State Training and Research Hospitals in Istanbul in Years 2000-2007
AYDIN NURŞEN, BAKOĞLU REFİKA 30.06.2011, Yayın Yeri:7th International Strategic Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri

1- Bitirme Tezi
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

2- Sağlık Kurumları Yönetimi
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

3- Sağlık Hukuku
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Sağlık Kurumları Yönetimi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

1- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

2- Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

3- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

4- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2023 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2022 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow