Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ (DR), 2009, 2013

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI (YL) (TEZLİ), 2004, 2009

Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2000, 2004

1- Gümüşhane İlinden Toplanan Fasulye Genotiplerinde SCoT ve SSR Markörleri Kullanılarak Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Melatonin Uygulanan Fasulye Genotiplerinde Kuraklık ve Tuz Stresleri Altında SABATH Gen Ailesinin Karakterizasyonu ve Genom Çaplı Analizi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

3- Kuraklık Stresi Altında Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotipinde miRSeq Analiz
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- Sürdürülebilir gıda güvenliği açısından çilek ıspanak ve biberde biyositimülan uygulamaları ile abiyotik stres koşullarına (tuzluluk ve kuraklık) karşı türlerin uyum yeteneklerinin artırılması
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

5- Baryum Toksisitesi Altında Yetiştirilen Marulda Eksojen Sistein Uygulamasının Etkisinin Belirlenmesi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

6- Buğdayda (Triticum aestivum L) Olgun Embriyo Kültüründe Etkili Rejenerasyon ve Agrobacterium Yoluyla Gen Aktarım Sistemlerinin Geliştirilmesi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

7- Tuz Stresi Uygulanmış Fasulyede Aspartik Asit ve Glutamik Asit Uygulamalarının Bazı FizyoBiyokimyasal Özelliklere ve Gen İfade Seviyelerine Etkisinin Belirlenmesi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

8- Tuz ve Kuraklık Koşulları Altında Fasulye Genotiplerinde CHS Gen Ailesinin Genom Çaplı Karakterizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

9- Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinde Kuraklık ve Tuz Stresi Koşullarında Melatonin Uygulanmasının Epigenetik Değerlendirilmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

10- Kloroplastik Pvgpat1 (Fasulye Gliserol-3-Fosfat 1-O-Açiltransferaz) Geninin Nicotiana benthamiana'da Kuraklık Stresinde Aşırı İfade Ettirilmesi
Devam Ediyor -Tübitak 1002 Danışman ULUSAL

11- Tarımsal Gübre Kullanımı Sonucu Oluşan Nitrat Kirliliğinin Sazan Common Carp Balıkları Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

12- Kurşun Stresine Maruz Kalan Marulda (Lactuca sativa L.) Strigolakton Ön Uygulamasının Etkilerinin Belirlenmesi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

13- Strigolaktonun Biber (Capsicum Annuum L.)?De Fide Döneminde Tuz Stresi Üzerine Etkilerinin Morfolojik, Fizyolojik, Biyokimyasal Ve Moleküler Düzeyde Incelenmesi
Devam Ediyor -Tübitak 1002 Araştırmacı ULUSAL

14- Tuz Stresi Uygulanmış Fasulyede Aspartik Asit ve Glutamik Asit Uygulamalarının Bazı FizyoBiyokimyasal Özelliklere ve Gen İfade Seviyelerine Etkisinin Belirlenmesi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

15- Buğdayın Tuz Stresine Yanıtında a-Tokoferolün miRNA Düzeyindeki Etkisi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

16- Tuz ve Kuraklık Stresine Karşı Melatonin Uygulanmış Fasulye Genotiplerinde İki Bileşenli Sistem Genlerinin (TCS) Genom Çaplı Analizi ve Karakterizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

17- Tuz ve Kuraklık Koşulları Altında Fasulye Genotiplerinde CHS Gen Ailesinin Genom Çaplı Karakterizasyonu
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

18- Fasulye (Phaseolus vurgaris L.) Genotiplerinde Kuraklık ve Tuz Stresi Koşullarında Melatonin Uygulanmasının Epigenetik Değerlendirilmesi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

19- Bazı yerli yonca Medicago sativa L çeşit ve ekotiplerinde zamanın ve üç farklı bakteri uygulamasının çimlenme üzerine etkilerinin belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

20- Bazı Yabancı Otlar Türlerinde Sisymbrium Raphanus ve Rapistrum spp Brassicaceae Belirlenen Virüslerin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

21- Erzurum İlinde Bulunan Alıç (Crataegus Spp.) Genetik Kaynaklarının Ipbs Ve Scot Markör Yöntemleriyle Genetik Çeşitliliğin Değerlendirilmesi, Dna Barkodlama Yöntemiyle Tür Teşhisinin Yapılması
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

22- Buğdayın Tuz Stresine Yanıtında a-Tokoferolün miRNA Düzeyindeki Etkisi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

23- Türkiye Minuartia Cinsi Minuartia Seksiyonunun Scot Dna Markörleri Aracılığıyla Sistematik Ve Taksonomik Yönden Değerlendirilmesi
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

24- Kinoa Bitkisinde NaN3 Uygulamasının Optimum Koşullarının Belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

25- Yerli ve Yabancı Arpa Genotiplerinin Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

26- Bazı Korunga Türlerinin SSR Markörleriyle Genetik Karakterizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

27- Buğdayda Triticum aestivum L Su Baskınına Toleransla İlişkili Nicelik Özellikli Bölgelerin Tayini
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer ULUSAL

28- Yabani Zeytin Genotiplerinde Olea europaea L Yeni Nesil Dizileme ile Dokuya Özgü Transkriptom Analizi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

29- Ülkemizde Yetiştirilen ve Yabancı Kökenli Bazı Nohut Populasyonları İçerisindeki Genetik Çeşitliliğin SSR Markörleri Kullanılarak Belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

30- Buğdayda Oksijensiz Ortamda Çalışan Genlerin İfade Düzeylerinin Real Time PCR Yoluyla Belirlenmesi ve Antioksidan Enzim Tayini
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

31- Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Genomik ve Morfolojik Karakterizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- TARIM VE DOĞA BİLİMLERİNDE BİYOTEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR: BIOTECHNOLOGIC STUDIES in AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES
Bölüm Adı:GENOME-WIDE ANALYSIS OF CATALASE (CAT) GENE FAMILY IN PHASEOLUS VULGARIS L., TURAN MURAT, ESER AYDOĞAN, GÜLLÜCE BÜŞRA, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, İLHAN EMRE Yayın Yeri:HOLISTENCE PUBLICATIONS, Editör: Yeğenoğlu E. Dilşat, Öz Ummuhan, Can, Tevfik Hasan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:138 ISBN:9786256942554 Bölüm Sayfaları:37-57

2- TARIM VE DOĞA BİLİMLERİNDE BİYOTEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR: BIOTECHNOLOGIC STUDIES in AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES
Bölüm Adı:GENOME WIDE CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF FAD GENE FAMILY OF PHASEOLUS VULGARIS L., ÖNER BURAK MUHAMMED, İLHAN EMRE, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, UÇAR SÜMEYRA, TURAN MURAT, YİĞİDER ESMA, AYDIN MURAT Yayın Yeri:HOLISTENCE PUBLICATIONS, Editör: Yeğenoğlu E. Dilşat, Öz Ummuhan, Can Tevfik Hasan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:138 ISBN:9786256942554 Bölüm Sayfaları:57-79

3- Temel Moleküler Biyoloji
Bölüm Adı:Biyoinformatiğe Giriş, MUSLU SELMAN, TURAN MURAT, İLHAN EMRE Yayın Yeri:AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Editör: Kara Adem Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:448 ISBN:9786253993191 Bölüm Sayfaları:341-364

4- Temel Moleküler Biyoloji
Bölüm Adı:RNA Dizileme (Transkriptom), KASAPOĞLU AYŞE GÜL, İLHAN EMRE, TURAN MURAT Yayın Yeri:AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Editör: Kara Adem Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:448 ISBN:9786253993191 Bölüm Sayfaları:389-414

1- YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ
2015 TÜBİTAK TÜRKİYE

2- YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ
2015 Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Vakfı TÜRKİYE

1- Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (Ceo)
2023 Biyoteknoloji ürünleri geliştirme

1- In silico analysis of Phaseolus vulgaris L. metalloprotease FtsH gene: characterization and expression in drought and salt stress
İNAL BEHCET,MUSLU SELMAN,YİĞİDER ESMA,KASAPOĞLU AYŞE GÜL,İLHAN EMRE,ÇİLTAŞ ABDULKADİR,YILDIRIM ERTAN,AYDIN MURAT, Yayın Yeri:Genetic Resources and Crop Evolution ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- Genome-Wide Analysis of Glutathione S-Transferase Gene Family in P. vulgaris Under Drought and Salinity Stress
MUSLU SELMAN, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, GÜNEŞ EBRU, AYGÖREN AHMED SİDAR, YİĞİDER ESMA, İLHAN EMRE, AYDIN MURAT, Yayın Yeri:Plant Molecular Biology Reporter ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- Identification and Characterization of Phaseolus vulgaris CHS Genes in Response to Salt and Drought Stress
ISIYEL MURAT,İLHAN EMRE,AYDIN MURAT,KASAPOĞLU AYŞE GÜL,YİĞİDER ESMA,MUSLU SELMAN,AYGÖREN AHMED SİDAR,YILDIRIM ERTAN, Yayın Yeri:Genetic Resources and Crop Evolution ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Genome-Wide Analysis and Characterization of the AHL Gene Family in Common Beans (Phaseolus vulgaris L.)
BOZKURT YAREN, YÜCE MERVE, YAPRAK ESRA, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, İLHAN EMRE, TURAN MURAT, AYDIN MURAT, YILDIRIM ERTAN, Yayın Yeri:Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,2024
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Genome-Wide Analysis and Characterization of FBA (Fructose 1,6-bisphosphate aldolase) Gene Family of Phaseolus vulgaris L
UÇAR SÜMEYRA,ALIM ŞEYMA,KASAPOĞLU AYŞE GÜL,YİĞİDER ESMA,İLHAN EMRE,POLAT AYSUN,TURAN MURAT,DİKBAŞ NESLİHAN,AYDIN MURAT, Yayın Yeri:Journal of Agricultural Production ,2024
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- Chrysin mitigates copper stress by regulating antioxidant enzymes activity, plant nutrient and phytohormones content in pepper
YÜCE MERVE, EKİNCİ MELEK, TURAN METİN, AĞAR GÜLERAY, AYDIN MURAT, İLHAN EMRE, YILDIRIM ERTAN, Yayın Yeri:Scientia Horticulturae ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

7- N-acetyl-cysteine mitigates arsenic stress in lettuce: Molecular, biochemical, and physiological perspective
YÜCE MERVE, YILDIRIM ERTAN, EKİNCİ MELEK, TURAN METİN, İLHAN EMRE, AYDIN MURAT, AĞAR GÜLERAY, UÇAR SÜMEYRA, Yayın Yeri:Plant Physiology and Biochemistry ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- Omics data-based identification of HSP70 gene family in C. sativa under drought stress
BÜYÜK İLKER, OKAY AYBÜKE, İLHAN EMRE, AYTAÇ SELİM, AKDENİZ SANEM, ARAS EMİNE SÜMER, Yayın Yeri:South African Journal of Botany ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

9- Genome-wide characterization of the GPAT gene family in Phaseolus vulgaris L. and expression analysis under abiotic stress and melatonin
KASAPOĞLU AYŞE GÜL, İLHAN EMRE, AYDIN MURAT, AYGÖREN AHMED SİDAR, ÖNER BURAK MUHAMMED, YİĞİDER ESMA, Yayın Yeri:Genetic Resources and Crop Evolution ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- Genome-Wide Analysis and Characterization of SABATH Gene Family in Phaseolus vulgaris Genotypes Subject to Melatonin under Drought and Salinity Stresses
AYGÖREN AHMED SİDAR, GÜNEŞ EBRU, MUSLU SELMAN, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, YİĞİDER ESMA, AYDIN MURAT, BÜYÜK İLKER, İLHAN EMRE, Yayın Yeri:Plant Molecular Biology Reporter ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

11- Characterization of Two-Component System gene (TCS) in melatonin-treated common bean under salt and drought stress
KASAPOĞLU AYŞE GÜL, İLHAN EMRE, AYDIN MURAT, YİĞİDER ESMA, İNAL BEHCET, BÜYÜK İLKER, TAŞPINAR MAHMUT SİNAN, ÇİLTAŞ ABDULKADİR, AĞAR GÜLERAY, Yayın Yeri:Physiology and Molecular Biology of Plants ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

12- Evaluation of Genetic Diversity by Using iPBS-SCoT Marker Methods in Native Hawthorn Genetic Resources and Species Identification Using DNA Barcoding Method: Genetic Diversity by iPBS-SCoT Marker in Native Hawthorn
SAĞBAŞ HALİL İBRAHİM, ERCİŞLİ SEZAİ, AYDIN MURAT, İLHAN EMRE, AYDINYURT RECEP, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, MUSLU SELMAN, POLAT YAKUP, Yayın Yeri:Cellular and Molecular Biology ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

13- Genome – wide Analysis and Characterization of Eucalyptus grandis TCP Transcription Factors
İLHAN EMRE, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, MUSLU SELMAN, AYGÖREN AHMED SİDAR, AYDIN MURAT, Yayın Yeri:Journal of Agricultural Sciences-Tarim Bilimleri Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

14- Genome-wide Analysis and Functional Identification of KCS Gene Family under Drought and Salt Stresses in Phaseolus vulgaris L
YILMAZ CEREN, YÜCE MERVE, AYGÖREN AHMED SİDAR, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, MUSLU SELMAN, TURAN MURAT, İLHAN EMRE, AYDIN MURAT, YILDIRIM ERTAN, Yayın Yeri:Journal of Agricultural Production ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

15- Expression analysis and characterization of the CPP gene family of Melatonin-treated common bean cultivars under different abiotic stresses
RAKHIMZHANOVA AKGUL, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, SAPAKOVA AIGUL, İLHAN EMRE, ZHARMUKHAMETOVA RAUSHAN, TURAN MURAT, ZEKENOVA LAILA, MUSLU SELMAN, KAZHYGELDIYEVA LAURA, AYDIN MURAT, ÇİLTAŞ ABDULKADİR, Yayın Yeri:South African Journal of Botany ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

16- Evaluation of Sodium Azide as a Chemical Mutagen in Developing Cold-Tolerant Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Lines
İLHAN EMRE, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, TÜRKOĞLU ARAS, AYGÖREN AHMED SİDAR, MUSLU SELMAN, AYDIN MURAT, ALDAİF MUHAMMED, HALİLOĞLU KAMİL, Yayın Yeri:Iranian Journal of Science ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

17- Identification of Novel QTLs Associated with Frost Tolerance in Winter Wheat (Triticum aestivum L.)
BOLOURI PARISA, HALİLOĞLU KAMİL, MOHAMMADI SEYYED ABOLGHASEN, TÜRKOĞLU ARAS, İLHAN EMRE, NIEDBALA GNIEWKO, SZULC PIOTR, NIAZIAN MOHSEN, Yayın Yeri:Plants ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

18- Genome-Wide Analysis and Characterization of the PIF Gene Family Under Salt and Drought Stress in Common Beans (Phaseolus vulgaris L.)
AYGÖREN AHMED SİDAR, AYDINYURT RECEP, UÇAR SÜMEYRA, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, YAPRAK ESRA, ÖNER BURAK MUHAMMED, MUSLU SELMAN, ISIYEL MURAT, İLHAN EMRE, AYDIN MURAT, TURAN MURAT, Yayın Yeri:Turkish Journal of Agricultural Research (TUTAD) ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

19- Genetic Diversity and Population Structure of Barley Cultivars Released in Turkey and Bulgaria using iPBS-retrotransposon and SCoT markers
GÜNGÖR HÜSEYİN, İLHAN EMRE, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, FİLİZ ERTUĞRUL, HOSSEINPOUR ARASH, VALCHEV DRAGOMIR, VALCHEVA DARINA, DUMLUPINAR ZİYA, HALİLOĞLU KAMİL, Yayın Yeri:Journal of Agricultural Sciences-Tarim Bilimleri Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

20- Phylogenetic relationship among taxa in the genus Adonis L. collected from Türkiye based on nrDNA internal transcribed spacer (ITS) markers
KARAHAN FARUK, İLÇİM AHMET, TÜRKOĞLU ARAS, İLHAN EMRE, HALİLOĞLU KAMİL, Yayın Yeri:Molecular Biology Reports ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

21- Fasulye Genotiplerinde Tuz ve Kuraklık Stresleri Altında VPE Gen Ailesinin Genom Çapında Analizi ve Karakterizasyonu
AYGÖREN AHMED SİDAR, MUSLU SELMAN, ISIYEL MURAT, ÖNER BURAK MUHAMMED, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, AYDINYURT RECEP, YAPRAK ESRA, UÇAR SÜMEYRA, İLHAN EMRE, AYDIN MURAT, Yayın Yeri:European Journal of Science and Technology ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

22- Fasulye Bitkisinde Phospholipase D Gen Ailesinin Tuz Ve Kuraklık Stresi Altında Genom Çaplı Karakterizasyonu
ISIYEL MURAT, ÖNER BURAK MUHAMMED, YAPRAK ESRA, UÇAR SÜMEYRA, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, AYGÖREN AHMED SİDAR, MUSLU SELMAN, AYDINYURT RECEP, İLHAN EMRE, AYDIN MURAT, Yayın Yeri:European Journal of Science and Technology ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

23- PvTLP genlerinin genom çaplı tespit ve karakterizasyonu
KASAPOĞLU AYŞE GÜL, AYGÖREN AHMED SİDAR, MUSLU SELMAN, ÖNER BURAK MUHAMMED, ISIYEL MURAT, YAPRAK ESRA, UÇAR SÜMEYRA, AYDINYURT RECEP, UZUN BÜŞRA, İLHAN EMRE, AYDIN MURAT, Yayın Yeri:European Journal of Science and Technology ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

24- Genome Wide Analysis and Characterization of NPR-like Gene Family of Phaseolus vulgaris L.
ÖNER BURAK MUHAMMED, İLHAN EMRE, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, MUSLU SELMAN, AYGÖREN AHMED SİDAR, UÇAR SÜMEYRA, YAPRAK ESRA, ISIYEL MURAT, AYDINYURT RECEP, AYDIN MURAT, Yayın Yeri:Natural Products and Biotechnology ,2022
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

25- Plant growth-promoting bacteria (PGPBs) and copper (II) oxide (CuO) nanoparticle ameliorates DNA damage and DNA Methylation in wheat (Triticum aestivum L.) exposed to NaCl stress
HOSSEINPOUR ARASH, İLHAN EMRE, ÖZKAN GÜLLER, ÖZTÜRK HALİL İBRAHİM, HALİLOĞLU KAMİL, CİNİSLİ KAĞAN TOLGA, Yayın Yeri:Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

26- CRISPR/Cas9 and its Application in Plant Biotechnology
İLHAN EMRE, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, MUSLU SELMAN, MACİT MUHAMMET, SEZER BUSRA, MEVLUTOGULLARI ALEYNA, GULER DİLARA, AYDIN MELİSA, EKSI FEYZA, AYDIN MURAT, Yayın Yeri:Natural Products and Biotechnology ,2021
Uluslararası Hakemli DOAJ, Derleme Makale

27- Gümüşhane İli Yerel Fasulye Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Karakterizasyonu
SOYDAŞ VEYSEL, AYDIN MURAT, ELKOCA ERDAL, İLHAN EMRE, Yayın Yeri:Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

28- Identification and characterization of the Pvul-GASA gene family in the Phaseolus vulgaris and expression patterns under salt stress
BÜYÜK İLKER, OKAY AYBÜKE, GORSKA MARTA, İLHAN EMRE, ARAS EMİNE SÜMER, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF BOTANY ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

29- Sorghum bicolor L. CAMTA Transkripsiyon Faktörlerinin Genom Çaplı Analizi
KIZILKAYA DAMLA, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, HOSSEINPOUR ARASH, HALİLOĞLU KAMİL, MUSLU SELMAN, İLHAN EMRE, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

30- Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Genomunda BES1 Transkripsiyon Faktör Ailesinin Genom Çaplı Analizi
KASAPOĞLU AYŞE GÜL, İLHAN EMRE, KIZILKAYA DAMLA, HOSSEINPOUR ARASH, HALİLOĞLU KAMİL, Yayın Yeri:Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

31- Transcriptome wide characterization of water deficit responsive grape mTERF transcription
İNAL BEHCET, İLHAN EMRE, BÜYÜK İLKER, ALTINTAŞ SERDAR, Yayın Yeri:Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology ,2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

32- Genetic structure and diversity of Adonis L. (Ranunculaceae) populations collected from Turkey by inter-primer binding site (iPBS) retrotransposon markers
HOSSEINPOUR ARASH,KARAHAN FARUK,İLHAN EMRE,İLÇİM AHMET,HALİLOĞLU KAMİL, Yayın Yeri:Turkish Journal of Botany ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

33- Genome-wide identification of CAMTA gene family members in Phaseolus vulgaris L. and their expression profiling during salt stress
BÜYÜK İLKER,İLHAN EMRE,ŞENER DİLARA,ÖZSOY ATA UMUT,ARAS EMİNE SÜMER, Yayın Yeri:Molecular Biology Reports ,2019
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

34- Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) DOF Transcription Factors Differentially Expressed under Salt Stress
BÜYÜK İLKER,İNAL BEHCET,İLHAN EMRE,ARAS EMİNE SÜMER, Yayın Yeri:Commun.Fac.Sci.Univ.Ank.Series C ,2019
Uluslararası Hakemli Master Journal List- Zoological Record, Özgün Makale

35- Eucalyptus grandis YABBY Transkripsiyon Faktörlerinin Genom Bazında Analizi
İLHAN EMRE, Yayın Yeri:Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi ,2018
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

36- Genome-Wide Characterization and Analysis of SBP Transcription Factor Family in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.)
İLHAN EMRE, Yayın Yeri:APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

37- Transcriptome – Scale characterization of salt responsive bean TCP transcription factors
İLHAN EMRE,BÜYÜK İLKER,İNAL BEHÇET, Yayın Yeri:GENE ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

38- Nuclear DNA Content Variation Among Glycyrrhiza Taxons Collected From East Mediterranean
İLHAN EMRE,ÖZGÜR SEVDA,SAVAŞ TUNA GÜLSEMİN,EREN ABDİL HAKAN,KARAHAN FARUK,TUNA METİN,ERAYMAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Fresenius Environmental Bulletin ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

39- Genome of wild olive and the evolution of oil biosynthesis
ÜNVER TURGAY,Zhangyan Wu,Lieven Sterck,TÜRKTAŞ MİNE,Lohaus Rolf,Li Zhen,Yang Ming,He Lijuan,Deng Tianquan,Escalante Francisco Javier,Llorens Carlos,Roig Francisco J,Parmaksiz Iskender,Dündar Ekrem,Xie Fuliang,Zhang Baohong,Ipek Arif,ERAYMAN MUSTAFA,İLHAN EMRE,Badad Oussama,Ghazal Hassan,Lightfoot David A,Kasarla Pavan,Colantonio Vincent,Tombuloglu Huseyin,Hernandez Pilar,Mete Nurengin,Cetin Oznur,Montagu Marc Van,Yang Huanming,Gao Qiang,Dorado Gabriel,Van de Peer Yves, Yayın Yeri:Proceedings of the National Academy of Sciences ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

40- Genome-wide analysis of Phaseolus vulgaris C2C2-YABBY transcription factors under salt stress conditions
İNAL BEHCET,BÜYÜK İLKER,İLHAN EMRE,ARAS EMİNE SÜMER, Yayın Yeri:3Biotech ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

41- miR482 ve Bitkilerdeki İzoformları
EREN ABDİL HAKAN,İLHAN EMRE,İNAL BEHCET, Yayın Yeri:Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi ,2016
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

42- Bitkilerde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi ile miRNA Analizi
EREN ABDİL HAKAN,İLHAN EMRE,İNAL BEHCET, Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi ,2016
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

43- Molecular and ecological investigations on the wild populations of Glycyrrhiza L taxa distributed in the East Mediterranean Area of Turkey
ATAY VOLKAN,KARAHAN FARUK,ÖZTÜRK MUNİR,HAKEEM KHALID REHMAN,İLHAN EMRE,ERAYMAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Journal of Plant Research ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

44- Diversity analysis of genetic agronomic and quality characteristics of bread wheat Triticum aestivum L cultivars grown in Turkey
ERAYMAN MUSTAFA,İLHAN EMRE,ABDİL HAKAN EREN,GÜNGÖR HÜSEYİN,AKGÖL BATUHAN, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

45- Genome wide identification of salinity responsive HSP70s in common bean
BÜYÜK İLKER,İNAL BEHCET,İLHAN EMRE,TANRISEVEN MEHMET,ARAS EMİNE SÜMER,ERAYMAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Molecular Biology Reports ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

46- Identification of SSR and EST Markers Associated With Waterlogging Tolerance in Bread Wheat
ATAK MEHMET,İLHAN EMRE,ERAYMAN MUSTAFA,DİLBİRLİĞİ MUHARREM,EREN ABDİL HAKAN,ARSLAN MEHMET,ÇELİKTAŞ NAFİZ, Yayın Yeri:Fresenius Environmental Bulletin ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

47- Hexaploid wheat Triticum aestivum root miRNome analysis in response to salt stress
EREN ABDİL HAKAN,PEKMEZCİ M YUSUF,OKAY SEZER,TÜRKTAŞ MİNE,İNAL BEHÇET,İLHAN EMRE,ATAK MEHMET,ERAYMAN MUSTAFA,ÜNVER TURGAY, Yayın Yeri:Annals of Applied Biology ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

48- Transcriptome analysis of wheat inoculated with Fusarium graminearum
ERAYMAN MUSTAFA,TÜRKTAŞ MİNE,AKDOĞAN GÜRAY,GURKOK TUGBA,İNAL BEHÇET,İSHAKOĞLU EMRE,İLHAN EMRE,ÜNVER TURGAY, Yayın Yeri:Frontiers in Plant Science ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

49- Medicago truncatula EST Veri Tabanından EST SSR Markörlerinin Geliştirilmesi
İLHAN EMRE,EREN ABDİL HAKAN,ERDOĞAN CAHİT,ERAYMAN MUSTAFA, Yayın Yeri:MKU Ziraat Fakültesi Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli CABI, Özgün Makale

50- MikroRNA lar ve Stres Şartlarındaki İşlevleri
EREN ABDİL HAKAN,İLHAN EMRE,ERDOĞAN CAHİT,ERAYMAN MUSTAFA, Yayın Yeri:MKU Ziraat Fakültesi Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli CABI, Derleme Makale

51- Transferability of SSR markers from distantly related legumes to Glycyrrhiza species
ERAYMAN MUSTAFA,İLHAN EMRE,GÜZEL YELDA,EREN ABDİL HAKAN, Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

52- Analysis of Onobrychis Genetic Diversity Using SSR Markers from Related Legume Species
AVCI SÜLEYMAN,İLHAN EMRE,ERAYMAN MUSTAFA,SANCAK CENGİZ, Yayın Yeri:The Journal of Plant and Animal Sciences ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

53- Waterlogging and nitric oxide induce gene expression and increase antioxidant enzyme activity in wheat Triticum aestivum L
ÖZÇUBUKÇU SERHAT,ERGÜN NURAY,İLHAN EMRE, Yayın Yeri:Acta Biologica Hungarica ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

54- Genome wide fungal stress responsive miRNA expression in wheat
İNAL BEHÇET,TÜRKTAŞ MİNE,EREN ABDİL HAKAN,İLHAN EMRE,OKAY SEZER,ATAK MEHMET,ERAYMAN MUSTAFA,ÜNVER TURGAY, Yayın Yeri:Planta ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

55- Serin İklim Tahıllarında Virüs Kaynaklı Gen Susturma BSMV Kullanımı
İLHAN EMRE,EREN ABDİL HAKAN,ERAYMAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ,2013
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

56- Screening wheat orthologs of tomato fw2 2 gene and their expression analysis
İLHAN EMRE,DEMİREL UFUK,EREN ABDİL HAKAN,ATAK MEHMET,ERAYMAN MUSTAFA, Yayın Yeri:Current Opinion in Biotechnology ,2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özet

57- Physiological and gene expression differences of wheat varieties under different waterlogging treatments
ERAYMAN MUSTAFA,ERGÜN NURAY,YILMAZ EBRU ŞEBNEM,İLHAN EMRE,ÖZÇUBUKÇU SERHAT,EREN ABDİL HAKAN,HANÇER TUĞÇE, Yayın Yeri:Current Opinion in Biotechnology ,2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özet

1- Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genomunda BES1 Transkripsiyon Faktör Ailesinin Genom Çaplı Analizi
YAPRAK ESRA, UÇAR SÜMEYRA, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, AYGÖREN AHMED SİDAR, MUSLU SELMAN, ISIYEL MURAT, ÖNER BURAK MUHAMMED, AYDINYURT RECEP, İLHAN EMRE, AYDIN MURAT, TURAN MURAT 10.05.2022, Yayın Yeri:1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences Uluslararası Tam metin bildiri

2- Genome-wide Analysis and Functional Identification of KCS Gene Family in Bean Genotypes Under Drought and Salt Stress Conditions
AYGÖREN AHMED SİDAR, YILMAZ CEREN, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, TURAN MURAT, İLHAN EMRE, AYDIN MURAT 06.09.2023, Yayın Yeri:Symposium on EuroAsian Biodiversity 2023 (SEAB-2023) Uluslararası Özet bildiri

3- Genome-wide Identification and Analysis of the At-Hook Motif Nuclear Localized (AHL) Gene Family in Phaseolus vulgaris
BOZKURT YAREN, YAPRAK ESRA, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, İLHAN EMRE, TURAN MURAT, AYDIN MURAT 06.09.2023, Yayın Yeri:Symposium on EuroAsian Biodiversity 2023 (SEAB-2023) Uluslararası Özet bildiri

4- Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genomunda OFP Gen Ailesinin Genom Çaplı Analizi
UÇAR SÜMEYRA, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, AYGÖREN AHMED SİDAR, MUSLU SELMAN, ISIYEL MURAT, ÖNER BURAK MUHAMMED, YAPRAK ESRA, AYDINYURT RECEP, İLHAN EMRE, TURAN MURAT, AYDIN MURAT 10.05.2022, Yayın Yeri:1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences (ICAENS 2022) Uluslararası Tam metin bildiri

5- Genome wide identification of OFP gene family members in Phaseolus vulgaris and their expression under salt and drought stress
GÜNEŞ EBRU, AYGÖREN AHMED SİDAR, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, MUSLU SELMAN, AYDIN MURAT, İLHAN EMRE 16.12.2020, Yayın Yeri:International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020) Uluslararası Özet bildiri

6- Genome-wide analysis and characterization of the FRIGIDA gene family in common bean (Phaseolus vulgaris L.)
MUSLU SELMAN, ÖNER BURAK MUHAMMED, ISIYEL MURAT, YAPRAK ESRA, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, AYGÖREN AHMED SİDAR, AYDINYURT RECEP, İLHAN EMRE, TURAN MURAT, AYDIN MURAT 10.05.2022, Yayın Yeri:1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences (ICAENS 2022) Uluslararası Tam metin bildiri

7- ISSECTION OF GENETIC DIVERSITY OF SOME BARLEY CULTIVARS USING iPBS RETROTRANSPOSON and SCoT MARKERS
TÜRKOĞLU ARAS, GÜNGÖR HÜSEYİN, HALİLOĞLU KAMİL, İLHAN EMRE, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, FİLİZ ERTUĞRUL, DUMLUPINAR ZİYA, IŞIK MUHAMMET İSLAM 07.04.2022, Yayın Yeri:ISPEC 1st INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH CONGRESS Uluslararası Özet bildiri

8- Genome - Wide Analysis and Characterization of Chenopodium quinoa YABBY Transcription Factors
YAPRAK ESRA, UÇAR SÜMEYRA, AYDIN MURAT, İLHAN EMRE 25.10.2021, Yayın Yeri:2nd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology Uluslararası Özet bildiri

9- Effects of Chronic Exposure to 2G 3G Cell Phone Radiation on in vitro Maturation of Bovine Oocytes
GÜZEY YUSUF ZİYA,ÖNAL ALİ GALİP,İLHAN EMRE 26.06.2016, Yayın Yeri:18TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ANIMAL REPRODUCTION Uluslararası Özet bildiri

10- Genome wide analysis and characterization of Phaseolus vulgaris GPAT gene family under different abiotic stress conditions
KASAPOĞLU AYŞE GÜL, MUSLU SELMAN, AYGÖREN AHMED SİDAR, GÜNEŞ EBRU, AYDIN MURAT, İLHAN EMRE 18.11.2020, Yayın Yeri:2nd International Symposium on Biodiversity Research Uluslararası Özet bildiri

11- SORGUM GENOMUNDA BES1 TRANSKRİPSİYON FAKTÖR AİLESİNİN GENOM ÇAPLI ANALİZİ
KASAPOĞLU AYŞE GÜL, DURULAR DAMLA, HOSSEINPOUR ARASH, HALİLOĞLU KAMİL, İLHAN EMRE 06.11.2018, Yayın Yeri:1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES Uluslararası Özet bildiri

12- SORGUM BİCOLOR CAMTA TRANSKRİPSİYON FAKTÖRLERİNİN GENOM ÇAPLI ANALİZİ
DURULAR DAMLA, KASAPOĞLU AYŞE GÜL, HOSSEINPOUR ARASH, HALİLOĞLU KAMİL, İLHAN EMRE 06.11.2018, Yayın Yeri:1. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES Uluslararası Özet bildiri

13- Genome-Wide Identification And Characterization Of Dehydrin Gene Family In Eucalyptus Grandis
ARAS EMİNE SÜMER,İLHAN EMRE,BÜYÜK İLKER 02.05.2019, Yayın Yeri:3. International Conference Smart Bio Uluslararası Özet bildiri

14- Genome-Wide Identification Of Common Bean (Phaseolus Vulgaris) Lipoxygenases And Their Expression Profiling During Salt Stress
BÜYÜK İLKER,İLHAN EMRE,ARAS EMİNE SÜMER 02.05.2019, Yayın Yeri:3. International Conference Smart Bio Uluslararası Özet bildiri

15- Akdeniz Bölgesine Uygun Ekmeklik Buğdaylarda Triticum aestivum L D Genomundaki Değişimlerin SSR Markörleri Yoluyla Belirlenmesi
OKYAY VOLKAN VUSLAT,İLHAN EMRE,ATAK MEHMET,DİLBİRLİĞİ MUHARREM,HALİLOĞLU KAMİL,ERAYMAN MUSTAFA 19.10.2009, Yayın Yeri:Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

16- Screening wheat orthologs of tomato fw2 2 gene and their expression analysis
İLHAN EMRE,DEMİREL UFUK,EREN ABDİL HAKAN,ATAK MEHMET,ERAYMAN MUSTAFA 28.09.2011, Yayın Yeri:European Biotechnology Congress 2011 Uluslararası Özet bildiri

17- Physiological and gene expression differences of wheat varieties under different waterlogging treatments
ERAYMAN MUSTAFA,ERGÜN NURAY,YILMAZ EBRU ŞEBNEM,İLHAN EMRE,ÖZÇUBUKÇU SERHAT,EREN ABDİL HAKAN,HANÇER TUĞÇE 28.09.2011, Yayın Yeri:European Biotechnology Congress 2011 Uluslararası Özet bildiri

18- Çavdar Bitkisinde İn Vitro Uygulamalar
AYDIN MURAT,HALİLOĞLU KAMİL,UYSAL PINAR,İLHAN EMRE 19.10.2009, Yayın Yeri:Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

19- Ön Üşütme ve Priming Uygulamalarının Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu Lotus corniculatus L Tohumlarının Çimlenme Performansına Etkisi
HALİLOĞLU KAMİL,AYDIN MURAT,YURDİGÜL BEYHAN,ŞENGÜL SÜLEYMAN,İLHAN EMRE 19.10.2009, Yayın Yeri:Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

20- Buğdayda Olgun Embriyo Kültüründe Eksplant Kaynaklı Kontaminasyonun Azaltılması
HALİLOĞLU KAMİL,AYDIN MURAT,İLHAN EMRE,TOSUN METİN 25.06.2007, Yayın Yeri:Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

21- Çavdar Secale cereale L Olgun Embriyo Kültüründe Farklı Sterilizasyon Tekniklerinin Kontaminasyona Etkisi
HALİLOĞLU KAMİL,İLHAN EMRE,AYDIN MURAT 25.06.2007, Yayın Yeri:Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

22- Buğday SSR Markörlerinin Arpa Genomuna Transfer Edilebilirliği ve Arpa Hordeum vulgare Çeşitlerinde Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
İLHAN EMRE,ERAYMAN MUSTAFA,KAPLAN DENİZ,HALİLOĞLU KAMİL 12.09.2011, Yayın Yeri:Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

23- Buğdayda Su Baskınına Toleransta Anaerobik Genlerin Markör Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması
İLHAN EMRE,ATAK MEHMET,HALİLOĞLU KAMİL,DİLBİRLİĞİ MUHARREM,ERAYMAN MUSTAFA 19.10.2009, Yayın Yeri:Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

24- Süneye Hassas ve Tolerant Aday Buğday Çeşitlerinin Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu
ERAYMAN MUSTAFA,İLHAN EMRE,AĞIRTAŞ MUSTAFA KEMAL,SERTKAYA ERDAL 07.09.2015, Yayın Yeri:Türkiye XI. Tarla Bitkileri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

25- Yabancı Kökenli Bazı Nohut Cicer arietinum L Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Moleküler Karakterizasyonu
ERDOĞAN CAHİT,İLHAN EMRE,EREN ABDİL HAKAN,AĞIRTAŞ MUSTAFA KEMAL,ERAYMAN MUSTAFA 12.09.2011, Yayın Yeri:Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

26- Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetişen Glycyrrhiza Türlerinde Glisirizin Biyosentezinde Rol Oynayan Genlerin İfade Analizi
İLHAN EMRE,ÖZGÜR SEVDA,KARAHAN FARUK,EREN ABDİL HAKAN,ERAYMAN MUSTAFA 05.09.2016, Yayın Yeri:23. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri

27- Determination of genetic characterization and bioethanol yield of selected maize lines and cultivars
ERAYMAN MUSTAFA,HORUZ MÜGE,KONUŞKAN ÖMER,İLHAN EMRE,EREN ABDİL HAKAN 03.09.2016, Yayın Yeri:41st FEBS Congress-Molecular and Systems Biology for a Better Life Uluslararası Özet bildiri

28- The Effects of Gamma and UV B Irradiation on Cultivated Plants
İLHAN EMRE,KARAHAN FARUK 28.04.2016, Yayın Yeri:International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016) Uluslararası Özet bildiri

29- Değişik Bakla Vicia faba L Genotiplerinde Farklı Boğumlarda Gelişen Tohumların Bazı Çimlenme Ve Tohum Özellikleri
ERDOĞAN CAHİT,İLHAN EMRE,ERAYMAN MUSTAFA 10.09.2013, Yayın Yeri:Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

30- Genome – Wide Analysis and Characterization of Eucalyptus grandis TCP Transcription Factors
İLHAN EMRE 03.10.2018, Yayın Yeri:1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES Uluslararası Özet bildiri

31- Genome-wide and expression analysis of Phaseolus vulgaris L. mTERF genes under salt stress
İLHAN EMRE,MUSTAĞNİ ABDULLAH,BÜYÜK İLKER,İNAL BEHCET,ARAS EMİNE SÜMER 25.05.2017, Yayın Yeri:European Biotechnology Congress Uluslararası Özet bildiri

32- Genome-Wıde Identıfıcatıon of Camta Gene Famıly Members In Phaseolus vulgaris and Theır Expressıon During Salt Stress
BÜYÜK İLKER,İLHAN EMRE,YILDIRIM DİLARA,İNAL BEHCET,ARAS EMİNE SÜMER 24.04.2017, Yayın Yeri:INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS Uluslararası Özet bildiri

33- Genome wide analysis of Phaseolus vulgaris C2C2-YABBY transcriptionfactors under salt stress conditions
İNAL BEHCET,BÜYÜK İLKER,İLHAN EMRE,ARAS EMİNE SÜMER 14.12.2017, Yayın Yeri:The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies Uluslararası Özet bildiri

34- Effect of Mobile Phone Exposure During Fertilization on Developmental Stage and Sex Ratio of In vitro Produced Bovine Embryos
ÖNAL ALİ GALİP,İLHAN EMRE,GÜZEY YUSUF ZİYA 26.06.2016, Yayın Yeri:18TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ANIMAL REPRODUCTION Uluslararası Özet bildiri

35- Contact effects of essential oils on weeds growing in organic farm lands
ARSLAN MEHMET,İLHAN EMRE 15.10.2015, Yayın Yeri:6.International Agricultural Symposium 2015 Uluslararası Poster

1- Uluslararası
Dergi Editör International Journal of Agriculture Sciences İLHAN EMRE İngilizce 2019

1- MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHI
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

2- SEMİNER
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

3- MOLEKÜLER EVRİM
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

4- BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

5- SEMİNER
Lisans 2017-2018 Türkçe 1

6- BİYOİNFORMATİK
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

7- UYGULAMALI BİYOİNFORMATİK
Doktora 2017-2018 Türkçe 3

8- UYGULAMALI BİYOİNFORMATİK
Doktora 2016-2017 Türkçe 3

9- MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHI
Doktora 2016-2017 Türkçe 3

10- MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHI
Doktora 2017-2018 Türkçe 3

11- BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ
Lisans 2017-2018 Türkçe 2

12- BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ
Lisans 2016-2017 Türkçe 2

13- BİTİRME PROJESİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

14- BİTİRME PROJESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

15- GENETİK KAYNAKLAR VE KORUMA
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

16- GENETİK KAYNAKLAR VE KORUMA
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

17- SİTOGENETİK
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

18- UYGULAMALI BİYOİNFORMATİK
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

19- MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHI
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

20- GENEL BİYOLOJİ I
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

21- GENEL BİYOLOJİ I
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

22- UYGULAMALI BİYOİNFORMATİK
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

23- MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHI
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

24- BİYOİNFORMATİK
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Alkali koşullara ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinin fizyolojik ve moleküler tepkilerinin belirlenmesi DAMLA, Tamamlandı DAMLA DURULAR Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Melatonin uygulanan fasulye genotiplerinde kuraklık ve tuz stresleri altında sabath gen ailesinin karakterizasyonu ve genom çaplı analizi AHMED SİDAR, Tamamlandı AHMED SİDAR AYGÖREN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Gümüşhane ilinden toplanan fasulye genotiplerinde SCoT ve SSR markörleri kullanılarak genetik çeşitliliğin belirlenmesi EBRU, Tamamlandı EBRU GÜNEŞ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Tuz ve kuraklık koşulları altında fasulye genotiplerinde CHS gen ailesinin genom çaplı karakterizasyonu MURAT, Tamamlandı MURAT ISIYEL Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Fasulye (Phaseolus vurgaris L.) genotiplerinde kuraklık ve tuz stresi koşullarında melatonin uygulamasının epigenetik değerlendirilmesi RECEP, Tamamlandı RECEP AYDINYURT Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Ağır metal stresi altında Phaseolus vulgaris L. miR172 gen ailesi üyelerinin genom çaplı analizi BURAK MUHAMMED, Tamamlandı BURAK MUHAMMED ÖNER Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

7- Doktora
Fasulyede GPAT gen ailesinin karakterizasyonu ve kuraklık stresi altında PvGPAT1 geninin transgenik yaklaşımla fonksiyonunun belirlenmesi AYŞE GÜL, Tamamlandı AYŞE GÜL KASAPOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020 2021

2- Bologna Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

3- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2019

4- Bölüm Başkanı.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 2016

5- MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013 2015

6- Bölüm Başkanı.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2010 2013

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Pakistan Journal of Botany Dergi İngilizce

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Turkish Journal of Biology Dergi İngilizce

3- Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarımsal Biyoteknoloji
Turksih Journal of Agriculture and Forestry Dergi İngilizce

4- Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE Dergi İngilizce

5- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Acta Physiologiae Plantarum Dergi İngilizce

6- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Plos One Dergi İngilizce

2019 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 yardimci doçent MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013 öğretim görevlisi (dr) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009 öğretim görevlisi MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow