Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science
elanur aydın karataş
assoc. prof

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GENEL BİYOLOJİ (DR), 2011, 2013

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GENEL BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ), 2008, 2011

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, 2004, 2008

1- Bazı Diterpen Türevleri Uygulamasının Deneysel Beyin Tümör Modeli Üzerine Potansiyel Etkilerinin İn Vitro Yöntemlerle Araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Lovastatin ve Simvastatinin, Belirli Kemoterapötik İlaçlarla Kombinasyonlarının İn Vitro Sinerjistik Aktivitesinin Araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

3- In Vitro Şartlarda Bazı Anesteziklerin Prostat Kanseri Üzerine Etkileri
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

4- Pankreatik Beta-Hücreleri Arasındaki Iletişim Kanalarının Hücre Elektrofizyolojisi, Insülin Dinamikleri Ve Diyabet Gelişimine Etkilerinin Incelenmesi
Devam Ediyor TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

5- Spermin Substitüe Siklotrifosfazen Platformunda BODIPY Taşıyıcılı Fotoduyarlaştırıcıların Dizaynı ve In Vitro Fotodinamik Terapi Uygulamaları
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

6- Itriyum Oksit Nanopartikülünün İnsan U87MG Glioma ve PC3 Prostat Kanser Hücrelerinde Apoptoz, Nekroz ve Sitokrom p450 Metabolizması Üzerine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Aydınlatılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

7- Biyo-sürfektan tabanlı plazmit izolasyonu için EKO-kit tasarımı
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

8- Prostat Kanseri Hücre Hatlarında miR-145’in SEMA3A Promotörü Üzerindeki İndükleyici Rolünün Araştırılması
Tamamlandı -Tübitak 3001 Araştırmacı ULUSAL

9- In Vitro Koşullarda Çinko Oksit Tabanlı Nanopartiküller ile Muamele Edilen Primer İnsan Alveolar Epitel, Karaciğer Hepatosit ve Periferik Kan Hücrelerinde Moleküler Genetik ve Biyokimyasal Yanıtlar
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Ulakbim Yayın Teşvik Ödülü
2013 TÜBİTAK TÜRKİYE

2- Ulakbim Yayın Teşvik Ödülü
2021 TÜBİTAK TÜRKİYE

3- Ulakbim Yayın Teşvik Ödülü
2013 TÜBİTAK TÜRKİYE

4- Ulakbim Yayın Teşvik Ödülü
2014 TÜBİTAK TÜRKİYE

1- Erlotinib‐Modified BODIPY Photosensitizers for Targeted Photodynamic Therapy
YILDIZ GÜL ELİF, AYDIN KARATAŞ ELANUR, Aydın Doğan Hatice, KARATAŞ ÖMER FARUK, ÇOŞUT BÜNYEMİN, TANRIVERDİ EÇİK ESRA, Yayın Yeri:ChemMedChem ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- Synthesis, Biological Activity Evaluation and Molecular Docking of Imidazole Derivatives Possessing Hydrazone Moiety
Kekeçmuhammed Hüseyin, Tapera Michael, Aydoğdu Ekrem, SARIPINAR EMİN, AYDIN KARATAŞ ELANUR, Uc Eda Mehtap, AKYÜZ MESUT, TÜZÜN BURAK, GÜLÇİN İLHAMİ, BORA RIFAT EMİN, İLHAN İLHAN ÖZER, Yayın Yeri:Chemistry & Biodiversity ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- ENHANCED ANTICANCER POTENCY OF GEMCITABINE IN COMBINATION WITH PROPOFOL IN PROSTATE CANCER
Bayındırlı Kübra Nur, AYDIN KARATAŞ ELANUR, Yayın Yeri:Hacettepe Journal of Biology and Chemistry ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- MicroRNA-145 transcriptionally regulates Semaphorin 3A expression in prostate cancer cells
Barlak Neslişah, Çapık Özel, Kılıç Ahsen, Şanlı Fatma, Aytatlı Abdulmelik, YAZICI AYŞENUR, AYDIN KARATAŞ ELANUR, ÖRTÜCÜ SERKAN, KARATAŞ ÖMER FARUK, Yayın Yeri:Cell Biology International ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- Investigating the Effect of Yttrium Oxide Nanoparticle in U87MG Glioma and PC3 Prostate Cancer: Molecular Approaches
AYDIN KARATAŞ ELANUR, Bayındırlı Kübra Nur, ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM, SÖNMEZ ERDAL, KERLİ SÜLEYMAN, TÜRKEZ HASAN, YAZICI AYŞENUR, Yayın Yeri:Journal of the Institute of Science and Technology ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- Investigation of the potential anticancer effects of napelline and talatisamine dirterpenes on experimental brain tumor models
Demirbağ Kararali Merve, AYDIN KARATAŞ ELANUR, Yayın Yeri:Cytotechnology ,2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

7- Comprehensive in silico analysis for identification of novel candidate target genes, including DHX36, OPA1, and SENP2, located on chromosome 3q in head and neck cancers
KARATAŞ ÖMER FARUK, Capik Ozel, Barlak Neslisah, AYDIN KARATAŞ ELANUR, Yayın Yeri:Head Neck ,2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- Metformin Treatment Sensitizes Human Laryngeal Cancer Cell Line Hep-2 to 5-Fluorouracil.
Barlak Neslişah,Sanli Fatma,Capik Ozel,TUYSUZ ELANUR,AYDIN KARATAŞ ELANUR,TÜRKEZ HASAN,KARATAŞ ÖMER FARUK, Yayın Yeri:Clinical Cancer Drugs ,2019
Uluslararası Hakemli EMBASE, Özgün Makale

9- Anticancer, Antioxidant and Cytotoxic Potential of Thymol in vitro Brain Tumor Cell Model
AYDIN KARATAŞ ELANUR,TÜRKEZ HASAN,TAŞDEMİR ŞENER,HACIMÜFTÜOĞLU FAZIL, Yayın Yeri:Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry ,2017
Uluslararası Hakemli BIOSIS Previews, Özgün Makale

10- Molecular genetic responses in different human primary cell cultures exposed to aluminum–zinc oxide based nanoparticles in vitro
ÖZTETİK ELİF, AYDIN KARATAŞ ELANUR, SÖNMEZ ERDAL, AYDIN NURŞAH, TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:Journal of Biotechnology ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özet

11- In Vitro Cytotoxicity and Molecular Effects Related to Silicon Nanoparticles Exposures
AYDIN KARATAŞ ELANUR,TÜRKEZ HASAN,HACIMÜFTÜOĞLU FAZIL, Yayın Yeri:Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering ,2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

12- In vitro assessment of cytogenetic and oxidative effects of pinene
TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR, Yayın Yeri:Toxicology and Industrial Health ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

13- In vitro risk assessment of usnic acid
polat zuhal,AYDIN ELANUR,TÜRKEZ HASAN,ASLAN ALİ, Yayın Yeri:Toxicology and Industrial Health ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

14- Investigation of cytotoxic genotoxic and oxidative properties of carvacrol in human blood cells
TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR, Yayın Yeri:Toxicology and Industrial Health ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

15- Molecular Genetic and Biochemical Responses in Human Airway Epithelial Cell Cultures Exposed to Titanium Nanoparticles i In Vitro i
AYDIN ELANUR,TÜRKEZ HASAN,HACIMÜFTÜOĞLU FAZIL,TATAR ABDULGANİ, Yayın Yeri:Journal of Biomedical Materials Research Part A ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

16- Cytotoxicity and genotoxicity of iron oxide nanoparticles: An in vitro biosafety study
AYDIN KARATAŞ ELANUR,TÜRKEZ HASAN,SÖNMEZ ERDAL,özbek elvan,ÇETİN DAMLA,Cacciatore ıvana,Di Stefano Antonio, Yayın Yeri:Archives of Biological Sciences ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

17- Development of glycine-α-methyl-proline-containing tripeptides with neuroprotective properties
Cacciatore Ivana,Fornasari Erika,Di Stefano Antonio,Marinelli Lisa,Cerasa Laura Serafina,TÜRKEZ HASAN,AYDIN KARATAŞ ELANUR,Moretto Alessandro,Ferrone Alessio,Pesce Mirko,di Giacomo Viviana,Reale Marcella,Costantini Erica,Di Giovanni Pamela,Speranza Lorenza,Felaco Mario,Patruno Antonia, Yayın Yeri:European Journal of Medicinal Chemistry ,2016
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

18- In vitro genotoxicity evaluation of tungsten (VI) oxide nanopowder using human lymphocytes
AKBABA GİRAY BUĞRA, TÜRKEZ HASAN, SÖNMEZ ERDAL, AKBABA UĞUR, AYDIN KARATAŞ ELANUR, TATAR ABDULGANİ, TURGUT GÜVEN, ÇERİĞ SALİM, Yayın Yeri:Biomedical Research ,2016
Uluslararası Hakemli Elsevier Biobase, Özgün Makale

19- Choosing the Right Antioxidant Supplement for Protecting Liver from Toxicity of Engineered Nanoparticles : A Comprehensive In VitroScreening
TÜRKEZ HASAN, SÖNMEZ ERDAL, AYDIN KARATAŞ ELANUR, HACIMÜFTÜOĞLU AHMET, ÖZTETİK ELİF, Yayın Yeri:Applied Mechanics and Materials ,2016
Uluslararası Hakemli Cambridge Scientific Abstracts, Özgün Makale

20- Potential anticancer activity of carvone in N2a neuroblastoma cell line
AYDIN ELANUR,TÜRKEZ HASAN,KELEŞ MEVLÜT SAİT, Yayın Yeri:Toxicology and Industrial Health ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

21- Hepatic effects of yttrium oxide nanoflowers in vitro risk evaluation
SÖNMEZ ERDAL,TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR,ÖZGERİŞ FATMA BETÜL,ÖZTETİK ELİF,KERLİ SÜLEYMAN,Cacciatore Ivana Cacciatore,Di Stefano Antonio, Yayın Yeri:Toxicological Environmental Chemistry ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

22- Genotoxic and oxidative damage potentials in human lymphocytes after exposure to terpinolene in vitro
TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR,GEYİKOĞLU FATİME,ÇETİN DAMLA, Yayın Yeri:Cytotechnology ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

23- THE ANTIOXIDANT AND GENOTOXIC ACTIVITIES OF Na2B4O7 center dot 10H 2 O IN VITRO
ÇELİKEZEN FATİH ÇAĞLAR,TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR, Yayın Yeri:FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

24- Potent antioxidant and genotoxic effects of ammonium tetra borate in vitro
ÇELİKEZEN FATİH ÇAĞLAR,TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR,İZGİ MEHMET SAİT,Çelikezen Burçin, Yayın Yeri:Natural Science and Discovery ,2015
Uluslararası Hakemli Advanced Sciences, Özgün Makale

25- The effect of carvacrol on healthy neurons and N2a cancer cells some biochemical anticancerogenicity and genotoxicity studies
AYDIN ELANUR,TÜRKEZ HASAN,KELEŞ MEVLÜT SAİT, Yayın Yeri:Cytotechnology ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

26- The cytogenetic effects of the aqueous extracts of migratory locust Locusta migratoria L in vitro
TÜRKEZ HASAN,İNCEKARA ÜMİT,GÜNER ADEM,AYDIN ELANUR,DİRİCAN EBUBEKİR,toğar başak, Yayın Yeri:Toxicology and Industrial Health ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

27- Role of aqueous Bryoria capillaris Ach extract as a genoprotective agent on imazalil induced genotoxicity in vitro
TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR,ASLAN ALİ, Yayın Yeri:Toxicology and Industrial Health ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

28- In vitro cytotoxicity, genotoxicity and antioxidant potentials of thymol on human blood cells
AYDIN KARATAŞ ELANUR, TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:Journal of Essential Oil Research ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

29- Anticancer and antioxidant properties of terpinolene in rat brain cells
AYDIN ELANUR,TÜRKEZ HASAN,TAŞDEMİR ŞENER, Yayın Yeri:Archives of Industrial Hygiene and Toxicology ,2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

30- Anti genotoxic role of eicosapentaenoic acid against imazalil induced DNA damage in vitro
TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR, Yayın Yeri:Toxicology and Industrial Health ,2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

31- Antioxidative anticancer and genotoxic properties of pinene on N2a neuroblastoma cells
AYDIN ELANUR,TÜRKEZ HASAN,GEYİKOĞLU FATİME, Yayın Yeri:Biologia ,2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

32- The genoprotective activity of resveratrol on permethrin induced genotoxic damage in cultured human lymphocytes
TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR, Yayın Yeri:Brazilian Archives of Biology and Technology ,2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

33- Xanthoria elegans Link lichen extract counteracts DNA damage and oxidative stress of mitomycin C in human lymphocytes
ASLAN ALİ,TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR, Yayın Yeri:Cytotechnology ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

34- An antidote for imazalil induced genotoxicity in vitro The lichen Dermatocarpon intestiniforme Körber hasse
TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR,ASLAN ALİ, Yayın Yeri:Acta Biologica Hungarica ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

35- Effects of Lichenic Extracts Hypogymnia physodes Ramalina polymorpha and Usnea florida on Human Blood Cells Cytogenetic and Biochemical Study
TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR,ASLAN ALİ, Yayın Yeri:Iranian Journal of Pharmaceutical Research ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

36- The Effects of Taurine on Permethrininduced Cytogenetic and Oxidative Damage in Cultured Human Lymphocytes
TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR, Yayın Yeri:Archives of Industrial Hygiene and Toxicology ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

37- The protective role of ascorbic acid on imazalil induced genetic damage assessed by the cytogenetic tests
TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR, Yayın Yeri:Toxicology and Industrial Health ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

38- Role of Peltigera rufescens Weis Humb a lichen on imazalil induced genotoxicity analysis of micronucleus and chromosome aberrations in vitro
TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR,ŞİŞMAN TURGAY,ASLAN ALİ, Yayın Yeri:Toxicology and Industrial Health ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

39- The evaluation of the genotoxic and oxidative damage potentials of Ulothrix tenuissima Kutz in vitro
TÜRKEZ HASAN,GÜRBÜZ HASAN,AYDIN ELANUR,ASLAN ALİ,DİRİCAN EBUBEKİR, Yayın Yeri:Toxicology and Industrial Health ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

40- Effects of lichenic extracts Bryoria capillaris Peltigera rufescens and Xanthoria elegans on human blood cells a cytogenetic and biochemical study
AYDIN ELANUR,TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:Fresenius Environmental Bulletin ,2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

41- Dermatocarpon intestiniforme A Lichen Modulates Aflatoxin B1 Induced Genetic and Oxidative Damage In Vitro
TÜRKEZ HASAN,DİRİCAN EBUBEKİR,AYDIN ELANUR,toğar başak,ÇELİK KÜBRA, Yayın Yeri:JOURNAL OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES ,2011
Ulusal Hakemli scholar, Özgün Makale

42- Antioxidant and genotoxicity screening of aqueous extracts of four lichens collected from North East Anatolia
AYDIN ELANUR,TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:Fresenius Environmental Bulletin ,2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

43- A modulator against gliotoxin-induced genotoxic damage: Pseudovernia furfuracea (L.) zoph.
TÜRKEZ HASAN, ÇOLAK SUAT, GEYİKOĞLU FATİME, ASLAN ALİ, AYDIN KARATAŞ ELANUR, Yayın Yeri:Hacettepe Journal of Biology and Chemistry ,2010
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- Molecular Genetic and Biochemical Responses in Primary Human Airway Epithelial, Liver Hepatocytes and Peripheral Blood Cell CulturesExposed to Zinc Oxide Based Nanoparticles in Vitro
AYDIN KARATAŞ ELANUR,Bayındırlı Kübranur,TÜRKEZ HASAN,SÖNMEZ ERDAL,ÖZTETİK ELİF,ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM 26.11.2018, Yayın Yeri:INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING Uluslararası Özet bildiri

2- EVALUATION OF THE SIMULTANEOUS EFFECTS OF GEMCITABINE, LOVASTATIN AND SIMVASTATIN IN AN IN VITRO GLIOBLASTOMA MODEL
AYDIN KARATAŞ ELANUR, Aydın Doğan Hatice 18.07.2021, Yayın Yeri:4. INTERNATIONAL ICONTECH SYMPOSIUM ON INNOVATIVE SURVEYS IN POSITIVE SCIENCES Uluslararası Özet bildiri

3- Investigation of the Effects of Gemcitabine, Lovastatin and Simvastatin on in Vitro Brain Tumor Models
AYDIN KARATAŞ ELANUR, Aydın Doğan Hatice 03.06.2021, Yayın Yeri:International Conference of Applied Sciences, Engineering and Mathematics Uluslararası Özet bildiri

4- Molecular Genetic and Biochemical Responses in Primary Human Airway Epithelial, Liver Hepatocytes and Peripheral Blood Cell Cultures Exposed to Zinc Oxide Based Nanoparticles in Vitro
AYDIN KARATAŞ ELANUR,Bayındırlı Kübra Nur,TÜRKEZ HASAN,SÖNMEZ ERDAL,ÖZTETİK ELİF,ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM 26.11.2018, Yayın Yeri:INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING Uluslararası Özet bildiri

5- Hepatic Effects of Yttrium Oxide Nanoflowers In Vitro Risk Evaluation
SÖNMEZ ERDAL,TÜRKEZ HASAN,AYDIN ELANUR,ÖZGERİŞ FATMA BETÜL,ÖZTETİK ELİF,KERLİ SÜLEYMAN,Cacciatore Ivana,Di Stefano Antonio 16.09.2015, Yayın Yeri:1st International Congress On Applied Biological Sciences Uluslararası Özet bildiri

6- Investigation of the potential anticancer effects of napelline and talatisamine dirterpenes on experimentalbrain tumor models
AYDIN KARATAŞ ELANUR,Demirbağ Karaali Merve 28.06.2019, Yayın Yeri:2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2019) Uluslararası Özet bildiri

7- Itriyum oksit nanopartikülünün insan U87MG glioma ve PC3 prostat kanser hücrelerinde apoptoz, nekroz ve sitokrom p450 metabolizması üzerine etkilerinin moleküler düzeyde aydınlatılması
AYDIN KARATAŞ ELANUR,ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM,TÜRKEZ HASAN,YAZICI AYŞENUR 11.10.2018, Yayın Yeri:7. Multidisipliner Kanser Araştırma 1. Temel Onkoloji Kongresi Uluslararası Özet bildiri

8- İn vitro Alzheimer Modelinde Farnesenin NöronKoruyucu Etkisinin İncelenmesi
ARSLAN MEHMET ENES,KÜÇÜKDOĞRU RECEP,AYDIN KARATAŞ ELANUR,TÜRKEZ HASAN 30.03.2017, Yayın Yeri:5. ilaç kimyası kongresi Uluslararası Özet bildiri

9- Molecular genetic responses in different humanprimary cell cultures exposed to aluminum–zinc oxide based nanoparticlesin vitro
ÖZTETİK ELİF,AYDIN KARATAŞ ELANUR,SÖNMEZ ERDAL,AYDIN NURŞAH,TÜRKEZ HASAN 25.05.2017, Yayın Yeri:European Biotechnology Congress 2017 Uluslararası Özet bildiri

10- Inductive role of miR-145 on SEMA3A promoter in prostate cancer cell lines
KARATAŞ ÖMER FARUK,Barlak Neslişah,Capik Ozel,Sanli Fatma,Kilinc Ahsen,Aytatli Abdulmelik,AYDIN KARATAŞ ELANUR,ÖRTÜCÜ SERKAN 11.10.2018, Yayın Yeri:7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi Uluslararası Özet bildiri

1- Temel Genetik Lab.
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

2- Bitirme Projesi
Lisans 2019-2020 Türkçe 6

3- İnsan Hastalıklarının Deneysel Modellere Uygulanması
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

4- Kanser Biyolojisi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

5- Deney Hayvanları
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

6- Moleküler Genetik
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

7- Temel Genetik
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

8- Tıbbi Genetik
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

9- Moleküler Genetik
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

10- Deney Hayvanları
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

11- Bitirme Projesi
Lisans 2017-2018 Türkçe 6

12- Temel Genetik Lab.
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

13- Temel Genetik
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

14- Kanser Biyolojisi
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

15- İnsan Hastalıklarının Deneysel Modellere Uygulanması
Doktora 2017-2018 Türkçe 3

16- DNA Onarım Sistemleri
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 1

17- Moleküler Genetik
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

18- Deney Hayvanları
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

19- DNA Onarım Sistemleri
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

20- İnsan Genetiği ve Kalıtsal Hastalıklar
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

21- Kanser Biyolojisi
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

22- Temel Genetik
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

23- Moleküler Genetik
Lisans 2015-2016 Türkçe 4

24- Sitogenetik
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

25- DNA Onarım Sistemleri
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

26- İnsan Genetiği ve Kalıtsal Hastalıklar
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

27- Kanser Biyolojisi
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

28- Temel Genetik
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

29- Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

30- Hücre Sinyal İletim Yolları
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

31- Genel Biyoloji Lab. I
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

32- Genel Biyoloji I
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

33- Fizyoloji
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

34- Sitogenetik
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

35- Biyokimya II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Napellin ve talatisamin diterpen uygulamalarının deneysel beyin tümör modeli üzerindeki potansiyel antikanser etkilerinin araştırılması MERVE, Tamamlandı MERVE DEMİRBAĞ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
In vıtro şartlarda bazı anesteziklerin prostat kanseri üzerine etkileri KÜBRA NUR, Tamamlandı KÜBRA NUR BAYINDIRLI Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Belirli kemoterapötikler ve kolesterol ilaçlarının in vitro beyin tümörü modeli üzerine etkilerinin incelenmesi HATİCE, Tamamlandı HATİCE AYDIN DOĞAN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Silver nanopartiküllerinin in vitro prostat ve baş boyun kanser modeli üzerine sorafenib ile sinerjistik etkilerinin araştırılması MERVE, Tamamlandı MERVE ARSLAN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1- SDS-PAGE ÇALIŞMALARINDA PROTEİN YÜKLEMEDE KULLANILAN 10X YOĞUNLUKLU YÜKLEME TAMPONU
SECTION C - CHEMISTRY; METALLURGY Ulusal 2022

2022 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow